Par darba grupu

Darba grupas vadītājs R.Balodis par mērķi un sasniedzamo rezultātu

Darba grupas ’’Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai’’ (turpmāk – Darba grupa) izveidošana bija likumsakarīgs turpinājums 12. Saeimas vēlēšanu kaislībām. Liela sabiedrības daļa atbalsta tautas vēlēta prezidenta institūtu, tāpēc vairākas 12.Saeimā ievēlētās partijas savās priekšvēlēšanu programmās un publiskās priekšvēlēšanu diskusijās 2014. gada rudenī bija paudušas tiešu vai netiešu atbalstu Latvijas valsts prezidenta ievēlēšanas modeļa maiņai.

Darba grupa tika izveidota 2015. gada 17. februārī Latvijas Republikas Saeimas Juridiskās komisijas sēdē. Dalībai Darba grupā savus pārstāvjus deleģēja visas 12. Saeimas frakcijas. Saskaņā ar Darba grupas lēmumu 2015. gada 26. martā par vadītāju tika apstiprināts Ringolds Balodis. Darba grupa savu darbību izbeidza 2017. gada 25. aprīlī, kad tika apstiprināts Darba grupas atzinums, kurš tālāk tika nodots Saeimas Juridiskajai komisijai.

 

Svētdien, 3.jūlijā