LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 6. oktobris

Nr.9/2 – 2 – 98

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 6. oktobra sēdes darba kārtībā un kā 1. punktu sadaļā Likumprojektu izskatīšana - izskatīt 2006.gada budžeta likumprojektu  paketi 1.lasījumā.

Likumprojektu paketē iekļauti šādi likumprojekti:

1.     Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Reģ.nr.1368)

2.     Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (Reģ.nr.1369)

3.     Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Reģ.nr.1370)

4.     Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem" (Reģ.nr.1371)

5.     Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Reģ.nr.1372)

6.     Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Reģ.nr.1373)

7.     Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Reģ.nr.1374)

8.     Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Reģ.nr.1375)

9.     Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" (Reģ.nr.1376)

10.                        Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" (Reģ.nr.1377)

11.                        Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Reģ.nr.1378)

12.                        Grozījumi likumā "Par autoceļiem" (Reģ.nr. 1379)

13.Par valsts budžetu 2006.gadam (Reģ.nr.1367)

          Komisija minētos likumprojektus izskatīja 6. oktobra sēdē un lūdz tos izskatīt kā steidzamus.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                  A.Slakteris