Latvijas Republikas 12.Saeimas
rudens sesijas astotā sēde
2016.gada 20.oktobrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Frakciju viedokļi

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas Sēžu zālē. Sāksim Saeimas 20.oktobra sēdi.

Pirms sākam izskatīt Prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas tajā.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr.631/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 7.novembrim”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr.590/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 20.oktobrim pulksten 17.00”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta.

Nākamā darba kārtības sadaļa – “Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem”.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Nākamā darba kārtības sadaļa – “Deputātu pieprasījumi”.

Darba kārtībā – pieprasījums aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim “Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju”.

Deputāti Andrejs Elksniņš, Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins, Ivans Ribakovs, Raimonds Rubiks, Sergejs Mirskis, Sergejs Potapkins un Jānis Ādamsons iesnieguši pieprasījumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim “Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju”. Pieprasījums tiek nodots Pieprasījumu komisijai.

Nākamā darba kārtības sadaļa – “Likumprojektu izskatīšana”.

Darba kārtībā – likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā – deputāts Andrejs Judins.

A.Judins (VIENOTĪBA).

Cienījamie kolēģi! Pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Nr.660).

Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā direktīvu par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās, kura pieņemta 2014.gadā un kura paredz vienu vienīgu instrumentu – Eiropas izmeklēšanas rīkojumu –, kas izdodams, lai panāktu, ka dalībvalstī, kas izpilda šo rīkojumu, veic vienu vai vairākus konkrētus izmeklēšanas pasākumus nolūkā vākt pierādījumus. Ar attiecīgajiem grozījumiem ir paredzēts noteikt kārtību, kas atbilst šai direktīvai.

Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu un aicina to atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.

A.Judins. Priekšlikumus gaidīsim līdz 17.novembrim.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 17.novembrim.

Darba kārtībā - likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā”, pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Laimdota Straujuma.

L.Straujuma (VIENOTĪBA).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Deputāti! Likumprojektā piedāvātos grozījumus varam iedalīt divās grupās.

Pirmā - Eiropas Savienības vienotā noregulējuma regulas praktiskā piemērošana, un otrā - esošā tiesiskā regulējuma pilnveidošana, lai padarītu to skaidrāku.

Tagad par vienotā noregulējuma regulas praktiskās piemērošanas nodrošināšanu. Sākot ar 2016.gada 1.janvāri, Latvijai piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido vienotus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam. Šim nolūkam izmanto vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu. Atbilstošā regula paredz, ka Eiropas Savienības Vienotā noregulējuma valde ir atbildīga par noregulējuma plānu izstrādi un visu ar noregulējumu saistīto lēmumu pieņemšanu, pirmkārt, attiecībā uz visām nozīmīgajām kredītiestāžu grupām, kas ir pakļautas Eiropas Centrālās bankas uzraudzībai. Latvijā, kā mēs visi zinām, tādas ir trīs.

Otrkārt. No 2016.gada regula paredz, ka attiecībā uz visām kredītiestādēm un to grupām, kuras veic pārrobežu darbību, dalībvalstis var nolemt, ka Vienotā noregulējuma valde īsteno visas attiecīgās pilnvaras un pienākumus attiecībā arī uz citām kredītiestādēm un to grupām. Lēmumu pieņemšanu par šo funkciju deleģēšanu likumprojekts paredz nodod Ministru kabinetam.

Likumprojektā ir precizēts arī regulējums par nacionālās noregulējuma iestādes kompetenci kredītiestāžu veikto iemaksu apkopošanā un līdzekļu pārvaldīšanā.

Otrā grozījumu grupa, kas nav saistīta ar Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu, attiecas uz likumā lietotās terminoloģijas precizēšanu un likuma precizēšanu kopumā, lai lietotājiem būtu labāk izprast.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šo likumprojektu izskatīja un apstiprināja pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.

L.Straujuma. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 14.novembris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 14.novembrim.

Darba kārtībā - likumprojekts “Grozījumi Kredītu reģistra likumā”, pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Trupovnieks.

J.Trupovnieks (ZZS).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi! Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir izskatījusi likumprojektu Nr.658/Lp12 - “Grozījumi Kredītu reģistra likumā”.

Likumprojekts izstrādāts pēc Latvijas Bankas iniciatīvas, un tā mērķis ir veicināt Kredītu reģistrā iekļauto ziņu izmantošanu personas kredītspējas vērtēšanā, paredzot Kredītu reģistra dalībniekiem tiesības saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par personu, kura Kredītu reģistra dalībniekam iesniegusi pieteikumu, kā arī veicināt Kredītu reģistra dalībnieku papildu iespēju novērtēt iespējamo kredītvēstules pakalpojuma saņēmēja un iespējamo galvojuma pakalpojuma saņēmēja kredītspēju, kā arī papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 4.februāra direktīvu 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu.

Viens no Kredītu reģistra likuma mērķiem ir sniegt ieguldījumu Latvijas finanšu stabilitātes veicināšanā, nodrošināt cita starpā Kredītu reģistra dalībniekiem papildu iespējas novērtēt sava iespējamā klienta kredītspēju. Likumā paredzētas Kredītu reģistra dalībnieka tiesības saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par likumā minēto personu, ne tikai pamatojoties uz tās rakstveida pieteikumu, bet arī uz personas pieteikumu, kas iesniegts tādā formā, par kuru šī persona un Kredītu reģistra dalībnieks iepriekš vienojušies rakstveidā.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas ir Finanšu ministrija, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Otrā punkta ceturto apakšpunktu izstrādājusi Ekonomikas ministrija.

Vērtējot tiesību akta ietekmi uz tautsaimniecību, jāteic, ka Kredītu reģistra dalībniekiem un personām, kuras tiem iesniedz pieteikumus finanšu pakalpojuma ar kredītrisku, kredītvēstules vai galvojuma pakalpojuma saņemšanai vai klienta galvinieka līguma noslēgšanai, administratīvais slogs samazināsies, jo būs iespējams efektīvāk saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas personu kredītspējas novērtēšanā.

Tiesību akts nerada ietekmi uz valsts budžetu, kā arī nemaina Kredītu reģistra likumā noteikto regulējumu, kas nodrošina nediskriminējošu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu patērētāja kreditoru piekļuvi Kredītu reģistram.

Latvijas Komercbanku asociācija, sabiedriskā organizācija “Latvijas Līzinga devēju asociācija”, Krājaizdevu apvienība un Latvijas Apdrošinātāju asociācija ir izteikušas atbalstu likumprojektam.

Komisija aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.

J.Trupovnieks. 2016.gada 14.novembris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 14.novembrim.

Darba kārtībā - likumprojekts “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”, pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M.Bondars (LRA).

Cienītā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Cienītās kolēģes!

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”, kas izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par maksājumu kontu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām Latvijas tiesību aktos.

Direktīva patērētājiem padara pieejamāku informāciju par maksājumu kontu pakalpojumu izmaksām un izveido iespēju patērētājiem veikt maksājumu kontu pakalpojumu cenu salīdzināšanu, tā nosakot standartizētas prasības patērētāju maksājumu kontu maiņai, kā arī pamatkonta režīmam.

Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu visas direktīvas prasības. Tāpat likumprojekts papildināts ar precizētu sankciju un korektīvo pasākumu pantu, lai pēc iespējas to pielīdzinātu sankciju režīmam citos sektoros.

Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.

M.Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - līdz šī gada 14.novembrim.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 14.novembrim.

Darba kārtībā - likumprojekts “Grozījums Reklāmas likumā”, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Edvards Smiltēns.

E.Smiltēns (VIENOTĪBA).

Sveicināti, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem Reklāmas likumā otrajā lasījumā.

Šobrīd Reklāmas likuma 5.panta trešajā daļā ir noteikts aizliegums “izmantot bērnus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmā, kā arī adresēt alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmu bērniem”.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija strādājusi pie šīs redakcijas, un kopumā ir saņemti divi priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Smiltēns. Un 2. ir Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš iekļauj iepriekšējo un atšķirībā no tās redakcijas, kuru es jums sākumā citēju, nosaka to, ka “aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vai citu smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču, vai to uzpildes tvertņu reklāmā, kā arī adresēt alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vai citu smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču, vai to uzpildes tvertņu reklāmu bērniem”. Līdz ar to regulējumā ietvertas arī visādas citu veidu smēķēšanas ierīces.

Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts, un aicinu to darīt arī šeit, Saeimas sēdē.

Sēdes vadītāja. Deputāti priekšlikumu atbalsta.

E.Smiltēns. Līdz ar to, kolēģi, esam visus priekšlikumus izskatījuši un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums Reklāmas likumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.

E.Smiltēns. Kolēģi, ja jums ir priekšlikumi šī jautājuma sakarā, tad tos gaidīsim komisijā līdz 27.oktobrim.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 27.oktobrim.

Darba kārtībā - likumprojekts “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”, otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Jānis Upenieks.

J.Upenieks (VIENOTĪBA).

Godātie kolēģi! Strādājam ar grozījumiem Zinātniskās darbības likumā. Komisija ir saņēmusi 14 priekšlikumus.

1. - izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Upenieks. 2. - izglītības un zinātnes ministra priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 3. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Upenieks. 3. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 4. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 5. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 6. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 7. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 8. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 9. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 10. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 11. - izglītības un zinātnes ministra priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 12. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Upenieks. 12. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. 13. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. Un 14. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Upenieks. Līdz ar to aicinu atbalstīt grozījumus otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

J.Upenieks. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 10.novembris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 10.novembrim.

Darba kārtībā - likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M.Bondars (LRA).

Cienītās kolēģes! Godātie kolēģi! Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija strādāja ar likumprojektu “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”. Otrajam lasījumam iesniegti 69 priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts 7. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, iekļauts 7. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 6. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 7. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M.Bondars. 7. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 9. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 16. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 17. - Putras kunga priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 18. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M.Bondars. 18. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 19. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 20. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 21. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 22. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 23. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 24. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 25. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 26. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 28. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 29. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 30. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 31. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 32. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. 32. ir Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

M.Bondars. Es atvainojos, 32. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 33. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 34. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 35. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 36. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 37. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 38. - Putras kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Bondars. 39. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 40. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 41. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 42. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 43.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M.Bondars. 43. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 44. - Putras kunga priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 45. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M.Bondars. 45. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 46. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 47. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 48. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 49. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 50. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, iekļauts 51.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 51.priekšlikums nāk no Putras kunga. Un ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 52. - Putras kunga priekšlikums. Arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 53. - Putras kunga priekšlikums. Arī ir guvis atbalstu.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 54. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 55. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 56. - Putras kunga priekšlikums. Tikai daļēji atbalstīts, iekļauts 57. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M.Bondars. 57. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 58. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 59. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras kunga priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 60. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 61. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M.Bondars. 61. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 62. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 63. - Putras kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 64. - Edgara Putras priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 65. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M.Bondars. 65. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 66. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, iekļauts 67.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 67.priekšlikums nāk no Edgara Putras un ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. 68. ir Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. Un visbeidzot, kolēģi, 69. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M.Bondars. Paldies. Ir izskatīti visi priekšlikumi.

Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.

M.Bondars. Komisija no sirds lūdz noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam līdz šā gada 25.oktobrim.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 25.oktobrim.

M.Bondars. Paldies.

Sēdes vadītāja. Darba kārtībā - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem””, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Edgars Putra.

E.Putra (ZZS).

Labdien, kolēģi! Skatām grozījumus likumā “Par zvērinātiem revidentiem”.

Uz otro lasījumu esam saņēmuši 74 priekšlikumus.

1.priekšlikums - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts daļēji, iekļauts 2. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 3. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 4. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 4. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 5. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 8. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 7.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 9. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 10. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 11. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. Arī 14. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 15. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 17. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

E.Putra. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 19. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 19. - atbildīgās komisijas, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 20. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 22. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 23. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 24. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 25. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 26. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 28. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 29. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 30. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 31. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Arī atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 32. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 33. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. Arī 34. ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts, iekļauts 35. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 35. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Arī atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 36. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 37. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 37. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 38. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 39. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 40. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 41. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 42. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 43. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 44. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 45. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 45. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 46. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 47. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 48. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 49. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 50. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 51. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 52. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 53. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 54. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 55. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 56. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 57. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī ir guvis atbalstu.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 58. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 59. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 60. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 60. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 61. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts, iekļauts 67. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 62. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Daļēji atbalstīts un arī iekļauts 67. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 63. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 67. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 64. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 67. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 65. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 67. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 66. - arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 67. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 67.priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 68. ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 70. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 69. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Arī daļēji atbalstīts, iekļauts 70. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. 70. - atbildīgās komisijas - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 71. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

E.Putra. 72. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. 73. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 74. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

E.Putra. Un pēdējais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

E.Putra. Esam izskatījuši visus priekšlikumus.

Kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.

E.Putra. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - šā gada 7.novembris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7.novembrim.

Nākamā darba kārtības sadaļa - “Lēmumu projektu izskatīšana”.

Darba kārtībā - lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr.631/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 7.novembrim”.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr.631/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 7.novembrim”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Darba kārtībā - lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr.590/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 20.oktobrim plkst. 17.00”.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr.590/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 20.oktobrim plkst. 17.00”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Sēdes darba kārtība ir izskatīta.

Vēlos jūs informēt saistībā ar šodien paredzēto atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem.

Par deputātu Zariņa, Jakimova, Agešina, Mirska un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim “Par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu”. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos, jo atrodas komandējumā Ķīnas Tautas Republikā.

Par deputātu Sudrabas, Stepaņenko, Meijas, Baloža un Platpera jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam “Par Eiropas Savienības un Kanādas Visaptverošo ekonomiskās un tirdzniecības līgumu”. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos viņi papildjautājumus uzdot nevēlas.

Par deputātu Kūtra, Sudrabas, Meijas, Baloža un Platpera jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai “Par strukturālajām reformām un veselības infrastruktūru”. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildjautājumus uzdot nevēlas.

Līdz ar to šodien paredzētā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Jānim Vucānam paziņojumam.

J.Vucāns (ZZS).

Godātie kolēģi no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas! Komisijas sēde šodien sāksies plkst. 11.50. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.

G.Kūtris (12.Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie kolēģi! Šobrīd nav reģistrējušies: Inga Bite, Ints Dālderis, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Inese Laizāne, Romāns Mežeckis, Artis Rasmanis, Ilze Viņķele un Mihails Zemļinskis.

Sēdes vadītāja. Paldies. Sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS
12.Saeimas rudens sesijas 8. sēde
2016. gada 20. oktobrī

 

Par darba kārtību
   
Par likumprojektu “Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu” (Nr. 675/Lp12)
(Dok. Nr. 2565, 2565A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” (Nr. 708/Lp12)
(Dok. Nr. 2614, 2614A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” (Nr. 709/Lp12)
(Dok. Nr. 2615, 2615A)
   
Par pieprasījumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim “Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju” (Nr. 10/P12)
(Dok. Nr. 2660)
   
Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Nr. 660/Lp12) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2493, 2567)
   
Ziņo - dep. A.Judins
   
Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” (Nr. 656/Lp12) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2489, 2616)
   
Ziņo - dep. L.Straujuma
   
Likumprojekts “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” (Nr. 658/Lp12) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2491, 2617)
   
Ziņo - dep. J.Trupovnieks
   
Likumprojekts “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 654/Lp12) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 2477, 2618)
   
Ziņo - dep. M.Bondars
   
Likumprojekts “Grozījums Reklāmas likumā” (Nr. 641/Lp12) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 2619)
   
Ziņo - dep. E.Smiltēns
   
Likumprojekts “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” (Nr. 549/Lp12) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 2620)
   
Ziņo - dep. J.Upenieks
   
Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (Nr. 592/Lp12) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 2621)
   
Ziņo - dep. M.Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” (Nr. 593/Lp12) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 2622)
   
Ziņo - dep. E.Putra
   
Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr. 631/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 7. novembrim” (Nr. 422/Lm12)
(Dok. Nr. 2652)
   
Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 590/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016. gada 20. oktobrim, plkst. 17.00” (Nr. 423/Lm12)
(Dok. Nr. 2653)
   
Informācija par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem
   
Paziņojums
  - dep. J.Vucāns
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs G.Kūtris

 

Balsojumi

Datums: 20.10.2016 10:46:18 bal001
Par - 74, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 85)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kriminālprocesa likumā (660/Lp12), 1.lasījums

Datums: 20.10.2016 10:49:39 bal002
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 87)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā (656/Lp12), 1.lasījums

Datums: 20.10.2016 10:53:37 bal003
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kredītu reģistra likumā (658/Lp12), 1.lasījums

Datums: 20.10.2016 10:55:31 bal004
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (654/Lp12), 1.lasījums

Datums: 20.10.2016 10:57:35 bal005
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Grozījums Reklāmas likumā (641/Lp12), 2.lasījums

Datums: 20.10.2016 10:59:49 bal006
Par - 78, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (549/Lp12), 2.lasījums

Datums: 20.10.2016 11:07:36 bal007
Par - 91, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (592/Lp12), 2.lasījums

Datums: 20.10.2016 11:16:43 bal008
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (593/Lp12), 2.lasījums

Datums: 20.10.2016 11:17:37 bal009
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Nr.631/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 7.novembrim (422/Lm12)

Datums: 20.10.2016 11:18:20 bal010
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"” (Nr.590/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016.gada 20.oktobrim, plkst. 17.00 (423/Lm12)

Ceturtdien, 13.jūnijā
08:20  Juridiskās komisijas sēde
09:00  Saeimas 2024.gada 13.jūnija ārkārtas sēde
10:30  Pateicības brīdis Saeimas kapelā kalpojošajiem mācītājiem
12:45  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Paul Brummell 
16:45  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
17:00  2024.gada 13.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
17:05  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde