Latvijas Republikas 12.Saeimas
pavasara sesijas otrā sēde
2015.gada 23.aprīlī

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Frakciju viedokļi

Sēdes vadītāja. Kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas Sēžu zālē. Uzsāksim Saeimas sēdi ar apstiprināto 23.aprīļa darba kārtību.

Pirms uzsākam izskatīt darba kārtību, ir jāizskata priekšlikumi par iesniegtajām izmaiņām Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par Ineša Feifera atbrīvošanu no Fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” otrajam lasījumam”. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu “Par Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Medņa un Latvijas Studentu apvienības deleģētās pārstāves Mairas Belovas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta.

Tāpat ir saņemts lūgums no Saeimas deputātiem Šadurska, Smiltēna, Abu Meri, Spolīša un citiem izdarīt grozījumus Saeimas šā gada 23.aprīļa sēdes darba kārtībā un pārcelt darba kārtības 9.punktu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” pirms darba kārtības 8.punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta.

Tāpat ir saņemts deputātu Ivara Zariņa, Andreja Elksniņa, Zentas Tretjakas, Ivana Ribakova, Jūlijas Stepaņenko un citu iesniegtais priekšlikums... Saeimas lēmuma projekts izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 23.aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu “Par komisiju noteikšanu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”””. Vai deputātiem ir iebildumi? (Starpsauciens no zāles: “Jā!”) Deputātiem ir iebildumi.

Tātad balsosim par šiem iesniegtajiem darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu iesniegto priekšlikumu - izdarīt izmaiņas šā gada 23.aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu “Par komisiju noteikšanu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”””. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 43, atturas - 1. Līdz ar to lēmuma projekts nav darba kārtībā iekļauts.

Nākamā darba kārtības sadaļa - “Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem”.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par nekustamā īpašuma “Kaktiņi” daļu Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Tāpat Saeimas Prezidijs ierosina Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto likumprojektu “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Tātad likumprojekts komisijai ir... Atvainojos.

“Pret” pieteikusies runāt deputāte Silvija Šimfa.

S.Šimfa (NSL).

Cienījamās kolēģes! Godātie kolēģi! Valdība bez ekonomiska un sociāla pamatojuma jau vairākus gadus piedāvā Saeimai samazināt pašvaldību daļu kopbudžetā. Tā rezultātā veidojas ilgstošs pašvaldību funkciju izpildei nepietiekams finanšu apjoms. Noklausoties Finanšu ministrijas jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa prezentācijas, nerodas pārliecība, ka šī problēma beidzot tiks atrisināta. Būtisks likumprojekta trūkums ir tas, ka nav izanalizētas tā ilgtermiņa sekas. Jaunais modelis satur atsevišķus pozitīvi vērtējamus elementus, taču kopumā nenodrošina ilgtspējīgu pašvaldību finansēšanu, jo pārkāpj galveno līdz šim atzīto principu - valsts līdzatbildību par reģionālo attīstību. Jaunais modelis perspektīvā pēc pārejas perioda daļai pašvaldību pasliktina finansēšanas iespējas. Frakcija “No sirds Latvijai” ir solidāra ar Latvijas Pašvaldību savienības domi, kas vakar savā īpašajā slēgtajā sēdē pieņēma lēmumu un tajā vienojās, ka nav pieļaujama steidzamības noteikšana Saeimā iesniegtajam likumprojektam “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums”.

Taču vēl vairāk. Frakcija uzskata, ka likumprojekts ir jāsūta atpakaļ Ministru kabinetam, lai novērstu tā galvenos trūkumus. Modelis paplašina valdības iespējas samazināt pašvaldību nodokļu ieņēmumu daļu valsts kopbudžeta nodokļu ieņēmumos, tādējādi būtiski samazinot pašvaldību lomu. Tiek pārkāpts Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9.panta otrais un trešais punkts, saskaņā ar kuriem pašvaldību ieņēmumiem pamatā jāveidojas no pašvaldībām piekrītošajiem nodokļiem un nodevām. Daļai pašvaldību netiek nodrošināts funkciju izpildei nepieciešamais minimālais finansējums. Pašvaldībām, kurām ir lielāki nodokļu ieņēmumi, pārāk daudz finanšu līdzekļu tiek atņemts, kas kavē to attīstību. Pretēji valsts demogrāfijas politikai tiek samazināta bērnu un jauniešu proporcijas ietekme uz pašvaldību ieņēmumiem. Likumprojekts jālabo vismaz šādos galvenajos virzienos. Jānodrošina, ka pašvaldību patstāvīgie nodokļu ieņēmumi aug vismaz proporcionāli bruto darba algas pieaugumam valstī, vai arī jāizvērtē citi iespējamie varianti šā mērķa sasniegšanai. Jānodrošina izlīdzināto vērtēto ieņēmumu minimums vismaz 90 procentu apmērā no valstī vidējiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu nosacīto iedzīvotāju katrai pašvaldībai. Vienlaikus modeļa ieviešanas gadā jāparedz papildu izlīdzināšanas kārta, kas nodrošina, ka nevienai pašvaldībai jaunā modeļa ieviešanas rezultātā vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas - salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu - nesamazinās. Jānodrošina, ka izlīdzināšanas rezultātā pašvaldības no pašu vērtētajiem ieņēmumiem nezaudē vairāk par 20 procentiem. Atkārtoti jāizvērtē piedāvāto izlīdzināšanas kritēriju svara ietekme uz pašvaldībām, kā arī iespēja ieviest attālumu līdz Rīgai kā papildu kritēriju, kā to ir lūgusi Latgales plānošanas reģiona attīstības padome. Jāsaglabā sākotnējā valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā un turpmāk tā jāpalielina vismaz proporcionāli valsts budžeta nodokļu ieņēmumu pieaugumam.

Un visbeidzot pārejas periodā paredzētā papildu izlīdzināšanas harta jāfinansē no valsts budžeta, nevis no pašu pašvaldību ieņēmumiem.

Es ļoti atvainojos, ka pārsniedzu laiku!

Sēdes vadītāja. Laiks netika pārsniegts.

“Par” pieteicies runāt deputāts Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (VIENOTĪBA).

Godātie kolēģi! Visas tās labās lietas, par kurām runāja Šimfas kundze, varēsim realizēt tikai tad, ja mēs nodosim šo likumprojektu un strādāsim ar to. Ja to nedarīsim, tad man grūti iedomāties, kā lai mēs izdarām to, uz ko Šimfas kundze mūs aicināja. Nu, piemēram, par steidzamības noteikšanu, pret ko iebilst Pašvaldību savienība. Kā lai mēs izlemjam šo jautājumu, ja mums šī likumprojekta nav?

Un visbeidzot. Ir ļoti grūti šim likumprojektam atgriezties Ministru kabinetā, kur tas nekad nav bijis, jo iesniedzēja ir Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.

Paldies. (Dep. V.Spolītis, V.Ķirsis un I.Boķis aplaudē.)

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad viens deputāts runājis “par”, viens - “pret”.

Jautājums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu! Balsosim par Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegtā likumprojekta “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums” nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - 3, atturas - 17. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Nākamā darba kārtības sadaļa - atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Kārļa Krēsliņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no 20.aprīļa līdz 23.aprīlim. Saeimas Prezidijs šo atvaļinājumu ir piešķīris. Un par to jūs tiekat informēti.

Tāpat esam saņēmuši Saeimas deputāta Romāna Naudiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no 2015.gada 6.maija līdz 7.maijam. Un mums par to ir jābalso.

Lūdzu zvanu! Balsosim par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Romānam Naudiņam no šā gada 6.maija līdz 7.maijam. Lūdzu balsošanas režīmu! Paldies. Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - nav, atturas - 1. Tātad atvaļinājums ir piešķirts.

Nākamā darba kārtības sadaļa - “Lēmumu projektu izskatīšana”.

Darba kārtībā lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr.187/Lp12) otrajam lasījumam”.

Vai Judina kungs kā komisijas pārstāvis ziņos par šo lēmuma projektu?

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr.187/Lp12) otrajam lasījumam”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Tātad lēmums ir pieņemts.

Nākamā darba kārtības sadaļa - “Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana”.

Darba kārtībā lēmuma projekts “Par Ingunas Gailes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (SASKAŅA).

Godātie kolēģi! Saeimas Juridiskās komisijas šā gada 15.aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts “Par Ingunas Gailes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas Juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ingunu Gaili par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Ingunas Gailes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - 1. Līdz ar to lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (SASKAŅA).

Saeimas Juridiskās komisijas šā gada 15.aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts “Par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas Juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Anitu Grāvīti par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 1. Līdz ar to lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Zitas Studentes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (SASKAŅA).

Saeimas Juridiskās komisijas šā gada 15.aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts “Par Zitas Studentes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas Juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Zitu Studenti par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Zitas Studentes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - nav, atturas - 1. Līdz ar to lēmums ir pieņemts.

Nākamā darba kārtības sadaļa - lēmuma projekts “Par Ineša Feifera atbrīvošanu no Fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (VIENOTĪBA).

Godātie kolēģi, mūsu komisija ir saņēmusi Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Platā kunga iesniegumu, kurā viņš informē par to, ka Inesis Feiferis vēlas atstāt savu amatu pēc paša vēlēšanās. Komisija izskatīja šo iesniegumu un sagatavoja Saeimas lēmuma projektu par Ineša Feifera atbrīvošanu no Fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata. Aicinu to apstiprināt.

Sēdes vadītāja. Uzsākam debates.

Vārds deputātam Ivaram Zariņam.

I.Zariņš (SASKAŅA).

Kolēģi, varbūt jums tas liekas tāds formāls un vienkāršs lēmums, kuru mēs tā ātri pieņemam un par visu aizmirstam. Tomēr būtu bijis... Tomēr jūs atceraties, ar kādu pompu, ar kādu nozīmīgumu tika pasniegta šī Fiskālās disciplīnas padome, cik tā mums ir svarīga, un šie lēmumi, kas tajā tiks pieņemti, cik tie ir svarīgi. Jā. Un tad ir jautājums, ko es būtu vēlējies dzirdēt tagad šinī ziņojumā, bet ko es nedzirdēju. Šo argumentāciju, kāpēc Feifera kungs nevēlas šinī padomē vairs darboties. Tomēr būtu svarīgi mums to zināt. Vai tāpēc, ka šī padome, teiksim, nav spējīga atbilstoši veikt savas funkcijas, vai ir kādi citi iemesli. Pirms mums par to lemt, būtu ļoti svarīgi to zināt. Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.

K.Šadurskis (VIENOTĪBA). (No zāles dep. A.Bērziņš: “Tā ir konfidenciāla informācija!”; dep. I.Zariņš: “Ģeopolitiska informācija!”)

Jā. Paldies Zariņa kungam par jautājumu. Centīšos atbildēt, nepārkāpjot personas tiesības uz privātumu. Pieļauju, ka viens no iemesliem ir tas, ka šīs padomes darba finansiālais nodrošinājums nav pietiekami adekvāts veicamajiem darbiem. Šo jautājumu mēs esam ar finanšu ministru apsprieduši, un nākamā gada budžetā tur būs nepieciešami papildu līdzekļi. Bet padomes darbs nenoliedzami ir ārkārtīgi svarīgs un rezultatīvs, un kvalitatīvs. Bet, atbildot Zariņa kungam, es gribētu teikt, ka mūsu lēmums šajā brīdī ir tīri formāls, jo dzimtbūšana Latvijā ir jau diezgan sen atcelta.

Sēdes vadītāja. Paldies. Līdz ar to debates slēdzu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Ineša Feifera atbrīvošanu no Fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata”. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts.

Kolēģi, informēju, ka no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas esam saņēmuši komisijas priekšsēdētāja Kārļa Šadurska parakstītu vēstuli ar lūgumu likumprojektu “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums” virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā Saeimas 2015.gada 23.aprīļa sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vienlaikus komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu. (Starpsaucieni no zāles: “Tā taču nevar!”; “Balsojumu vajag!”) Vai deputātiem ir iebildumi? Ir. Tātad deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par darba kārtības grozījumiem, iekļaujot tajā likumprojektu “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums”, un par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 29, atturas - 1. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta. (No zāles dep. A.Bērziņš: “Ārprāts!”)

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Medņa un Latvijas Studentu apvienības deleģētās pārstāves Mairas Belovas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā”.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Jānis Vucāns.

J.Vucāns (ZZS).

Cienītās kolēģes! Godātie kolēģi! Augstākās izglītības padomi reizi pa četriem gadiem pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma apstiprina Saeima. Pēdējo reizi šāds lēmums Saeimā ir pieņemts 2012.gada decembrī. Taču pēdējos mēnešos Augstākās izglītības padome ir strādājusi nepilnā sastāvā, tāpēc ka Izglītības vadītāju asociācijas deleģētais pārstāvis un Latvijas Studentu apvienības pārstāvis dažādu iemeslu dēļ no šīs padomes sastāva ir izstājušies.

Izglītības un zinātnes ministre ir deleģējusi šo pārstāvju vietā jaunus Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Studentu apvienības pārstāvjus Aivaru Medni un Mairu Belovu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 21.aprīļa sēdēs mēs tikāmies ar šiem pārstāvjiem, un komisija nolēma, vienprātīgi nolēma atbalstīt šīs kandidatūras apstiprināšanai Augstākās izglītības padomes sastāvā un lūdza komisijas vārdā arī Saeimu apstiprināt minētos pārstāvjus Augstākās izglītības padomes sastāvā.

Vēl vēlos piebilst to, ka šiem pārstāvjiem viņu pilnvaras beigsies 2016.gada 21.decembrī kopā ar pārējiem Augstākās izglītības padomes šībrīža sastāva locekļiem.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lai arī ir iesniegts vienots lēmuma projekts, mums par katru deleģētā pārstāvja apstiprināšanu Augstākās izglītības padomē ir jāveic atsevišķs balsojums.

Lūdzu zvanu! Balsosim par Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Medņa apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts.

Lūdzu zvanu! Balsosim par Latvijas Studentu apvienības deleģētās pārstāves Mairas Belovas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts.

Nākamā darba kārtības sadaļa - “Likumprojektu izskatīšana”.

Darba kārtībā likumprojekts “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, trešais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (VIENOTĪBA).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Komisija ir saņēmusi 26 priekšlikumus trešajam lasījumam.

1. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Tātad deputāti piekrīt.

Tātad 1. ir deputāta Kārļa Šadurska iesniegtais priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļaujot 2. - komisijas priekšlikumā. Deputāti piekrīt.

K.Šadurskis. Nē, tas ir komisijas...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos! Tātad “Grozījumi Mikro...

Es priecājos, ka deputāti piekrīt.

Tātad 1. ir Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Deputāti jau paguva izteikt piekrišanu.

K.Šadurskis. Jā. Paldies deputātiem par atbalstu.

2. ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašeradena kunga priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Šadurskis. 3. ir deputāta Meijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 3. - deputāta Meijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 46, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

K.Šadurskis. 4. - deputāta Meijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 4. - deputāta Meijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 47, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

K.Šadurskis. 5. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašeradena priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 6. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Šadurskis. 6. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 6. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 23, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

K.Šadurskis. 7. - deputātes Stepaņenko priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 7. - deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 51, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

K.Šadurskis. 8. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 9.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Šadurskis. 9. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Šadurskis. 10. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 11.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Šadurskis. 11. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 11. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 20, atturas - 2. Priekšlikums ir atbalstīts.

K.Šadurskis. 12. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 12. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 2, atturas - nav. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.

K.Šadurskis. 13. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Šadurskis. 14. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 14. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašeradena iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - 21, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

K.Šadurskis. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 16. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Šadurskis. 16. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 16. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - 17, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

K.Šadurskis. 17. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 18. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Šadurskis. 18. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 18. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 19, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

K.Šadurskis. 19. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašeradena kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Šadurskis. 20. - tā paša iesniedzēja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Šadurskis. 21. - deputāta Meijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 21. - deputāta Meijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 27, pret - 49, atturas - nav. Priekšlikums nav atbalstīts.

K.Šadurskis. 22. - Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašeradena priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 24. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Šadurskis. Tieši tāpat arī 23. - Ašeradena kunga priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau minētajā 24.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

K.Šadurskis. 24. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 24. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 22, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

K.Šadurskis. Tā, vienu sekundi.

25. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Šadurskis. 26. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Šeit man ir maziņš komentārs. Iepriekšējā likuma konstrukcija bija tāda, ka likums stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu šī gada janvārī, bet mēs esam mainījuši konstrukciju, pārveidojot pārejas nosacījumus. Un tagad tām normām, kurām ir atpakaļejošs spēks, proti, nodokļu likmei datums ir no šī gada 1.janvāra. Tas ir ielikts pārejas nosacījumā, un ir ierosināts, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tā ir konstruktīva izmaiņa, tas nemaina lietas būtību.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

K.Šadurskis. Paldies.

Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Un es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” atbalstīšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 11, atturas - nav. Līdz ar to likumprojekts trešajā, galīgajā, lasījumā ir atbalstīts.

K.Šadurskis. Godātie kolēģi, es pateicos par šo balsojumu un atbalstu, kā arī pateicos visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijā, visiem iesaistītajiem partneriem, un mēs esam šo nebūt ne vieglo darbu pabeiguši. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vēlos informēt, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis 12.Saeimas deputāta Igora Pimenova iesniegumu - frakcijas SASKAŅA vārdā nolasīt motivāciju par balsošanas motīviem.

Lūdzu, vārds deputātam Pimenovam.

I.Pimenovs (SASKAŅA).

Godātā Saeima! Frakcija SASKAŅA ir atbalstījusi likumprojektu galīgajā lasījumā šādu apsvērumu dēļ. Frakcija SASKAŅA ir iestājusies par 9 procentu likmi mikrouzņēmumu nodoklim, tāpēc pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru 2015., 2016. un 2017.gadam šādu likmes apmēru bija iecerēts atjaunot. Neskatoties uz to, ka otrajā un trešajā lasījumā 9 procentu likmes piemērošana 2016.gadā un vēlāk ir atkarīga no tā, vai 2016.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz mikrouzņēmumu darbinieku apdrošināšanu jau saskaņā ar šo likumu, secinām, ka jaunais regulējums nodrošina 9 procentu likmes piemērošanu jau šogad un, iespējams, 2016. un 2017.gadā. Līdz ar to mikrouzņēmumiem pirmos trīs gadus tiek saglabāta iespēja veikt uzņēmējdarbību labvēlīgos apstākļos.

Vienlaikus secinām, ka likumā nostiprinātā Ministru kabineta kompetence noteikt nozares, kurās veicot saimniecisko darbību uzņēmums nav tiesīgs kļūt par mikrouzņēmumu un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, rada nopietnus riskus mikrouzņēmumu kā uzņēmējdarbības tiesiskas formas pastāvēšanai. Šis ierobežojums ir pretrunā ar likuma mērķi, var ievērojami vājināt atsevišķu nozaru konkurētspēju starpnozaru konkurencē un motivēt attiecīgos uzņēmējus slēpt savu saimniecisko darbību, lai nemaksātu nodokļus vispār.

Šis ziņojums ir iesniegts Prezidijam. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Šimfas, Orlova, Brigmaņa, Klementjeva un Elksniņa iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 23.aprīļa sēdē pēc darba kārtības punkta - likumprojekts “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” - līdz 30.aprīļa pulksten 9.00. (No zāles: “Malači!”; dep. A.Latkovskis: “Negrib strādāt!”) Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: “Ir!”; “Nav!”) Ir. Tātad deputāti vēlas balsot.

Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu Šimfas, Orlova, Brigmaņa, Klementjeva, Elksniņa iesniegto priekšlikumu izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu līdz 30.aprīļa pulksten 9.00! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 45, pret - 17, atturas - 6. Līdz ar to tiek izsludināts pārtraukums līdz 30.aprīļa pulksten 9.00.

Kolēģi, pirms sēde tiek slēgta, es vēlos jūs informēt, ka ir saņemts deputātu Zariņa, Agešina, Artūra Rubika, Tutina un Ribakova deputātu jautājums par Eiropas Centrālās bankas paplašinātas aktīvu pirkšanas programmu. Tas ir adresēts Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam, un mēs to nododam atbildes sniegšanai.

Tātad, pirms mēs slēdzam Saeimas sēdi, mums ir jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu! Lūdzu rezultātu!

Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

A.Klementjevs (12.Saeimas sekretārs).

Labvakar, vienu sekundi uzmanībai. Solvita Āboltiņa nav reģistrējusies, Jānis Ādamsons, Andris Buiķis... (Starpsauciens no zāles: “Buiķis ir!”) Jā, redzu, paldies. Boriss Cilevičs, Einārs Cilinskis, Gundars Daudze, Ritvars Jansons, Nellija Kleinberga, Ivans Klementjevs, Armands Krauze, Kārlis Krēsliņš, Gunārs Kūtris, Inese Laizāne, Vladimirs Nikonovs, Inguna Sudraba, Mārtiņš Šics... Mārtiņ! Jānis Urbanovičs. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Paldies, kolēģi! Tiek izsludināts pārtraukums līdz 30.aprīļa pulksten 9.00, kad turpināsim ar šo darba kārtību. Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS
12.Saeimas pavasara sesijas 2.sēde
2015.gada 23.aprīlī

 

Par darba kārtību
   
Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma “Kaktiņi” daļu Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai” (Nr. 237/Lp12)
(Dok. Nr. 668, 668A)
   
Par likumprojektu “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums” (Nr. 238/Lp12)
(Dok. Nr. 670, 670A, 670D)
   
Priekšlikumi - dep. S.Šimfa (pret)
  - dep. K.Šadurskis (par)
   
Informācija par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Kārlim Krēsliņam no šā gada 20. aprīļa līdz 23. aprīlim
(Dok. Nr. 684)
   
Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Romānam Naudiņam šā gada 6. un 7. maijā
(Dok. Nr. 685)
   
Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 187/Lp12) otrajam lasījumam” (Nr. 139/Lm12)
(Dok. Nr. 690)
   
Lēmuma projekts “Par Ingunas Gailes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 135/Lm12)
(Dok. Nr. 672)
   
Ziņo - dep. V.Agešins
   
Lēmuma projekts “Par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 136/Lm12)
(Dok. Nr. 673)
   
Ziņo - dep. V.Agešins
   
Lēmuma projekts “Par Zitas Studentes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 137/Lm12)
(Dok. Nr. 674)
   
Ziņo - dep. V.Agešins
   
Lēmuma projekts “Par Ineša Feifera atbrīvošanu no Fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata” (Nr. 138/Lm12)
(Dok. Nr. 689)
   
Ziņo - dep. K.Šadurskis
   
Debates - dep. I.Zariņš
  - dep. K.Šadurskis
   
Par darba kārtību
   
Lēmuma projekts “Par Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Medņa un Latvijas Studentu apvienības deleģētās pārstāves Mairas Belovas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā” (Nr. 140/Lm12)
(Dok. Nr. 691)
   
Ziņo - dep. J.Vucāns
   
Likumprojekts “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” (Nr. 118/Lp12) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 681)
   
Ziņo - dep. K.Šadurskis
   
Par balsošanas motīviem - dep. I.Pimenovs
   
Par pārtraukuma izsludināšanu līdz 2015.gada 30. aprīļa pulksten 9.00
   
Informācija par deputātu I.Zariņa, V.Agešina, A.Rubika, J.Tutina un I.Ribakova jautājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam “Par Eiropas Centrālās bankas programmu “Paplašināto aktīvu pirkšana”” (Nr. 50/J12)
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa  Saeimas sekretārs A.Klementjevs

 

Balsojumi

Datums: 23.04.2015 16:52:35 bal001
Par - 26, pret - 43, atturas - 1. (Reģistr. - 82)
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projekta Par komisiju noteikšanu likumprojektam “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (Nr.217/Lp12)” (143/Lm12) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā

Datums: 23.04.2015 16:59:15 bal002
Par - 60, pret - 3, atturas - 17. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums (238/Lp12), nodošana komisijām

Datums: 23.04.2015 17:00:12 bal003
Par - 72, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Romānam Naudiņam šā gada 6. un 7.maijā

Datums: 23.04.2015 17:00:52 bal004
Par - 78, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr.187/Lp12) otrajam lasījumam (139/Lm12)

Datums: 23.04.2015 17:01:49 bal005
Par - 73, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par Ingunas Gailes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (135/Lm12)

Datums: 23.04.2015 17:02:38 bal006
Par - 74, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (136/Lm12)

Datums: 23.04.2015 17:03:26 bal007
Par - 75, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par Zitas Studentes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (137/Lm12)

Datums: 23.04.2015 17:06:15 bal008
Par - 75, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par Ineša Feifera atbrīvošanu no Fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata (138/Lm12)

Datums: 23.04.2015 17:07:25 bal009
Par - 51, pret - 29, atturas - 1. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums (238/Lp12), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā

Datums: 23.04.2015 17:10:03 bal010
Par - 77, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par Aivaru Medni. Par Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Medņa un Latvijas Studentu apvienības deleģētās pārstāves Mairas Belovas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā (140/Lm12)

Datums: 23.04.2015 17:10:37 bal011
Par - 76, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par Mairu Belovu. Par Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Medņa un Latvijas Studentu apvienības deleģētās pārstāves Mairas Belovas apstiprināšanu Augstākās izglītības padomes sastāvā (140/Lm12)

Datums: 23.04.2015 17:12:21 bal012
Par - 24, pret - 46, atturas - 3. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:12:43 bal013
Par - 24, pret - 47, atturas - 3. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:13:16 bal014
Par - 48, pret - 23, atturas - 1. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.6. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:13:39 bal015
Par - 22, pret - 51, atturas - 1. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:14:23 bal016
Par - 55, pret - 20, atturas - 2. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.11. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:14:46 bal017
Par - 71, pret - 2, atturas - 0. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.12. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:15:16 bal018
Par - 52, pret - 21, atturas - 1. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:15:48 bal019
Par - 52, pret - 17, atturas - 1. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:16:20 bal020
Par - 53, pret - 19, atturas - 1. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:16:58 bal021
Par - 27, pret - 49, atturas - 0. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.21. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:17:44 bal022
Par - 48, pret - 22, atturas - 1. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.24. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:19:06 bal023
Par - 67, pret - 11, atturas - 0. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (118/Lp12), 3.lasījums

Datums: 23.04.2015 17:22:53 bal024
Par - 45, pret - 17, atturas - 6. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par sēdes pārtraukumu 

Frakciju viedokļi
2015.gada 23.aprīlī

Vadītāja. Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien notika Saeimas sēde, un, kā ierasts, pēc tās skan raidījums “Frakciju viedokļi”.

Nākamajā pusstundā Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien parlamentā tika izskatīti un kādi lēmumi pieņemti.

Pirmais tiešraidē no Saeimas nama Sēžu zāles runās Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas deputāts Rihards Kols.

Lūdzu!

R.Kols (VL–TB/LNNK).

 

Labvakar, cienījamie radioklausītāji! Šīsdienas Saeimas sēdē tika skatīti daudzi Nacionālajai apvienībai būtiski un ideoloģiski svarīgi jautājumi.

Kā pirmo no tiem minēšu pēdējā laikā aktualitāti sabiedrībā ieguvušo likumprojektu par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu. Nacionālā apvienība balsoja “pret”. Mūsuprāt, SASKAŅAS iesniegtais likumprojekts ir nesagatavots. Tas uzliek Latvijas Nacionālajam arhīvam Totalitārisma seku dokumentēšanas centra funkcijas, neparedzot nekādu finansiālu nodrošinājumu. Ja no 2016.gada 1.janvāra, kā to paredz iesniedzēji, patiešām tas tiktu nodots arhīvam, arhīvs nespētu veikt funkcijas, kas noteiktas likumā par VDK dokumentu izmantošanu. Respektīvi, tas nespētu sniegt sadarbības fakta pierādīšanai nepieciešamās izziņas, nespētu apmierināt drošības iestāžu un prokuratūras prasības pēc informācijas par to, vai kāda persona ir vai nav sadarbojusies ar VDK.

Tāpat bez finanšu resursiem nav iespējama nekāda dokumentu izpēte. Šajā gadījumā likumprojekts ir pretrunā ar Saeimas jau vienreiz pieņemto kārtību, ka tā saucamie čekas maisi publicējami 2018.gadā pēc VDK dokumentu izpētes komisijas veiktās zinātniskās izpētes.

Kā nākamo vēlos minēt Imanta Parādnieka un Nacionālās apvienības iesniegto likumprojektu par alkohola akcīzes nodokļa paaugstināšanu, kas tika rosināts jau saistībā ar budžetu, taču aizkavējās un stāsies spēkā tikai no šā gada 1.jūlija. Kā rāda statistika, Latvijai ir viens no augstākajiem alkohola patēriņa rādītājiem Eiropā. Alum akcīzes nodoklis nav mainīts sešus gadus. Tā patēriņš ir vislielākais salīdzinājumā ar visiem citiem alkohola veidiem, bet iegūto nodokļu apjoms – viszemākais. Stiprajiem dzērieniem akcīzes nodoklis nav mainījies pēdējos četrus piecus gadus. Lielākās izmaiņas būs alum, kuram akcīzes nodoklis palielināsies par 23 procentiem. Diemžēl stiprajiem alkohola veidiem akcīzes nodoklis pieaugs tikai par 1,5 procentiem, kas, mūsuprāt, ir nepietiekami, bet diemžēl Saeimas vairākums par to pieņēma lēmumu.

Tāpat Nacionālā apvienība uzskata, ka nekādi nav pieļaujams samazināt akcīzi dabīgi raudzētajiem sidriem ar alkohola koncentrāciju līdz 6 procentiem. Tādējādi tie kļūs vēl pieejamāki jauniešiem. Sidram akcīzes nodoklis tiks samazināts par 40 procentiem.

Tālāk vēlos minēt Latvijas šībrīža ģeopolitiskajā situācijā ļoti būtisku rosinājumu – atļaut pašvaldībām rīkot referendumus. Mūsuprāt, tas apdraudētu jebkurus nākotnē paredzētus lielus, valsts attīstībai būtiskus projektus, piemēram, Rail Baltic projekts, visticamāk, apstātos, un nekādus kolektīvus lēmumus par teritorijas attīstību nevarētu pieņemt nekad. Lai gan ārēji šī var šķist ļoti demokrātiska iniciatīva, Nacionālā apvienība uz šo rosinājumu skatās ļoti piesardzīgi. Tāpēc arī balsoja pret tās virzīšanu tālāk.

Kā pēdējo šodien vēlos minēt likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”, ko Nacionālās apvienības frakcija atbalstīja. Visplašākās diskusijas izraisīja jautājums par to, vai likumā iekļaut priekšlikumu, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu. Tikumības mēraukla ir vispārējs augstākais visas sabiedrības, visas valsts labums, kas izriet no katra personīgās atbildības. Tikumības jēdziens minēts gan Satversmē, gan Civillikumā, gan Krimināllikumā un citos normatīvajos aktos. Tāpēc nav skaidrs, kāpēc citas frakcijas tik ļoti iestājas pret šiem grozījumiem, ja jau citos likumos šis jēdziens jau iepriekš bijis iestrādāts.

Nobeigumā vēlos bilst, ka Saeimas pavasara sesija ir sākusies aktīvi un arī tās izskaņā gaidāmi ļoti nozīmīgi lēmumi. Svarīgākais no tiem – Latvijas Republikas Valsts prezidenta vēlēšanas. Aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju būt aktīvam, iesaistīties publiskajās diskusijās un izteikt savu viedokli par to, kādam jābūt Valsts prezidentam.

Paldies par jūsu uzmanību.

Vadītāja. Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas.

Nākamajai vārds partijas “No sirds Latvijai” frakcijas deputātei Silvijai Šimfai. Lūdzu!

S.Šimfa (NSL).

 

Labvakar, radioklausītāji! Šodien Saeimā bija ļoti saspringta darbadiena un skatījām ļoti daudzus likumprojektus. Un es gribētu teikt: jo ilgāk es strādāju Saeimā, jo vairāk es redzu un pārliecinos par to, ka katrs likumprojekts ir svarīgs katram no jums, jo katrs likumprojekts tā vai citādi noteikti ietekmēs jūsu vai jūsu tuvinieku dzīvi.

Manuprāt, šodien bija vairāki patiesi ļoti svarīgi likumprojekti, kuri izraisīja asas un karstas, un pamatotas, argumentētas debates. Un par šiem te četriem likumprojektiem tad es gribētu runāt. Un par mūsu nostāju šajos jautājumos.

“Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”. Mūsu frakcija iebilda pret šajā likumprojektā iestrādāto normu, ka tagad Ministru kabinets noteiks tās nozares, kurās darbojoties mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Tātad... Vienkārši, savādāk sakot, ja jūs, mikrouzņēmuma īpašnieks, neatbildīsiet tam saimnieciskās darbības veidam, kuru būs noteicis Ministru kabinets, tad jūs nevarēsiet izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Mēs uzskatām to par ļoti negatīvu soli, jo, ņemot vērā bezdarbu, ņemot vērā to, ka mūsu ekonomika balstās uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, uz mikrouzņēmumiem un mums ir ļoti svarīgi uzturēt tautā darba tikumu un cilvēku vēlmi un spēju nopelnīt iztiku sev un savai ģimenei ar savu darbu, nevis kļūt par valsts vai pašvaldību sociālo pabalstu saņēmējiem, jebkādi ierobežojumi šajā jomā, mūsuprāt, vismaz šajā periodā ir uzskatāmi par negatīviem. Un argumenti par to, ka notiek dažāda veida krāpšanās ar šīm lietām... Nu, tas nav arguments, lai ieviestu šādu te ierobežojošu normu, jo mums ir saveidots pietiekami daudz dažādu kontrolējošo, sodošo institūciju, kas, sacīsim, varētu izķert tos, kuri tiešām izmanto nelietīgi šo iespēju. Tad ir jājautā, kāpēc tas netiek darīts un kāds ir labums no visām šīm struktūrām un institūcijām. Un ar šo argumentu nevar attaisnot šo ierobežojumu.

Otrs svarīgs likumprojekts, mūsuprāt, ir likumprojekts “Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā”. Un šīs normas mēs noraidījām – valdošās koalīcijas ierosinātās normas par to, ka pašvaldības nedrīkst organizēt referendumus par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, par pašvaldības teritorijas plānojumu, grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā. Tas īstenībā ir aizliegums pašvaldību iedzīvotājiem lemt par to, kā tiek izmantota viņu zeme, viņu teritorija.

Protams, šeit izskanēja daudzi argumenti “par” un “pret”, un te atkal bija argumenti par to, ka varbūt kādi negodprātīgi un nelietīgi cilvēki varētu izmantot šo te iespēju tautai pašai izlemt, vai šis projekts der vai neder kopienas attīstībai, izmantot pretēji mērķim un bremzēt, sacīsim, pašvaldības attīstību, bet atkal... Liekot par pamatu šo negodīgumu, šo iespēju, ka kāds var kaut ko izdarīt pretēji tam... es domāju, mēs saliekam nepareizus akcentus. Ja šādas situācijas rodas, tad mums ir pietiekami daudz spēka, mums ir pietiekami daudz struktūru, institūciju, likumu, lai šādas situācijas novērstu. Mums nevajadzētu veidot likumdošanas aktus, izejot no tā, ka mūsu valstī, nu, faktiski valda vai noteicēji pār situāciju valstī ir blēži, krāpnieki, viltnieki, zagļi. Tā mēs nepanāksim pozitīvu mūsu valsts un tautas attīstību. Un es domāju, ka tas tiešām ir būtisks cilvēka tiesību un demokrātijas ierobežojums, būtisks ierobežojums cilvēkiem pašiem savā kopienā, savā pašvaldībā būt noteicējiem par tās attīstību.

Mēs balsojām pret šiem te priekšlikumiem, kurus ierosināja valdošā koalīcija, un mēs gribējām, lai šī pašvaldību demokrātija un tiesības rīkot referendumus pastāv, bet diemžēl vairākums nobalsoja “pret”.

Nākošais, mūsuprāt, ļoti svarīgais un aktuālais likumprojekts ir “Grozījumi Izglītības likumā”. Tieši viens no šiem grozījumiem, kuru ierosināja deputāte Jūlija Stepaņenko un kurš daļēji pārtapa arī Izglītības komisijas priekšlikumā, ir priekšlikums par to, ka skolām ir tiesības izvērtēt, kāda literatūra, kādi materiāli, kādas brošūras tajās ienāk, vai tie neietekmēs negatīvi bērnu tikumisko audzināšanu. Arī jāsaka uzreiz, ka diemžēl vairākums nobalsoja par to, ka šo normu likumā nevajag iekļaut. Taču viens no visu laiku un tautu ievērojamākajiem politiskajiem un garīgajiem līderiem Mahātma Gandijs savulaik precīzi un nepārprotami nosauca septiņas lietas, kas mūs, jebkuru personu, jebkuru tautu un valsti, jebkuru civilizāciju, var iznīcināt. Un tās ir: politika bez principiem, bagātība bez darba, bizness bez morāles, bauda bez sirdsapziņas, zinātne bez cilvēcības, zināšanas bez garaspēka, dievkalpošana bez ziedošanās. Un vai mēs to visu neredzam? Vai mēs to nejūtam mūsu sabiedrībā? Vai mēs nesaprotam, ka šie vārdi pašlaik vistiešākajā veidā attiecas uz mums kā personām, kā tautu un valsti? Sabiedrība taču to jūt un apzinās. Par to liecina arī aptaujas. Piemēram, žurnāls “Ir” veica aptauju, kas tieši tā arī saucās – “Par tikumību”. Uz jautājumu, vai mūsdienu sabiedrībā ir vājinājusies morāles un tradicionālo vērtību nozīmība, tikai 3 procenti atbildēja – “grūti pateikt”, 5 procenti – “noteikti nē”, 12 procenti – “drīzāk nē”, toties 35 procenti uzskatīja, ka morāles un tradicionālo vērtību nozīmība mūsu sabiedrībā ir drīzāk samazinājusies, un 45 procenti par to bija absolūti pārliecināti. Tas nozīmē, ka šī problēma mūsu sabiedrībā pastāv, ir ļoti aktuāla, nopietna un tā nekavējoties jārisina. Bet šādā veidā, kā šodien tas notika, izturoties pret grozījumiem, kas piedāvāti, lai pastiprinātu sabiedrības uzmanību pievērstu tikumības jautājumiem, lai darītu uzmanīgākus arī skolu pedagogus, atbildīgās personas pret lietām, kas var nodarīt lielu postu vēl nenobriedušai bērna, jaunieša psihei un var ielikt kroplus personības pamatus... Šie grozījumi tika noraidīti. Tātad šiem jautājumiem netiks pievērsta pastiprināta sabiedrības un pedagogu uzmanība.

Un pēdējais ļoti svarīgais likumprojekts, Finanšu ministrijas izstrādātais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis. Mūsu frakcija, solidarizējoties ar Latvijas pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienības domi, kas vakar savā sēdē lēma un sprieda par šo jautājumu, atbalsta Latvijas Pašvaldību savienības domes viedokli, ka valdība bez ekonomiska un sociāla pamatojuma jau vairākus gadus piedāvā Saeimai samazināt pašvaldību daļu kopbudžetā un rezultātā ilgstoši veidojas pašvaldību funkciju izpildei nepietiekams finanšu apjoms. Tas tiešā veidā skar katru iedzīvotāju, jo mēs katrs dzīvojam kādā no pašvaldībām.

Jaunais modelis satur atsevišķus pozitīvi vērtējamus elementus, taču kopumā nenodrošina ilgtspējīgu pašvaldību finansēšanu, jo pārkāpj galveno līdz šim atzīto principu – valsts līdzatbildību par reģionālo attīstību. Jaunais modelis perspektīvā daļai pašvaldību pasliktina to finansēšanas iespējas. Protams, ir ļoti svarīgi arī tas, ka mēs kā Eiropas Savienības valsts, skatot šādi sagatavotu likumprojektu, pārkāpjam Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9.panta 2. un 3.punktu, saskaņā ar kuru pašvaldību ieņēmumiem pamatā jāveidojas no pašvaldībai piekrītošiem nodokļiem un nodevām. Kopumā mēs saskatām, ka šis modelis tiešām neatrisinās to vissasāpējušāko jautājumu par pašvaldību daļas palielināšanu valsts kopbudžetā, jo pašvaldību funkcijas tiek paplašinātas ik dienu, pieņemot jaunus grozījumus likumos vai Ministru kabineta noteikumos, bet jau gadiem ilgi līdzi tiem neseko adekvāts finansējums.

Pateicos par uzmanību.

Vadītāja. Paldies partijas “No sirds Latvijai” frakcijas deputātei Silvijai Šimfai.

Nākamajam “Frakciju viedokļos” vārds Latvijas Reģionu apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam.

Lūdzu!

J.Viļums (LRA).

 

Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Pateicos jums par pacietību, ka sekojat līdzi frakciju viedokļiem un divus pirmos runātājus esat izturējuši. Tad man arī būs tas prieks jums izstāstīt savu un savas frakcijas viedokli par šodien lemto.

Vispirms jāsaka, ka šodienas sēdē atkal tika izsludināts pārtraukums un šoreiz to aicināja pasludināt opozīcijas partijas. Izskatās, ka gan VIENOTĪBAS, gan Zaļo un Zemnieku savienības deputāti par to bija lielā priekā, jo abu šo partiju pārstāvjus neredzu šeit pie “Frakciju viedokļu” mikrofoniem.

Katrā ziņā varu teikt to, ka, iespējams, šis pārtraukums patiešām bija vērtīgs, jo šodien... VIENOTĪBA centās, nu, faktiski Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija centās kā steidzamu darba kārtībā iekļaut Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu un skatīt to pirmajā lasījumā. Tā, protams, ir nepieļaujama steidzamība, sevišķi ņemot vērā daudzos jautājumus, kas šī likumprojekta sakarā radušies gan pašvaldību vadītājiem, gan... jā, pamatā jau pašvaldību vadītājiem, bet, protams, arī iedzīvotājiem un mums, Saeimas deputātiem.

Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas principu varu minēt tikai Latgales pašvaldību viedokli. Tās ir ieteikušas šajā modelī iestrādāt arī tādu rādītāju kā attālums no Rīgas, jo nevienam nav noslēpums, ka Latvijā faktiski visa ekonomiskā attīstība varētu tikt dalīta divās daļās – Rīga un Pierīga, tātad šī teritorija, un pārējā Latvijas teritorija. Līdz ar to pašvaldībām, kas atrodas tālāk no Rīgas, tiešām ir grūti nodrošināt savu funkciju izpildi, grūti noturēt iedzīvotājus, un vēl daudzas citas problēmas pamatā gulstas uz pašvaldību pleciem, bet valdības atbalsts bieži vien izpaliek.

Tāpat šodien tika lemts par Maksātnespējas procesa administratoru likuma nodošanu komisijām. Šo likumprojektu izstrādāja mūsu frakcija. Diemžēl Saeimas vairākums to neatbalstīja. Mēs katrā ziņā uzskatījām, ka pašreizējais maksātnespējas administratoru juridiskais regulējums, tā teikt, nav pietiekams, pirmkārt, jau tādēļ, ka šobrīd Latvijā nav tādas vienas kopīgas organizācijas, kas spētu apvienot visus maksātnespējas administratorus un nodrošināt vienādus viņu darba vērtēšanas kritērijus, lai mēs varētu būt droši par šī amata un šīs profesijas darboņu godaprātu. Mūsu priekšlikums paredzētu arī nodrošināt disciplinārās atbildības mehānismus un, protams, sodus tiem maksātnespējas administratoriem, kuri, tā teikt, nepildītu likumu labi.

Šodien Saeimā bija plašas diskusijas par tikumības jautājumu. Manuprāt, ļoti labi mūsu frakcijas viedokli pauda deputāts Ivars Brīvers, kurš aicināja mūs šajās diskusijās nezaudēt galvu un, tā teikt, viens otram neizknābt acis, it sevišķi runājot par tikumību, bet saglabāt pieklājības normas pašiem deputātiem savā darbā un, protams, arī rūpēties par visas mūsu nācijas, tautas un, protams, arī jauniešu un bērnu izaugsmi Latvijā. Tikumības jēdziens parādās gan Satversmē, gan Eiropas... tātad starptautiskos dokumentos, un no tā nav jābaidās, bet katrā ziņā, kā jau teicu, mums jābūt spējīgiem ieklausīties citam citā un jāmēģina pieņemt kādu lēmumu.

Šodien, manuprāt, svarīgs ir arī likumprojekts par akcīzes nodokli. Tas tika nodots komisijām. Attiecībā uz nodokļa palielināšanu alkoholiskajiem dzērieniem – kolēģis no Nacionālās apvienības jau diezgan plaši par to runāja – es atzīmēšu tikai divas lietas.

Pirmkārt, mēs bieži vien runājam, ka akcīzes nodokļa celšana var palielināt kontrabandas apmērus, un šodien te izskanēja arī Latgales vārds. Es teikšu tā – kontrabanda, pēc mūsu novērojumiem, Latgales iedzīvotāju novērojumiem, arī Latgalē lielākoties ienāk nevis pāri robežai, bet... teiksim tā, no Rīgas. Respektīvi, šī kontrabanda, ja tā nonāk Latvijas teritorijā, tad ienāk nevis mazās partijās, bet diemžēl man nezināmu iemeslu dēļ pārāk lielās partijās, lielos daudzumos un tad attiecīgi tiek izplatīta visā Latvijā. Un es no savas puses arī ierosināšu šajā likumprojektā palielināt nodokli stiprajam alum, jo zinu, ka it sevišķi lauku teritorijās šis alkohola veids patiešām nodara vislielāko kaitējumu gan ģimenēm, gan visai sabiedrībai.

Manuprāt, ja jau runājam par alkoholiskajiem dzērieniem, tad, iespējams, likumā tomēr būtu vērtīgi izvērtēt mehānismus, ar kādiem mēs varētu atbalstīt tiešām vietējās izejvielas izmantojošos alkohola ražotājus, vai nu tie būtu alus ražotāji, vai citu dzērienu, protams, vīnu utt., ražotāji. Katrā ziņā tas varētu veicināt arī mūsu ekonomisko izaugsmi, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību.

Vietējo pašvaldību referendumu likums. Šodien arī ļoti karstas debates bija par to. No savas puses aicinu jūs šo likumprojektu izpētīt, jo katrs no jums ir kādas pašvaldības iedzīvotājs. Un jums turpmāk tiešām varētu būt lielas iespējas ietekmēt pašvaldības darbu. Visnopietnākais jautājums, protams, ir ierosinājums atlaist pašreizējo domi un attiecīgi arī nākamo, kas tiks ievēlēta, ja jums liksies, ka tā nestrādā pietiekami labi. Bet būs arī iespējas ierosināt referendumu par mazākiem jautājumiem, piemēram, par teritorijas plānojumiem vai par pašvaldības attīstības stratēģiju.

Es patiešām domāju, ka sabiedrībai aizvien aktīvāk jāiesaistās politiskajos procesos gan pašvaldībā, gan valstī, jo mums diemžēl dažas lielās partijas mēģina uzņemties iniciatīvu runāt visas sabiedrības vārdā par svarīgiem jautājumiem. Dažreiz tiešām sabiedrība varbūt ir pārāk kūtra.

Šodien tika izņemts no darba kārtības jautājums par partiju finansējuma palielināšanu. Šo likumprojektu mūsu frakcija neatbalsta, uzskatām, ka šobrīd nav īstais laiks runāt par politisko partiju finansējuma palielināšanu. Un vēl jo vairāk – šis piedāvājums, kas šobrīd, tā teikt, ir atnests līdz Saeimai, bet vēl nav izskatīts, ir tikai daļa no problēmas risinājuma, jo tas finansējums tomēr nenodrošinās partijām iespēju darboties pilnīgi neatkarīgi un būt... tā teikt, neietekmējamām no lielākiem sponsoriem, ja tādi partijām ir.

Un nobeigumā pavisam īsi. Gribu teikt, ka frakcijas vadītājs Dainis Liepiņš, lai gan šodien nepiedalījās Saeimas sēdē, tomēr uzskata un mēs, visi pārējie frakcijas locekļi, arī uzskatām, ka Dainim Liepiņam īstenībā nav nekādu ierobežojumu atrasties Saeimas Sēžu zālē, kaut arī viņam, protams, nav tiesību balsot, nav tiesību reģistrēties un attiecīgi – aktīvi piedalīties Saeimas sēdē.

Tomēr šis jautājums šodien tika atrisināts ļoti savdabīgā veidā. Valsts policija, nevis Saeimas drošības cilvēki vai apsardzes dienests, bet Valsts policija neļāva deputātam Dainim Liepiņam ierasties Saeimas Sēžu zālē. Mēs esam pieprasījuši no Valsts policijas skaidrojumu, kas tas bija par rīkojumu, uz kāda pamata šādas darbības tika veiktas, jo, ja policija rīkojas šādi, tad arī pašvaldībās, piemēram, Ventspilī, attiecīgajiem pašvaldības deputātiem būtu jāliedz iespēja atrasties pašvaldības domes sēdēs.

Paldies. Un līdz nākamajai nedēļai.

Vadītāja. Paldies Latvijas Reģionu apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam.

Un frakciju viedokļus šodien noslēdz partijas SASKAŅA frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu!

V.Agešins (SASKAŅA).

 

Labvakar, cienījamie radioklausītāji! Šodien es vēlos paust frakcijas SASKAŅA viedokli par diviem darba kārtības jautājumiem: par Valsts drošības komitejas maisu saturu un par grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Saeimā šodien noraidīja SASKAŅAS deputātu iesniegto likumprojektu, kas paredzēja atklāt LPSR Valsts drošības komitejas maisu saturu. Grozījumi likumā “Par bijušās VDK dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” paredzēja izveidot sistēmu VDK dokumentu atklātumam, nododot visus VDK dokumentus, kas ir Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā un citu valsts glabātuvju rīcībā, Latvijas Nacionālajam arhīvam. Tāpat bija paredzēts noteikt šo dokumentu brīvu pieejamību, kā arī nodrošināt, lai tiktu publicēti dokumenti, kuros ir informācija par VDK darbiniekiem un informatoriem. SASKAŅAS deputāti uzskata, ka šādas izmaiņas nodrošinātu objektīvu pētniecību un sociālās atmiņas politikas veidošanu. Ir svarīgi, lai šie materiāli būtu pieejami ne vien šauram pētnieku lokam, bet ikvienam aktīvam sabiedrības loceklim. Lai arī bijuši viedokļi par labu VDK maisu iznīcināšanai, šodien tajos esošais informācijas saturs tiek izmantots, lai manipulētu gan ar sabiedrības viedokli, gan ar atsevišķu “maisos esošu” cilvēku rīcību. Tāpēc SASKAŅA uzskata, ka situācija jāmaina un maisu saturs jāatklāj, piemēram, tā, kā to izdarīja Lietuva pirms vairākiem gadiem.

Neraugoties uz VDK dokumentu izpētes komisijas iebildumiem, valdība pērn piekrita šīs komisijas administrēšanas darbu nodot Tieslietu ministrijai. Savukārt 7.aprīlī valdība nolēma komisiju nodot atpakaļ Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Pašlaik likums nosaka, ka VDK dokumenti būs publiski pieejami pēc to zinātniskās izpētes, kas jāveic līdz 2018.gada 31.maijam.

Tagad par grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Frakcija SASKAŅA šodien ir atbalstījusi likumprojektu galīgajā lasījumā šādu apsvērumu dēļ. Frakcija SASKAŅA ir iestājusies par mikrouzņēmumu nodokļa likmi – 9 procenti, tāpēc pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru bija iecerēts 2015., 2016. un 2017.gadā šādu likmes apmēru atjaunot. Neskatoties uz to, ka otrajā un trešajā lasījumā 9 procentu likmes piemērošana 2016.gadā un vēlāk padarīta atkarīga no tā, vai 2016.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz mikrouzņēmumu darbinieku apdrošināšanu jau saskaņā ar šo likumu, mēs secinām, ka jaunais regulējums nodrošina 9 procentu likmes piemērošanu jau šogad un, iespējams, 2016. un 2017.gadā. Līdz ar to mikrouzņēmumiem pirmos trīs gadus tiek saglabāta iespēja veikt uzņēmējdarbību labvēlīgākos apstākļos. Vienlaikus var secināt, ka likumā nostiprinātā Ministru kabineta kompetence noteikt konkrētas nozares, kurās, veicot saimniecisko darbību, uzņēmums nav tiesīgs kļūt par mikrouzņēmumu un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, rada nopietnu risku mikrouzņēmumu kā uzņēmējdarbības tiesiskas formas pastāvēšanai. Šis ierobežojums ir pretrunā ar likuma mērķi, var ievērojami vājināt starpnozaru konkurenci un motivēt uzņēmējus slēpt savu saimniecisko darbību, lai vispār nemaksātu nodokļus. Paldies par uzmanību.

Vadītāja. Paldies Valērijam Agešinam no partijas SASKAŅA frakcijas.

Līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!

Ceturtdien, 13.jūnijā
08:20  Juridiskās komisijas sēde
09:00  Saeimas 2024.gada 13.jūnija ārkārtas sēde
10:30  Pateicības brīdis Saeimas kapelā kalpojošajiem mācītājiem
12:45  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Paul Brummell 
16:45  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
17:00  2024.gada 13.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem