Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs patlaban apmeklētājus apkalpo pēc iepriekšēja pieraksta, stingri ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un piesardzības pasākumus.

Apmeklētāju centru klātienē var apmeklēt tikai, lai iesniegtu iesniegumu Saeimai. Lūgums ievērot, ka apmeklējuma ilgums nepārsniedz 15 minūtes.

Citos jautājumos, lai noskaidrotu informāciju par parlamenta darbu, aicinām, kā līdz šim, sazināties ar Centru attālināti.

Apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta Centrs pieņems darbadienās no pulksten 9.00 līdz 16.30 Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas).

Vairāk informācijas: https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29966-saeimas-apmekletaju-centrs-atsaks-pienemt-apmekletajus-klatiene

Rakstveida iesniegumus Saeimai var iesniegt:

 • nosūtot pa pastu:
  Latvijas Republikas Saeima,
  Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811

 • nosūtot uz e-pastu saeima@saeima.lv

 • nosūtot uz Saeimas e-adresi 90000028300 

 • portālā www.latvija.lv

 • klātienē, iemetot pastkastītē Saeimas nama vestibilā, Jēkaba ielā 11

 • pēc iepriekšēja pieraksta Apmeklētāju un informācijas centrā Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas)

Mutvārdu iesniegumus iesniedzējs Saeimai var iesniegt telefoniski, zvanot darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00 uz Saeimas informatīvo tālruni 67087321. Mutvārdu iesniegumu īsi un pēc būtības rakstveidā palīdzēs noformēt Apmeklētāju centra darbinieks. Lai parakstītu šādi noformētu iesniegumu, iesniedzējam iepriekš piesakoties, jāierodas klātienē Apmeklētāju centrā Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID karte)).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 


Faktu lapas AIC ikona
 Faktu lapa: Apmeklētāju un informācijas centra darbs Covid-19 pandēmijas laikā (.pdf)

Viena no Saeimas darba prioritātēm ir atvērtība, sadarbība ar sabiedrību un tās iesaistīšana likumdošanā. Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram (turpmāk arī – Centrs), kas ikvienam iedzīvotājam sniedz iespēju noskaidrot informāciju par Saeimas darbu.

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs darbā ar personu datiem ievēro personu datu apstrādes principus

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā iespējams noskaidrot informāciju par:

 • Saeimas darbu;
 • iespējām sazināties ar Saeimas deputātiem un amatpersonām;
 • likumprojektu virzību Saeimā;
 • Saeimas sēžu stenogrammām, balsojumiem, video un audio arhīvu;
 • ekskursijām Saeimas namā;
 • iespēju apmeklēt Saeimas sēdes un komisijas;
 • skolu programmu "Iepazīsti Saeimu".

Pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma informācija par viņa iesnieguma virzību un atbildes sniegšanas termiņu var tikt sniegta pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00) vai e-pastu info@saeima.lv. Šo informāciju sniedz, ievērojot Iesniegumu likumu, Informācijas atklātības likumu un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Faktu lapas Iesniegums ikona
Faktu lapa: Kā iesniegt iesniegumu Saeimai (.pdf)

 

Centra kompetencē neietilpst:

 • juridiskas konsultācijas;
 • sociālā palīdzība;
 • sūdzības par valsts pārvaldes, tiesībaizsardzības iestāžu un amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem;
 • konkrētu privātpersonu problēmas;
 • oficiālu likumu skaidrojumu sniegšana.

Saeimas deputātiem un amatpersonām adresētus sūtījumus Centrā nevar nodot. Šādos gadījumos ar adresātu jāsazinās personiski vai sūtījumi jānogādā Saeimas lietvedībā, Jēkaba ielā 11.

Ja Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram tiek uzdoti jautājumi, kas nav tā kompetencē, Centrs var sniegt attiecīgajos jautājumos kompetentu institūciju kontaktinformāciju.

Centrs sniedz tikai informatīva rakstura atbildes, un neviena no tām nav uzskatāma par juridiski saistošu.

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs katru mēnesi ziņo par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Visi pārskati ir publiski pieejami Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā.

Lūgums iepazīties ar Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās: https://www.saeima.lv/files/Uzturesanas_Noteikumi.pdf (.pdf)

Centra kontaktinformācija:

Adrese: Rīgā, Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas)

Informatīvais tālrunis: 67087321

E-pasts: info@saeima.lv

Prezentācija par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centru

Infografika: Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 12 gadi 
(2021. gada janvāris)

Apmeklētāju un informācijas centra informatīvie pārskati

Ikmēneša pārskatos tiek apkopota informācija par Centra darbu.

2021.gads

 Janvāris    Februāris  Marts  Aprīlis
 Maijs    Jūnijs  Jūlijs  Augusts
 Septembris  Oktobris    

 

2020.gads

2019.gads                 

2018.gads 

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads

2013.gads

2012.gads

2011.gads

2010.gads

2009.gadsŠī vietne izmanto sīkfailus no Google, lai sniegtu pakalpojumus un analizētu datplūsmu. Lai varētu atskaņot video, Jums jāsniedz piekrišana.

Trešdien, 8.decembrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
14:30  Saeimas 2021. gada 2. decembra otrā attālinātā ārkārtas sēde
15:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Dagmāras Beitneres-Le Gallas tikšanās ar Polijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Monika Michaliszyn
15:15  Saeimas 2021. gada 2. decembra attālinātās ārkārtas sēdes turpinājums