Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja (EP PA)

Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja (EP PA) ir Eiropas Padomes parlamentārā dimensija, viena no tās lielākajām un redzamākajām institūcijām. EP PA uzmanīgi seko politiskajiem procesiem Eiropā. Tās aktivitātes ir vērstas uz Eiropas Padomes pamatvērtību un standartu saglabāšanu, galvenais mērķis ir stiprināt asamblejas dalībvalstu parlamentus, veicināt un aizsargāt cilvēktiesības, tiesiskumu un demokrātisku pārvaldību visās Eiropas valstīs, nodot savu demokrātijas pieredzi arī partnervalstu un novērotājvalstu parlamentiem.

EP PA dibināta 1949. gadā, tā šobrīd apvieno 46 Eiropas valstis.

Latviju tajā pārstāv seši Saeimas deputāti (trīs pastāvīgie pārstāvji un trīs viņu aizstājēji).

EP PA darbojas deviņas pastāvīgās komitejas:

  • Politisko lietu un demokrātijas attīstīšanas komiteja;
  • Sociālo lietu, veselības un ilgtspējīgas attīstības komiteja;
  • Juridisko lietu un cilvēktiesību komiteja;
  • Kultūras, zinātnes un izglītības jautājumu komiteja;
  • Migrācijas, bēgļu un pārvietoto personu jautājumu komiteja;
  • Pārraudzības komiteja;
  • Līdztiesības un diskriminācijas apkarošanas komiteja;
  • Kārtības ruļļa un deputātu imunitātes komiteja;
  • Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu ievēlēšanas komiteja.

Asamblejas darbu vada tās Birojs un Pastāvīgā komiteja.

EP PA sesiju laikā nacionālo parlamentu pārstāvji izstrādā un pieņem rezolūcijas par asamblejas kompetencē esošiem demokrātijas stiprināšanas, tiesiskuma, cilvēktiesību ievērošanas un citiem aktuāliem jautājumiem.

EP PA deputāti aktīvi piedalās vēlēšanu novērošanas misijās, lai veicinātu to demokrātisku norisi.

Eiropas Padome ir vecākā politiskā organizācija Eiropā. Tās mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības, parlamentāro demokrātiju un tiesiskumu, panākt dalībvalstu sociālo un tiesisko standartu vienotību, veicināt izpratni par Eiropas identitāti un tās vērtībām, aptverot dažādu Eiropas tautu kultūras. Eiropas Padome dalībvalstīm nosaka saistošus starptautiskos standartus cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā. Latvija par Eiropas Padomes dalībvalsti kļuva 1995. gadā.

Latvijas dalība Eiropas Padomē ļauj Latvijas iedzīvotājiem vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā, aizstāvot savas tiesības un pārsūdzot Latvijas dažādu līmeņu tiesu lēmumus.

Piektdien, 19.aprīlī
09:00  Saeimas 2024.gada 19.aprīļa ārkārtas sēde