Latvijas Republikas 12.Saeimas
rudens sesijas sestā sēde
2014.gada 13.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Labrīt, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Pirms mēs sākam Saeimas sēdi, es informēju, ka esam saņēmuši ļoti skaistu dāvanu no Tiesību zinātņu pētniecības institūta – grāmatu “Latvijas Republikas Satversmes komentāri”. Gribam teikt lielu paldies Tiesību zinātņu pētniecības institūtam un mūsu kolēģim Ringoldam Balodim, kurš ir šī institūta valdes priekšsēdētājs.

Sāksim Saeimas 13.novembra sēdes darba kārtības izskatīšanu.

Pirms uzsākam sēdes darba kārtības izskatīšanu, informēju, ka ir saņemti priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Prezidijs ir saņēmis 15 priekšlikumus par grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā.

Tātad Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz darba kārtībā iekļaut Saeimas kārtības ruļļa 39.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likumprojektu “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Savukārt deputāti Krauze, Seržants, Siliņš, Belēvičs, Barča, Brigmanis, Rasmanis, Mežulis, Līdaka, Andris Bērziņš, Kučinskis un Bergmanis ir atsaukuši savus parakstus lēmuma projektam “Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai par atbalstu Latvijas piena ražotājiem(No zāles dep. J.Ādamsons: “Kauns!”). Līdz ar to attiecīgais lēmuma projekts nav izskatāms un ir izslēdzams no šodienas sēdes darba kārtības.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Tātad darba kārtība grozīta.

Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut Saeimas kārtības ruļļa 39.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likumprojektu “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Tātad darba kārtība grozīta.

Tāpat Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut Saeimas kārtības ruļļa 39.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo grozījumu? Iebildumu nav. Tātad darba kārtība grozīta.

Juridiskā komisija lūdz darba kārtībā iekļaut Saeimas kārtības ruļļa 39.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība tātad grozīta.

Juridiskā komisija lūdz iekļaut darba kārtībā Saeimas kārtības ruļļa 39.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Tātad darba kārtība grozīta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz darba kārtībā iekļaut Saeimas kārtības ruļļa 39.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Tātad darba kārtība grozīta.

Deputāti Krauze, Līdaka, Seržants, Čigāne, Lībiņa-Egnere, Brigmanis, Gaidis Bērziņš, Dzintars, Dombrava un Smiltēns lūdz darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta.

Deputāti Agešins, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Āboltiņa, Lībiņa-Egnere, Lejiņš, Cilevičs, Balodis, Gaidis Bērziņš un Liepiņš lūdz darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība tātad grozīta.

Deputāti Agešins, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Āboltiņa, Lībiņa-Egnere, Balodis, Cilevičs, Dombrava, Gaidis Bērziņš un Liepiņš lūdz darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Tātad darba kārtība ir grozīta.

Deputāti Agešins, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Āboltiņa, Lībiņa-Egnere, Balodis, Cilevičs, Dombrava, Gaidis Bērziņš un Liepiņš lūdz darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta.

Deputāti Agešins, Daudze, Vucāns, Āboltiņa, Lībiņa-Egnere, Balodis, Dombrava, Cilevičs, Gaidis Bērziņš, Parādnieks un Liepiņš lūdz darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība tātad ir grozīta.

Deputāti Agešins, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Āboltiņa, Lībiņa-Egnere, Balodis, Cilevičs, Dombrava, Gaidis Bērziņš un Liepiņš lūdz darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Deputāti Parādnieks, Gaidis Bērziņš, Āboltiņa, Daudze, Brigmanis, Vucāns, Lībiņa-Egnere, Lejiņš, Balodis, Dombrava un Liepiņš lūdz darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Tātad darba kārtība ir grozīta.

Līdz ar to izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu – “Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem”.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi?

Ieslēdziet mikrofonu deputātam Dolgopolovam!

S.Dolgopolovs (SASKAŅA).

Labdien! Komisijas vārdā es aicinu nodot šo likumprojektu kā līdzatbildīgajai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai deputātiem nav iebildumu pret to? Deputātiem iebildumu nav. Tātad likumprojekts tiek nodots Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā līdzatbildīgajai.

Tāpat Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Tātad debatēs... “Par” pieteicies runāt deputāts Romualds Ražuks. Lūdzu!

R.Ražuks (VIENOTĪBA).

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Pirms aicinu balsot “par” šo ļoti svarīgo mūsu vēsturiskā mantojuma saglabāšanas likumprojektu, vēlos pateikt dažus vārdus par tā tapšanas gaitu, lai noraidītu jebkuras aizdomas par to, ka šis mūsu Trešās atmodas mantojums netiks pienācīgi saglabāts vai attīstīts tālāk.

Tālajā 1999.gadā, būdams 7.Saeimas deputāts, es sagatavoju likumprojektu par šīs ēkas Vecpilsētas ielā 13/15 nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei, lai šī ēka tiktu izmantota muzeja ierīkošanai... lai ēka tiktu paglābta no privatizācijas un pārtaptu – tiktu izmantota citiem mērķiem.

Kopš tā laika gājis ir dažādi. Visvairāk un lielākoties atbalstu no valsts mēs esam guvuši lielās jubilejās. Tā, piemēram, Tautas frontes 20.gadadienā Kalvīša valdība mums piešķīra līdzekļus fasādes labošanai, bet 25.gadadienā Straujumas valdība mums piešķīra līdzekļus ēkas rekonstrukcijai un modernas, mūsdienīgas ekspozīcijas ierīkošanai trijos stāvos, kas veiksmīgi tika arī pabeigta.

Tātad muzejs principā ir izveidots – mūsdienīgs, moderns un ar interaktīvu aprīkojumu Jāņa Mitrēvica studijas izpildījumā, par ko nebūtu kauns ne šeit, Latvijā, ne arī uzaicinot ārzemju viesus. Taču ar pusotra cilvēka lielu štatu, ko mēs varam atļauties, un no savāktajiem ziedojumiem hroniska naudas trūkuma dēļ izveidot pilnvērtīgu muzeju, kurā būtu pieci, seši darbinieki, kas regulāri varētu pieņemt skolēnus un citus interesentus, kā arī veiktu zinātniskās pētniecības darbu, kam nu jau ir pienācis laiks, par Trešo atmodu, Latvijas Tautas frontes biedrība nodrošināt nevar.

Tāpēc jau gadu atpakaļ tika sākts darbs pie muzeja ēkas un ekspozīcijas, kā arī pie arhīva (mums ir arhīvs – vienīgais saglabātais Tautas frontes arhīvs trijās Baltijas valstīs) kā īpašas, atsevišķas struktūrvienības nodošanas Nacionālajam vēstures muzejam. Tas ļaus izpildīt iepriekš minētos mērķus un attīstīt... padarīt šo muzeja kā Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienību maksimāli pieejamu jaunajai paaudzei un vēstures pētnieciskajam darbam.

Pateicoties Kultūras ministrijas līdzdalībai un atbalstam, mēs arī veicam pasākumus, lai nodrošinātu, ka šis muzejs ilglaicīgi pastāv, nepazūd un darbojas tajā pašā ēkā. 1.jūlijā valdība premjerministres Straujumas vadībā pieņēma informatīvo ziņojumu un apstiprināja garantijas 140 tūkstošu eiro apmērā Nacionālajam vēstures muzejam, lai būtu papildu nauda šīs jaunās nodaļas uzturēšanai, un 90 tūkstošu eiro apmērā – valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”, kas pārņem šo ēku (tā ir vispārpieņemta prakse), lai varētu visu sakārtot, siltināt bēniņus un izdarīt atlikušos darbus.

Un pēdējais valdības pieņemtais lēmums ir par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums”, kur ir ierakstīts: saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekciju zinātnisko un vēsturisko veselumu Latvijas Tautas frontes vēsturiskajā ēkā Vecpilsētas ielā 13/15.

Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Tātad likumprojekts nodots Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāti piekrīt? Paldies. Deputāti piekrīt. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāti atbalsta? Deputāti atbalsta. Paldies. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt. Paldies. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Vai deputāti piekrīt? (No zāles dep. A.Bērziņš: “Piekrīt!”) Paldies. Deputāti piekrīt. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Valsts dienesta likums” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav. Paldies. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta izstrādāto likumprojektu “Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Paldies.

Tātad nākamā darba kārtības sadaļa – “Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu”.

Deputāti Krauze, Līdaka, Seržants, Čigāne, Lībiņa-Egnere, Brigmanis, Gaidis Bērziņš, Dzintars, Dombrava un Smiltēns ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu – lēmuma projektu “Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem”. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā?

“Par” pieteicies runāt deputāts Armands Krauze. Lūdzu!

A.Krauze (ZZS).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Pēdējos mēnešos vairākās tautsaimniecības nozarēs uzņēmumi un līdz to arī strādājošie gan pilsētās, gan laukos saskaras ar grūtībām. Un šo grūtību cēlonis ir Krievijas embargo. Lauksaimniecībā vissmagāk ir cietuši piena ražotāji. Latvijas valdība ir darījusi daudz, lai palīdzētu piena ražotājiem, – uzņēmēji var atlikt nodokļu maksājumus, var pagarināt termiņus ES projektiem, un divos piegājienos ir piešķirti vairāk nekā 13 miljoni kā tiešs atbalsts ciltsdarbam piena ražotājiem. Tomēr embargo ietekme ir būtiska. Piemēram, piena iepirkuma cena oktobrī ir tikai apmēram 22 eirocenti par kilogramu, kas, salīdzinot ar jūliju, ir par 25 procentiem mazāka. Mēs esam izmantojuši visas iespējas, kā palīdzēt piena ražotājiem, un tādēļ tagad nepieciešama arī solidāra Eiropas palīdzība. Briselē vārds “solidaritāte” tiek diezgan plaši lietots, un tādēļ mēs tagad gaidām reālu palīdzību, ne tikai vārdus. Šajā sakarā esam sagatavojuši dokumenta projektu Latvijas Republikas Saeimas aicinājumam Eiropas Komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem.

Piena nozare Latvijā ir nozīmīga gan ekonomikai, gan lauku apdzīvotības nodrošināšanai, jo, piemēram, piena ražošana aizņem 22 procentus no lauksaimniecības preču produkcijas struktūras. Saražotās produkcijas vērtība 2013.gadā bija 262 miljoni. Piena ražošanā ir specializējušās vairāk nekā 13 tūkstoši saimniecības, kur ir nodarbināti 25 969 strādājošie. Tie ir apmēram 30 procenti no visiem nodarbinātajiem lauksaimniecībā.

2014.gadā līdz embargo ieviešanai piena produktu eksports no Latvijas uz Krieviju būtiski pieauga, piemēram, tādi produkti kā piena pulveris un sviests pārsniedza pat 2013.gada rādītājus un 2014.gada astoņos mēnešos eksporta īpatsvars bija pieaudzis līdz 21 procentam. Embargo ietekmē visu piena ražošanas nozari. Zemkopības ministrija ir veikusi provizoriskus aprēķinus, tos novērtējusi un secinājusi, ka tiek ietekmētas gan lielās, gan mazās saimniecības.

Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas informāciju, zaudējumi nozarei šā gada decembrī, rēķinot no augusta līdz decembrim, varētu sasniegt vairāk nekā 20 miljonus eiro. Šajā sakarā Eiropas Padome, Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija pieņēma dažādus lēmumus un dokumentus, bet ir svarīgi, lai tiek piešķirts reāls atbalsts, nevis nauda tiek pārdalīta kaut kur citur. Piemēram, aizejošā Eiropas Komisija nolēma 380 miljonus no lauksaimniecības budžeta papildu ieņēmumiem pārdalīt citām vajadzībām. Mēs esam pret to!

Lauksaimniecības komisārs, tiekoties ar Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas kolēģiem, solīja, ka risinājumi tiks meklēti, bet tikai tad, kad būs beigušās budžeta sarunas. Šobrīd nozīmīgi ir visos līmeņos aicināt un mudināt Eiropas Komisiju piešķirt šo atbalstu.

Pašreiz Baltijas Parlamentārā Asambleja jau ir pieņēmusi aicinājumu. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas lauksaimniecības ministri ir vienojušies vienotā komunikē un aicinājuši Eiropas Komisiju steidzami rīkoties. Arī mēs, Saeimas deputāti, varam palīdzēt mūsu piena ražotājiem, mudinot Eiropas Komisiju uz ātru rīcību.

Tas nav grūti, un tas nav sarežģīti. Šodien nav nepieciešams mums ar grūtībām rast mūsu pašu budžeta līdzekļus, mums ir tikai jānobalso “par” Latvijas piena ražotājiem, “par” daudziem tūkstošiem lauku iedzīvotāju.

Es aicinu deputātus atbalstīt aicinājumu Eiropas Komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai deputātiem ir iebildumi pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Paldies.

Darba kārtība ir grozīta, un lēmuma projekts tajā ir iekļauts.

Par saņemtajām izmaiņām Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””.

Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā... Tātad komisija lūdz iekļaut šo likumprojektu šodienas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta.

Nākamais darba kārtības punkts - “Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Rihardam Eigimam šā gada 13.novembrī”. Saeimas Prezidijs informē, ka saņemts deputāta Riharda Eigima iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13.novembrī. Saeimas Prezidijs šo atvaļinājumu piešķīra, un par to jūs arī tiekat informēti.

Nākamā darba kārtības sadaļa - “Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana”.

Tātad nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas lēmuma projekts “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Ziņot nevēlas.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Tātad lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības punkts - lēmuma projekts “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu?

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības punkts - lēmuma projekts “Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Neviens ziņot nav pieteicies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības punkts - lēmuma projekts “Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu”. Vai kāds vēlas ziņot? Neviens ziņot nevēlas.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības punkts - lēmuma projekts “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai kāds vēlas ziņot? Neviens ziņot nav pieteicies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Un nākamais darba kārtības punkts - lēmuma projekts “Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”. Vai kāds vēlas ziņot? Neviens ziņot nav pieteicies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 1. Lēmums ir pieņemts.

Nākamā darba kārtības sadaļa - “Priekšlikumi par iepriekšējās Saeimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu”.

A.Latkovskis (VIENOTĪBA).

Kolēģi!

Sēdes vadītāja. Latkovska kungs!... Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.pantu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina 12.Saeimā turpināt 11.Saeimā iesniegtā likumprojekta “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” izskatīšanu. Iepriekšējā Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija.

Komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A.Latkovskis (VIENOTĪBA).

Paldies.

Kolēģi! Likumprojekts paredz Kredītinformācijas birojam tiesības pēc dalībnieku pieprasījuma saņemt ziņas no likumā minētajām datubāzēm kā datu operatoram. Iegūto informāciju, nemainot tās saturu, Kredītinformācijas birojs nodod tā dalībniekiem, lai varētu efektīvi un operatīvi nodrošināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, tas ir, veikt klienta vai iespējamā klienta identifikāciju un izpēti.

Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” izskatīšanas turpināšanu 12.Saeimā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Tātad lēmums pieņemts. Likumprojektu turpinās izskatīt 12.Saeima.

11.Saeimā par šo likumprojektu atbildīgā bija Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti neiebilst, ka arī 12.Saeimā atbildīgā būs Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to arī 12.Saeimā atbildīgā būs Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija.

Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam!

A.Latkovskis. 19.novembris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 19.novembris.

Nākamais darba kārtības punkts - likumprojekts “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.pantu Juridiskā komisija ierosina 12.Saeimā turpināt 11.Saeimā iesniegtā likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” izskatīšanu. Iepriekšējā Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Juridiskā komisija.

Komisijas vārdā - deputāts Andrejs Judins.

A.Judins (VIENOTĪBA).

Cienījamie kolēģi! 11.Saeima 2.oktobrī atbalstīja pirmajā lasījumā likumprojektu “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”. Ar šo likumu ir paredzēts aizstāt vēl padomju laikā pieņemto Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, kas grozīts vairāk nekā 150 reižu.

Likumprojekts paredz, ka turpmāk mums būs kodificēta vispārīgā daļa, proti, būs vienota sodu sistēma, būs vienota procesuālā kārtība. Bet atbildība par administratīvajiem pārkāpumiem tiks paredzēta speciālajos likumos.

Likumprojekts ir atbalstīts Juridiskajā komisijā, un gan 11., gan 12.Saeima... gan 11., gan 12.Saeimas deputāti ir pauduši atbalstu tam. Lūdzu atbalstīt likumprojekta izskatīšanas turpināšanu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” izskatīšanas turpināšanu 12.Saeimā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Likumprojektu turpinās izskatīt 12.Saeima.

11.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Juridiskā komisija. Vai deputāti neiebilst, ka arī 12.Saeimā atbildīgā būs Juridiskā komisija? Iebildumu nav. Tātad atbildīgā par šo likumprojektu ir Juridiskā komisija.

Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Judins. 1.decembris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 1.decembris. Paldies.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.pantu Juridiskā komisija ierosina 12.Saeimā turpināt 11.Saeimā iesniegtā likumprojekta “Grozījumi Civillikumā” izskatīšanu. Iepriekšējā Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Juridiskā komisija.

Komisijas vārdā - deputāts Gaidis Bērziņš.

G.Bērziņš (VL-TB/LNNK).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Gan šis, gan nākamais likumprojekts ir savstarpēji saistīti likumprojekti. Konkrēti šis likumprojekts un arī nākamais ir nepieciešams, lai aizstātu šobrīd pastāvošo brīvprātīgā dalītā īpašuma sistēmu, ieviešot tā saukto apbūves tiesības institūtu, kas dotu tiesības veikt apbūvi tikai nedzīvojamo ēku vai inženierbūvju būvniecībai, nosakot apbūves tiesības minimālo termiņu, nosakot to, ka apbūves tiesība ir lietu tiesība, kas ir ierakstāma zemesgrāmatā, kā arī nosakot apbūves tiesības izbeigšanās sekas.

Juridiskā komisija ir atbalstījusi šī likumprojekta tālāku virzību.

Lūgums kolēģiem - atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debatēs neviens nav pieteicies.

Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Civillikumā” izskatīšanas turpināšanu 12.Saeimā.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Civillikumā” izskatīšanas turpināšanu 12.Saeimā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Tātad likumprojektu turpinās izskatīt 12.Saeima.

11.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Juridiskā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12.Saeimā par to atbildīga būs tieši Juridiskā komisija? Iebildumu nav. Tātad atbildīgā ir Juridiskā komisija.

Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam!

G.Bērziņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 1.decembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 1.decembris. Paldies.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.pantu Juridiskā komisija ierosina 12.Saeimā turpināt 11.Saeimā iesniegtā likumprojekta “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” izskatīšanu.

Iepriekšējā Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Juridiskā komisija.

Komisijas vārdā - deputāts Gaidis Bērziņš.

G.Bērziņš (VL-TB/LNNK).

Godātie kolēģi! Kā jau minēju, šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo, nu jau atbalstīto, likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”. Līdz ar to es Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī šī likumprojekta tālāku virzību.

Sēdes vadītāja. Paldies. Debatēs neviens nav pieteicies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” izskatīšanas turpināšanu 12.Saeimā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Tātad likumprojektu turpinās izskatīt 12.Saeima.

11.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Juridiskā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu būs Juridiskā komisija? Deputātiem iebildumu nav. Tātad arī 12.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu būs Juridiskā komisija.

Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

G.Bērziņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 1.decembris.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 1.decembrim.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.pantu Juridiskā komisija ierosina 12.Saeimā turpināt 11.Saeimā iesniegtā likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” izskatīšanu. Iepriekšējā Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Juridiskā komisija.

Komisijas vārdā - deputāts Andrejs Judins.

A.Judins (VIENOTĪBA).

Cienījamie kolēģi! Izskatām likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. Likumprojekts ir izstrādāts, izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas prasības par Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Likumprojekta būtība ir ļoti vienkārša: ja viena dalībvalsts piemēro drošības līdzekli un aizliedz aizdomās turamai vai apsūdzētai personai, piemēram, tuvoties vai sazināties ar cietušo vai lieciniekiem, tad ir ļoti svarīgi, lai arī citās dalībvalstīs šis aizliegums būtu ievērots. Un līdz ar to šis likumprojekts atrisina attiecīgo problēmu.

Juridiskā komisija likumprojektu izskatīja un atbalsta tā izskatīšanas turpināšanu. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debatēs neviens nav pieteicies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” izskatīšanas turpināšanu 12.Saeimā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Tātad likumprojektu turpinās izskatīt 12.Saeima.

11.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Juridiskā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12.Saeimā atbildīgā par to būs Juridiskā komisija? Iebildumu nav. Tātad arī 12.Saeimā atbildīgā būs Juridiskā komisija.

Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Judins. 19.novembris.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 19.novembris.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.pantu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ierosina 12.Saeimā turpināt 11.Saeimā iesniegtā likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” izskatīšanu. Iepriekšējā Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.

Komisijas vārdā - deputāts Edvards Smiltēns.

E.Smiltēns (VIENOTĪBA).

Labrīt, kolēģi! Šī likumprojekta pirmsākumi ir meklējami jau 2013.gada septembrī, kad to nodeva izskatīšanai komisijām. Šis likumprojekts ir ticis pieņemts pirmajā lasījumā. Vēlāk tika iesniegti septiņi priekšlikumi, un tas tika pieņemts otrajā lasījumā.

Sākotnēji šajā likumā bija nepieciešamas izmaiņas, jo saskaņā ar valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā plānoto un Ministru kabineta atbalstīto risinājumu jaunizveidojamā valsts pārvaldes iestāde - Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs - turpmāk nodarbosies ar valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību privatizāciju. Līdz ar to šajā likumā, ko mēs izskatām, bija nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus, nosakot pāreju no šābrīža tiesiskā regulējuma uz jauno, - proti, ka valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” līdz 2015.gada 1.janvārim jānodod Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja turējumā tās valsts kapitāla daļas, kuras nodotas privatizācijai.

Otrajā lasījumā tika iesniegti septiņi priekšlikumi, kuri saskaņā ar Kārtības rulli tiek iekļauti šajā likumprojektā, un tas pāriet kā pirmajā lasījumā.

Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojekta izskatīšanas turpināšanu 12.Saeimā.

Sēdes vadītāja. Jā.

Debatēt neviens nav pieteicies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” izskatīšanas turpināšanu 12.Saeimā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret - nav, atturas - 1. Tātad lēmums pieņemts. Likumprojektu turpinās izskatīt 12.Saeima.

11.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu būs šī komisija? Deputātiem iebildumu nav. Tātad arī 12.Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu ir Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija. Un komisija ir lūgusi minēto likumprojektu atzīt par steidzamu.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret - 1, atturas - nav. Tātad likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un arī laiku, kad likumprojekts izskatāms otrajā lasījumā Saeimas sēdē!

E.Smiltēns. Kolēģi! Konstruktīvus priekšlikumus komisijā gaidīsim līdz šī gada 24.novembrim, un Saeimas sēdē likumprojektu izskatīsim 27.novembrī.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 27.novembris... (Saeimas priekšsēdētājas biedres I.Lībiņas-Egneres starpsauciens: “24.!”)... šā gada 24.novembris, izskatīšana Saeimas sēdē - šā gada 27.novembrī. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Armands Krauze.

A.Krauze (ZZS).

Kolēģi! Šā gada 3.jūlijā Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Šo grozījumu mērķis bija ierobežot spekulācijas ar lauksaimniecības zemi, ierobežot to, ka Latvijas zemi izpērk ārzemnieki, un šie likuma grozījumi stājās spēkā šā gada 1.novembrī.

Mēs esam konstatējuši, ka ir nepieciešami steidzami grozījumi likumā, jo saskaņā ar šo likumu pašvaldībām ir jāizveido komisijas, kuras izvērtē darījumus un pieņem lēmumus.

Šīs komisijas nav iespējams izveidot, jo mēs esam likumā paredzējuši, ka tajās jābūt tiešās valsts pārvaldes pārstāvjiem. Latvijā ir 109 novadi un nav tādu valsts pārvaldes institūciju, kuras varētu deleģēt pārstāvjus uz visām šīm komisijām. Tas ir milzīgs darbs, tie ir milzīgi papildu izdevumi un administratīvais slogs. Faktiski šinī brīdī, kad jau būtu jāizvērtē darījumi un jānotiek darījumiem ar lauksaimniecības zemi, tirgus ir apstājies.

Tādēļ es aicinu gan pieņemt šos grozījumus attiecībā uz pašvaldību izveidotām komisijām un dot pašvaldībām brīvību noteikt, kas šo komisiju sastāvā būs, gan arī grozīt likumu attiecībā uz termiņu. Pašlaik ir noteikts viens mēnesis, bet es ierosinu aizstāt tekstu “mēneša laikā no iesnieguma, darījuma akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas” ar vārdiem “Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā”. Šie grozījumi noteikti dos iespēju, lai komisijas varētu sākt darboties.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā es aicinu pašvaldības iekļaut šo komisiju sastāvā speciālistus, un tie varētu būt Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti, kuri ir profesionāļi šajā jomā un var piedalīties darījuma izvērtēšanā.

Lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret - 1, atturas - nav. Lēmums pieņemts. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā.

A.Krauze. Ja deputātiem nav iebildumu, es lūdzu pieņemt šo likumprojektu arī galīgajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem nav iebildumu pret likumprojekta izskatīšanu arī otrajā, galīgajā, lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā? (Starpsaucieni no zāles: “Ir!”, “Nav!”)

Tātad deputātiem ir iebildumi un mums ir jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš. (Zālē troksnis, starpsaucieni.)

Tātad iebildumi... Lūdzu, paceliet roku tie deputāti, kuriem... !

Lūdzu vēlreiz! Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta izskatīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā? Vai ir iebildumi? (Starpsaucieni no zāles: “Nav, nav!”, “Ir, ir!”) Ir! Tātad deputātiem ir iebildumi.

Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam!

A.Krauze. Es ierosinu noteikt, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 10 minūtes...

Sēdes vadītāja. Vai ir citi priekšlikumi?

A.Krauze. ...un izskatīt šodienas sēdē.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav.

Balsosim par to, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektam “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” ir 10 minūtes! Lūdzu zvanu! Balsosim par priekšlikumu...

Lūdzu, balsosim par priekšlikumu, ka 10 minūtes ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektam “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””! (No zāles: “Priekš kam?!”) Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likumprojektam ir 10 minūtes.

Un izskatīšanas laiks?

A.Krauze. Izskatīšanas laiks - šodienas sēdē. (No zāles dep. A.Klementjevs: “Nē, sēde beidzas! Nepaspēs! Nākošajā sēdē!”)

A.Krauze. Beigās!

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikums par izskatīšanu šodienas sēdē ir īstenojams tad, ja šodienas sēdē ir pārtraukums. (No zāles dep. A.Klementjevs: “Nākošajā sēdē!”; citi deputāti: “Pēc 15 minūtēm!”)

A.Krauze. Pēc 15 minūtēm.

Sēdes vadītāja. Vai kolēģiem ir iebildumi, ka šobrīd sēdē tiek izsludināts pārtraukums uz 10 minūtēm, tātad līdz pulksten 10.10? Iebildumu nav. Tātad sēdē pārtraukums līdz pulksten 10.10.

Paldies.

(Pārtraukums.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Kolēģi, ir saņemts Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja lūgums pagarināt pārtraukumu vēl par 10 minūtēm, un pārtraukums tiek pagarināts līdz pulksten 10.20.

(Pārtraukums.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas! Turpināsim Saeimas sēdi!

Tātad nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai par atbalstu Latvijas piena ražotājiem”. Vai kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Vai kāds vēlas debatēt? Nē.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu “Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai par atbalstu Latvijas piena ražotājiem”! Lūdzu balsošanas režīmu! Deputāte Čigāne, jūs debatēs esat pieteikusies par vēlu. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības punkts - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Armands Krauze.

A.Krauze (ZZS).

Kolēģi! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija savā sēdē izskatīja grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Priekšlikumi noteiktajā termiņā netika saņemti. Es aicinu balsot par likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likumprojekts galīgajā lasījumā pieņemts.

Kolēģi, informēju jūs, ka ir saņemti divi deputātu jautājumi.

Deputāti Zariņš, Urbanovičs, Agešins, Ločmele-Luņova, Tretjaka un Pimenovs ir iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Anrijam Matīsam “Par Rail Baltica projekta īstenošanu”. Šis jautājums ministram tiks nodots atbildes sniegšanai.

Tāpat ir saņemts deputātu Zariņa, Urbanoviča, Ribakova, Potapkina un Agešina jautājums “Par valstij piederošo “Citadeles” akciju patiesajiem ieguvējiem”. Šis deputātu jautājums adresēts Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, kurai tad arī nododam šo jautājumu atbildes sniegšanai.

Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un mums ir jāreģistrējas.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu!

Pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas gribu teikt, ka 55 gadu jubilejā sveicam deputātu Kārli Seržantu, kurš dzimšanas dienu svinēja 12.novembrī (Aplausi.), un 60 gadu jubilejā - deputāti Silviju Šimfu, kura šos skaistos svētkus svinēja 13.novembrī. (Aplausi.)

Kolēģi, ir vēl daži paziņojumi. Informēju, ka 18.novembrī pulksten 12.00 notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltītā Saeimas svinīgā sēde.

Tāpat arī, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, festivāla “Staro Rīga” ietvaros piedāvāsim audiovizuālu stāstu “Vārds - solis uz saprašanos. Miers” par eiropiešus vienojošām vērtībām. Līdz ar to visi laipni aicināti kopā ar ģimenēm un draugiem aplūkot izgaismoto Saeimas namu no 14. līdz 18.novembrim ik vakaru no pulksten 18.00 līdz pulksten 23.00.

Vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klementjevam.

I.Klementjevs (SASKAŅA).

Cienījamie kolēģi! Tos, kuri vēlas strādāt deputātu grupā sadarbībai ar Itālijas parlamentu, aicinu uz tās dibināšanas sanāksmi šeit pat - Dzeltenajā zālē. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Zaķim.

Dz.Zaķis (VIENOTĪBA).

Kolēģi! Dāmas un kungi! Tūlīt, piecas minūtes pēc sēdes, Dzeltenajā zālē dibināsim deputātu grupu sadarbībai ar Gruzijas parlamentu. Lūdzu ierasties visus, kam interesē Gruzija! (Starpsaucieni: “Ooo!” Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

G.Kūtris (12.Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie kolēģi! Šodien sēdes noslēgumā nav reģistrējušies: Solvita Āboltiņa... ir, Ringolds Balodis... nav, Aija Barča... ir, Rihards Eigims... Romāns Mežeckis... ir, Arvīds Platpers... nav, Inguna Rībena... ir, Kārlis Seržants... ir, Juris Viļums... ir.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Līdz ar to sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS
12. Saeimas rudens sesijas 6. sēde
2014. gada 13. novembrī

Informācija par dāvanu no Tiesību zinātņu pētniecības institūta “Latvijas Republikas Satversmes komentāri”
   
Par darba kārtību
   
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (Nr. 1/Lp12)
(Dok. Nr. 13, 13A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” (Nr. 2/Lp12)
(Dok. Nr. 14, 14A)
   
Priekšlikums - dep. S.Dolgopolovs
   
Par likumprojektu “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei” atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 3/Lp12)
(Dok. Nr. 15, 15A)
   
Priekšlikums - dep. R.Ražuks (par)
   
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (Nr. 4/Lp12)
(Dok. Nr. 16, 16A)
   
Par likumprojektu “Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu” (Nr. 5/Lp12)
(Dok. Nr. 17, 17A)
   
Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību”” (Nr. 6/Lp12)
(Dok. Nr. 18, 18A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” (Nr. 7/Lp12)
(Dok. Nr. 19, 19A)
   
Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (Nr. 8/Lp12)
(Dok. Nr. 20, 20A)
   
Par likumprojektu “Valsts dienesta likums” (Nr. 9/Lp12)
(Dok. Nr. 21, 21A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” (Nr. 10/Lp12)
(Dok. Nr. 22, 22A)
   
Par likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu” (Nr. 11/Lp12)
(Dok. Nr. 23, 23A)
   
Par likumprojektu “Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” (Nr. 12/Lp12)
(Dok. Nr. 24, 24A)
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 15/Lp12)
(Dok. Nr. 46)
   
Par darba kārtību
   
Priekšlikums - dep. A.Krauze (par)
   
Par darba kārtību
   
Informācija par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Rihardam Eigimam šā gada 13. novembrī
(Dok. Nr. 38)
   
Lēmuma projekts “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 29/Lm12)
(Dok. Nr. 56)
   
Lēmuma projekts “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 30/Lm12)
(Dok. Nr. 57)
   
Lēmuma projekts “Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 31/Lm12)
(Dok. Nr. 58)
   
Lēmuma projekts “Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu” (Nr. 32/Lm12)
(Dok. Nr. 59)
   
Lēmuma projekts “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 33/Lm12)
(Dok. Nr. 60)
   
Lēmuma projekts “Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 34/Lm12)
(Dok. Nr. 61)
   
Likumprojekts “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 14/Lp12)
(Dok. Nr. 43)
   
Ziņo - dep. A.Latkovskis
   
Likumprojekts “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 16/Lp12)
(Dok. Nr. 47)
   
Ziņo - dep. A.Judins
   
Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 17/Lp12)
(Dok. Nr. 48)
   
Ziņo - dep. G.Bērziņš
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 18/Lp12)
(Dok. Nr. 49)
   
Ziņo - dep. G.Bērziņš
   
Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 19/Lp12)
(Dok. Nr. 50)
   
Ziņo - dep. A.Judins
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 20/Lp12) (Steidzams)
(Dok. Nr. 51)
   
Ziņo - dep. E.Smiltēns
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 15/Lp12) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 46)
   
Ziņo - dep. A.Krauze
   
Lēmuma projekts “Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem” (Nr. 28/Lm12)
(Dok. Nr. 55)
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 15/Lp12) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 46B)
   
Ziņo - dep. A.Krauze
   
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Urbanoviča, V.Agešina, R.Ločmeles-Luņovas, Z.Tretjakas un I.Pimenova jautājumu satiksmes ministram Anrijam Matīsam “Par “Rail Baltica” projekta īstenošanu” (Nr. 1/J12)
   
Informācija par deputātu I.Zariņa, J.Urbanoviča, I.Ribakova, S.Potapkina un V.Agešina jautājumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai “Par valstij piederošo Citadeles akciju patiesajiem ieguvējiem” (Nr. 2/J12)
   
Paziņojumi
  - Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece
  - dep. I.Klementjevs
  - dep. Dz.Zaķis
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs G.Kūtris

Balsojumi

Datums: 13.11.2014 09:27:27 bal001
Par - 94, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu (29/Lm12)

Datums: 13.11.2014 09:28:08 bal002
Par - 93, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu (30/Lm12)

Datums: 13.11.2014 09:28:46 bal003
Par - 92, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu (31/Lm12)

Datums: 13.11.2014 09:29:22 bal004
Par - 93, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu (32/Lm12)

Datums: 13.11.2014 09:30:01 bal005
Par - 94, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu (33/Lm12)

Datums: 13.11.2014 09:30:40 bal006
Par - 71, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu (34/Lm12)

Datums: 13.11.2014 09:32:51 bal007
Par - 93, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (14/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:35:32 bal008
Par - 91, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Administratīvo pārkāpumu procesa likums (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (16/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:37:58 bal009
Par - 94, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Civillikumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (17/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:39:57 bal010
Par - 92, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (18/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:42:05 bal011
Par - 94, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kriminālprocesa likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (19/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:44:54 bal012
Par - 92, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā ''Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju'' (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (20/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:46:20 bal013
Par - 91, pret - 1, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā ''Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju'' (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (20/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:50:22 bal014
Par - 92, pret - 1, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (15/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:50:50 bal015
Par - 93, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (15/Lp12), 1.lasījums

Datums: 13.11.2014 09:53:18 bal016
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 10 min. Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (15/Lp12), 1.lasījums, steidzams

Datums: 13.11.2014 10:22:42 bal017
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 96)
Balsošanas motīvs: Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Eiropas Komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem (28/Lm12)

Datums: 13.11.2014 10:24:01 bal018
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (15/Lp12), 2.lasījums, steidzams
Piektdien, 21.jūnijā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde