Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 29.septembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par A.Briedes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par S.Dreijas iecelšanu par Valkas rajona tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par S.Dreijas iecelšanu par Valkas rajona tiesnesi

 

 

Iecelt Sandru Dreiju par Valkas rajona tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata.