Par Latvijas Republikas Saeimas deputātu nozīmju izgatavošanu un piegādi. CPV kods: 37000000-8

Date of decision 19.06.2014.
Procurement type Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2. apakšpunktu
Subject of the procurement contract and CPV Par Latvijas Republikas Saeimas deputātu nozīmju izgatavošanu un piegādi. CPV kods: 37000000-8
Procurement ID Saeima 2014/16
Implementer of the contract SIA "Apgāds Mantojums"
Contract price 5010 EUR bez PVN
Information about procurement
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu.doc
Contact persons Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-929112141.pdf ;
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde