Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

"Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"

 

Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1. Piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu šādām starptautisko sporta federāciju prasībām atbilstošām Latvijas Republikas sporta bāzēm neatkarīgi no tā, kā īpašumā tās atrodas:

1) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"";

2) Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseins;

3) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tenisa centrs "Lielupe"";

4) akciju sabiedrība "Nacionālā sporta bāze "Rīgas sporta pils"";

5) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"";

6) valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs "Kleisti"" sporta bāze;

7) akciju sabiedrība "Biķernieku kompleksā sporta bāze";

8) valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"";

9) bērnu un jauniešu sporta centrs "Daugavas sporta nams";

10) Rīgas pašvaldības sporta iestāde "Rīgas Nacionālā sporta manēža";

11) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jāņa Daliņa stadions";

12) Nacionālo bruņoto spēku sporta kluba sporta komplekss;

13) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs "Ventspils"" sporta komplekss;

14) Rīgas pilsētas pašvaldības sporta komplekss "Arkādija";

15) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs "Limbaži"" sporta komplekss;

16) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Stadions" sporta komplekss;

17) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ķeizarmežs" sporta komplekss;

18) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ledus halle "Liepājas metalurgs"";

19) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Golfs & Karti" golfa laukuma komplekss;

20) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta komplekss "Zemgale"" Jelgavas ledus halle;

21) Cēsu rajona pašvaldības slēpošanas–biatlona komplekss "Priekuļi";


22) biedrības "BMX sporta klubs "Tālava"" velotrase;

23) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Babītes hokeja halle" ledus halle;

24) biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" olimpiskais sporta centrs;

25) biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" sporta komplekss "Vidzemes olimpiskais centrs";

26) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Prizma" sporta un atpūtas komplekss (būve);

27) Daugavpils pašvaldības stadions "Spīdveja centrs";

28) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Profitness" sporta un atpūtas centrs "Sportima"."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

B.Rivža


Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

„Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” tiek uzskaitītas sporta bāzes, kurām ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss.

AP lēmumā šīs sporta bāzes ir uzskaitītas, norādot uz šo sporta bāzu apsaimniekotājiem vai īpašniekiem. Tā piemēram, nacionālās sporta bāzes statuss ir piešķirts bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valsts tenisa centrs „Lielupe””.

Tā kā nacionālo sporta bāzu apsaimniekotāji un īpašnieki ir juridiskās personas (komercsabiedrības), tās Komerclikuma, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā ir veikušas savas komercsabiedrības pārreģistrāciju un jau ar mainītu nosaukumu (firmu) ir ierakstītas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā darbības turpināšanai.

Minēto izmaiņu rezultātā nacionālās sporta bāzes pēc to uzskaitījuma Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” vairs nav atpazīstamas un tādēļ ir nepieciešami precizējumi.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi norāda par izmaiņām nacionālo sporta bāzu apsaimniekotāju vai īpašnieku – komercsabiedrību – nosaukumos.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.


VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības infor­mēšanas pa­sā­kumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi nodrošina esošo institūciju ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                                     B.Rivža

 

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts

sekretāra vietā-valsts sekretāra vietnieks finanšu un investīciju jautājumos

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

B.Rivža

M.Gruškevics

E.Martinsons

R.Ozola

J.Gorkšs

 

30.10.2006. 10:17

732

A.Paškēviča, 7114778

agita.paskevica@sp.gov.lv