Juridiskā komisija

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ. Nr. 1242)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(14)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus: 

42.pants. Mantas konfiskācija

(1) Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā. Mantas konfiskāciju var noteikt kā pamatsodu vai papildsodu. Var konfiscēt arī notiesātā īpašumā esošu mantu, ko tas nodevis citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(2) Mantas konfiskāciju var noteikt tikai šā likuma sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos.

(3) Tiesa, nosakot daļēju mantas konfiskāciju, konkrēti norāda, kāda manta konfiscējama.

(4) Likums nosaka to notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nepieciešamo mantu, kas nav konfiscējama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti: M.Segliņš, A.Kampars

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 42.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja noziedzīgais nodarījums tieši saistīts ar transportlīdzekļa vadīšanu, tiesa piemēro daļēju mantas konfiskāciju un attiecina to uz transportlīdzekli.”

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 42.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Tiesa, nosakot mantas konsfiskāciju par noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību, piemēro daļēju mantas konfiskāciju un attiecina to uz transportlīdzekli.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

nr.2.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 42.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Tiesa, nosakot mantas konsfiskāciju par noziedzīgu nodarījumu pret satiksmes drošību, piemēro daļēju mantas konfiskāciju un attiecina to uz transportlīdzekli.”

260.pants. Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls miesas bojājums ar veselības traucējumu vai vidēja smaguma miesas bojājums, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti: M.Segliņš, A.Kampars

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 260.panta trešās daļas sankciju ar vārdiem “un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 260.panta trešās daļas sankciju ar vārdiem “un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

1. Izteikt 262.pantu šādā redakcijā:

“262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

        soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.

(2) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē,-

     soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem

34.

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

68.

 

 

 

 

 

 

99.

 

 

 

 

 

 

110.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 262.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.”

Deputāti: M.Segliņš, A.Kampars

Izteikt 262.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

Juridiskā komisija

Izteikt 262.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt likumprojekta 1.panta otro daļu.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 262.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.”

Deputāti: M.Segliņš, A.Kampars

Izteikt 262.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

Juridiskā komisija

Izteikt 262.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts

priekšlik.

nr. 6

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts

priekšlik.

nr. 10

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 262.pantu šādā redakcijā:

“262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

        soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, –

     soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

2. Papildināt likumu ar 262.1 pantu šādā redakcijā:

“262.1pants. Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes

       Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

      soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības uz laiku no trim līdz desmit gadiem.”

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 262.1 panta sankcijā vārdus “no trim līdz desmit gadiem” ar vārdiem “līdz pieciem gadiem.”

Deputāti: M.Segliņš, A.Kampars

Aizstāt 262.1 panta sankcijā vārdus “no trim līdz desmit gadiem” ar vārdiem “līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 262.1panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, atņemot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz pieciem gadiem.”

Juridiskā komisija

Aizstāt 262.1 panta sankcijā vārdus “līdz desmit gadiem” ar vārdiem “līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.

 

Neatbalstīt

 < /span>

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

nr. 14

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

nr. 14

 

 

 

Atbalstīts

4. Papildināt likumu ar 262.1 pantu šādā redakcijā:

“262.1pants. Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes

       Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

      soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības uz laiku no trim līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”