Izdevuma Latvijas intereses Eiropas Savienībā prezentācija un diskusija


Izdevuma Latvijas intereses Eiropas Savienībā prezentācija un diskusija

2012.gada 9.maijs. Izdevuma Latvijas intereses Eiropas Savienībā prezentācija un diskusija “Mazās valstis Eiropas Savienībā: Vai bažām par nevienlīdzību ir pamats?”. Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja

Svētdien, 21.jūlijā