Apmeklētāju un informācijas centrs

Viena no Saeimas darba prioritātēm ir atvērtība, sadarbība ar sabiedrību un tās iesaistīšana likumdošanā. Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram (turpmāk arī – Centrs), kas ikvienam iedzīvotājam sniedz iespēju noskaidrot informāciju par Saeimas darbu.


 

Rakstveida iesniegumus Saeimai var iesniegt:

 • Latvijas Republikas Saeima
  Jēkaba iela 11
  Rīga
  LV-1811

 • nosūtot uz e-pastu saeima@saeima.lv

 • nosūtot uz Saeimas e-adresi 90000028300 

 • klātienē, iemetot pastkastītē Saeimas nama vestibilā, Jēkaba ielā 11

 • Apmeklētāju un informācijas centrā Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas)

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs darbā ar personu datiem ievēro personu datu apstrādes principus

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā iespējams noskaidrot informāciju par:

 • Saeimas darbu;
 • iespējām sazināties ar Saeimas deputātiem un amatpersonām;
 • likumprojektu virzību Saeimā;
 • Saeimas sēžu stenogrammām, balsojumiem, video un audio arhīvu;
 • ekskursijām Saeimas namā;
 • iespēju apmeklēt Saeimas sēdes un komisijas;
 • skolu programmu "Iepazīsti Saeimu".

Pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma informācija par viņa iesnieguma virzību un atbildes sniegšanas termiņu var tikt sniegta pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00) vai e-pastu info@saeima.lv. Šo informāciju sniedz, ievērojot Iesniegumu likumu, Informācijas atklātības likumu un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Faktu lapas Iesniegums ikona
Faktu lapa: Kā iesniegt iesniegumu Saeimai (.pdf)

 

Centra kompetencē neietilpst:

 • juridiskas konsultācijas;
 • sociālā palīdzība;
 • sūdzības par valsts pārvaldes, tiesībaizsardzības iestāžu un amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem;
 • konkrētu privātpersonu problēmas;
 • oficiālu likumu skaidrojumu sniegšana.

Saeimas deputātiem un amatpersonām adresētus sūtījumus Centrā nevar nodot. Šādos gadījumos ar adresātu jāsazinās personiski vai sūtījumi jānogādā Saeimas lietvedībā, Jēkaba ielā 11.

Ja Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram tiek uzdoti jautājumi, kas nav tā kompetencē, Centrs var sniegt attiecīgajos jautājumos kompetentu institūciju kontaktinformāciju.

Centrs sniedz tikai informatīva rakstura atbildes, un neviena no tām nav uzskatāma par juridiski saistošu.

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs katru mēnesi ziņo par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Visi pārskati ir publiski pieejami Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā.

Lūgums iepazīties ar Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās: https://www.saeima.lv/files/Uzturesanas_Noteikumi.pdf (.pdf)

Centra kontaktinformācija:

Adrese: Rīgā, Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas) 

Darba laiks: apmeklētājus pieņem darbdienās no pulksten 9.00 līdz 16.30

Informatīvais tālrunis: 67087321 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00)

E-pasts: info@saeima.lv

Prezentācija par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centru

Infografika: Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 15 gadi 
(2024. gada janvāris)

Apmeklētāju un informācijas centra informatīvie pārskati

Ikmēneša pārskatos tiek apkopota informācija par Centra darbu.

2024. gads

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs

 

2023. gads

2022. gads

2021. gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads 

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads


Trešdien, 24.jūlijā