Contacts

Address:
Latvijas Republikas Saeima
Jēkaba iela 11
Rīga
LV-1811
LATVIJA

Show map

The Saeima info line: +371 67087321
e-mail: info@saeima.lv

Official e-mail: saeima@saeima.lv

Saeimas ēka

To contact the Saeima, you may also use the Saeima e-address 90000028300

Bank details

Contact structural units

Committee coordinators for cooperation with NGOs

Receiving visitors and arranging guided tours

Accessibility at the Saeima

Contact the webmaster

Accessibility Statement

Piektdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit
10:00  Atvērto durvju diena Saeimā – ekspozīcija “Saeimas kārtības rullim – 100”
11:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde