Saeimā diskutē par sabiedrības veiksmīgas novecošanas izaicinājumiem

(09.06.2014.)
Galerija

Lai izvērtētu esošo sabiedrības novecošanas politiku un diskutētu, kādas izmaiņas nepieciešamas veiksmīgas sabiedrības novecošanas sekmēšanai, Saeimas nama Sarkanajā zālē pirmdien, 9.jūnijā, notika konference „Sabiedrības veiksmīgas novecošanās izaicinājumi Latvijā”. Konferenci organizēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija.

"Saliedētas sabiedrības pamatā ir ģimenisko vērtību iedzīvināšana visas tautas līmenī – līdzcietība, savstarpēja cieņa, gatavība otram sniegt palīdzīgu roku jebkurā brīdī un jebkuros apstākļos. Katrai paaudzei ir citai citu jāatbalsta. Lai seniori varētu pilnvērtīgi nodot dzīves gudrības, viedumu jaunākajai paaudzei, kā arī palīdzēt praktiskos uzdevumos, piemēram, jaunās ģimenes aprūpē, ir būtiska viņu veselība, sociālais nodrošinājums, dzīvesprieks," temata aktualitāti iepriekš iezīmēja Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks.

Konferenci atklāja I.Parādnieks un labklājības ministrs Uldis Augulis. Par veiksmīgas sabiedrības novecošanas labās prakses piemēriem, izaicinājumiem un nepieciešamajām politikas izmaiņām klātesošos uzrunāja deputāte Inga Vanaga, Latvijas Universitātes pētniece Baiba Bela, sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns, tiesībsargs Juris Jansons, kā arī Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji.

Lai pārrunātu konkrētus sabiedrības veiksmīgas novecošanas pasākumus, konferencē notika paralēlas darba grupu sesijas, bet konferences noslēgumā tika prezentēti darba grupu secinājumi. 

Tiešraidē konferencei ikviens varēja sekot līdzi Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

 

Konferences materiāli:

Programma

11.Saeimas deputātes Ingas Vanagas prezentācija - "Sabiedrības veiksmīga novecošana Latvijā: labās prakses apkopojums"

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieces Baibas Belas prezentācija - "Sociālās inovācijas veselīgai un veiksmīgai sabiedrības novecošanai: izaicinājumi ES projekta ietvaros" 

Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālo lietu un sociālās drošības eksperta Pētera Leiškalna prezentācija - "Ienākumi un veselība kā būtiskākie sabiedrības veiksmīgas novecošanas aspekti"

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākās ekspertes Evijas Kūlas prezentācija - "Sabiedrības novecošanas izaicinājumi sociālajā drošības sistēmā"

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieces veselības politikas jautājumos Egita Poles prezentācija - "Sabiedrības veselīgas novecošanas politika Latvijā"

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultantes Sigitas Sniķeres prezentācija - "Sabiedrības novecošana - quo vadis?"

Darba grupas "Veselība un medicīnas aprūpe" ziņojums

Darba grupas "Starppaaudžu attiecības un sociālās aktivitātes" ziņojums

Darba grupas "Ienākumi un dzīves apstākļi" ziņojums

Konferences videoieraksts: 1.daļa un 2.daļa

FotogrāfijasSaeimas Preses dienests

Svētdien, 24.janvārī