10.Saeimas stenogramma - 21.07.2011

Latvijas Republikas 10.Saeimas
ārkārtas sesijas astotā sēde
2011.gada 21.jūlijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību.

Pirmais jautājums - lēmuma projekts „Par Lienes Liepiņas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu”.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā... Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā droši vien ziņos deputāts Vitālijs Orlovs.

Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.

V.Orlovs (SC frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie deputāti! Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir saņēmusi politisko partiju apvienības „Vienotība” frakcijas deputāta Guntara Galvanovska iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu.

Nākamā deputāta amata kandidāte no politisko partiju apvienības „Vienotība” Vidzemes vēlēšanu apgabala ir Ilze Vergina. Saeimas Prezidijs ir uzaicinājis Ilzi Verginu iestāties 10.Saeimas sastāvā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 6.panta trešo daļu. Deputāte šim uzaicinājumam nav piekritusi. Ilze Vergina turpinās pildīt 10.Saeimas deputātes pienākumus uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības „Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētais deputāts pilda ministra pienākumus.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamā deputāta amata kandidāte šajā vēlēšanu apgabalā ir Liene Liepiņa. Saeimas Prezidijs ir uzaicinājis Lieni Liepiņu iestāties 10.Saeimas sastāvā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 6.panta trešo daļu. Deputāte šim uzaicinājumam ir piekritusi.

Komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmuma projektu „Par Lienes Liepiņas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu”.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Lienes Liepiņas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par Jura Žūriņa 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības „Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Ābiķa kungs, vai es varētu jūs palūgt nerunāt tik skaļi? Ābiķa kungs! (No zāles dep. Dz.Ābiķis: „Jā, lūdzu!”) Es būtu priecīga, ja jūs paklusētu. Paldies.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Vitālijs Orlovs. Lūdzu!

V.Orlovs (SC frakcija).

Tā kā deputātes pilnvaras apstiprinātas Lienei Liepiņai, ir apstiprināms mandāts nākamajam deputāta amata kandidātam, kas pildīs deputāta pienākumus uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības „Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētais deputāts pilda ministra pienākumus.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts Vidzemes vēlēšanu apgabalā ir Andis Caunītis. Andis Caunītis jau iestājies Saeimas sastāvā uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības „Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētais deputāts pilda ministra pienākumus.

Nākamais deputāta amata kandidāts no tā paša apgabala saraksta ir Ainārs Šteins. Komisija saņēmusi Aināra Šteina iesniegumu, kurā viņš atsakās uzņemties 10.Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts Vidzemes vēlēšanu apgabalā ir Juris Žūriņš. Komisija ir saņēmusi Jura Žūriņa iesniegumu, kurā viņš piekrīt uzņemties 10.Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības „Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētais deputāts pilda ministra pienākumus.

Komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmuma projektu „Par Jura Žūriņa 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības „Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Juri Žūriņu dot svinīgo solījumu.

J.Žūriņš.

Labdien, godātā priekšsēdētājas kundze! Labdien, godātā Saeima!

Es, Juris Žūriņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu, parakstiet svinīgo solījumu!

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Jura Žūriņa 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības „Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Aicinu Juri Žūriņu ieņemt deputāta vietu zālē!

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par piekrišanu 10.Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības”.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Vitālijs Orlovs.

V.Orlovs (SC frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija saņēma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 10.Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības.

Komisija savā sēdē iepazinās ar lietas materiāliem un nolēma atbalstīt 10.Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par piekrišanu 10.Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par piekrišanu 10.Saeimas deputāta Riharda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības”.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Vitālijs Orlovs.

V.Orlovs (SC frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija saņēma Valsts ieņēmumu dienesta iesniegumu ar lūgumu piekrist 10.Saeimas deputāta Riharda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības.

Komisija savā sēdē iepazinās ar lietas materiāliem un nolēma atbalstīt 10.Saeimas deputāta Riharda Eigima saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par piekrišanu 10.Saeimas deputāta Riharda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums un šīs sēdes pēdējais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Augsti godātā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir saņēmusi priekšlikumu lēmuma projektam par mērķdotāciju pārdali no 62.resora „Mērķdotācijas pašvaldībām” programmai „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 01.05.00 „Dotācija privātajām mācību iestādēm” 300 300 latu apmērā un apakšprogrammu 02.01.00 „Profesionālās izglītības programmas īstenošana” 799 700 latu apmērā.

Komisija izskatīja šo lēmuma projektu un vienbalsīgi atbalstīja. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret - nav, atturas - 2. Lēmums pieņemts.

Paldies.

Līdz ar to visi otrās ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu! Paldies.

Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

Bet tūlīt mums būs vēl trešā ārkārtas sēde, kurā mums ir viens darba kārtības jautājums.

Dz.Rasnačs (10.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie kolēģi! Pirms lasu reģistrācijas izdruku, es atkārtošu to pašu, ko minēju sēdē pirms nedēļas.

Es lūdzu neizmantot kolēģu kartes! Šobrīd to ir izmantojis Bekeša kungs... (No zāles: „Nevar būt!”) Es lūdzu to nedarīt! (Troksnis zālē.) Andra Šķēles kavējums šobrīd netiks attaisnots.

Tātad nav reģistrējušies 15 deputāti: Rīgā ievēlētais Andris Bērziņš, Andris Buiķis, Einārs Cilinskis, Lolita Čigāne, Gundars Daudze, Valentīns Grigorjevs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andrejs Klementjevs, Janīna Kursīte-Pakule... Ir. Atis Lejiņš, Igors Meļņikovs, Imants Parādnieks, Rita Strode, Staņislavs Šķesters un Ainārs Šlesers.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Līdz ar to 21.jūlija otro ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu.

Bet mums tiek sasaukta arī vēl trešā ārkārtas sēde tūlīt pēc otrās sēdes beigām.


SATURA RĀDĪTĀJS
10. Saeimas ārkārtas sesijas 8. sēde
2011. gada 21. jūlijā

 

 

Lēmuma projekts „Par Lienes Liepiņas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu” (Nr. 210/Lm10)

(Dok. Nr. 1283)

   
Ziņo - dep. V.Orlovs
   
Lēmuma projekts „Par Jura Žūriņa 10. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības „Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus” (Nr. 211/Lm10)

(Dok. Nr. 1284)

   
Ziņo - dep. V.Orlovs
   
Svinīgais solījums - J.Žūriņš
   
Lēmuma projekts „Par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības” (Nr. 208/Lm10)

(Dok. Nr. 1281)

   
Ziņo - dep. V.Orlovs
   
Lēmuma projekts „Par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Riharda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības” (Nr. 209/Lm10)

(Dok. Nr. 1282)

   
Ziņo - dep. V.Orlovs
   
Lēmuma projekts „Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei” (Nr. 212/Lm10)

(Dok. Nr. 1285)

   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs Dz.Rasnačs
Informācija par ārkārtas sēdes sasaukšanu
   

 

Balsojumi

Datums: 21.07.2011 12:20:34 bal001
Par - 78, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 85)
Balsošanas motīvs: Par Lienes Liepiņas 10.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu (210/Lm10)

Datums: 21.07.2011 12:24:13 bal002
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 85)
Balsošanas motīvs: Par Jura Žūriņa 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus (211/Lm10)

Datums: 21.07.2011 12:25:22 bal003
Par - 73, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 85)
Balsošanas motīvs: Par piekrišanu 10.Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības (208/Lm10)

Datums: 21.07.2011 12:26:18 bal004
Par - 77, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 86)
Balsošanas motīvs: Par piekrišanu 10.Saeimas deputāta Riharda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības (209/Lm10)

Datums: 21.07.2011 12:27:53 bal005
Par - 76, pret - 0, atturas - 2. (Reģistr. - 86)
Balsošanas motīvs: Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2011.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei (212/Lm10)

Piektdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit
10:00  Atvērto durvju diena Saeimā – ekspozīcija “Saeimas kārtības rullim – 100”
11:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde