Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 21.decembra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi". (Nr.131/Lp9)

(Dok. Nr.231, 231A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


2.         2. Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums". (Nr.132/Lp9)

(Dok. Nr.232, 232A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


3.         3. Likumprojekts "Likums par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā". (Nr.137/Lp9)

(Dok. Nr.243, 243A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Nr.138/Lp9)

(Dok. Nr.244, 244A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Nr.139/Lp9)

(Dok. Nr.245, 245A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā". (Nr.140/Lp9)

(Dok. Nr.248, 248A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu"". (Nr.141/Lp9)

(Dok. Nr.249, 249A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"". (Nr.142/Lp9)

(Dok. Nr.250, 250A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


9.         Deputātam Borisam Cilevičam.

(Dok. Nr.257)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


10.         Lēmuma projekts "Par Anitas Čerņavskas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi". (Nr.62/Lm9)

(Dok. Nr.252)        (Balsojums: par-61, pret-16, atturas-4)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


24.         Lēmuma projekts "Par Ineses Puntes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Nr.64/Lm9)

(Dok. Nr.265)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


25.         Lēmuma projekts "Par Leona Baumaņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata". (Nr.65/Lm9)

(Dok. Nr.266)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


26.         Lēmuma projekts "Par Venta Sobočevska atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata". (Nr.66/Lm9)

(Dok. Nr.267)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Priekšlikumi par 8.Saeimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu


11.         1. Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā". (Nr.133/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1143)

(Dok. Nr.233)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)


12.         2. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Nr.134/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1221)

(Dok. Nr.234)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


13.         3. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Nr.135/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1656)

(Dok. Nr.235)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


14.         4. Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā". (Nr.136/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.1761)

(Dok. Nr.242)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Tautsaimniecības komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijaiIV. Likumprojektu izskatīšana


15.         1. Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Nr.32/Lp9)

(2. lasījums)       (8 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.86,86B)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)   Likums   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


16.         2. Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Nr.5/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu) (Steidzams)
(Dok. Nr.24,24B)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


17.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Nr.35/Lp9)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.89,89B)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-1)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


18.         4. Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā". (Nr.34/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu) (Steidzams)
(Dok. Nr.88,88B)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-1)   Likums   
Juridiskā komisija


19.         5. Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā". (Nr.33/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums) (Steidzams)
(Dok. Nr.87,87B)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


20.         6. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Nr.81/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.156, 239)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


21.         7. Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā". (Nr.43/Lp9)

(2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. Nr.97, 254)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


22.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm''". (Nr.42/Lp9)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. Nr.96, 255)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


23.         9. Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā". (Nr.41/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.95, 256)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Sēde beigusies 9:43