Latvijas Republikas 13. Saeimas
rudens sesijas pirmā sēde
2018. gada 6. novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Labrīt visiem!

Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Šodien saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. pantā noteikto līdz jaunievēlētās Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai sēdi vada iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājs.

Godātais Valsts prezidenta kungs! Ekselences! Dāmas un kungi! Cienītās deputātes! Godātie deputāti! Kolēģi!

Latvijas pilsoņi mums ir uzticējuši īpašu privilēģiju – nākamos četrus gadus būt savas valsts likumdevējam. Parlamentārā demokrātija paredz, ka Saeimas deputāts ir visas tautas priekšstāvis, tādēļ atcerēsimies, ka uz mums ar cerību raugās ne tikai mūsu vēlētāji, bet arī ikviens Latvijas pilsonis. Laba Saeima un laba valdība ir tad, ja tās darbības laikā tauta uzplaukst un sāk dzīvot labāk. Jāstrādā tā, lai cilvēkiem nostiprinās ticība savai un savas valsts nākotnei, jo valsts ir daudz kas vairāk par viena cilvēka mūžu vai viena cilvēka gribu. Valsts ir tā vieta, kur dzīvojot tauta godina savu pagātni, ciena savu tagadni un īsteno sapni par savu nākotni.

Vēlu 13. Saeimai apzināties savu īpašo statusu, strādājot uz Latvijas valsts otrās simtgades sliekšņa, un veltīt savu darbu valstij un tautai!

Godātie klātesošie! Atbilstoši veiktajai reģistrācijai uz šo 13. Saeimas pirmo sēdi ir ieradušies 100 ievēlētie deputāti. Līdz ar to Saeimas sēdi pasludinu par atklātu.

Aicinu piecelti es – Latvijas valsts himnai! (Skan himna.)

Godātie kolēģi! Visu 13. Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvji ir vienojušies par 13. Saeimas pirmās sēdes darba kārtību. Tā ir izsniegta deputātiem. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtību? Iebildumu nav. Tātad pirmās sēdes darba kārtība ir apstiprināta.

Vārds Valsts prezidentam Raimondam Vējonim.

R.Vējonis (Valsts prezidents).

Ļoti cienījamā Mūrnieces kundze! Jaunievēlētie deputāti! Cienījamās dāmas! Godātie kungi! Pirmām kārtām jau sveicu jūs Latvijas Republikas 13. Saeimas pirmajā sēdē un apsveicu jūs ar tautas doto uzticības mandātu.

Šodien Saeimas Sēžu zālē redzam daudzas jaunas sejas. Divas trešdaļas no jums deputāta svinīgo solījumu dos pirmo reizi. Tā ir iespēja jau no šodienas veidot jaunu politisko diskusiju un likumdošanas darba kultūru. Likumdošanas procesam ir jānodrošina taisnīgums un jāvairo iedzīvotāju uzticība likuma varai. Tāpēc sagaidu, ka 13. Saeimas deputāti ne tikai izstrādās un atbildīgi pieņems likumus, bet arī paši tiem kalpos.

Arī jums ar savu darbu ir jāapliecina – mūsu valstī ir viens likums, viena taisnība visiem. Jūsu pienākums ir īstenot vēlētājiem apsolīto. Es aicinu katru no jums jau no pirmās dienas strādāt tā, lai mēs pamatoti varētu teikt, ka tiek pieņemti labi likumi sabiedrības interesēs.

Sabiedrība sagaida, ka jūs pašaizliedzīgi strādāsiet, lai sekmētu mūsu demokrātiskās valsts attīstību un panāktu reālus uzlabojumus. Nav pilnīgi neviena cita, kas šo darbu paveiks jūsu vietā.

Jūs tūlīt Latvijas tautai dosiet svinīgo solījumu – šos četrus gadus pēc labākās apziņas īstenot mūsu tautas gribu. No šī brīža aicinu aiz muguras atstāt savstarpējās cīņas, strīdus un reizēm pat tādu izpratni par politiku, kur pirmajā vietā varētu būt šauras grupas vai savas partijas sponsoru intereses. Mūsu valsts un mūsu bērnu nākotne ir vienīgās intereses, par kurām jums jāiestājas ik dienu. No šodienas jūs strādāsiet visas Latvijas tautas labā. Atcerieties, ka jūs pārstāvat visu mūsu sabiedrību tās dažādībā, nevis tikai savus vēlētājus.

Šodien jūs sagaida pirmais pārbaudījums, kas parādīs jūsu spēju rīkoties atbildīgi, vienoties un kopīgi strādāt visas sabiedrības interesēs. Lai jau pirmais lēmums nebūtu pagaidu risinājums un neradītu šaubas par jaunās Saeimas lemtspēju, aicinu jūs šodien atbildīgi ievēlēt Saeimas priekšsēdētāju un Prezidiju, kas parlamenta darbu vadīs turpmākos četrus gadus.

Dāmas un kungi! Sabiedrība sagaida, ka 13. Saeima, pieņemot ikvienu lēmumu, pirmajā vietā liks valsts ilgtermiņa intereses. To sasniegsim tikai tad, ja jūsu mērķis nebūs izcelt savu taisnību, bet gan atrast kopīgu valodu arī ar citiem deputātiem. Demokrātiskā valstī tikai visu deputātu cieņpilnā sarunā var pieņemt pārdomātus lēmumus un rast risinājumus, kas vislabāk atbilst sabiedrības vajadzībām ilgtermiņā.

Aicinu vienmēr ieklausīties oponenta teiktajā, lai sadzirdētu vērtīgus priekšlikumus un rastu iespēju jēgpilniem kompromisiem. Sagaidu, ka jūs izvērsti pamatosiet katru iesniegto priekšlikumu un plašāk skaidrosiet pieņemto likumu mērķi un jēgu. Sasteigtiem un līdz galam neizdiskutētiem priekšlikumiem trešajā lasījumā būtu jāpaliek pagātnē.

Jums ar savu darbu un pieņemtajiem lēmumiem visupirms ir jākalpo par paraugu visai sabiedrībai. Tāpēc ceru, ka mēs nedzirdēsim tādus attaisnojumus kā “koalīcija tā izlēma”, “es nebiju klāt”, “tas ir partijas balsojums”. Uzņemoties deputāta pienākumus, jūs uzņematies atbildību par katru savu vārdu, rīcību un lēmumu.

13. Saeimai būs daudz nozīmīgu uzdevumu, kurus būs iespējams paveikt tikai kopā. Ir jāturpina ieguldīt mūsu drošības stiprināšanā un jārod iespējas uzlabot tiesu darbu. Jāstiprina finanšu sistēmas drošība un jāpilnveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas mehānismi. Savlaicīgi ir jāuzsāk darbs pie lielāko investīciju ceļa kartes – Nacionālā attīstības plāna pēc 2020. gada izstrādāšanas. Esmu drošs, ka mēs esam vienisprātis, ka ir nepieciešams saglabāt nemainīgu eiroatlantisko kursu un veidot sabalansētu valsts budžetu.

Godātie deputāti! Atcerēsimies, ka pirmajos četros mūsu valsts pastāvēšanas gados parlamentārieši uz Pirmā pasaules kara atstātajiem gruvešiem izveidoja valsts institūcijas un armiju, kas spēja sakaut ienaidnieku, pieņēma Satversmi un panāca mūsu valsts pilnīgu starptautisku atzīšanu.

Šajā zālē 1920. gada 1. maijā Jānis Čakste tika ievēlēts par Satversmes sapulces prezidentu, un te arī 1990. gada 4. maijā Augstākās padomes 138 deputāti nobalsoja par deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, apzinoties, ka tam var sekot represijas. Novēlu, lai jums ir tāda pati drosme rīkoties valsts labā!

Jūs esat Latvijas valsts otrās simtgades pirmā Saeima. Tāpēc novēlu, lai valsts dibinātāju paveiktais jums rada pārliecību, ka četros gados ir iespējams izdarīt ļoti daudz. Izmantojiet šo laiku, lai godam strādātu mūsu valsts un mūsu bērnu nākotnei! Lai veiksmīgs darba cēliens jums četrus gadus! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Paldies Valsts prezidentam Raimondam Vējonim!

Godātie kolēģi! Turpinām Saeimas sēdi.

Darba kārtības nākamais jautājums ir balsu skaitītāju ievēlēšana.

Politiskie spēki ir vienojušies – katrs no tiem izvirzīs vienu kandidātu. Līdz ar to no Zaļo un Zemnieku savienības 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Janīnu Jalinsku.

No Jaunās konservatīvās partijas 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Juri Jurašu.

No Jaunās VIENOTĪBAS 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Ojāru Ēriku Kalniņu.

No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Rihardu Kolu.

No politiskās partijas “KPV LV” 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Ivetu Benhenu-Bēkenu.

No Attīstībai/Par! 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Inesi Ikstenu.

Un man ir jautājums – vai no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza savu pārstāvi? (Starpsauciens.) Tātad ir iesniegts. Paldies. Izvirza Jāni Tutinu.

Kolēģi! Kamēr balsu skaitītāji nav pārbaudījuši elektronisko balsošanas iekārtu, mums ir jābalso, paceļot rokas.

Vai deputātiem ir iebildumi, ja balsošana notiks par visiem septiņiem balsu skaitītājiem kopā? Iebildumu nav.

Tātad balsosim par balsu skaitītāju ievēlēšanu šādā sastāvā: Janīna Jalinska, Juris Jurašs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Iveta Benhena-Bēkena, Inese Ikstena un Jānis Tutins. Kas, lūdzu, ir “par”? Paldies. Pārliecinošs vairākums. Kas, lūdzu, ir “pret”? Neredzu nevienu balsi “pret”. Kas atturas? Neviens deputāts nav atturējies. Paldies. Tātad balsu skaitītāji ir ievēlēti ar 100 balsīm “par”.

Nākamais darba kārtības jautājums ir pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana. Līdzīgi – politiskie spēki ir vienojušies, ka katrs no tiem izvirzīs darbam pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā vienu kandidātu.

No Zaļo un Zemnieku savienības 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Jāni Vucānu.

No Jaunās konservatīvās partijas 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Normundu Žunnu.

No Jaunās VIENOTĪBAS 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Aldi Adamoviču.

No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Raivi Dzintaru.

No politiskās partijas “KPV LV” 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Ramonu Petraviču.

No Attīstībai/Par! 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Ilmāru Dūrīti.

No sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Vitāliju Orlovu.

Vai deputātiem ir iebildumi, ja balsošana notiks līdzīgi – par visiem septiņiem pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļu kandidātiem kopā? (Starpsaucieni: “Nav!”) Iebildumu nav.

Tātad balsosim par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšanu šādā sastāvā: Jānis Vucāns, Normunds Žunna, Aldis Adamovičs, Raivis Dzintars, Ramona Petraviča, Ilmārs Dūrītis un Vitālijs Orlovs. Kas, lūdzu, ir “par”? Paldies. Pārliecinošs vairākums. Vai kāds, lūdzu, ir balsojis “pret”? Neredzu nevienu paceltu roku. Vai kāds ir atturējies? Neviens nav atturējies. Ar 100 balsīm ir ievēlēti pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļi.

Lai pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija varētu sagatavot ziņojumu un lēmuma projektu par 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu, ir nepieciešams pārtraukums. Ir priekšlikums – izsludināt pārtraukumu uz pusotru stundu. Tas būtu līdz... līdz 12.00. Jā, faktiski līdz 12.00. Vai kādam ir iebildumi? Nav. Paldies.

Tas nozīmē, ka uz savu sēdi sanāk pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija un darbu atsāksim pulksten 12.00.

(Pārtraukums.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Sēžu zālē. Pārtraukums ir beidzies. Turpināsim Saeimas sēdi.

Darba kārtībā – pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām, deputātu svinīgais solījums un Saeimas lēmuma projekts par 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir gatava sniegt ziņojumu par deputātu pilnvarām.

Komisijas vārdā – deputāts Aldis Adamovičs.

A. Adamovičs.

Cienījamās dāmas, godātie kungi! Kolēģi! 13. Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija jūsu ievēlētajā sastāvā noturēja savu pirmo sēdi un sagatavoja ziņojumu Saeimai.

Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Latvijas Republikas Satversmes 18. pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. Par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdes vadītāju tika ievēlēts Vitālijs Orlovs un par ziņotāju Saeimas sēdē ievēlēja komisijas locekli Aldi Adamoviču.

Komisija noklausījās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Arņa Cimdara informāciju par sagatavošanās darbu 13. Saeimas vēlēšanām, tā organizāciju un norisi. Komisija iepazinās ar Centrālās vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas protokolu. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars informēja komisiju, ka vēlēšanas bijušas atklātas un profesionāli organizētas.

Īpaša uzmanība tika pievērsta vēlēšanu drošības jautājumiem.

13. Saeimas vēlēšanu rezultātus un 13. Saeimā ievēlētos deputātus Centrālā vēlēšanu komisija apstiprināja 2018. gada 19. oktobrī. Viens no deputātu kandidātiem, kura lūgumu pēc rezultātu pārskaitīšanas Centrālā vēlēšanu komisija neatzina par pamatotu, izmantoja Saeimas vēlēšanu likumā paredzēto iespēju apstrīdēt tiesā Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments ar 2018. gada 31. oktobra spriedumu pieteicēja pieteikumu noraidīja. Izskatījusi visus komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 13. Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir konstatējusi, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18. pantu zvērestu (svinīgo solījumu) ir tiesīgi dot šādi deputātu kandidāti: Aldis Adamovičs, Jānis Ādamsons, Valērijs Agešins, Arvils Ašeradens, Uldis Augulis, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Iveta Benhena-Bēkena, Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Jānis Bordāns, Uldis Budriķis, Boriss Cilevičs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Vjačeslavs Dombrovskis, Jānis Dūklavs, Ilmārs Dūrītis, Raivis Dzintars, Gatis Eglītis, Krišjānis Feldmans, Aldis Gobzems, Inga Goldberga, Marija Golubeva, Kaspars Ģirģens, Inese Ikstena, Ilze Indriksone, Janīna Jalinska, Ritvars Jansons, Andrejs Judins, Juris Jurašs, Nikolajs Kabanovs, Artuss Kaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Kiršteins, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte, Janīna Kursīte-Pakule, Ainars Latkovskis, Inese Lībiņa-Egnere, Linda Liepiņa, Tālis Linkaits, Regīna Ločmele-Luņova, Dace Melbārde, Anita Muižniece, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Ralfs Nemiro, Vladimirs Nikonovs, Vitālijs Orlovs, Linda Ozola, Artis Pabriks, Evija Papule, Daniels Pavļuts, Ramona Petraviča, Igors Pimenovs, Artūrs Toms Plešs, Juris Pūce, Ēriks Pucens, Ivars Puga, Juris Rancāns, Jānis Reirs, Dana Reizniece-Ozola, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Sandis Riekstiņš, Edgars Rinkēvičs, Artūrs Rubiks, Dace Rukšāne-Ščipčinska, Andris Skride, Karina Sprūde, Mārtiņš Staķis, Jūlija Stepaņenko, Juta Strīķe, Didzis Šmits, Edvīns Šnore, Ilga Šuplinska, Ļubova Švecova, Edmunds Teirumnieks, Vita Anda Tērauda, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis, Jānis Vitenbergs, Inese Voika, Jānis Vucāns, Atis Zakatistovs, Evita Zālīte-Grosa, Ivars Zariņš, Reinis Znotiņš un Normunds Žunna.

13. Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija sagatavoja un vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmuma projektu par 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Paldies ziņotājam.

Godātie kolēģi! Tagad es alfabētiskā secībā aicināšu jūs tribīnē dot zvērestu vai svinīgo solījumu un apliecināt to ar savu parakstu.

Vārds deputātam Aldim Adamovičam.

A. Adamovičs.

Cienījamie kolēģi! Atzīstot valsts valodu – latviešu valodu – kā vienīgo valodu Latvijā, bet cienot arī Latgales iedzīvotāju – latgaliešu – valodu, vēlos dot svinīgo solījumu latgaliešu valodā.

Es, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā zviereju byut uzticeigs Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu i demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apzinis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu vai zvērestu.

Paldies.

Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.

J. Ādamsons.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Valērijam Agešinam.

V. Agešins.

Es, Valērijs Agešins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Arvilam Ašeradenam.

A. Ašeradens.

Es, Arvils Ašeradens, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Uldim Augulim.

U. Augulis.

Es, Uldis Augulis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Dagmārai Beitnerei-Le Gallai.

D. Beitnere-Le Galla.

Es, Dagmāra Beitnere-Le Galla, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Beitneres-Le Gallas kundze, jums ir jādod zvērests vēlreiz. Jūs teicāt “sirdsapziņas”. Zvēresta tekstā ir teikts “apziņas”.

D. Beitnere-Le Galla.

Es atvainojos! Jo manā zinātnē ir sirdsapziņa...

Es, Dagmāra Beitnere-Le Galla, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Ivetai Benhenai-Bēkenai.

I. Benhena-Bēkena.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.

R. Bergmanis.

Es, Raimonds Bergmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Aldim Blumbergam.

A. Blumbergs.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.

M. Bondars.

Ļoti cienītā Mūrnieces kundze! Cienītās kolēģes! Godātie kolēģi! Es, Mārtiņš Bondars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Jānim Bordānam.

J. Bordāns.

Godātie kolēģi! Dārgā tauta! Es, Jānis Bordāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Uldim Budriķim.

U. Budriķis.

Es, Uldis Budriķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Borisam Cilevičam.

B. Cilevičs.

Es, Boriss Cilevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Andai Čakšai.

A. Čakša.

Es, Anda Čakša, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Gundaram Daudzem.

G. Daudze.

Es, Gundars Daudze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.

S. Dolgopolovs.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Jānim Dombravam.

J. Dombrava.

Es, Jānis Dombrava, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.

V. Dombrovskis.

Es, Vjačeslavs Dombrovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Jānim Dūklavam.

J. Dūklavs.

Es, Jānis Dūklavs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.

I. Dūrītis.

Es, Ilmārs Dūrītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Raivim Dzintaram.

R. Dzintars.

Es, Raivis Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Gatim Eglītim.

G. Eglītis.

Es, Gatis Eglītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.

K. Feldmans.

Es, Krišjānis Feldmans, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Aldim Gobzemam.

A. Gobzems.

Es, Aldis Gobzems, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Ingai Goldbergai.

I. Goldberga.

Es, Inga Goldberga, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Marijai Golubevai.

M. Golubeva.

Es, Marija Golubeva, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.

K. Ģirģens.

Es, Kaspars Ģirģens, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Inesei Ikstenai.

I. Ikstena.

Es, Inese Ikstena, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.

I. Indriksone.

Es, uzjemots Saeims deputāt amat penākums, Latvijs touts priekše svinīg sol būt uzticīg Latvije, stiprinat tās suverenitāt un latvieš valod kā vienīg valsts valod, āzstāvet Latvij kā neatkarīg un demokrātisk valst, sāvs penākums pildit godprātig un pēc labāks apziņs. Es apjemas evērot valsts... Latvijs Satversm un likums.

Sēdes vadītāja. Jūs kļūdījāties vienā vārdā. Es aicinu dot svinīgo solījumu vai zvērestu vēlreiz.

I. Indriksone. Paldies.

Es, uzjemots Saeims deputāt amat penākums, Latvijs touts priekše svinīg sol būt uzticīg Latvije, apstiprinat tās suverenitāt un iekš... un latvieš valod... es atvainojos.

Es teikšu vēlreiz. Ja?

Sēdes vadītāja. Sāciet vēlreiz.

I. Indriksone. Jā, paldies.

Es, uzjemots Saeims deputāt amat penākums, Latvijs touts priekše svinīg sol būt uzticīg Latvije, stiprinat tās suverenitāt un latvieš valod kā vienīg valsts valod, āzstāvet Latvij kā neatkarīg un demokrātisk valst, sāvs penākums pildit godprātig un pēc labāks apziņs. Es apjemas evērot Latvijs Satversm un likums.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Janīnai Jalinskai.

J. Jalinska.

Es, Janīna Jalinska, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.

R. Jansons.

Es, Ritvars Jansons, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Andrejam Judinam.

A. Judins.

Es, Andrejs Judins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Jurim Jurašam.

J. Jurašs.

Es, Juris Jurašs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.

N. Kabanovs.

Es, Nikolajs Kabanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.

A. Kaimiņš.

Es, Artuss Kaimiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.

O.Ē. Kalniņš.

Es, Ojārs Ēriks Kalniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam.

A. Kiršteins.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.

A. Klementjevs.

Es, Andrejs Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.

I. Klementjevs.

Es, Ivans Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Rihardam Kolam.

R. Kols.

Es, Rihards Kols, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Ievai Krapānei.

I. Krapāne.

Es, Ieva Krapāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Armandam Krauzem.

A. Krauze.

Es, Armands Krauze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Jānim Krišānam.

J. Krišāns.

Es, Jānis Krišāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Edgaram Kucinam.

E. Kucins.

Es, Edgars Kucins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Mārim Kučinskim.

M. Kučinskis.

Es, Māris Kučinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Janīnai Kursītei.

J. Kursīte.

Es, Janīna Kursīte, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Janīnai Kursītei-Pakulei.

J. Kursīte-Pakule.

Minā, võttõs eņtšõn Saeima deputāt amāt tīetõbidi, Lețmǭ rov jeds vǭnõb vȱlda ustõb Lețmǭn, višīņtõ sīe suverenitātõ ja lețkīeldõ kui āinagizt vald kīeldõ, kaitsõ Lețmǭdõ kui īžpilijizt ja demokrātlizt valdõ, täutõ eņtš tīetõbidi ovlistiz ja paŗīmiz mūoštamiz pierrõ. Ma panāb eņtšõn piddõ Lețmǭ Pūojpandõkst ja pandõkši.

Sēdes vadītāja. Aicinu dot svinīgo solījumu valsts valodā.

J. Kursīte-Pakule.

Es, uzjemots Saeims deputāt amat penākums, Latvijs touts priekše zvēr būt uzticīg Latvije, stiprinat tās suverenitāt un latvieš valod kā vienīg valsts valod, āzstāvet Latvij kā neatkarīg un demokrātisk valst, sāvs penākums pildīt godprātīg un pēc labākes apziņs. Es apjemas ievērot Latvijs Satversm un likums.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

J. Kursīte-Pakule. Ko, lūdzu?

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu! (Smiekli.)

Vārds deputātam Ainaram Latkovskim.

A. Latkovskis.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Inesei Lībiņai-Egnerei.

I. Lībiņa-Egnere.

Es, Inese Lībiņa-Egnere, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Lindai Liepiņai.

L. Liepiņa.

Es, Linda Liepiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Tālim Linkaitam.

T. Linkaits.

Es, Tālis Linkaits, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Regīnai Ločmelei-Luņovai.

R. Ločmele-Luņova.

Es, Regīna Ločmele-Luņova, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Dacei Melbārdei.

D. Melbārde.

Es, Dace Melbārde, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru... stiprināt tās... būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu...

Sēdes vadītāja. Es aicinu dot svinīgo solījumu vai zvērestu vēlreiz.

D. Melbārde. Es nedzirdēju...

Sēdes vadītāja. No sākuma. Vēlreiz!

D. Melbārde.

Es, Dace Melbārde, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Anitai Muižniecei.

A. Muižniece.

Es, Anita Muižniece, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.

I. Mūrniece.

Es, Ināra Mūrniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Romānam Naudiņam.

R. Naudiņš.

Es, Romāns Naudiņš, Saeimas deputāta amata... uzņemoties Saeimas deputāta amata...

Sēdes vadītāja. Es aicinu sākt no sākuma.

R. Naudiņš.

Es, Romāns Naudiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Ralfam Nemiro.

R. Nemiro.

Es, Ralfs Nemiro, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijas tautai...

Sēdes vadītāja. ...būt uzticīgs Latvijai. Es aicinu sākt vēlreiz.

R. Nemiro.

Es, Ralfs Nemiro, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Vladimiram Nikonovam.

V. Nikonovs.

Es, Vladimirs Nikonovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.

V. Orlovs.

Es, Vitālijs Orlovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Lindai Ozolai.

L. Ozola.

Es, Linda Ozola, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Artim Pabrikam.

A. Pabriks.

Es, Artis Pabriks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Evijai Papulei.

E. Papule.

Es, Evija Papule, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Danielam Pavļutam.

D. Pavļuts.

Es, Daniels Pavļuts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Ramonai Petravičai.

R. Petraviča.

Es, Ramona Petraviča, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Igoram Pimenovam.

I. Pimenovs.

Labdien!

Es, Igors Pimenovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.

A.T. Plešs.

Es, Artūrs Toms Plešs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Jurim Pūcem.

J. Pūce.

Es, Juris Pūce, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Ērikam Pucenam.

Ē. Pucens.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Ivaram Pugam.

I. Puga.

Es, Ivars Puga, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Jurim Rancānam.

J. Rancāns.

Es, Juris Rancāns, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūleju byut uzticeigs Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apzinis. Es apsajamu...

Sēdes vadītāja. Sāciet no sākuma! Jūs izlaidāt “aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti”. Sāciet no sākuma, lūdzu!

Sāciet no sākuma, jūs izlaidāt vārdus par Latvijas aizstāvēšanu!

J. Rancāns.

Es, Juris Rancāns, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūleju byut uzticeigs Latvejai, styprynuot juos suverenitati i Latvijas valodu kā vienīgo...

Sēdes vadītāja. Varbūt vēlreiz sāciet no sākuma. Esiet tik laipns!

J. Rancāns.

Es, Juris Rancāns, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūleju byut uzticeigs Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstouvēt Latveju kai naatkareigu i demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apzinis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Jānim Reiram.

J. Reirs.

Es, Jānis Reirs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Danai Reizniecei-Ozolai.

D. Reizniece-Ozola.

Es, Dana Reizniece-Ozola, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Ivanam Ribakovam.

I. Ribakovs.

Es, Ivans Ribakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Ingunai Rībenai.

I. Rībena.

Es, Inguna Rībena, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.

S. Riekstiņš.

Es, Sandis Riekstiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Edgaram Rinkēvičam.

E. Rinkēvičs.

Es, Edgars Rinkēvičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Artūram Rubikam.

A. Rubiks.

Es, Artūrs Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā solu būt uzticīgs...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, sāciet no sākuma, jo ir vai nu “zvēru”, vai “svinīgi solu”.

A. Rubiks.

Piedodiet.

Es, Artūrs Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Dacei Rukšānei-Ščipčinskai.

D. Rukšāne-Ščipčinska.

Es, Dace Rukšāne-Ščipčinska, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Andrim Skridem.

A. Skride.

Es, Andris Skride, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Karinai Sprūdei.

K. Sprūde.

Es, Karina Sprūde, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Mārtiņam Staķim.

M. Staķis.

Es, Mārtiņš Staķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.

J. Stepaņenko.

Es, Jūlija Stepaņenko, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Jutai Strīķei.

J. Strīķe.

Es, Juta Strīķe, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Didzim Šmitam.

D. Šmits.

Es, Didzis Šmits, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.

E. Šnore.

Es, Edvīns Šnore, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai.

I. Šuplinska.

Es, Ilga Šuplinska, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūlu byut uzticeiga Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu i demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apzinis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.

Ļ. Švecova.

Es, Ļubova Švecova, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Edmundam Teirumniekam.

E. Teirumnieks.

Es, apsajamūt Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautys prīškā svineigi sūlu byut uzticeigs Latvejai, styprynuot juos suverenitati i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu i demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdeit gūdpruoteigi i piec lobuokuos apzinis. Es apsajamu īvāruot Latvejis Satversmi i lykumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātei Vitai Andai Tēraudai.

V.A. Tērauda.

Es, Vita Anda Tērauda, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Jānim Tutinam.

J. Tutins.

Es, Jānis Tutins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.

J. Urbanovičs.

Es, Jānis Urbanovičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Viktoram Valainim.

V. Valainis.

Es, Viktors Valainis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.

J. Vitenbergs.

Es, Jānis Vitenbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Inesei Voikai.

I. Voika.

Es, Inese Voika, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Jānim Vucānam.

J. Vucāns.

Es, Jānis Vucāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Atim Zakatistovam.

A. Zakatistovs.

Es, Atis Zakatistovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātei Evitai Zālītei-Grosai.

E. Zālīte-Grosa.

Es, Evita Zālīte-Grosa, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Ivaram Zariņam.

I. Zariņš.

Es, Ivars Zariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Vārds deputātam Reinim Znotiņam.

R. Znotiņš.

Es, Reinis Znotiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt zvērestu.

Vārds deputātam Normundam Žunnam.

N. Žunna.

Es, Normunds Žunna, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu.

Paldies. Tātad visi 100 ievēlētie Saeimas deputāti ir devuši zvērestu vai svinīgo solījumu un to parakstījuši. Mums ir jābalso par Saeimas lēmuma projektu par 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu šādā sastāvā.

Latvijas Republikas Saeima nolemj apstiprināt 13. Saeimas deputāta pilnvaras šādiem deputātiem – Aldis Adamovičs, Jānis Ādamsons, Valērijs Agešins, Arvils Ašeradens, Uldis Augulis, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Iveta Benhena-Bēkena, Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Jānis Bordāns, Uldis Budriķis, Boriss Cilevičs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Vjačeslavs Dombrovskis, Jānis Dūklavs, Ilmārs Dūrītis, Raivis Dzintars, Gatis Eglītis, Krišjānis Feldmans, Aldis Gobzems, Inga Goldberga, Marija Golubeva, Kaspars Ģirģens, Inese Ikstena, Ilze Indriksone, Janīna Jalinska, Ritvars Jansons, Andrejs Judins, Juris Jurašs, Nikolajs Kabanovs, Artuss Kaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Kiršteins, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte, Janīna Kursīte-Pakule, Ainars Latkovskis, Inese Lībiņa-Egnere, Linda Liepiņa, Tālis Linkaits, Regīna Ločmele-Luņova, Dace Melbārde, Anita Muižniece, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Ralfs Nemiro, Vladimirs Nikonovs, Vitālijs Orlovs, Linda Ozola, Artis Pabriks, Evija Papule, Daniels Pavļuts, Ramona Petraviča, Igors Pimenovs, Artūrs Toms Plešs, Juris Pūce, Ēriks Pucens, Ivars Puga, Juris Rancāns, Jānis Reirs, Dana Reizniece-Ozola, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Sandis Riekstiņš, Edgars Rinkēvičs, Artūrs Rubiks, Dace Rukšāne-Ščipčinska, Andris Skride, Karina Sprūde, Mārtiņš Staķis, Jūlija Stepaņenko, Juta Strīķe, Didzis Šmits, Edvīns Šnore, Ilga Šuplinska, Ļubova Švecova, Edmunds Teirumnieks, Vita Anda Tērauda, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis, Jānis Vitenbergs, Inese Voika, Jānis Vucāns, Atis Zakatistovs, Evita Zālīte-Grosa, Ivars Zariņš, Reinis Znotiņš un Normunds Žunna.

Un tātad mums ir jābalso. Kas, lūdzu, ir “par”? Pārliecinošs vairākums. Paldies. Vai kāds ir, lūdzu, “pret”? Neredzu nevienu paceltu roku. Vai kāds ir balsojumā atturējies? Neviens nav atturējies.

Atbilstoši Satversmes 18. pantam 13. Saeimas deputātu pilnvaras līdz ar to ir apstiprinātas.

Godātie kolēģi! Pirms mēs pārējam pie nākamā darba kārtības jautājuma, man jūs jāinformē, ka ir saņemts Balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 1 – par to, ka balsu skaitītāji par savu pārstāvi ir izvēlējušies Rihardu Kolu.

Esmu saņēmusi arī protokolu Nr. 2 – par to, ka balsu skaitītāji ir pārbaudījuši elektronisko balsošanas iekārtu un atzinuši, ka tā nodrošina precīzu deputātu balsojumu uzskaiti un rezultātu atspoguļojumu. Līdz ar to mūsu turpmākie balsojumi, izņemot balsojumus ar vēlēšanu zīmēm, notiks, jau izmantojot elektronisko balsošanas iekārtu.

Nākamais darba kārtības jautājums – Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Balsojums notiks ar vēlēšanu zīmēm.

Ir izvirzītas divas kandidatūras. No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti ir izvirzījuši Ināru Mūrnieci. Un deputāts Jānis Bordāns ir izvirzījis Dagmāru Beitneri-Le Gallu.

Vai ir pieteiktas citas kandidatūras? Vai ir vēlme vēl pieteikt citas kandidatūras? Tātad nav.

Lūdzu balsu skaitītāju pārstāvi informēt par tālāko rīcību.

R. Kols.

Cienījamie un godātie kolēģi! Balsošanas zāle atrodas no manis pa labi, aiz šīm durvīm.

Pavisam īsi par balsošanas procedūru. Ienāksim Balsošanas zālē rindas kārtībā. Mēs stāsimies... Kurš nu pirmais, kurš nu pēdējais – tā būs jūsu pašu izvēle. Balsošanas zālē ienākot, pie balsu skaitītājiem nosauciet savu vārdu un uzvārdu, un pretim saņemsiet balsošanas zīmi. Balsošanas zālē – četras balsošanas kabīnes.

Un tagad – ļoti svarīgi! – par pašu balsojumu. Iepretim attiecīgā kandidāta vārdam un uzvārdam ir skaidri jāievelk krustiņš jeb plusiņš... vai kā nu to sauc... vai nu “par”, vai “pret”.

Un, lai nebūtu nekādu domstarpību, tūlīt uzskatāmi parādīšu, kādos gadījumos balsu skaitītāji – nozīmētie balsu skaitītāji – vēlēšanu zīmes uzskatīs par bojātām... vai neaizpildītām.

Vienu no vēlēšanu zīmēm es atļāvos izdrukāt, lai visiem būtu skaidrs. (Dep. R. Kols rāda lapu ar uzskates informāciju.) Tātad, ja balsošanas zīmē iepretim viena kandidāta vārdam un uzvārdam būs atzīmēts gan “par”, gan “pret”, tad balsošanas zīme tiks uzskatīta par nederīgu. Tāpat arī – ja vēlēšanu zīmē kādam kandidātam... vienalga kuram... būs “par” vai... (No frakcijas SASKAŅA: “Mums nerāda!”) būs kādam “par” vai “pret”... Bet arī, izsvītrojot kādu kandidātu, tas skaitīsies kā... (No frakcijas SASKAŅA: “Mums nevajag! Mēs jau zinām!”) Es atvainojos, mums ir 65 jauni deputāti, vajadzētu izskaidrot...

Arī gadījumā, ja krustiņa vietā tiks ievilkta mīnusa zīme, vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu. Tātad atcerieties: krustiņš jeb plusiņš – sauciet, kā gribat –, skaidri iezīmējot vienu kandidātu. Viena izvēle!

Tāpat vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu, ja būs balsojums tikai par vienu kandidātu, nenorādot, kāds ir balsojums par pārējiem kandidātiem. Arī tādā gadījumā vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu!

Un visbeidzot – šāds izskatās balsojums. Te nav nekādas secības, nekas... Skaidri norādot – (Starpsauciens.) trīs kandidāti... Trīs kandidāti ir. Tātad kandidātu, kuru atbalsta, un pārējos, kurus neatbalsta, norāda ar attiecīgo atzīmi. (Dep. I. Zariņš: “Kas tur par uzvārdiem?”) Bez uzvārdiem! (Starpsaucieni.)

Un lūgums... Pēc aptuveni 15 minūtēm mēs paziņosim, kad uzsāks balsošanu, kad varēs doties uz Balsošanas zāli, un aicināsim pa vienam. Lūdzu ievērot rindas kārtību, bez grūstīšanās, koleģiāli! Un, kas ir svarīgi, – balsojumam beidzoties, tiks apkopoti balsošanas rezultāti, un jūs tiksiet ar zvanu aicināti atpakaļ šeit, Sēžu zālē.

Lūdzu būt uzmanīgiem – nenokavējiet brīdi, kad sēde tiks turpināta.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad dodamies balsot.

(Notiek balsošana.)

 

R. Kols.

Cienījamie un godātie kolēģi! Informēju, ka balsošana vēl ir iespējama piecas minūtes. Pēc piecām minūtēm balsošana noslēgsies.

(Notiek balsošana.)

 

R. Kols.

Cienījamie un godātie kolēģi! Balsošana ir noslēgusies, un tiek uzsākta balsu skaitīšana.

(Notiek balsu skaitīšana.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Balsu skaitītāju vārdā – deputāts Rihards Kols.

R. Kols.

Cienījamie un godātie kolēģi! Par balsu skaitītāju sēdes protokolu Nr. 3 – par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāju.

2018. gada 6. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 1.

Kopumā izgatavotas 112 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 77 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu vēlēšanu zīmju nav.

Dzēstas atlikušās 35 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 77 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 76 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgu atzīta 1 vēlēšanu zīme.

Pret visiem kandidātiem nav balsots nevienu reizi.

Par kandidātiem nodotās balsis:

Ināra Mūrniece: par – 44, pret – 32.

Dagmāra Beitnere-Le Galla: par – 32, pret – 44.

Balsošanas rezultāts: par Saeimas priekšsēdētāju ievēlēta Ināra Mūrniece. Apsveicam! (Aplausi.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Paldies, kolēģi, par izrādīto uzticēšanos! Stiprināsim demokrātiju un veidosim labas parlamentārās tradīcijas! Un savus pienākumus veikšu godprātīgi – gan pēc labākās apziņas, gan arī pēc sirdsapziņas.

Paldies.

Un, kolēģi, ir deputātu Dzintara, Dombravas, Šnores, Kola un Melbārdes iesniegums, ar kuru viņi lūdz izsludināt pārtraukumu uz 30 minūtēm.

Vai deputātiem ir iebildumi? (Starpsaucieni.) Ir iebildumi? (Starpsauciens: “Jā.”) Tad mums ir jābalso. Vai esam gatavi balsot? Ievietojam balsošanas kartes balsošanas iekārtās! (Zālē trokšņošana. Starpsauciens: “Tā mēs līdz rītam te strādāsim!”)

Vai visi deputāti ir gatavi balsot? Ir ievietotas balsošanas kartes balsošanas iekārtās. Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai tiktu izsludināts 30 minūšu pārtraukums! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 46, pret - 51, atturas - nav. Pārtraukums netiek izsludināts.

Darba kārtības nākamais punkts - Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Godātie kolēģi! Ir saņemts priekšlikums par divām kandidatūrām. Nosaukšu iesniegšanas secībā. Deputāts Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas kā kandidātu ir izvirzījis Gundaru Daudzi. Un deputāts Jānis Bordāns kā kandidāti ir izvirzījis Dagmāru Beitneri-Le Gallu. Vai ir vēlme ierosināt vēl citas kandidatūras? Tātad citu kandidatūru nav.

Aicinu balsu skaitītājus informēt par tālāko rīcību.

R. Kols.

Cienījamie un godātie kolēģi! Līdzīgi kā pirmajā balsojumā, pēc kādām 15 minūtēm sagatavosim Balsošanas zāli. Lielākā daļa no jums saprata, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu biļetenus, izņemot vienu gadījumu. Vārdā nesaukšu. Bet skaidrs - atzīmējot ar plusiņu rombiņos... gan to, par kuru jūs balsojat “par”... gan to, par kuru balsojat “pret”... Bet - nekādus citus ķeburus, ne svītriņas, ne ķeksīšus! Tā ka atkal informēsim - rindas kārtībā. Pēc 15 minūtēm uzsāksim balsošanu Balsošanas zālē.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad balsošana tiks uzsākta pēc 15 minūtēm.

(Notiek balsošana.)

 

R. Kols.

Kolēģi, informēju, ka balsošana vēl ir iespējama līdz pulksten 15.40, nē, atvainojiet - 15.55. Pēc tam balsošana tiks slēgta.

(Balsošana turpinās.)

 

R. Kols.

Kolēģi! Informēju, ka balsošana ir noslēgusies un ir uzsākta balsu skaitīšana. Tā ka ņemiet vērā - kad atkal dzirdēsiet zvana signālu, lūdzu nākt atpakaļ uz Sēžu zāli.

Paldies.

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Rihards Kols.

R. Kols.

Cienījamie un godātie kolēģi! Balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 4 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja biedru.

2018. gada 6. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 2.

Kopumā izgatavotas 112 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu vēlēšanu zīmju nav.

Dzēstas atlikušās 13 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 99 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgu nav atzīta neviena vēlēšanu zīme.

Pret visiem kandidātiem nav balsots nevienu reizi.

Par kandidātiem nodotās balsis:

Gundars Daudze: par - 34, pret - 65.

Dagmāra Beitnere-Le Galla: 65 - par, 34 - pret.

Balsošanas rezultāts: par Saeimas priekšsēdētājas biedri ievēlēta Dagmāra Beitnere-Le Galla. Apsveicam! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. No visas sirds apsveicam Dagmāru Beitneri-Le Gallu. Aicinām ieņemt vietu Saeimas Prezidijā!

Kolēģi, turpinām Saeimas sēdi.

Darba kārtībā - Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Uz šo amatu ir izvirzītas divas kandidatūras. Deputāts Atis Zakatistovs izvirzījis Artusu Kaimiņu, un deputāti Latkovskis, Adamovičs, Judins, Rinkēvičs, Ašeradens un citi izvirzījuši Inesi Lībiņu-Egneri.

Lūdzu balsu skaitītāju vārdā informēt par tālāko rīcību. (Starpsauciens.)

R. Kols.

Kolēģi, nu jau būs trešā balsošanas reize. Līdzīgi kā iepriekš.

Dodiet balsu skaitītājiem aptuveni 15-20 minūtes, lai sagatavotu vēlēšanu zīmes. Un tad - attiecīgi, kā iepriekš, rindas kārtībā - mēs jūs aicināsim uz Balsošanas zāli.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Saprotu, ka neviena kandidatūra nav izvirzīta papildus. Ir tikai divas kandidatūras. Jā.

Paldies.

Tātad balsu skaitītāji dodas strādāt, un, kolīdz būs gatavi, sāksies balsošana.

(Notiek balsošana.)

 

R. Kols.

Kolēģi! Balsošana vēl ir iespējama līdz pulksten 17.02.

Godātie kolēģi! Balsošana ir noslēgusies, un tiek uzsākta balsu skaitīšana. Līdz ar to aicinu jūs būt uzmanīgiem - klausīties un gaidīt zvanu. Tad, kad sadzirdat zvanu, skaidrs, ka ir jādodas uz Sēžu zāli.

Paldies.

(Notiek balsu skaitīšana.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Rihards Kols.

R. Kols.

Cienījamie un godātie kolēģi! Balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 5 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja biedru.

2018. gada 6. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 3.

Kopumā izgatavotas 112 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu vēlēšanu zīmju nav.

Dzēstas atlikušās 14 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 96 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgām atzītas 2 vēlēšanu zīmes.

Pret visiem kandidātiem nav balsots nevienu reizi.

Par kandidātiem nodotās balsis:

Artuss Kaimiņš: par - 31, pret - 65.

Inese Lībiņa-Egnere: par - 65, pret - 31.

Balsošanas rezultāts: par Saeimas priekšsēdētājas biedri ievēlēta Inese Lībiņa-Egnere.

Sēdes vadītāja. Apsveicam Lībiņas-Egneres kundzi! (Aplausi.) Aicinām ieņemt vietu Saeimas Prezidijā!

Darba kārtībā - Saeimas sekretāra vēlēšanas.

Ir iesniegtas... Tātad ir iesniegta viena kandidatūra. Frakcijas SASKAŅA priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs ir izvirzījis Andreju Klementjevu.

Lūdzu balsu skaitītāju vārdā informēt par tālāko rīcību. (Starpsauciens: “Mēs zinām, ko darīt! Mēs zinām...”)

Viens kandidāts!

R. Kols.

Kolēģi! Tāpat kā iepriekšējā reizē, dodiet mums 15-20 minūtes, lai mēs varētu sagatavot Balsošanas zāli. Attiecīgi atkal rindas kārtībā ieņemiet savu vietu. Es saprotu, ka tagad ir viena opcija, viens kandidāts. Tātad “par” vai “pret”. Attiecīgā rombiņā arī veiciet savu balsojumu.

Tā ka burtiski pēc 15-20 minūtēm esiet gatavi!

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

(Notiek balsošana.)

 

R. Kols.

Kolēģi! Informēju, ka balsošana vēl ir iespējama līdz pulksten 18.05. Pēc tam balsošana tiks slēgta.

Paldies.

(Notiek balsošana.)

 

R. Kols.

Kolēģi! Balsošana ir noslēgusies. Ir uzsākta balsu skaitīšana. Un turpmāk gaidiet zvanu. Kad to sadzirdat, tas ir signāls, lai dotos uz Sēžu zāli.

Paldies.

(Notiek balsu skaitīšana.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas!

Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Rihards Kols.

R. Kols.

Cienījamie un godātie kolēģi! Balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 6 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 13. Saeimas sekretāru.

2018. gada 6. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 4.

Kopumā izgatavotas 112 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 88 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu vēlēšanu zīmju nav.

Dzēstas atlikušās 24 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 88 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 87 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgu atzīta 1 vēlēšanu zīme.

Pret visiem kandidātiem balsots - nav aktuāli, jo viens kandidāts.

Par kandidātu nodotās balsis:

Andrejs Klementjevs: par - 55, pret - 32.

Balsošanas rezultāts: par Saeimas sekretāru ievēlēts Andrejs Klementjevs. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Apsveicam un aicinām ieņemt vietu Saeimas Prezidijā.

Darba kārtībā - Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas.

Balsu skatītāju vārdā - deputāts Rihards Kols.

Pirms tam, godātie kolēģi, vēlos informēt, ka ir pieteikta viena kandidatūra. To izvirzījis deputāts Daniels Pavļuts, un tā ir deputāte Marija Golubeva.

Neviena kandidatūra vairs netiek pieteikta?

R. Kols.

Cik kandidatūru ir?

Sēdes vadītāja. Viena.

Balsu skaitītāju vārdā...

R. Kols.

Labvakar, kolēģi! Esam nonākuši, cerams, pie pēdējā balsojuma.

Es ceru, ka 15 minūtes nevajadzēs... būs vajadzīgas aptuveni 10 minūtes, lai sagatavotu Balsošanas zāli un biļetenus. Un, kā jau ierasts, rindas kārtībā dodamies uz balsošanu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Dodamies balsot, kolīdz tas iespējams.

(Notiek balsošana.)

 

R. Kols.

Kolēģi! Informēju, ka balsošana vēl noritēs līdz pulksten 19.00. Paldies.

(Notiek balsošana.)

 

R. Kols.

Kolēģi! Paziņoju, ka balsošana ir noslēgusies un tiek uzsākta balsu skaitīšana. Un, kā jau arī iepriekš, lūdzu, sekojiet līdzi zvana signālam. Kad to sadzirdat, tā ir indikācija, ka jādodas uz Sēžu zāli.

Paldies.

(Notiek balsu skaitīšana.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi.

Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Rihards Kols.

R. Kols.

Kolēģi! Balsu skaitītāju sēdes protokols Nr. 7 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 13. Saeimas sekretāra biedru. 2018. gada 6. novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr. 5.

Kopumā izgatavotas 112 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu vēlēšanu zīmju nav.

Dzēstas atlikušās 14 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgu nav atzīta neviena vēlēšanu zīme.

Pret visiem kandidātiem balsots - nav aktuāli šajā balsojumā.

Par kandidātu nodotās balsis:

Marija Golubeva: par - 64, pret - 34.

Balsošanas rezultāts: par Saeimas sekretāra biedri ievēlēta Marija Golubeva. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Apsveicam Mariju Golubevu un aicinām ieņemt vietu Saeimas Prezidijā.

Kolēģi! Darba kārtībā - Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu.

“Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētājam. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. pantu līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu uz pirmo sēdi un 12. Saeimas pilnvaru izbeigšanos, kā arī atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 19. panta otrajai daļai un trešās daļas 1. punktam paziņoju, ka līdzšinējais Ministru kabinets noliek savas pilnvaras. Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 21. panta pirmajai daļai Ministru kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunam Ministru kabinetam.

Cieņā - Ministru prezidents Māris Kučinskis.”

Kolēģi! Paziņojumu esam uzklausījuši.

Līdz ar to 13. Saeimas pirmās sēdes darba kārtība ir izskatīta, un mums ir jāreģistrējas.

Lūdzu zvanu! Vai visi ir sagatavojušies klātbūtnes reģistrācijai? (Dep. I. Zariņš: “Pirmā poga jāspiež!”) Lūdzu vēlreiz zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, laiks paziņojumiem.

Godātie kolēģi! Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģe Dana Reizniece-Ozola, un mēs viņu sveicam! (Aplausi.)

Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, kolīdz tie sagatavoti.

A. Klementjevs (13. Saeimas sekretārs).

Pirmajā sēdē nav reģistrējušies pieci deputāti: Jānis Dombrava... jā, paldies, redzu, Artūrs Rubiks... paldies, redzu, Edvīns Šnore... redzu, paldies, Didzis Šmits... paldies, redzu... un Ēriks Pucens. Paldies. Visi ir reģistrējušies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas rudens sesijas 1. sēde
2018. gada 6. novembrī

 

12. Saeimas priekšsēdētājas I. Mūrnieces uzruna
   
Par darba kārtību
   
Valsts prezidenta R. Vējoņa uzruna
   
Balsu skaitītāju ievēlēšana (Nr. 1/Lm13)
(Dok. Nr. 2)
   
Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana (Nr. 2/Lm13)
(Dok. Nr. 3)
   
Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām, deputātu svinīgais solījums un Saeimas lēmuma projekts par 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu (Nr. 3/Lm13)
(Dok. Nr. 4)
   
Ziņo - A. Adamovičs
   
Svinīgais solījums
  - A. Adamovičs
  - J. Ādamsons
  - V. Agešins
  - A. Ašeradens
  - U. Augulis
  - D. Beitnere-Le Galla
  - I. Benhena-Bēkena
  - R. Bergmanis
  - A. Blumbergs
  - M. Bondars
  - J. Bordāns
  - U. Budriķis
  - B. Cilevičs
  - A. Čakša
  - G. Daudze
  - S. Dolgopolovs
  - J. Dombrava
  - V. Dombrovskis
  - J. Dūklavs
  - I. Dūrītis
  - R. Dzintars
  - G. Eglītis
  - K. Feldmanis
  - A. Gobzems
  - I. Goldberga
  - M. Golubeva
  - K. Ģirģens
  - I. Ikstena
  - I. Indriksone
  - J. Jalinska
  - R. Jansons
  - A. Judins
  - J. Jurašs
  - N. Kabanovs
  - A. Kaimiņš
  - O.Ē. Kalniņš
  - A. Kiršteins
  - A. Klementjevs
  - I. Klementjevs
  - R. Kols
  - I. Krapāne
  - A. Krauze
  - J. Krišāns
  - E. Kucins
  - M. Kučinskis
  - J. Kursīte
  - J. Kursīte-Pakule
  - A. Latkovskis
  - I. Lībiņa-Egnere
  - L. Liepiņa
  - T. Linkaits
  - R. Ločmele-Luņova
  - D. Melbārde
  - A. Muižniece
  - I. Mūrniece
  - R. Naudiņš
  - R. Nemiro
  - V. Nikonovs
  - V. Orlovs
  - L. Ozola
  - A. Pabriks
  - E. Papule
  - D. Pavļuts
  - R. Petraviča
  - I. Pimenovs
  - A. T. Plešs
  - J. Pūce
  - Ē. Pucens
  - I. Puga
  - J. Rancāns
  - J. Reirs
  - D. Reizniece-Ozola
  - I. Ribakovs
  - I. Rībena
  - S. Riekstiņš
  - E. Rinkēvičs
  - A. Rubiks
  - D. Rukšāne-Ščipčinska
  - A. Skride
  - K. Sprūde
  - M. Staķis
  - J. Stepaņenko
  - J. Strīķe
  - D. Šmits
  - E. Šnore
  - I. Šuplinska
  - Ļ. Švecova
  - E. Teirumnieks
  - V. A. Tērauda
  - J. Tutins
  - J. Urbanovičs
  - V. Valainis
  - J. Vitenbergs
  - I. Voika
  - J. Vucāns
  - A. Zakatistovs
  - E. Zālīte-Grosa
  - I. Zariņš
  - R. Znotiņš
  - N. Žunna
   
Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas (Nr. 4/Lm13)
(Dok. Nr. 5, 5Balsojums)
   
Balsu skaitītāju komisijas informācija
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 3)
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas (Nr. 5/Lm13)
(Dok. Nr. 6, 6Balsojums)
   
Balsu skaitītāju komisijas informācija
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 4)
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas (Nr. 6/Lm13)
(Dok. Nr. 7, 7Balsojums)
   
Balsu skaitītāju komisijas informācija
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 5)
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Saeimas sekretāra vēlēšanas (Nr. 7/Lm13)
(Dok. Nr. 8, 8Balsojums)
   
Balsu skaitītāju komisijas informācija
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 6)
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas (Nr. 8/Lm13)
(Dok. Nr. 9, 9Balsojums)
   
Balsu skaitītāju komisijas informācija
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (Protokols Nr. 7)
   
Ziņo - dep. R. Kols
   
Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretārs A. Klementjevs

Balsojumi

Datums: 06.11.2018 14:35:01 bal001
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Datums: 06.11.2018 15:10:08 bal002
Par - 46, pret - 51, atturas - 0. (Reģistr. - 99)
Balsošanas motīvs: Par sēdes pārtraukumu

Datums: 06.11.2018 15:55:04 bal003
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Datums: 06.11.2018 17:01:34 bal004
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Datums: 06.11.2018 18:04:24 bal005
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra vēlēšanas

Datums: 06.11.2018 19:00:18 bal006
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas

Trešdien, 17.aprīlī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde