Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 19.decembrī

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 21.decembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā darba kārtības II sadaļā šādus lēmumu projektus:

“Par I.Puntes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”; “Par L.Baumaņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”;

“Par V.Sobočevska atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata”.

 

 Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                     M.Segliņš


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Puntes iecelšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

 Iecelt Inesi Punti par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.