Atbilde uz saņemtajiem privātpersonu iesniegumiem

(30.12.2014.)

Rīgā, 2014.gada 30.decembrī

Informējam, ka komisijas ir saņēmusi iesniegumus Nr. 3/176-12/14; 3/353-12/14; 3/286-12/14; 3/323-12/14; 3/282-12/14; 3/225-12/14; 3/211-12/14; 3/195-12/14; 3/182-12/14; 3/265-12/14; 3/242-12/14; 3/198-12/14. Komisijas vārdā vēlamies pateikties par izrādīto interesi komisijas darbībā un darīt zināmu, ka  komisija ir iepazinusies ar rakstveidā paustajiem viedokļiem par Saeimā un Parlamentārās izmeklēšanas komisijā ievēlētajām amatpersonām.

Ņemot vērā sabiedrības lielo ieinteresētību par komisijas darbu un vēlmi līdzdarboties, š.g. 15.decembra sēdē komisijas locekļi vienbalsīgi nobalsoja par sēžu video translēšanu Saeimas mājas lapā (www.saeima.lv). Lai nodrošinātu atklātību un komisijas darba caurspīdīgumu, tiks izveidota arī atsevišķa mājas lapa, kurā ikviens interesents varēs atrast ar komisijas darbu saistītos dokumentus un materiālus. Informācija par minētās interneta vietnes izveidošanu tiks ievietota Saeimas mājas lapā.

Papildus informējam, ka komisijas locekļiem bija iespēja iepazīties ar deputāta A.Kaimiņa izveidoto materiālu “Procesu karte”. Tāpat komisijas vadība ir iepazinusies ar piemēriem par līdzīgu parlamentāro izmeklēšanas komisijas darbu citās valstīs  un iespēju robežās to izmantos savā turpmākajā darbā. 

 

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā priekšsēdētājs R.Balodis. 

Ceturtdien, 19.maijā
09:00  Saeimas kārtējā sēde
12:00  Asinsdonoru diena pie Saeimas nama
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta