Saeimā paraksta saprašanās memorandu ar mērķi veicināt sabiedrības līdzdalību diskusijās par ES jautājumiem

(06.03.2023.)
Gallery

Pirmdien, 6.martā, Saeima, Eiropas Komisija un Eiropas Parlamenta birojs Latvijā parakstīja Saprašanās memorandu par stratēģisko partnerību.  Tā mērķis ir kopīgi skaidrot un uzlabot sabiedrības izpratni par būtiskiem ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES) saistītiem jautājumiem, veicināt plašāku sabiedrības līdzdalību diskusijās par ES jautājumiem, kā arī skaidrot valstu parlamentu nozīmi lēmumu pieņemšanā ES līmenī. 

Memorandu 14.Saeimas vārdā parakstīja Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Sprūds, Eiropas Komisijas vārdā - Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre un Eiropas Parlamenta biroja vārdā - Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele. Puses atzinīgi vērtēja līdzšinējo sadarbību ES jautājumos, kā arī norišu un aktivitāšu koordinācijā.

A.Sprūds atzīmēja, ka nākamgad apritēs 20 gadi, kopš Latvija iestājās ES. “Krievijas agresijas Ukrainā ēnā mēs ļoti labi apzināmies, cik līdzīgi domājoša kopiena ir Eiropas Savienība un cik tai ir izšķiroša nozīme,” sacīja Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs. A.Sprūds uzsvēra – Saprašanās memoranda doma ir ne vien stiprināt pušu savstarpējo koordināciju, sadarbību un veidot aktīvu dialogu ar sabiedrību, bet arī nodrošināt, ka ES izskan un tiek ņemts vērā Latvijas viedoklis.

Memorandā puses definējušas stratēģiskās partnerības virsmērķi - veidot dialogu ar ES iedzīvotājiem, uzlabojot izpratni par ES, tās darbību un iestādēm, padziļinot zināšanas un sapratni par Latvijas dalības ES mērķiem, struktūru un sasniegumiem.

Līdz ar memoranda noslēgšanu izveidota stratēģiskā partnerība ar nolūku koordinēt visu trīs pušu sadarbību, lai skaidrotu valstu parlamentu nozīmi ES lēmumu pieņemšanā, kā arī to, ko Latvijai nozīmē dalība ES, kā arī veicinātu pilsoniskās sabiedrības un pašvaldību līdzdalību diskusijās par ES aktualitātēm.

Tāpat memoranda dalībnieki apņemas kopā uzlabot sabiedrības izpratni un pilnveidot dialogu par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, kā arī veikt publiskās diplomātijas pasākumus, tostarp popularizējot Latvijas kā ES dalībvalsts pieredzi un labo praksi.

Lai īstenotu šos mērķus, puses izveidojušas Stratēģiskās partnerības koordinācijas padomi, kas uz sanāksmēm sanāks vismaz trīs reizes gadā.

Pirmo reizi šāds memorands tika parakstīts 12.Saeimā.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720306491216
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 22.jūlijā
12:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde