Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai

 

Darba grupas atzinums

Eksperti un amatpersonas par darba grupas atzinumu

Par darba grupu

Darba grupas locekļi

Darba grupas piesaistītie eksperti

Sēžu video/audio ieraksti

Sēžu protokoli un materiāli

Publikācijas par darba grupas darbību

Materiāli par Valsts prezidenta institūtu

Foto

 

Uzklausījusi darba grupas vadītāja R. Baloža ziņojumu par paveikto. Juridiskā komisija 21.06.2017. lēma, ka frakcijām līdz 29.09.2017 ir jāsniedz viedoklis par Darba grupas atzinuma priekšlikumiem.

Piektdien, 19.aprīlī
09:00  Saeimas 2024.gada 19.aprīļa ārkārtas sēde