Tirgus izpētes – "Latvijas Republikas Saeimas 2021. un 2022. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi" un “Latvijas Republikas Valsts kontroles 2021. gada un 2022. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi”

 

Tirgus izpētes priekšmeti:

1) Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada un 2022. gada finanšu pārskata revīzija, balstoties uz Latvijā atzītiem starptautiskiem publiskā sektora revīzijas standartiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

2) Valsts kontroles 2021. gada un 2022. gada finanšu pārskata revīzija, balstoties uz Latvijā atzītiem starptautiskiem publiskā sektora revīzijas standartiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Tirgus izpētes mērķis:

Veikt tirgus dalībnieku aptauju, noskaidrojot pieejamo pakalpojuma sniedzēju klāstu, to atbilstību kritērijiem, un izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgt līgumu par finanšu pārskata revīzijas veikšanu

Paredzamā līgumcena:

Tirgus izpētes – "Latvijas Republikas Saeimas 2021. un 2022. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi" un “Latvijas Republikas Valsts kontroles 2021. gada un 2022. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi” – kopējā līgumcena nepārsniedz 9 999 EUR bez PVN

Plānotais līgumu izpildes laiks:

Līdz 31.05.2023.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.03.2021. līdz plkst. 11:00

Informācija par piedāvājuma/-u sagatavošanu:

Piedāvājums/-i jāsagatavo saskaņā ar tirgus izpētes instrukcijā noteiktajām prasībām.

Piedāvājums/-i jāiesniedz elektroniski, to/-s nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@saeima.lv

Tirgus izpētes instrukcijas:

Tirgus izpētes instrukcija_Saeima_2021_2022

Tirgus izpētes instrukcija_VK_2021_2022

Kontaktinformācija:

Jautājumus par tirgus izpētes instrukciju, lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@saeima.lv

 

 

Svētdien, 19.maijā