Latvijas Republikas 14. Saeimas
rudens sesijas pirmā sēde
2022. gada 1. novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Labrīt, godātie kolēģi! Piecelsimies, sagaidīsim Valsts prezidentu!

Godātie kolēģi, sāksim Latvijas Republikas 14.  Saeimas rudens sesijas pirmo sēdi. Cienījamās deputātes, godātie deputāti! Paziņoju, ka šodien saskaņā ar Latvijas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. pantā noteikto jaunievēlētā 14.  Saeima ir sanākusi uz savu pirmo sēdi. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 17. pantam sēdi atklāj un līdz jaunievēlētās Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājs.

Augsti godātais Valsts prezidenta kungs! Godātie kolēģi!

Es apsveicu jūs ar ievēlēšanu 14. Saeimā! Šim sasaukumam būs jāstrādā īpašos apstākļos. Krievijas agresīvais karš ir ietekmējis notikumus visā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā, un 14.  Saeimai būs jāturpina risināt ļoti būtiskus jautājumus – valsts aizsardzību, valsts iekšējo drošību, energojautājumus, neatkarību no Krievijas energoresursiem, atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ekonomikas attīstību. Ļoti svarīgs būs darbs arī ārpolitiskajā sfērā, atbalstot Ukrainu un atbalstot demokrātiju. Parlamentārā valstī, kur visi varas zari ir līdzsvarā, tomēr noteicošā loma ir parlamentam.

14.  Saeima ir tā, kas ir īpaša vēl kādā ziņā: mēs šā gada 7. novembrī sagaidīsim Saeimas simtgadi. Godāsim iedibinātās parlamentārās tradīcijas, godāsim demokrātiju un pilnveidosim parlamentārās tradīcijas tur, kur dzīves temps un tehnoloģiju attīstība to prasa, un, pats galvenais, sargāsim mūsu trīs pamata vērtības – brīvību, neatkarību, demokrātiju –, un visi kopā strādāsim Latvijas valsts labā.

Godātie kolēģi, atbilstoši iepriekš veiktajai reģistrācijai uz 14. Saeimas pirmo sēdi ir ieradušies 99 ievēlētie deputāti, līdz ar to Saeimas sēde var notikt.

Aicinu visus piecelties – Latvijas valsts himnai. (Skan himna.)

Godātie kolēģi! Visu 14. Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvji ir vienojušies par 14. Saeimas pirmās sēdes darba kārtību. Tā ir izsniegta deputātiem. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtību? Iebildumu nav. Līdz ar to Saeimas pirmās sēdes darba kārtība ir apstiprināta.

Vārds uzrunai Valsts prezidentam Egilam Levitam.

E. Levits (Valsts prezidents).

Godātie 14. Saeimas deputāti! Dāmas un kungi! Sveicu jūs četru gadu darba cēliena pirmajā dienā!

Jūs sākat savu darbu krīžu laikā. Krievijas iebrukums Ukrainā ir lielākais drošības apdraudējums Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Energoresursu cenu kāpums ir skāris katru Latvijas ģimeni. Covid‑19 pandēmija, šķiet, nedaudz atkāpusies, tomēr ne beigusies. Pasaules ekonomika strauji palēlinās, inflācija, it sevišķi Latvijā, ir desmitgadēs augstākā. Un nešaubos, ka jums nāksies dzēst ne vienu vien krīzes ugunsgrēku.

Tomēr krīzes pārvarēšanas laikam ir jābūt arī reformu laikam. Latvija atpaliek. Atpaliek Eiropā un atpaliek no mūsu Baltijas kaimiņiem. 14. Saeimai jābūt Saeimai – reformētājai. Valdībai ir jābūt reformu valdībai. Jums jāaptur Latvijas ilgstošā atpakaļslīdēšana, kas ir sākusies jau iepriekšējās Saeimās – ne tikai 13., bet iepriekšējās –, un pēc četriem gadiem Latvijai ir jābūt drošākai, konkurētspējīgākai un labāk pārvaldītai.

Jums tagad priekšā būs daudz darāmā veselības politikā, sociālajā politikā, kultūras politikā un citās svarīgās jomās. Bet šodien es nerunāšu par katrā jomā darāmo. Es šoreiz pievērsīšos tikai trim Latvijas valstij stratēģiski svarīgākajām jomām – izglītībai, ekonomikai un drošībai – un tad noslēgumā – mūsu pašreizējai politiskajai situācijai kopumā.

Godātie deputāti! Pirmā joma ir mūsu cilvēki. Izglītoti cilvēki. Cilvēki, kuri ir konkurētspējīgi pasaulē un kuri izjūt savu piederību Latvijai, latviešu valodai un latviešu kultūrai. Jo tikai latviskums padara mūsu valsti vienreizēju pasaules valstu vidū.

Palīdzēt veidoties šādam cilvēkam ir visas Latvijas izglītības sistēmas uzdevums, sākot ar bērnudārzu, skolu, augstskolu un beidzot ar vēl radāmo mūžizglītības sistēmu.

Jau 30 gadu izglītība un zinātne kā prioritāte pārceļo no vienām partiju priekšvēlēšanu programmām uz nākamajām, bet vezums uz priekšu kust grīļīgi un lēni. J ums, dārgie deputāti, tagad ir iespēja padarīt šo saukli par realitāti, vienreiz ķeroties šim jautājumam klāt pa īstam.

Gadiem tiek runāts par skolu tīkla sakārtošanu. OECD izglītības reitingos mēs esam tā pa vidu, tālu atpaliekot no Igaunijas, kas ir pasaules līderu vidū.

No 2025.  gada visiem bērniem jāmācās skolā vienotā valsts valodā. Šis lēmums pēc 30 gadus ilgas un gļēvas izvairīšanās beidzot ir pieņemts, un es domāju, ka vēsturnieki, atskatoties uz 13. Saeimas darbu, noteikti teiks, ka no ilgtspējības viedokļa šis bija svarīgākais 13. Saeimas lēmums.

Taču mums trūkst latviešu valodas skolotāju, tāpat trūkst STEM priekšmetu skolotāju, tas ir, dabaszinātņu priekšmetu skolotāju. Šeit nepieciešama ātra valsts iesaistīšanās, skaidri kritēriji un termiņi skolu tīkla sakārtošanai, īpašs atbalsts studentiem tajās disciplīnās, kurās trūkst skolotāju, piemaksas skolotājiem tajās jomās, kur ir apdraudēta kvalitatīva izglītība. It sevišķi tas attiecas uz latviešu valodas skolotājiem un skolotājiem dabaszinātņu priekšmetos.

Jau zināmu laiku darbojas kompetencēs balstītā izglītības sistēma, un tagad ir pienācis laiks izvērtēt līdzšinējo pieredzi. Uzskatu, ka ikvienam jaunam cilvēkam, kas beidzis Latvijas vidusskolu, ir jābūt – obligāti jābūt! –pamatzināšanām gan kādā no eksaktajiem priekšmetiem, gan Latvijas un pasaules vēsturē, gan pilsoniskajās prasmēs.

Tāpat ir jānodrošina, lai kā otro svešvalodu pēc angļu valodas bērni apgūtu kādu no Eiropas Savienības valodām. Līdz šim otrā svešvaloda pēc angļu valodas parasti ir bijusi krievu valoda, taču mūsu piederības telpa ir Eiropa, nevis Krievija. Par to ir jāgādā nākamajam izglītības ministram.

Latvijas ilgtspējīga attīstība var balstīties vienīgi zinātnē, pētniecībā, tehnoloģijās, inovācijās un attiecīgi kvalitatīvā augstākajā izglītībā. Kolēģi, mums nav citu resursu kā tikai izglītoti cilvēki. Nav pareizs apgalvojums, ka konkurētspējīgu zinātni un izglītību valsts var “atļauties” (pēdiņās) tikai tad, kad ir sasniegts zināms labklājības līmenis. Tieši otrādi – zinātne un izglītība ir pamats visas valsts labklājībai.

Taču skats uz šo jomu sagādā gaužu vilšanos. Patlaban Latvija veltī zinātnei un pētniecībai 0,7 procentus no iekšzemes kopprodukta, kamēr Eiropas vidējais rādītājs ir 2,2 procenti. Tātad tikai viena trešā daļa, kolēģi. Tādēļ ir jāparedz, ka nākamajos četros gados zinātnes un pētniecības finansējums palielinās līdz 1,5 procentiem no mūsu iekšzemes kopprodukta.

Pa to laiku, protams, arī Eiropas Savienības vidējais rādītājs būs pieaudzis jau līdz trim procentiem, un mēs pēc četriem gadiem, ja tas tiktu īstenots, būtu sasnieguši tikai pusi no Eiropas vidējā, nevis no tām valstīm, kas Eiropā priekšgalā. Jūs redzat to atpalicību, kur mēs patlaban atrodamies. Tomēr puse no Eiropas vidējā jau būs labāka nekā pašreizējā tikai trešdaļa.

Taču galvenais – ir jābūt koncepcijai, kas atspoguļojas valdības deklarācijā, kas konkrēti tiks darīts, lai nākamajos četros gados panāktu būtisku izglītības un zinātnes sektora izrāvienu.

Es apzināti sāku ar izglītības, zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju jomu –vienkārši tādēļ, ka tā ir tā joma, kas vienīgā varētu nodrošināt Latvijas izrāvienu, Latvijas ilgtspējīgu attīstību.

Pie izglītības, zinātnes un tehnoloģiju jomas pieder arī digitalizācija. Tai ir pieejami lieli Eiropas līdzekļi, ko mēs līdz šim nespējam pilnvērtīgi izmantot. Mums ir atsevišķi izcili jaunuzņēmumi, kuru programmas un produkti tiek izplatīti visā pasaulē, taču kopumā sabiedrības digitālās prasmes ir zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Tās ir steidzami jāattīsta. Beidzot arī jāievieš programma “Dators katram skolēnam”.

Valsts pārvalde, no vienas puses, ir diezgan labi digitalizēta, taču tā nav sasaistīta vienotā digitālā sistēmā. Digitālais dizains, kolēģi, nav estētikas jautājums, bet gan pieejamības jautājums, un parasti tas ir vājš, līdz ar to netiek izmantots pilns potenciāls, ko varētu dot valsts pārvaldes digitalizācija.

Vienlaikus atgādināšu, ka digitalizācija nedrīkst kļūt par fetišu vai naudas apguves avotu. Digitalizācijai katrā konkrētā gadījumā ir jāved pie reāliem uzlabojumiem un līdzekļu ietaupījuma, it sevišķi tas attiecas uz valsts pārvaldi. Tur, kur reāla komunikācija starp cilvēkiem tiek aizstāta ar automatizētu atbildi vai lēmuma pieņemšanu, cilvēks nedrīkst tikt atstāts strupceļā, kur viņš ar savu jautājumu vairs netiek tālāk, netiek pie rezultāta. Tas, dārgie deputāti, ir tiesiskas valsts un līdz ar to Satversmes jautājums. Digitālais dizains zināmos aspektos ir Satversmes jautājums.

Tāpat digitalizācija nedrīkst novest pie privātuma vēl tālākas erozijas. Tā nedrīkst novest pie vēl intensīvākas cilvēku digitālās novērošanas un kontroles. Šīs blaknes pasaulē jau tiek diskutētas, un tieši Latvija kā viena no pirmajām valstīm, kura ir ar zināmu apziņu digitālajā jomā, varētu attīstīt tādu inteliģentās digitalizācijas politiku, kas, no vienas puses, atbrīvo visu ar digitalizāciju saistīto uzlabojumu potenciālu, bet, no otras puses, pasargā cilvēku – pasargā cilvēku –, viņa privātumu, viņa brīvību, un nepakļauj viņa domāšanu un rīcību automātisku programmu un manipulāciju diktātam.

Šāds varētu būt ambiciozs Latvijas inteliģentās digitalizācijas politikas uzstādījums. Tādēļ ir skaidrs, ka jaunajā valdībā, tāpat kā praktiski visur Eiropā, ir jābūt par digitalizācijas politiku atbildīgam valdības loceklim, kas šādu politiku izstrādātu un ieviestu.

Otrā stratēģiskā joma ir ekonomika. Šeit galvenie uzdevumi ir skaidri, un nākamajai koalīcijai ir tikai jāvienojas, kā vislabāk tos īstenot.

Pirmais aktuālais uzdevums, protams, ir enerģijas nodrošinājums. Šeit iepriekšējā valdība – vai valdība, kas pašlaik vēl darbojas, – ir jau daudz darījusi, bet šīs ziemas izaicinājums ir vēl tikai priekšā – gan tas, kā fiziski nodrošināt nepieciešamo gāzes daudzumu, gan tas, kā palīdzēt mājsaimniecībām, uzņēmumiem un publiskajām institūcijām tikt galā ar augstajām enerģijas cenām. Ļoti iespējams, ka šeit būs nepieciešami papildu resursi, bet ļoti labi ir tas, ka sistēma šādai palīdzībai jau ir izstrādāta.

Enerģijas nodrošinājums un neatkarība ir skatāma kopsakarā ar pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem. Šaubos, vai mums ir mazāk vēja un saules nekā kaimiņvalstīs. Tomēr interesanti, ka jau tagad Igaunijā iegūst trīs reizes vairāk un Lietuvā septiņas reizes vairāk enerģijas no vēja. Kur ir starpība? Ar tādu pašu lēnīgumu kā līdz šim mēs nesasniegsim līdz 2030. gadam noteiktos mērķus, proti, 50 procentus atjaunīgās enerģijas galapatēriņā.

Tādēļ gribu uzsvērt, kolēģi, ka Eiropas zaļā kursa mērķis ir gan samazināt līdzšinējās ekonomikas postošo ietekmi uz klimatu un vidi, gan transformēt ekonomiku, kurai nākotnē ir jābalstās uz tīrām – vai tīrākām – tehnoloģijām un uz izglītotiem cilvēkiem, par ko es jau runāju. Tas ir nepieciešams, lai paaugstinātu eiropiešu labklājību, bet tas ir nepieciešams arī tādēļ, lai stiprinātu Eiropas autonomiju, Eiropas suverenitāti, kā daži runā, pasaulē, it sevišķi neatkarību no autoritāriem konkurentiem un autoritāriem varas centriem.

Šai zaļajai transformācijai Eiropas Savienība ir atvēlējusi lielus līdzekļus. Zaļais kurss, kolēģi, ir Latvijas interesēs. Tas piedāvā pietiekami daudz iespēju to pielāgot mūsu specifiskajai situācijai un mūsu, Latvijas, vajadzībām. Mūsu vitālās intereses ir nevis līdz pēdējam izmisīgi pretoties šai transformācijai, bet tieši otrādi – būt tās priekšgalā, priekšgalā Eiropai, jo patlaban visi ir apmēram līdzīgās starta pozīcijās.

Un mēs varam būt priekšgalā, ja mēs to gribam un spējam – spējam to mērķi pārvērst konkrētā politikā. Tikai tādā veidā mēs iegūsim mūsu ekonomikai nepieciešamo paātrinājumu. Tādēļ būtu tikai saprātīgi, ka šī pirmā svarīguma līmeņa politika būtu koncentrēta atsevišķā ministrijā, kurā vienkopus tiktu apvienotas patlaban pa dažādām ministrijām izmētātās pārvaldes struktūrvienības, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem.

Un te nedrīkst būt kaut kādi pārpratumi. Tas nenozīmē valsts kopējā ierēdņu skaita, kas mums ir ap četriem tūkstošiem, palielināšanu, bet gan izpildvaras pārstrukturēšanu tādā veidā, ka tā var mērķtiecīgāk un efektīvāk veikt savus uzdevumus. Mums ir vajadzīga skaidra, konceptuāla enerģētikas, vides un klimata politika zaļā kursa ietvaros, un tai jābūt nākamās valdības prioritātei.

Tāpat arī darbaspēka prasmju paaugstināšanas un pārkvalifikācijas joma ir vāji pārvaldīta. Es vēlreiz runāju par cilvēkiem – izglītotiem cilvēkiem – kā pamatu mūsu ekonomikai un valsts ilgtspējai.

Mums nav koordinācijas starp valsts attīstības plāniem un darbaspēka politiku, nav politiskas atbildības par galarezultātu. Latvijā ir nepieciešami darbinieki digitālajai, inovatīvajai, zaļajai ekonomikai, un tas nav labklājības, bet gan ekonomikas politikas uzdevums.

Ar to ir cieši saistīts arī jautājums par demogrāfiju, ģimenes un bērnu politiku. Mēs nevaram turpmāk no šī jautājuma izvairīties.

Es arī uzskatu, ka imigrācija no trešām valstīm nav risinājums – tā būtu pieļaujama, lai atsevišķos gadījumos piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus, piemēram, zinātniekus, inženierus –, jo mūsu ekonomikai jābalstās uz mūsu pašu cilvēkiem. Taču vienlaicīgi vairāk ir jāveicina latviešu remigrācija – atgriešanās Latvijā –, tādēļ jaunajā valdībā ir nepieciešama konceptuāla, vienota, integrēta demogrāfijas, ģimenes un bērnu politika un par to atbildīgs konkrēts valdības loceklis.

Tagad, kolēģi, pie trešā jautājuma – tātad drošība. Mūsu valsts drošībai ir jābalstās uz trim pīlāriem: pirmkārt, tā ir drošība pret ārējiem apdraudējumiem, otrkārt, iekšējā drošība un, treškārt, civilā aizsardzība.

Atbilde uz Krievijas imperiālistisko karu pret Ukrainu ir jauna NATO drošības stratēģija, kas tika pieņemta šī gada jūnijā Madridē.

Sadarbībā ar Kanādu NATO spēki Latvijā palielināsies līdz daudznacionālas brigādes līmenim. Mūsu Nacionālie bruņotie spēki kopš 2014. gada ir nostiprināti priekšzīmīgi. Varu apliecināt, ka NATO līmenī mūsu karavīru kvalifikācija tiek vērtēta ļoti augstu.

Tagad mums ir jādara atlikusī darba daļa – nepieciešams palielināt mūsu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas –, tāpēc es aicinu Saeimu ātri pieņemt Valsts aizsardzības dienesta likumu, lai pirmais iesaukums varētu īstenoties jau nākamajā vasarā.

Mūsu ārējā drošība, kolēģi, ir atkarīga no Latvijas iesaistes NATO un Eiropas Savienībā, tādēļ ir svarīga Latvijas ārpolitiskā ietekme Eiropā un pasaulē. Pateicoties arī Latvijas mērķtiecīgajai ārpolitikai, kopš kara sākuma Eiropas politikas gravitācijas centrs ir pārvirzījies uz Baltijas un Polijas pusi, un šī iegūtā ietekme tagad ir jānostiprina.

2025. gadā Latvija kandidēs uz vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomē. Par mums ir jānobalso 129 no 193 ANO dalībvalstīm, un par to ir jācīnās, ir jāstrādā tagad, nākamos divus gadus, lai mēs dabūtu šīs divas trešdaļas no pasaules valstu balsīm, no kurām ievērojama daļa vispār nezina par tādu Latviju. Šeit ārpolitikai ir milzīgs uzdevums, tādēļ ir nepieciešama arī diplomātiskā dienesta kapacitātes stiprināšana.

Arī jaunās valdības locekļiem un Saeimas deputātiem būs jābūt spējīgiem sakarīgi argumentēt starptautiskos un Eiropas forumos, sakarīgi klāstīt Latvijas viedokli – tā, lai otra puse saprot, tā, lai mūsu ietekme palielinātos, nevis ar mazjēdzīgiem izteicieniem samazinātos. Provinciālisms, dārgie kolēģi, šeit var būt bīstams arī mūsu drošībai.

Mūsu aizsardzība pret ārējiem apdraudējumiem ir labā līmenī, atkārtoju un uzsveru to. Tas ir rezultāts konsekventai politikai vismaz kopš 2014. gada un atbilstošam finansējumam.

Taču Latvijas drošība sākas jau pie valsts robežas, bet valsts robeža joprojām nav atbilstoši nostiprināta.

Policijā trūkst ceturtās daļas darbinieku, infrastruktūra ir nolaista, visiem iekšlietu dienestiem trūkst moderna aprīkojuma, atalgojums ir neadekvāts, izglītība ir atpalikusi, tādēļ situācijai ir kardināli jāmainās, jo, ja šis, otrais, pīlārs nefunkcionēs, tad arī visa drošība nebūs nodrošināta.

Tādēļ nākamajai valdībai jāsagatavo skaidra programma ar mērķi, ka iekšējās drošības dienesti nākamajos gados sasniegs tādu pašu līmeni kā mūsu Nacionālie bruņotie spēki. Ir nepieciešama ceļa karte, pie kā varētu pieturēties, lai katru gadu varētu skatīties, ko mēs esam panākuši... ka ir jāiet uz priekšu, lai sasniegtu šādu augstu līmeni kādu ir sasnieguši mūsu bruņotie spēki. Un iespējams, ka toreiz, 2014. gadā, arī viens otrs teica: nē, tas nav iespējams. Tas ir iespējams! Un tas pats ir jādara arī attiecībā uz iekšlietu sistēmu, uz iekšlietu dienestu. Tādēļ es aicinu arī sagatavot pašā sākumā jau šādu ceļa karti.

Pavisam aizmirsts ir Latvijas drošības trešais pīlārs – civilā aizsardzība. Līdz šim neviens to neuzskatīja par kaut ko aktuālu, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tiesa, mums pastāv sistēma, kurā daudzi piedalās, bet nav skaidras atbildības, un to labi redzējām jau Covid‑19 laikā.

Sistēma nevar būt efektīva bez centrālas koordinācijas. Tādēļ es aicinu izveidot stabilu un pastāvīgu institucionālu ietvaru, kas nodrošinātu vienotu valsts līmeņa koordināciju katastrofu vai krīžu pārvaldīšanā, iesaistot, protams, pašvaldības un iedzīvotājus. Un šādam krīžu vadības centram ir jāatrodas Ministru prezidenta vai cita Ministru kabineta locekļa – atbildīga Ministru kabineta locekļa – pakļautībā.

Kolēģi, un tagad par aktuālo politisko situāciju.

Divas trešdaļas no jums ir ievēlēti pirmo reizi. Arī 13. Saeimā divas trešdaļas deputātu bija tādi, kas bija ievēlēti pirmoreiz. Šāda deputātu vētīšana mums ir sava veida tradīcija, tāpēc varam droši pieņemt, ka arī nākamajā, 15., Saeimā divas trešdaļas būs jauni deputāti, kas nomainīs jūs. Un ir labi sev to atgādināt. Es jums tagad to atgādinu.

Ir labi sev to atgādināt. Kādēļ? To ir labi atgādināt tādēļ, lai liktu jums šos dotos četrus gadus – četrus gadus – strādāt koncentrēti un atbildīgi. Lai paveiktu kaut ko tādu, par ko 2026. gadā šīs Saeimas pēdējā sēdē jūs varētu sev un sabiedrībai teikt: mēs esam paveikuši kaut ko tādu, kas valstij ir nācis par labu.

Patlaban izskatās, ka koalīciju veidos trīs frakcijas – JAUNĀ VIENOTĪBA, APVIENOTAIS SARAKSTS un Nacionālā apvienība. Starp šīm trim frakcijām ir pietiekoši daudz kopēju programmas elementu, lai, ja ir laba griba, izveidotu stabilu koalīciju, kas darbotos četrus gadus.

Ar šādu uzdevumu esmu lūdzis Krišjāni Kariņu veikt konsultācijas par nākamās valdības izveidi. Un šī izveide vai šis izveides process notiek četros soļos.

Pirmais solis ir sadarbības memorands, kurā būtu iezīmēti koalīcijas politikas galvenie virzieni. Patlaban sarunas par to vēl turpinās, taču ļoti iespējams, ka šāds memorands varētu tikt parakstīts nākamajās dienās, jo pietiekoši daudzās jomās uzskati pārklājas un tie ir vienkārši jānoformulē kopējā programmā vai kopējā bāzē. Tas būtu programmatiskais pamats nākamajai koalīcijai.

Loģiski, ka otrais solis ir vienošanās par valdības struktūru. Šeit es nedaudz pakavēšos... tuvāk.

Uzskatu, ka līdzšinējā sklerotiskā valdības struktūra (es nebaidos šo simts gadus veco struktūru saukt par sklerotisku), kur katra ministrija izolēti kā viduslaiku... kā feodāls lēnis īsteno savu politiku, neskatoties, ko citas ministrijas dara, un bez attiecīgas koordinācijas, – ka šī politika, šī struktūra ir jāreformē.

Tas ir nepieciešams, pirmkārt, tādēļ, ka blakus klasiskajām politikas jomām – klasiskās politikas jomas ir, piemēram, ārlietas, tieslietas, aizsardzība, veselība un citas (mēs visi zinām, ka šādas politikas jomas pastāv) – ir radušās jaunas politikas jomas, kas ir modernai Eiropas valstij raksturīgas, bet līdzšinējā struktūra nenosedz šīs jomas. Un, kamēr citas valstis šo politiku veido, mēs to... nespējam adekvāti, mērķtiecīgi, koncentrēti veidot šīs jaunās politikas. Es vairākas no tām jau nosaucu.

Otrkārt, hroniski nedarbojas modernai sabiedrībai raksturīgās pārnozaru politikas. Tipiska pārnozaru politika ir digitalizācijas politika. Tas, ka ministrijas ar digitalizāciju čabinās katra par sevi, nozīmē gan līdzekļu pārtēriņu, gan galarezultātā tieši tas garantē mūsu valsts digitālo atpalicību.

Un, treškārt, jāņem vērā, ka šādas jomas nav uz visiem laikiem iekaltas akmenī. Es teicu, ir klasiskās jomas, kas darbojas jebkurā valstī, jebkurā laikā, piemēram, tieslietas (es to saku ne tāpēc, ka man tā joma ir īpaši tuva, bet tāpēc, ka vēsture rāda, ka tieslietas ir nepieciešamas katrai valstij), ārlietas, aizsardzība un tā tālāk. Bet citas jomas var mainīties. Tās var mainīties atkarībā no politiskās situācijas, no reālās situācijas pasaulē, sabiedrībā, Latvijā.

Piemēram, jaunā enerģētikas politika. Tas līdz šim bija departamenta līmenī, un viens departaments veidoja to enerģētikas politiku. Tai ir jābūt valdības absolūtajai prioritātei.

Tas tātad mainās, tas ir atkarīgs gan no, teiksim, pasaules situācijas, reālās situācijas, gan arī no valdības prioritātēm. Ja būtu izveidota cita koalīcija, iespējams, ka tur būtu arī citas prioritātes... nevis – iespējams, bet noteikti būtu citas prioritātes, kam būtu jāatspoguļojas arī attiecīgā valdības struktūrā.

Tā ka valdības struktūra... modernā parlamentārā demokrātijā ir jābūt šādai struktūrai, jābūt fleksiblai, jābūt elastīgai, piemērojoties gan vajadzībām, gan valdības prioritātēm.

Un tādēļ šeit ir arī vēl viens moments. Ir nepieciešams atšķirt pirmā līmeņa politikas (es jau minēju klasiskās politikas) no otrā līmeņa politikām, kas arī ir svarīgas, bet ne tik svarīgas, lai tām būtu atsevišķa ministrija, bet tās tomēr ir jāpārvalda, un valdībā tām ir jābūt pārstāvētām ar attiecīgu politisku amatpersonu. Un tas ir atkarīgs atkal no valdības politiskā uzstādījuma, valdības prioritātēm.

Es gribu tikai atgādināt, ka pirmskara Latvijas valdības sastādītāji bija gudrāki par pašreizējiem, līdzšinējiem. Es gribu teikt, ka arī pirmskara Latvijā bija pirmā un otrā līmeņa... Ministru kabineta locekļi. Un jau pirmajā valdībā... 1918. gada 18. novembrī... bija ministri. Skaidrs, visiem zināms. Bet varbūt kāds ir ievērojis, ka bija arī ministra biedri – ministra biedri. Piemēram, iekšlietu ministram bija divi ministra biedri, un katrs bija atbildīgs par savu jomu lielajā iekšlietu ministra portfelī.

Apsardzības ministram Zālītim arī bija biedrs; tāpat arī tieslietu ministram bija biedrs – Strautnieks. Tā ka arī jau toreiz, tā sakot, uzskatīja, ka ir vajadzīgas pirmā un otrā līmeņa politikas... tika nosegtas... 

Es domāju, ka tagad, veidojot jauno koalīciju un jauno valdību... struktūru, arī šis apstāklis ir jau jāņem vērā.

Starp citu, ministra biedri bija ne tikai demokrātiskajā periodā, bet... ja kādam tas patīk... bija arī autoritārajā periodā. Piemēram, Alfrēds Bērziņš bija iekšlietu ministra biedrs, vēlāk tika paaugstināts par sabiedrisko lietu ministru. Tas bija autoritārajā laikmetā. Bet mēs runājam par demokrātisko laikmetu. Tā ka tas pieder pie normālas izpratnes, kā darbojas valdība.

Un arguments, ka pašreizējais modelis jau ilgi ir bijis, vairs nevelk... Kolēģi, tieši tas, ka tā tas ilgi jau ir bijis, ir problēmas cēlonis. Un tādēļ mums nav nekāda iemesla turpināt šīs valdības strukturālo mazspēju un to pārnest arī uz jauno valdību, jo, es uzsveru vēlreiz, šai koalīcijai un šai valdībai ir jāpanāk izrāviens, lai jūs pēdējā Saeimas sēdē 2026. gadā varētu sev ar labu sirdsapziņu teikt: “Jā, mēs esam to sasnieguši!”

Kolēģi, tas bija par trešo soli ceļā uz valdību.

Un tagad seko ceturtais – pēdējais un grūtākais – solis. Un tas ir valdības deklarācijas sastādīšana.

Valdības deklarācijā ir jābūt visām politikas jomām nosegtām. Es šeit runāju par tām svarīgākajām, bet tur ir jābūt visām – sociālajai politikai, veselības politikai, kultūras politikai... Visām, visām tur ir jābūt. Katram uzrakstīts vai noteikts, vai... jāveic vienošanās par konkrētajiem soļiem, jo valdības deklarācija satur konkrētus soļus – to, kas tiks darīts šīs valdības laikā. Iespējams, to var arī diferencēt laikā – pirmajā, otrajā, trešajā gadā – vai nediferencēt, bet ir jābūt skaidram, ko šī valdība grib darīt.

Un tikai darbs pie valdības deklarācijas parādīs, vai vispār šī koalīcija var sākt darbu. Vai ir pietiekoši daudz vienošanās par to, ko darīs jaunā valdība.

Es vēlreiz atkārtoju to, ko es teicu vakar, – ka nevar būt tā, ka vispirms ministrs iesēžas krēslā un tad sāk domāt, ko darīt. Nē, otrādi – vispirms ir jāzina, ko šis ministrs darīs, un tikai tad viņš var sēsties krēslā.

Tādēļ pie šīs valdības deklarācijas ir pamatīgi jāstrādā, un tad atklāsies, vai šī koalīcija vispār var sākt darbu vai tā būs mazspējīga un drīz izgāzīsies, vai arī šī koalīcija būs solīda un izturīga – tāda, kas spēs izvadīt Latviju cauri vētrainajiem ūdeņiem nākamajos četros gados.

Un tikai tad, kad es gūšu pamatotu pārliecību, ka iespējamā koalīcija tiek galā ar savu pirmo lielo darba uzdevumu – konkrētas, saturiski jēdzīgas valdības deklarācijas sagatavošanu –, es aicināšu Ministru prezidenta kandidātu sastādīt jauno valdību, un pēc tam jūs, dārgie deputāti, varēsiet lemt par uzticību tai.

Godātie deputāti! Es novēlu koalīcijai, nākamajai koalīcijai, darboties kā komandai – bez iekšējas greizsirdības un bez savstarpējas bakstīšanās, vienmēr apzinoties, ka jūs darbosieties kopīgu mērķu labā, par kuriem jūs vienosieties, un ka jūs visi sabiedrības priekšā būsiet kolektīvi atbildīgi par rezultātu. Jūs nevarēsiet izcelties uz kolēģu rēķina, jūs būsiet kolektīvi atbildīgi, un vēlētājs jūs vērtēs kolektīvi.

Es novēlu opozīcijai darboties konstruktīvi, bez demagoģijas un bez populisma, kas ved uz nekurieni. Es aicinu koalīciju ieklausīties un ņemt vērā konstruktīvus opozīcijas priekšlikumus. (Starpsauciens.)

Es aicinu jūs visus... Es aicinu jūs visus kopā nākamajos četros gados pēc labākās sirdsapziņas pildīt Satversmē ierakstīto valsts uzdevumu, kādēļ pastāv mūsu Latvijas valsts, un tas ir – garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem, nodrošināt Latvijas tautas un ikviena cilvēka brīvību un sekmēt labklājību.

Paldies par uzmanību. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Paldies Valsts prezidentam.

Kolēģi, piecelsimies, Valsts prezidentam izejot no zāles.

Paldies.

Turpinām Saeimas sēdi.

Darba kārtībā nākamais jautājums ir balsu skaitītāju ievēlēšana.

Parlamentā ievēlētie politiskie spēki ir vienojušies, ka katrs no tiem izvirzīs vienu kandidātu balsu skaitītājiem.

Līdz ar to no Zaļo un Zemnieku savienības 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Harijs Rokpelnis.

No Jaunās VIENOTĪBAS 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Rihards Kozlovskis.

No “APVIENOTĀ SARAKSTA – Latvijas Zaļās partijas, Latvijas Reģionu Apvienības, Liepājas partijas” 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Ingmārs Līdaka.

No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Rihards Kols.

No politiskās partijas “Stabilitātei!” 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīta Nataļja Marčenko-Jodko.

No partijas PROGRESĪVIE 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīta Leila Rasima.

No partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Kristaps Krištopans.

Godātie kolēģi! Kamēr balsu skaitītāji nav vēl pārbaudījuši elektronisko balsošanas iekārtu, mēs balsosim, paceļot rokas. Vai deputātiem ir iebildumi, ja balsošana notiks par visiem septiņiem balsu skaitītājiem kopā? (Starpsaucieni: “Nē!”) Nav iebildumu. Labi, tad balsosim.

Balsosim par balsu skaitītāju ievēlēšanu šādā sastāvā: Harijs Rokpelnis, Rihards Kozlovskis, Ingmārs Līdaka, Rihards Kols, Nataļja Marčenko-Jodko, Leila Rasima, Kristaps Krištopans. Kas, lūdzu, ir “par”? Izskatās pārliecinošs vairākums, bet pārliecināsimies vēl. Vai kāds, lūdzu, bija “pret”? Neredzu nevienu paceltu roku. Vai kāds bija atturējies? Arī neredzu nevienu paceltu roku. Tas nozīmē, ka balsu skaitītāji ir apstiprināti vienbalsīgi.

Darba kārtībā ir pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana. Arī par šo jautājumu parlamentā ievēlētie politiskie spēki ir vienojušies, ka katrs no tiem izvirzīs darbam pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā vienu kandidātu.

Līdz ar to no Zaļo un Zemnieku savienības 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Gunārs Kūtris.

No Jaunās VIENOTĪBAS 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Raimonds Čudars.

No “APVIENOTĀ SARAKSTA – Latvijas Zaļās partijas, Latvijas Reģionu Apvienības, Liepājas partijas” 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Juris Viļums.

No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Raivis Dzintars.

No politiskās partijas “Stabilitātei!” 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīta Svetlana Čulkova.

No partijas PROGRESĪVIE 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīta Antoņina Ņenaševa.

 No partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta izvirzīts Edmunds Zivtiņš.

Vai deputātiem ir iebildumi, ja balsošana notiks par visiem septiņiem pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļu kandidātiem kopā? Iebildumu nav. Neviens nav pieteicies.

Balsosim par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšanu šādā sastāvā: Gunārs Kūtris, Raimonds Čudars, Juris Viļums, Raivis Dzintars, Svetlana Čulkova, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Zivtiņš. Kas, lūdzu, ir “par”? Izskatās pārliecinošs vairākums, bet pārliecināsimies. Vai kāds ir bijis “pret”? Nē. Vai kāds ir atturējies? Arī – nē. Tas nozīmē, ka pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir ievēlēta vienbalsīgi.

Godātie kolēģi, lai pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija varētu sagatavot ziņojumu un lēmuma projektu par 14. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu, nepieciešams pārtraukums. Ir priekšlikums izsludināt pārtraukumu pusotru stundu. Vai ir citi priekšlikumi? Tātad līdz pulksten 12.15?

Godātie kolēģi, tātad pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija dodas strādāt tepat, Sarkanajā zālē. Ļausim komisijai strādāt.

Pārtraukums līdz pulksten 12.15.

(Pārtraukums.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi... Godātie kolēģi! Kola kungs, uz jums arī tas attiecas! Godātie kolēģi! Ja visi tehniskie jautājumi ir atrisināti un arī visi pārējie jautājumi ir atrisināti, aicinu ieņemt vietas Saeimas Sēžu zālē. Turpināsim Saeimas darbu.

Darba kārtībā – pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām, deputātu svinīgais solījums un Saeimas lēmuma projekts par 14. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā – Raimonds Čudars.

R. Čudars.

Ļoti cienījamā 13. Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Kolēģi! 14. Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija jūsu ievēlētajā sastāvā noturēja savu pirmo sēdi un sagatavoja ziņojumu Saeimai.

Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Latvijas Republikas Satversmes 18. pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. Par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vadītāju tika ievēlēts Raimonds Čudars, kurš arī sniedz jums ziņojumu.

Komisija uzklausīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Kristīnes Bērziņas sniegto informāciju par sagatavošanās darbu 14. Saeimas vēlēšanām, to organizāciju un norisi.

Kopējā vēlētāju aktivitāte 14. Saeimas vēlēšanās, salīdzinot ar 13. Saeimas vēlēšanām, pieaugusi par 4,8 procentpunktiem, tajā pašā laikā bija vērojama aktivitātes samazināšanās ārvalstīs – par 7,7 procentpunktiem.

Šogad pirmo reizi Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tika lietots vēlētāju reģistrs, bet vēlēšanu iecirkņos – elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Komisija iepazinās arī ar Centrālās vēlēšanu komisijas Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanu rezultātu protokolu. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja sniedza informāciju, ka divu 14. Saeimas vēlēšanām reģistrēto partiju, tas ir, sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” un politiskās partijas “Tautas varas spēks”, deputātu kandidāti izmantoja iespēju Centrālajā vēlēšanu komisijā apstrīdēt atsevišķu vēlēšanu iecirkņu komisiju balsu skaitīšanas protokolus.

Centrālā vēlēšanu komisija abas sūdzības noraidīja, jo sūdzību izskatīšanas gaitā netika gūta pārliecība, ka vēlēšanu iecirkņos būtu notikuši tādi vēlēšanu pārkāpumi, kuriem būtu bijusi ietekme uz vēlēšanu rezultātiem, savukārt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi tika pārsūdzēti Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Senātā iesniegtie pieteikumi tika izskatīti 2022. gada 18. un 19. oktobrī, un Senāts abus pieteikumus ir noraidījis.

14. Saeimas vēlēšanu rezultātus un 14. Saeimā ievēlētos deputātus Centrālā vēlēšanu komisija apstiprināja 2022. gada 17. oktobrī.

Komisija vēlas izteikt pateicību Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai, Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un visiem šajā demokrātiskajā procesā iesaistītajiem.

Izskatījusi visus komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 14. Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir konstatējusi, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18. pantu zvērestu, tas ir, svinīgo solījumu, ir tiesīgi dot šādi deputātu kandidāti: Skaidrīte Ābrama, Hosams Abu Meri, Arvils Ašeradens, Uldis Augulis, Česlavs Batņa, Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Andris Bērziņš, Anita Brakovska, Augusts Brigmanis, Kaspars Briškens, Oļegs Burovs, Artūrs Butāns, Andrejs Ceļapīters, Edmunds Cepurītis, Anda Čakša, Raimonds Čudars, Svetlana Čulkova, Mārtiņš Daģis, Gundars Daudze, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Atis Deksnis, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Mārtiņš Felss, Jānis Grasbergs, Glorija Grevcova, Ilze Indriksone, Iļja Ivanovs, Juris Jakovins, Mārcis Jencītis, Andrejs Judins, Igors Judins, Inese Kalniņa, Irma Kalniņa, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Arturs Krišjānis Kariņš, Aleksandrs Kiršteins, Jefimijs Klementjevs, Līga Kļaviņa, Rihards Kols, Dmitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Rihards Kozlovskis, Agnese Krasta, Armands Krauze, Kristaps Krištopans, Vilis Krištopans, Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Gunārs Kūtris, Ainars Latkovskis, Inese Lībiņa-Egnere, Ingmārs Līdaka, Linda Liepiņa, Lauris Lizbovskis, Nataļja Marčenko-Jodko, Linda Matisone, Kaspars Melnis, Daiga Mieriņa, Uģis Mitrevics, Ināra Mūrniece, Antoņina Ņenaševa, Jānis Patmalnieks, Ramona Petraviča, Viktorija Pleškāne, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Igors Rajevs, Anna Rancāne, Leila Rasima, Edgars Rinkēvičs, Harijs Rokpelnis, Aleksejs Rosļikovs, Uģis Rotbergs, Evika Siliņa, Jana Simanovska, Jānis Skrastiņš, Zane Skujiņa, Edvards Smiltēns, Māris Sprindžuks, Andris Sprūds, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Didzis Šmits, Edvīns Šnore, Andris Šuvajevs, Atis Švinka, Edgars Tavars, Edmunds Teirumnieks, Nadežda Tretjakova, Viktors Valainis, Aiva Vīksna, Andrejs Vilks, Juris Viļums, Jānis Vitenbergs, Jānis Vucāns, Agita Zariņa-Stūre, Edgars Zelderis un Edmunds Zivtiņš.

Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija sagatavoja un vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmuma projektu par 14. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai par darbu. Paldies Raimondam Čudaram par ziņojumu.

Tagad, godātie kolēģi, alfabētiskā secībā es aicināšu jūs tribīnē dot zvērestu vai svinīgo solījumu un apliecināt to ar savu parakstu.

Vārds Skaidrītei Ābramai.

S. Ābrama.

Es, Skaidrīte Ābrama, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies.

Vārds Hosamam Abu Meri.

H. Abu Meri.

Es, Hosams Abu Meri, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu. Paldies.

Vārds Arvilam Ašeradenam.

A. Ašeradens.

Es, Arvils Ašeradens, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Uldim Augulim.

U. Augulis.

Es, Uldis Augulis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Česlavam Batņam.

Č. Batņa.

Es, Česlavs Batņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Raimondam Bergmanim.

R. Bergmanis.

Es, Raimonds Bergmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Ingai Bērziņai.

I. Bērziņa.

Es, Inga Bērziņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Andrim Bērziņam.

A. Bērziņš.

Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Anitai Brakovskai.

A. Brakovska.

Es, Anita Brakovska, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Augustam Brigmanim.

A. Brigmanis.

Es, Augusts Brigmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Kasparam Briškenam.

K. Briškens.

Es, Kaspars Briškens, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Oļegam Burovam.

O. Burovs.

Es, Oļegs Burovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Artūram Butānam.

A. Butāns.

Es, Artūrs Butāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Andrejam Ceļapīteram.

A. Ceļapīters.

Es, Andrejs Ceļapīters, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Edmundam Cepurītim.

E. Cepurītis.

Es, Edmunds Cepurītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Andai Čakšai.

A. Čakša.

Es, Anda Čakša, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Raimondam Čudaram.

R. Čudars.

Es, Raimonds Čudars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Svetlanai Čulkovai.

S. Čulkova.

Es, Svetlana Čulkova, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Mārtiņam Daģim.

M. Daģis.

Es, Mārtiņš Daģis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Gundaram Daudzem, bet mūs informēja, ka Daudzes kungs šodien nav ieradies.

Vārds Dāvim Mārtiņam Daugavietim.

D. M. Daugavietis.

Es, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Atim Deksnim.

A. Deksnis.

Es, Atis Deksnis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Jānim Dombravam.

J. Dombrava.

Es, Jānis Dombrava, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Raivim Dzintaram.

R. Dzintars.

Es, Raivis Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus solījumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Dzintara kungs, jums zvērests ir jādod vēlreiz. Jūs kļūdījāties.

R. Dzintars.

Es, uzņemoties... Es, Raivis Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Mārtiņam Felsam.

M. Felss.

Es, Mārtiņš Felss, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Jānim Grasbergam.

J. Grasbergs.

Es, Jānis Grasbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Glorijai Grevcovai.

G. Grevcova.

Es, Glorija Grevcova, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūlu byut uzticeiga Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu i demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apzinis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Ilzei Indriksonei.

I. Indriksone.

Es, Ilze Indriksone, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Iļjam Ivanovam.

I. Ivanovs.

As, Iļja Ivanovs, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīkšā zviereju byut uzticeigs Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu i demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apziņis. As apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Jurim Jakovinam.

J. Jakovins.

Es, Juris Jakovins, uzņemoties deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jakovina kungs, jūs kļūdījāties, jums jādod zvērests...

J. Jakovins. Jā, es zinu.

Sēdes vadītāja. ... vai solījums.

J. Jakovins. Es, Juris Jakovins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Mārcim Jencītim.

M. Jencītis.

Es, Mārcis Jencītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Andrejam Judinam.

A. Judins.

Es, Andrejs Judins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Igoram Judinam.

I. Judins.

Es, Igors Judins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Inesei Kalniņai.

I. Kalniņa.

Es, Inese Kalniņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Irmai Kalniņai.

I. Kalniņa.

Es, Irma Kalniņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Zandai Kalniņai‑Lukaševicai.

Z. Kalniņa‑Lukaševica.

Es, Zanda Kalniņa‑Lukaševica, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Arturam Krišjānim Kariņam.

A. K. Kariņš.

Es, Arturs Krišjānis Kariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Aleksandram Kiršteinam.

A. Kiršteins.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Jefimijam Klementjevam.

J. Klementjevs.

Es, Jefimijs Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Līgai Kļaviņai.

L. Kļaviņa.

Es, Līga Kļaviņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Rihardam Kolam.

R. Kols.

Es, Rihards Kols, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Dmitrijam Kovaļenko.

D. Kovaļenko.

Es, Dmitrijs Kovaļenko, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Līgai Kozlovskai.

L. Kozlovska.

Es, Līga Kozlovska, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Rihardam Kozlovskim.

R. Kozlovskis.

Es, Rihards Kozlovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Agnesei Krastai.

A. Krasta.

Es, Agnese Krasta, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Armandam Krauzem.

A. Krauze.

Es, Armands Krauze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Kristapam Krištopanam.

K. Krištopans.

Es, Kristaps Krištopans, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Vilim Krištopanam.

V. Krištopans.

Es, Vilis Krištopans, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Mārim Kučinskim.

M. Kučinskis.

Es, Māris Kučinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Andrim Kulbergam.

A. Kulbergs.

Es, Andris Kulbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Gunāram Kūtrim.

G. Kūtris.

Es, Gunārs Kūtris, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Ainaram Latkovskim.

A. Latkovskis.

Es, Ainars Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Inesei Lībiņai‑Egnerei.

I. Lībiņa‑Egnere.

Es, Inese Lībiņa‑Egnere, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Ingmāram Līdakam.

I. Līdaka.

Es, Ingmārs Līdaka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Lindai Liepiņai.

L. Liepiņa.

Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Sēdes vadītāja. Liepiņas kundze, es aicinu jūs dot svinīgo solījumu, stājoties Saeimas deputāta amatā.

L. Liepiņa. Es, Linda Liepiņa, Laura meita, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Laurim Lizbovskim.

L. Lizbovskis.

Es, Lauris Lizbovskis, Saeimas deputāta amata pienākumus... es... uzņemoties... es atvainojos.

Sēdes vadītāja. Sāciet vēlreiz, no jauna.

L. Lizbovskis.

Es, Lauris Lizbovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Nataļjai Marčenko-Jodko.

N. Marčenko-Jodko.

Es, Nataļja Marčenko-Jodko, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Lindai Matisonei.

L. Matisone.

Es, Linda Matisone, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Kasparam Melnim.

K. Melnis.

Es, Kaspars Melnis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Daigai Mieriņai.

D. Mieriņa.

Es, Daiga Mieriņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Uģim Mitrevicam.

U. Mitrevics.

Es, Uģis Mitrevics, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Inārai Mūrniecei.

I. Mūrniece.

Es, Ināra Mūrniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Vārds Antoņinai Ņenaševai.

A. Ņenaševa.

Es, Antoņina Ņenaševa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Jānim Patmalniekam.

J. Patmalnieks.

Es, Jānis Patmalnieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Ramonai Petravičai.

R. Petraviča.

Es, Ramona Petraviča, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Viktorijai Pleškānei.

Es, Viktorija Pleškāne, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūlu byut uzticeigs Latvejai, styprynuot jos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu un demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apziņis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Viktoram Pučkam.

V. Pučka.

Es, Viktors Pučka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Naurim Puntulim.

N. Puntulis.

Es, Nauris Puntulis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Igoram Rajevam.

I. Rajevs.

Es, Igors Rajevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Annai Rancānei.

A. Rancāne.

Es, Anna Rancāne, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā zviereju byut uzticeiga Latvejai, styprynuot jos suverenitati un latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu un demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi un piec lobuokuos apziņis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi un lykumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Leilai Rasimai.

L. Rasima.

Es, Leila Rasima, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūlu byut uzticeiga Latvejai, styprynuot juos suverenitati un latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu un demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi un piec lobuokuos apziņis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi un lykumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Edgaram Rinkēvičam.

E. Rinkēvičs.

Es, Edgars Rinkēvičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Harijam Rokpelnim.

H. Rokpelnis.

Es, Harijs Rokpelnis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Aleksejam Rosļikovam.

A. Rosļikovs.

Es, Aleksejs Rosļikovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Uģim Rotbergam.

U. Rotbergs.

Es, Uģis Rotbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Evikai Siliņai.

E. Siliņa.

Es, Evika Siliņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Siliņas kundze, jūs kļūdījāties. Jums svinīgais solījums jādod vēlreiz.

E. Siliņa. Es, Evika Siliņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Janai Simanovskai.

J. Simanovska.

Es, Jana Simanovska, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Jānim Skrastiņam.

J. Skrastiņš.

Es, Jānis Skrastiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Zanei Skujiņai.

Z. Skujiņa.

Es, Zane Skujiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Edvardam Smiltēnam.

E. Smiltēns.

Es, Edvards Smiltēns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Mārim Sprindžukam.

M. Sprindžuks.

Es, Māris Sprindžuks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Andrim Sprūdam.

A. Sprūds.

Es, Andris Sprūds, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Aināram Šleseram.

A. Šlesers.

Es, Ainārs Šlesers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Ričardam Šleseram.

R. Šlesers.

Es, Ričards Šlesers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Didzim Šmitam.

D. Šmits.

Es, Didzis Šmits, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Edvīnam Šnorem.

E. Šnore.

Es, Edvīns Šnore, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Andrim Šuvajevam.

A. Šuvajevs.

Es, Andris Šuvajevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Atim Švinkam.

A. Švinka.

Es, Atis Švinka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Edgaram Tavaram.

E. Tavars.

Es, Edgars Tavars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Edmundam Teirumniekam.

E. Teirumnieks.

Es, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūlu byut uzticeigs Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstouvēt Latveju kai naatkareigu i demokrātisku vaļsti, sovus pīnoukumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apziņis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Nadeždai Tretjakovai.

N. Tretjakova.

Es, Nadežda Tretjakova, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīkšā svineigi sūlu byut uzticeiga Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstouvēt Latveju kai naatkareigu i demokrātisku vaļsti, sovus pīnoukumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apziņis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Viktoram Valainim.

V. Valainis.

Es, Viktors Valainis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Aivai Vīksnai.

A. Vīksna.

Es, Aiva Vīksna, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Andrejam Vilkam.

A. Vilks.

Es, Andrejs Vilks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Jurim Viļumam.

J. Viļums.

Ļoti cienījamā Mūrnieces kundze! Dāmas un kungi!

As, Viļumu Jurs, uzajamūt Saeimas deputata omota pīnuokumus, Latvijas tautas prīškā zviereju byut uzticeigs Latvijai, styprynuot latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latviju kai naatkareigu un demokratisku vaļsti, savus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apzinis. As apsajamu īvāruot Latvijas Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Viļuma kungs, jums svinīgais solījums ir jādod vēlreiz.

J. Viļums. Ar lielāko prieku.

As, Viļumu Jurs, uzajamūt Saeimas deputata omota pīnuokumus, Latvijas tautas prīškā zviereju byut uzticeigs Latvijai, styprynuot tuos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latviju kai naatkareigu i demokratisku vaļsti, savus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apzinis. As apsajamu īvāruot Latvijas Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Jānim Vitenbergam.

J. Vitenbergs.

Es, Jānis Vitenbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Jānim Vucānam.

J. Vucāns.

Es, Jānis Vucāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Agitai Zariņai-Stūrei.

A. Zariņa-Stūre.

Es, Agita Zariņa-Stūre, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds Edgaram Zelderim.

E. Zelderis.

Es, Edgars Zelderis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds Edmundam Zivtiņam.

E. Zivtiņš.

Es, Edmunds Zivtiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu. Paldies.

Godātie kolēģi! 99 ievēlētie Saeimas deputāti ir devuši zvērestu vai svinīgo solījumu un to apliecinājuši ar savu parakstu.

Balsosim par Saeimas lēmuma projektu “Par 14. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu Skaidrītei Ābramai, Hosamam Abu Meri, Arvilam Ašeradenam, Uldim Augulim, Česlavam Batņam, Raimondam Bergmanim, Ingai Bērziņai, Andrim Bērziņam, Anitai Brakovskai, Augustam Brigmanim, Kasparam Briškenam, Oļegam Burovam, Artūram Butānam, Andrejam Ceļapīteram, Edmundam Cepurītim, Andai Čakšai, Raimondam Čudaram, Svetlanai Čulkovai, Mārtiņam Daģim, Dāvim Mārtiņam Daugavietim, Atim Deksnim, Jānim Dombravam, Raivim Dzintaram, Mārtiņam Felsam, Jānim Grasbergam, Glorijai Grevcovai, Ilzei Indriksonei, Iļjam Ivanovam, Jurim Jakovinam, Mārcim Jencītim, Andrejam Judinam, Igoram Judinam, Inesei Kalniņai, Irmai Kalniņai, Zandai Kalniņai-Lukaševicai, Arturam Krišjānim Kariņam, Aleksandram Kiršteinam, Jefimijam Klementjevam, Līgai Kļaviņai, Rihardam Kolam, Dmitrijam Kovaļenko, Līgai Kozlovskai, Rihardam Kozlovskim, Agnesei Krastai, Armandam Krauzem, Kristapam Krištopanam, Vilim Krištopanam, Mārim Kučinskim, Andrim Kulbergam, Gunāram Kūtrim, Ainaram Latkovskim, Inesei Lībiņai-Egnerei, Ingmāram Līdakam, Lindai Liepiņai, Laurim Lizbovskim, Nataļjai Marčenko-Jodko, Lindai Matisonei, Kasparam Melnim, Daigai Mieriņai, Uģim Mitrevicam, Inārai Mūrniecei, Antoņinai Ņenaševai, Jānim Patmalniekam, Ramonai Petravičai, Viktorijai Pleškānei, Viktoram Pučkam, Naurim Puntulim, Igoram Rajevam, Annai Rancānei, Leilai Rasimai, Edgaram Rinkēvičam, Harijam Rokpelnim, Aleksejam Rosļikovam, Uģim Rotbergam, Evikai Siliņai, Janai Simanovskai, Jānim Skrastiņam, Zanei Skujiņai, Edvardam Smiltēnam, Mārim Sprindžukam, Andrim Sprūdam, Aināram Šleseram, Ričardam Šleseram, Didzim Šmitam, Edvīnam Šnorem, Andrim Šuvajevam, Atim Švinkam, Edgaram Tavaram, Edmundam Teirumniekam, Nadeždai Tretjakovai, Viktoram Valainim, Aivai Vīksnai, Andrejam Vilkam, Jurim Viļumam, Jānim Vitenbergam, Jānim Vucānam, Agitai Zariņai-Stūrei, Edgaram Zelderim, Edmundam Zivtiņam”! Kas, lūdzu, “par”? Vai balsu skaitītāji, lūdzu, skaita balsis? Balsu skaitītāji ir gatavībā? (Starpsaucieni.) Kas, lūdzu, ir “pret”? Vai kāds ir atturējies? Balsu skaitītāji, ziņosiet? (Starpsauciens: “Jā!”) Lūdzu! (Zālē troksnis. Smiekli. Pauze.)

Piedošanu (Starpsauciens: “99 – par, atturas – nav...”)... Tātad 99 balsis – par, pret un atturas – nav. Līdz ar to deputātu pilnvaras ir apstiprinātas. (Aplausi.)

Godātie kolēģi! Pirms mēs pārejam pie nākamā darba kārtības jautājuma, es informēju: esmu saņēmusi balsu skaitītāju protokolus Nr. 1 un Nr. 2.

Par to, ka balsu skaitītāji par savu pārstāvi ir izvēlējušies deputātu Rihardu Kolu.

Esmu saņēmusi arī protokolu Nr. 2 – par to, ka balsu skaitītāji ir pārbaudījuši elektronisko balsošanas iekārtu un atzinuši, ka tā nodrošina precīzu deputātu balsojumu uzskaiti un rezultātu atspoguļojumu un ka pārbaudītā elektroniskā balsošanas iekārta ir turpmāk izmantojama balsošanai Saeimas sēdē.

Un tagad nākamais darba kārtības jautājums – 14. Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Vai mums ir iesniegtās kandidatūras? (Zālē troksnis. Pauze.)

Būs vēl kandidatūras? (Pauze).

Godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas Sēžu zālē.

Sekretariāts ziņo, ka Saeimas priekšsēdētāja amatam ir izvirzītas divas kandidatūras.

14. Saeimas deputāts Edgars Tavars ir izvirzījis 14. Saeimas deputātu Edvardu Smiltēnu, un 14. Saeimas deputāte Svetlana Čulkova ir izvirzījusi 14. Saeimas deputātu Alekseju Rosļikovu.

Līdz ar to ir divas kandidatūras – Edvards Smiltēns un Aleksejs Rosļikovs.

Saprotu, ka citas kandidatūras netiek izvirzītas. (Starpsauciens.) Nē, tātad citu kandidatūru nav.

Aicinu Rihardu Kolu balsu skaitītāju vārdā informēt par tālāko balsošanas kārtību.

R. Kols.

Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie, godātie kolēģi! Tehniska informācija par balsošanas procedūru.

Tagad būs mazs pārtraukums, kura laikā balsu skaitītāji sagatavos Balsošanas zāli. Zāle būs man pa labi, pa labo pusi – pa durvīm aiz Sēžu zāles... Un jūs saņemsiet attiecīgu signālu, tas būs 10 minūtes pirms balsošanas sākuma.

Tātad – ierasties... Ir rindas kārtība, nav noteikts, kurš pirmais, kurš pēdējais. Nu, kā nāksiet, tā iesim cauri. Bet ļoti strikti aicinu tad pa vienam – pēc uzaicinājuma – nākt balsošanas zālē. Tikai pēc uzaicinājuma!

Un, tā kā mēs vēl tikai iepazīstam cits citu vaigā, nosauciet savu vārdu un uzvārdu balsu skaitītājam, lai var attiecīgi protokolā piefiksēt. Jūs saņemsiet savu biļetenu, biļetens būs apzīmogots, uz tā būs jūsu vārds un uzvārds.

Un, kā jau dzirdējām no priekšsēdētājas kundzes, būs divi kandidāti. Tas atvieglo balsošanas procedūru tādā ziņā, ka viens no kandidātiem ir atzīmējams, ievelkot plusiņu – vai nu “par”, vai nu “pret”. Protams, nevar būt... un tas tiks uzskatīts par bojātu biļetenu, ja tiks ievilkts plusiņš abiem kandidātiem “par”. Taču var būt arī balsojums “pret” abiem kandidātiem – arī tāds ir pieļaujams. Biļetens tiks uzskatīts par bojātu arī tad, ja nebūs pilnīgi aizpildīts. Tātad, ja par kādu no kandidātiem nebūs norādīta atzīme par balsojumu, tāds biļetens arī tiks uzskatīts par kļūdainu.

Par balsošanu “pret”. Neaicinu darīt kā Saeimas vēlēšanās; šeit nav svītrošana ārā. Kā jau minēju, atzīmējam iepretim kandidātam – vai nu “par”, vai “pret”. Tātad – atkal atgādinu! – nevar par abiem kandidātiem balsot “par”, bet var par abiem kandidātiem balsot “pret”.

Ja ir kādas neskaidrības – lūdzu! Mēs, balsu skaitītāji, būsim zālē klātesoši – vērsieties pie mums. Ar prieku palīdzēsim vai nu ar konsultāciju, vai kā citādi.

Pēc balsošanas noslēgšanas balsu skaitītāji uzsāks balsu skaitīšanu. Par rezultātu paziņošanu jūs saņemsiet signālu. Signāls tiks atskaņots frakciju telpās, komisiju telpās, Saeimas ēdnīcā, Saeimas Sēžu zālē.

Atsevišķi es aicinu... frakcijām... vismaz tos, kas ir balsu skaitītāji, savas frakcijas informēt, ka rezultāti ir apkopoti un būs rezultātu paziņošana. Līdz ar to 10 minūtes pirms rezultātu paziņošanas aicinu visus atgriezties Saeimas Sēžu zālē.

Ja pagaidām nav citu jautājumu, tagad droši dodiet laiku balsu skaitītājiem sagatavot Balsošanas zāli. Un, kā jau es minēju, būs signāls, kas nozīmē – 10 minūtes līdz balsošanas sākumam. Un tad jau varat pulcēties šeit – pa labi no manis, pa kreisi no jūsu puses... Tur tad varēs doties uz balsošanu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Godātie kolēģi, tātad tiksiet ar zvanu aicināti atpakaļ Saeimas Sēžu zālē.

(Notiek balsošana.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas Sēžu zālē.

Balsu skaitītāju vārdā ziņos Rihards Kols.

Vārds Rihardam Kolam.

R. Kols.

Cienījamie, godātie kolēģi! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 3 – par balsošanas rezultātiem, ievēlot 14. Saeimas priekšsēdētāju.

2022. gada 1. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 1.

Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes.

Sabojāta un nomainīta nav neviena vēlēšanu zīme.

Dzēstas atlikušās 12 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 93 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgām atzītas piecas vēlēšanu zīmes.

“Pret” visiem kandidātiem balsots nav nevienā vēlēšanu zīmē.

Par kandidātiem nodotās balsis:

Edvards Smiltēns: par – 82, pret – 11;

Aleksejs Rosļikovs: par – 11, pret – 82.

Balsošanas rezultāts: par 14. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns. Apsveicam! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi, aicinu Edvardu Smiltēnu ieņemt vietu Saeimas Prezidijā un godam vadīt 14. Saeimu. (Aplausi.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 14. Saeimas priekšsēdētājs
Edvards Smiltēns.

Sēdes vadītājs. Jā, kolēģi, tā... jāpiespiež poga... Jā...

Kolēģi, paldies par doto uzticību.

Taču vispirms es gribu pateikt lielu paldies Mūrnieces kundzei – par konsekvenci, valstisko stāju, priekšzīmi, vadot iepriekšējo Saeimas sasaukumu. Es teiktu, ka viņa ir uzlikusi ļoti augstu latiņu – gan nodrošinot darbu ļoti sarežģītos apstākļos, gan arī pārstāvot valsti starptautiski laikā, kad arī starptautiski un ģeopolitiski mūsu valsts atrodas sarežģītā... brīdī.

Es vēlētos uzsvērt, ka 13. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece ir bijusi ilglaicīgākā Saeimas priekšsēdētāja pēc neatkarības atjaunošanas, visilgāk pildījusi arī Valsts prezidenta vietu viņa prombūtnes laikā. Viņa ir izveidojusi Saeimas Analītisko dienestu, organizējusi darbu sarežģītos Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Es domāju, mēs godīgi varam atzīt – viņa ir viena no labākajām spīkerēm. Izcili vadījusi Saeimas sēdes – ar labu dikciju, labu latviešu valodu. Ar lielu precizitāti, delikāti un juridiski korekti.

Tāpēc, es domāju (Aplausi.), mūsu visu vārdā es varu pateikt – paldies. (Aplausi.)

Kolēģi, turpinām Saeimas sēdi.

Nākamais darba kārtības jautājums – 14. Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Ir saņemti divi iesniegumi.

Deputāti Ainars Latkovskis, Rihards Kozlovskis, Inese Lībiņa-Egnere, Hosams Abu Meri un Raimonds Čudars izvirza par 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru Saeimas deputāti Zandu Kalniņu-Lukaševicu.

Otrs iesniegums. Deputāti Aleksejs Rosļikovs un Nataļja Marčenko-Jodko izvirza Nataļju Marčenko-Jodko par 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru.

Vairāk neviena kandidatūra nav pieteikta.

Ja citu ierosinājumu nav, Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam ir izvirzīti divi kandidāti.

Lūdzu balsu skaitītāju pārstāvi informēt deputātus par tālāko rīcību.

R. Kols.

Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kolēģi! Atkārtosim līdzīgu procedūru – tādu pašu, kādu veicām pirms nepilnas stundas.

Arī šoreiz būs signāls, kas nozīmēs to, ka var doties uz Balsošanas zāli. Tur jūs saņemsiet vēlēšanu biļetenu, nosaucot savu vārdu un uzvārdu. (Šī ir ļoti laba procedūra, kas ļauj mums tiešām iepazīt citam citu – atpazīt gan pēc izskata, gan arī pēc vārdiem un uzvārdiem.)

Atgādināšu vēlreiz par balsošanas procedūru, jo redzam, ka tomēr piecas vēlēšanu zīmes bija nederīgas.

Kandidātu, kuru atbalstām, atzīmējam ar plusiņu. Nevis ar ķeksīti, nevis ar svītriņu, bet – ar krustiņu jeb plusiņu. Un tāpat arī attiecībā uz kandidātiem, kurus neatbalstām. Nevis svītriņa, bet krustiņš jeb plusiņš, kā tos sauc... Un attiecīgi arī neatstājam tukšu... kādu no kandidātiem... kur nav norādīta balsojuma pozīcija.

Ja mēs to visu veiksmīgi ievērosim, tad, es ļoti ceru, nākamajā tūrē mēs iztiksim bez nederīgiem biļeteniem un visi vēlēšanu biļeteni būs derīgi.

Aicinu sekot līdzi signālam, un tad jau attiecīgi... Līdzīga procedūra, kā bija iepriekš.

Paldies.

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītājs. Kolēģi, ieņemiet vietas Sēžu zālē! Ja kas vēl runājams, mēģiniet sarunas pabeigt.

Kolēģi, turpinām.

14. Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Lūdzu deputātu Rihardu Kolu ziņot balsu skaitītāju vārdā.

R. Kols.

Cienījamie, godātie kolēģi! Par balsošanas rezultātiem, ievēlot 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru. Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 4.

2022. gada 1. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 2.

Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes.

Sabojāta un nomainīta nav neviena vēlēšanu zīme.

Dzēstas atlikušās 11 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgu atzīta viena vēlēšanu zīme.

Pret visiem kandidātiem nav balsots nevienu reizi.

Par kandidātiem nodotās balsis:

Zanda Kalniņa-Lukaševica: par – 87, pret – 11;

Nataļja Marčenko-Jodko: par – 11, pret – 87.

Balsošanas rezultāts: par 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru ievēlēta Zanda Kalniņa‑Lukaševica. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Apsveicam Zandu Kalniņu‑Lukaševicu un aicinām ieņemt vietu Prezidijā!

Nākamais darba kārtības jautājums – 14. Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Deputāti Aleksejs Rosļikovs un Viktorija Pleškāne ir izvirzījuši Viktoriju Pleškāni par 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru.

Otrs iesniegums – deputāts Jānis Grasbergs... Deputāts Raivis Dzintars ir izvirzījis deputātu Jāni Grasbergu par 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru.

Mums tātad ir saņemti divi ierosinājumi. Neviena cita kandidatūra nav pieteikta, un tātad, ja nav citu ierosinājumu, Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam ir izvirzīti divi kandidāti.

Lūdzu balsu skaitītāju pārstāvi informēt deputātus par tālāko rīcību.

R. Kols.

Cienījamie, godātie kolēģi! Vairs jau plaši neatreferēšu, kāda procedūra sekos tuvākajās 10–15 minūtēs. Vēlreiz atgādinu, kā pareizi atzīmēt savu balsojumu vēlēšanu zīmē.

Tātad pie kandidāta, kuru jūs vēlaties atbalstīt (tātad – divi kandidāti)... ir jānorāda ar plusiņu vai krustiņu, ievelkot rombiņā... ne ārpus, ne arī vienu svītriņu, bet plusiņš rombiņā iekšā.

Un tāpat arī attiecībā uz kandidātu, kuru jūs neatbalstāt. Arī attiecībā uz šo kandidātu ir jāievelk krustiņš... rombiņā. Mīnusa zīmīte skaitīsies, ka biļetens ir bojāts.

Vēlu veiksmi! Un pēc signāla jau atkal varam stāties rindā uz balsošanu.

Paldies.

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītājs. Kolēģi, lūdzu ieņemt vietas zālē.

Lūdzam deputātu Rihardu Kolu sniegt ziņojumu balsu skaitītāju vārdā.

R. Kols.

Cienījamie, godātie kolēģi! Par balsošanas rezultātiem, ievēlot 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru. Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 5.

2022. gada 1. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 3.

Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes.

Sabojāta un nomainīta nav neviena vēlēšanu zīme.

Dzēstas atlikušās 11 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgu atzīta viena vēlēšanu zīme.

Pret visiem kandidātiem nav balsots nevienu reizi.

Par kandidātiem nodotās balsis:

Viktorija Pleškāne: par – 12, pret – 86;

Jānis Grasbergs: par – 86, pret – 12.

Balsošanas rezultāts: par 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Jānis Grasbergs. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Apsveicam Jāni Grasbergu un aicinām ieņemt vietu Saeimas Prezidijā!

Kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums – 14. Saeimas sekretāra vēlēšanas.

Deputāts Aleksejs Rosļikovs ir iesniedzis iesniegumu, kurā aicina par 14. Saeimas sekretāru izvirzīt 14. Saeimas deputāti Svetlanu Čulkovu.

Ir saņemts otrs iesniegums no deputāta Viktora Valaiņa – par 14. Saeimas sekretāru izvirzīt 14. Saeimas deputātu Armandu Krauzi.

Citi kandidāti netiek pieteikti. Ja citu ierosinājumu nav, Saeimas sekretāra amatam tātad ir izvirzīti divi kandidāti – Svetlana Čulkova un Armands Krauze.

Lūdzu balsu skaitītāju pārstāvi informēt par tālāko rīcību.

R. Kols.

Paldies, priekšsēdētāja kungs. Atkal es plaši nerunāšu. Tā pati procedūra. Pēc signāla aicinu pulcēties pie Balsošanas zāles; būs sagatavoti vēlēšanu biļeteni.

Par balsošanu. Ir viens deputāts, bet, es domāju, viņš ļoti labi zina... Vienkārši piefiksējam, ka ievelkam plusiņu atbilstošajā rombiņā – gan pie viena kandidāta, kuru atbalstāt, gan arī pie tiem kandidātiem, kurus neatbalstāt. Lūdzu, lūdzu, vienkārši vēlreiz piefiksējam: plusiņš iekšā rombiņā – ne mīnusiņš, ne ķeksītis – plusiņš.

Paldies. Un tad gaidiet signālu!

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītājs. Kolēģi, lūdzu ieņemt vietas zālē! Mums ir labas ziņas.

Lūdzam balsu skaitītāju Rihardu Kolu ziņot par balsošanas rezultātiem.

R. Kols.

Paldies, priekšsēdētāja kungs.

Par balsošanas rezultātiem, ievēlot 14. Saeimas sekretāru. Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 6.

2022. gada 1. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 4.

Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes.

Sabojātas un nomainītas – nulle.

Dzēstas atlikušās 11 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 99 vēlēšanu zīmes. (Aplausi.)

Par nederīgām atzītas – nulle.

Pret visiem kandidātiem nav balsots nevienu reizi.

Par kandidātiem nodotās balsis:

Svetlana Čulkova: par – 12, pret – 87;

Armands Krauze: par – 87, pret – 12.

Balsošanas rezultāts: par 14. Saeimas sekretāru ievēlēts deputāts Armands Krauze. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Apsveicam Armandu Krauzi un aicinām ieņemt vietu Saeimas Prezidijā!

Kolēģi! Nākamais darba kārtības jautājums – 14. Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas.

Deputāts Atis Švinka Saeimas sekretāra biedra amatam izvirza deputāti Antoņinu Ņenaševu.

Deputāts Ainārs Šlesers Saeimas sekretāra biedra amatam izvirza deputāti Lindu Liepiņu.

Un deputāts Aleksejs Rosļikovs Saeimas sekretāra biedra amatam izvirza deputāti Svetlanu Čulkovu.

Vai vairāk neviena kandidatūra netiek pieteikta? Acīmredzot ne. Ja citu ierosinājumu nav, Saeimas sekretāra biedra amatam ir izvirzīti trīs kandidāti.

Šajā reizē deputāti ir pieteikušies arī runāt.

Kolēģi, uzsākam debates.

Vārds deputātam Aināram Šleseram.

A. Šlesers.

Godājamais Saeimas priekšsēdētāj! Godājamie deputāti! Šodien ir pirmā Saeimas sēde – oficiālā. Ir ievēlēts jau praktiski viss Prezidijs. Ir palicis pēdējais amats.

Un, protams, Prezidijs ir tā vieta, kurā... ievēlētās partijas deleģē savus pārstāvjus, lai varētu labāk koordinēt darbu parlamentā.

Protams, tā ir sanācis, ka ļoti bieži Saeimā ievēlē vairāk partiju... frakciju ir vairāk, nekā ir vietu Prezidijā. Un skaidrs ir tas, ka katrai frakcijai nav iespējas izvirzīt savu kandidātu. Bet, tā kā šis ir tas pēdējais, mazākais amats, es vēlos izmantot šo iespēju, lai uzrunātu visus klātesošos un teiktu sekojošo: mēs esam izvirzījuši no mūsu partijas pārstāvi Lindu Liepiņu.

Mēs uzskatām, ka Saeimas Prezidijā ir jāstrādā cilvēkiem, kuriem ir parlamentārā pieredze. Ņemot vērā to, ka šajā Saeimā ir 75 jauni deputāti, no kuriem apmēram 50 ir tiešām tādi, kas politikā līdz šim aktīvi nav darbojušies, tad, protams, ir svarīgi, lai Prezidijs varētu profesionāli organizēt darbu un nodrošināt to, lai šis darbs ritētu strauji. Es uzskatu, ka mūsu izvirzītā kandidāte ar savu parlamentāro pieredzi ir cilvēks, kurš varētu palīdzēt strādāt Prezidijam. Un te ir, protams, jautājums par cilvēka īpašībām.

Un kāpēc mēs izvirzījām Lindu Liepiņu? Kā jūs atceraties, pagājušajā Saeimā viņa nolika deputāta mandātu. Bieži tas nenotiek, ka tiek nolikts deputāta mandāts. Laikā, kad cilvēki ir iekļuvuši Saeimā, viņi saņem atalgojumu, viņus krīze nepiemeklē tā, kā tas ir privātajā sektorā, bet viņa nolika deputāta mandātu. Es uzskatu, ka šī rīcība parādīja, ka Linda Liepiņa ir ļoti principiāls cilvēks, kuram ir svarīgi principi, kurus viņa vienmēr arī cenšas saglabāt.

Tā ka es aicinātu, pirms jūs pieņemat galīgo lēmumu, par kuru no kandidātiem balsot, izvērtēt Lindu Liepiņu kā cilvēku, kurš tiešām būtu cienīgs ieņemt šo amatu un pārstāvēt attiecīgi visu Saeimu, strādājot Saeimas Prezidijā.

Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, protams, nākamās nedēļas laikā būs daudzas amatu dalīšanas. Es saprotu, ka valdību veidojošajām partijām nāksies vienoties gan par portfeļu sadali valdībā... Kā šodien teica prezidents, ir daudz darāmā, ir nepieciešams sagatavot rīcības plānu, kā valdība strādās.

Protams, arī darbs komisijās... Ir ārkārtīgi svarīgi, lai darbs ritētu.

Es varu pateikt to, ka neatkarīgi no tā, kāds būs balsojums – vai jūs atbalstīsiet Lindu Liepiņu vai ne –, LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ plāno šajā parlamentā strādāt ļoti konstruktīvi. Tās lietas, kuras būs jāatbalsta, mēs atbalstīsim. Tās lietas, kuras mēs uzskatīsim par nepareizām, mēs neatbalstīsim. Tā ka tāds būs mūsu princips.

Un, kā jau es teicu, pašreiz jums ir iespēja izdarīt izvēli starp šiem trim kandidātiem, un es uzskatu, ka Linda Liepiņa būtu ieguvums tam, lai Saeimā darbs ritētu gana profesionāli.

Tā ka paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Lūdzu balsu skaitītāju pārstāvi informēt par tālāko rīcību.

R. Kols.

Priekšsēdētāja kungs! Kolēģi! Atkārtojam – vismaz kvalitātes ziņā – iepriekšējo balsojumu...

Pēc signāla pulcējamies pie Balsošanas zāles un tad jau attiecīgi paužam savu atbalstu vienam vai otram kandidātam.

Paldies.

(Notiek balsošana.)

Sēdes vadītājs. Kolēģi, lūdzu uzmanību!

Balsu skaitītāju vārdā – deputāts Rihards Kols. Lūdzu!

R. Kols.

Cienījamie, godātie kolēģi! Par balsošanas rezultātiem, ievēlot 14. Saeimas sekretāra biedru. Balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 7.

2022. gada 1. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 5.

Kopumā izdotas 110 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes.

Sabojātas un nomainītas divas vēlēšanu zīmes.

Dzēstas atlikušās 9 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgu atzīta viena vēlēšanu zīme.

Pret visiem kandidātiem nav balsots nevienu reizi.

Par kandidātiem nodotās balsis:

Antoņina Ņenaševa: par – 79, pret – 19;

Linda Liepiņa: par – 9, pret – 89;

Svetlana Čulkova: par – 10, pret – 88.

Balsošanas rezultāts: par 14. Saeimas sekretāra biedri ievēlēta deputāte Antoņina Ņenaševa. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Apsveicam Antoņinu Ņenaševu un aicinām ieņemt vietu Saeimas Prezidijā!

Un, kolēģi, pēdējais šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums ir Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu.

Es informēju, ka esmu saņēmis Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa paziņojumu, kurā ir teikts: “Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. pantu līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu uz pirmo sēdi un 13. Saeimas pilnvaru izbeigšanos, kā arī atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 19. panta otrajai daļai un trešās daļas 1. punktam paziņoju, ka līdzšinējais Ministru kabinets noliek savas pilnvaras.” Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 21. panta pirmajai daļai Ministru kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunajam Ministru kabinetam.

Līdz ar to visi 14. Saeimas pirmās sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, sēdei beidzoties, deputāti veic klātbūtnes reģistrāciju.

Kolēģi, es lūdzu pirmo reizi izmantot šīs... balsošanas kartes. Lūdzu tās ievietot.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu!

Paldies.

Vārds Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņenaševai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

(Starpsauciens: “Mums viena reģistrācija nav izdevusies.”) Nekas, piesakieties.

A. Ņenaševa (14. Saeimas sekretāra biedre).

Deputātu klātbūtnes reģistrācija.

Nav reģistrējušies (es nolasu): Gundars Daudze, Ināra Mūrniece... ir... un Viktors Pučka. (Starpsauciens.) Jā, tikai Gundars Daudze nav reģistrējies.

Sēdes vadītājs. Paldies, Ņenaševas kundze.

Kolēģi, šī ir pirmā mūsu kopīgā sēde, visi jautājumi ir izskatīti. Es tikai gribētu vēl piebilst, ka tepat, blakuszālē, ir Rituma Ivanova glezna, kurā ir attēlots mūsu parlamenta pirmais priekšsēdētājs Jānis Čakste. Viņa svarīgākās trīs vērtības bija brīvība, demokrātija un neatkarība. Tas ir tas, kas mums šeit visiem ir jāsargā, un to es arī novēlu šim Saeimas sasaukumam četru gadu garumā.

Paldies.

Līdz ar to 14. Saeimas pirmo sēdi pasludinu par slēgtu.

SATURA RĀDĪTĀJS
14. Saeimas rudens sesijas 1. sēde
2022. gada 1. novembrī

13. Saeimas priekšsēdētājas I. Mūrnieces uzruna
Par darba kārtību
Latvijas valsts prezidenta E. Levita uzruna
   
Balsu skaitītāju ievēlēšana
(Dok. Nr. 2)
Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana
(Dok. Nr. 3)
Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām, deputātu svinīgais solījums un Saeimas lēmuma projekts par 14. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu (Nr. 3/Lm14)
(Dok. Nr. 4)
- Ziņo - R. Čudars
Svinīgais solījums
  - Skaidrīte Ābrama
  - Hosams Abu Meri
  - Arvils Ašeradens
  - Uldis Augulis
  - Česlavs Batņa
  - Raimonds Bergmanis
  - Inga Bērziņa
  - Andris Bērziņš
  - Anita Brakovska
  - Augusts Brigmanis
  - Kaspars Briškens
  - Oļegs Burovs
  - Artūrs Butāns
  - Andrejs Ceļapīters
  - Edmunds Cepurītis
  - Anda Čakša
  - Raimonds Čudars
  - Svetlana Čulkova
  - Mārtiņš Daģis
  - Dāvis Mārtiņš Daugavietis
  - Atis Deksnis
  - Jānis Dombrava
  - Raivis Dzintars
  - Mārtiņš Felss
  - Jānis Grasbergs
  - Glorija Grevcova
  - Ilze Indriksone
  - Iļja Ivanovs
  - Juris Jakovins
  - Mārcis Jencītis
  - Andrejs Judins
  - Igors Judins
  - Inese Kalniņa
  - Irma Kalniņa
  - Zanda Kalniņa-Lukaševica
  - Arturs Krišjānis Kariņš
  - Aleksandrs Kiršteins
  - Jefimijs Klementjevs
  - Līga Kļaviņa
  - Rihards Kols
  - Dmitrijs Kovaļenko
  - Līga Kozlovska
  - Rihards Kozlovskis
  - Agnese Krasta
  - Armands Krauze
  - Kristaps Krištopans
  - Vilis Krištopans
  - Māris Kučinskis
  - Andris Kulbergs
  - Gunārs Kūtris
  - Ainars Latkovskis
  - Inese Lībiņa-Egnere
  - Ingmārs Līdaka
  - Linda Liepiņa
  - Lauris Lizbovskis
  - Nataļja Marčenko-Jodko
  - Linda Matisone
  - Kaspars Melnis
  - Daiga Mieriņa
  - Uģis Mitrevics
  - Ināra Mūrniece
  - Antoņina Ņenaševa
  - Jānis Patmalnieks
  - Ramona Petraviča
  - Viktorija Pleškāne
  - Viktors Pučka
  - Nauris Puntulis
  - Igors Rajevs
  - Anna Rancāne
  - Leila Rasima
  - Edgars Rinkēvičs
  - Harijs Rokpelnis
  - Aleksejs Rosļikovs
  - Uģis Rotbergs
  - Evika Siliņa
  - Jana Simanovska
  - Jānis Skrastiņš
  - Zane Skujiņa
  - Edvards Smiltēns
  - Māris Sprindžuks
  - Andris Sprūds
  - Ainārs Šlesers
  - Ričards Šlesers
  - Didzis Šmits
  - Edvīns Šnore
  - Andris Šuvajevs
  - Atis Švinka
  - Edgars Tavars
  - Edmunds Teirumnieks
  - Nadežda Tretjakova
  - Viktors Valainis
  - Aiva Vīksna
  - Andrejs Vilks
  - Juris Viļums
  - Jānis Vitenbergs
  - Jānis Vucāns
  - Agita Zariņa-Stūre
  - Edgars Zelderis
  - Edmunds Zivtiņš
- Paziņojums - 13. Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas(Nr. 4/Lm14)
(Dok. Nr. 5, 5Balsojums)
Balsu skaitītāju komisijas informācija
- Ziņo - dep. R. Kols
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 3)
- Ziņo - dep. R. Kols
Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas (Nr. 5/Lm14)
(Dok. Nr. 6, 6Balsojums)
- Paziņojums - 14. Saeimas priekšsēdētājs E. Smiltēns
Balsu skaitītāju komisijas informācija
- Ziņo - dep. R. Kols
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 4)
- Ziņo - dep. R. Kols
Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas (Nr. 6/Lm14)
(Dok. Nr. 7, 7Balsojums)
Balsu skaitītāju komisijas informācija
- Ziņo - dep. R. Kols
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 5)
- Ziņo - dep. R. Kols
Saeimas sekretāra vēlēšanas(Nr. 7/Lm14)
(Dok. Nr. 8, 8Balsojums, 8A)
Balsu skaitītāju komisijas informācija
- Ziņo - dep. R. Kols
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 6)
- Ziņo - dep. R. Kols
Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas (Nr. 8/Lm14)
(Dok. Nr. 9, 9Balsojums)
- Debates - dep. A. Šlesers
Balsu skaitītāju komisijas informācija
- Ziņo - dep. R. Kols
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 7)
- Ziņo - dep. R. Kols
Ministru kabineta ziņojums par savu pilnvaru nolikšanu
Reģistrācijas rezultāti
- Nolasa - Saeimas sekretāra biedre A. Ņenaševa

Balsojumi

Datums: 01.11.2022 15:36:05 bal001
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Datums: 01.11.2022 16:31:17 bal002
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Datums: 01.11.2022 17:25:17 bal003
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Datums: 01.11.2022 18:20:04 bal004
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra vēlēšanas

Datums: 01.11.2022 19:13:07 bal005
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas

Datums: 01.11.2022 19:28:29 bal006
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

Sēdes videotranslācija

01.11.2022

10.00Lat

10.00 Eng

12.15Lat

12.15Eng

15.40Lat

15.40Eng

16.40Lat

16.40Eng

17.40Lat

17.40Eng

18.30 19.20Sestdien, 15.jūnijā