Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 20. decembrī

Nr. 9/1 –2-24-(9/06)

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu

„Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” ( 5/lp9).

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

 

 

 

 

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6., 8., 23.nr.; 2006, 9.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Diplomātu pazemināt diplomātiskajā rangā vai to viņam atņemt var ārlietu ministrs pēc attiecīga Atestācijas komisijas ieteikuma, ja pēc disciplinār­lietas izskatīšanas vai dienesta izmeklēšanas kā disciplinārsods tiek piemērota pazemināšana amatā, atbrīvošana no amata, atbrīvošana no amata bez tiesībām gadu pretendēt uz amatu valsts pārvaldē vai atlaišana no darba."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.