Ekskursijas Saeimā

Lai tuvāk iepazītu Latvijas parlamenta darbu, kā arī Saeimas nama arhitektūru un vēsturi, ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt Saeimu. 

Ekskursijas tiek organizētas tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Pieteikumi tiek pieņemti ne vēlāk kā nedēļu pirms vēlamā apmeklējuma laika.

Iespējamie ekskursijas norises laiki:
Pirmdien, otrdien, trešdien, piektdien – no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.
Ceturtdienās – no plkst. 9.30 līdz plkst. 16.30 (iespēja klātienē vērot Saeimas sēdes norisi).

Bērni skatās spogulĪEkskursijām var pieteikties gan individuāli interesenti, gan personu grupas līdz 30 cilvēkiem. Aicinām individuāli izvērtēt skolēnu ieinteresētību un iesakām ekskursiju grupās iekļaut skolēnus no 10 gadu vecuma.

Ekskursijas tiek vadītas latviešu valodā. Ekskursija svešvalodā ir iespējama tikai pēc iepriekšējas vienošanās.
Par ekskursiju nav jāmaksā.

Ekskursijas ilgums – līdz vienai stundai.  

Pieteikšanās kārtība

Ekskursijas piesakāmas pa tālruni (67087380, 67087483) Saeimas Administrācijas Protokola nodaļā vai pa e-pastu ekskursijas@saeima.lv.

Pieteikuma anketa Saeimas apmeklējumam

Pēc ekskursijas laika apstiprināšanas Protokola nodaļas pārstāvis informēs pieteicēju par nepieciešamību ne vēlāk kā divas dienas pirms noteiktā ekskursijas datuma atsūtīt ekskursijas dalībnieku sarakstu, kurā norādīts katra apmeklētāja vārds, uzvārds un personas kods, kā arī par grupu atbildīgā kontaktpersona.

Ņemot vērā Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka Saeimas apmeklētāju identifikācijai tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods. Ekskursijas dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir noformēt iekļūšanai Saeimas telpās nepieciešamo caurlaidi un veikt personas identifikāciju.

Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam uz ekskursiju var ierasties tikai pilngadīgas personas pavadībā. Šādu ekskursantu grupas pieteicējam (mācību iestādei) pieteikumā jānorāda, ka nepilngadīgo personu likumiskie pārstāvji ir piekrituši personas datu apstrādei.

Plašāka informācija par Saeimā veikto personas datu apstrādi.

Individuālie apmeklētāji iespēju robežās tiek iekļauti kādā no pieteiktajām ekskursantu grupām.

Personas, kas nav iekļautas pieteiktās ekskursijas dalībnieku sarakstā, Saeimas namā netiek ielaistas.

Lūgums iepazīties ar Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās: https://www.saeima.lv/files/Uzturesanas_Noteikumi.pdf

 

Drošība un kārtība

Visiem ekskursijas dalībniekiem, ierodoties Saeimas namā, jāuzrāda pase vai elektroniskā identifikācijas karte. Bērni un jaunieši līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) var uzrādīt citu identifikācijas dokumentu ar fotogrāfiju (piemēram, skolēna apliecību).

Pēc dokumentu pārbaudes visiem Saeimas viesiem jāiziet drošības pārbaude. Saeimas namā apmeklētājiem aizliegts ienest:

• šaujamieročus;
• sprāgstošas un viegli uzliesmojošas vielas;
• asus priekšmetus
• pašaizsardzības līdzekļus;
• banerus, karogus un plakātus;
• priekšmetus, kas paredzēti trokšņa radīšanai (piemēram, svilpes, skaļruņus);
• dzīvniekus;
• somas, kas pārsniedz mugursomas izmērus (~ 50 x 40 x 20 cm).

Vēršam uzmanību uz to, ka Valsts policijas darbiniekiem ir tiesības minētos priekšmetus drošības nolūkā uz Saeimas apmeklējuma (ekskursijas) laiku izņemt vai arī liegt iekļūšanu Saeimas ēkā.

Apmeklētājiem ir pienākums, uzturoties Saeimas namā, ievērot vispārpieņemtās pieklājības normas, netraucēt ekskursijas norisi, kā arī Saeimas deputātu un darbinieku ikdienas darbu.

Ekskursanti ir aicināti ierasties pieklājīgā, publiskai vietai un apstākļiem piemērotā apģērbā.

Ekskursijas laikā ir atļauts fotografēt un filmēt, ievērojot ekskursijas vadītāja norādījumus.

Pirmdien, 17.jūnijā
13:50  Saeimas Prezidija sēde
15:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Belizas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Therese Rath
15:50  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Armēnijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Ara Margarian
16:35  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Botsvānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Juliana Angela Dube-Gobotswang