Atbilde uz deputātu jautājumu
2018.gada 1.martā

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inese Lībiņa-Egnere.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs

Sēdes vadītāja. Labdien! Sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumu.

Šodien darba kārtībā ir viens jautājums. Tas ir deputātu Pimenova, Ribakova, Lazarevas, Urbanoviča un Tutina jautājums finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai “Par papildu finansējumu ES struktūrfondu pasākumā “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana””. Uz šo jautājumu ir saņemta ministres rakstveida atbilde, taču jautājuma uzdevēji nav apmierināti ar sniegto atbildi un vēlas saņemt papildu paskaidrojumus un uzdot papildjautājumus.

Ministres kundze, vai jūs vēlaties kaut ko paskaidrot – divas minūtes? Nē? Tad mēs uzreiz varam pāriet pie papildjautājumiem.

Mazliet izskaidrošu deputātam darba kārtību. Tātad jums ir iespēja uzdot divus papildjautājumus. Jautājuma uzdošanas laiks ir viena minūte. Savukārt ministres kundzei laiks atbildei uz katru papildjautājumu ir līdz divām minūtēm.

Līdz ar to, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Pimenovam pirmajam papildjautājumam! Lūdzu!

I.Pimenovs (SASKAŅA).

Paldies. Mēs izlasījām jūsu atbildes uz mūsu diviem jautājumiem. Centīgi sagatavotas atbildes, pateicos. Katrā ziņā gribu šo to precizēt. Redziet, mēs... Jūsu palīgi centīgi pārrakstīja no mūsu jautājuma lietas būtību, atsauces, skaitļus...

Jautājums ir šāds... Īstenībā, runājot par to, ka Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi jau tiek piešķirti vienam mērķim, tomēr informatīvajā... tomēr no tiem materiāliem, kurus mēs saņēmām no Izglītības un zinātnes ministrijas, mēs sapratām, ka ir plānots vēl dabūt papildu līdzekļus, tāpēc jautājums ir šāds: kurā normatīvajā aktā ir rakstīts, ka iespējams tāds regulējums, kurš pieļauj noteiktiem mērķiem atvēlētos Eiropas Savienības fondu līdzekļus izmantot citam mērķim, citam pasākumam?

D.Reizniece-Ozola (finanšu ministre).

Man jāieslēdz?

Sēdes vadītāja. Jā. Jā! Tur būs...

D.Reizniece-Ozola. Es ceru, ka jūs dzirdat.

Es nevaru jums nosaukt precīzu normatīvo aktu, bet vispārējā kārtība ir šāda: ja dalībvalsts vēlas finansējumu pārdalīt no vienas programmas uz citu, jo programmu vai projektu ieviešanas laikā vairāku gadu garumā var mainīties prioritātes un aktualitāte un var arī redzēt, ka varbūt kaut kas nepildās tik labi, kā bija plānots, un ir iespējamas korekcijas. Attiecīgi, ja tiek mainīti darbības programmas mērķi, ir jāgroza arī darbības programmas mērķi un finansējuma sadalījums, un sasniedzamie rezultāti, saskaņojot to visu ar Eiropas Komisiju. Mazākus pasākumus var mainīt, nesaskaņojot ar Eiropas Komisiju, bet pieņemot lēmumus nacionālajā līmenī.

Šinī gadījumā attiecībā uz 8.3.1.1., kas ir kompetenču pieejas satura aprobācijas programma, Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā pārdalīt no citām programmām gandrīz 4,5 miljonus. Un piedāvājums ir to darīt no divām citām programmām 8.3.3., kas ir NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana.

Šīs ir divas programmas, kur Izglītības un zinātnes ministrija redz, ka rezultātus, kas bija sākotnēji plānoti, nevarēs sasniegt objektīvu iemeslu dēļ. Līdz ar to arī programmām nepieciešamais finansējums, kas sākotnēji bija plānots, tik liels nebūs vajadzīgs. Tāpēc ir piedāvājums šo finansējumu novirzīt kompetencēs balstīto prasmju pasākumu īstenošanai.

Šis redzējums ir sagatavots, iesniegts Eiropas Komisijai, un mēs gaidām šobrīd Eiropas Komisijas piekrišanu, lai tālāk jau attiecīgi pieņemtu lēmumus šeit un šo finansējumu varētu izmantot kompetencēs balstīto prasmju programmas īstenošanai. Ja Eiropas Komisija to ļaus darīt, tad tam nebūs ietekmes uz budžetu, jo līdzvērtīgs apjoms būtu izmantots citu ES projektu īstenošanā un līdzfinansējums arī jau ir iebudžetēts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai vēlēsieties otru papildjautājumu? Mikrofonu! Tagad ir.

I.Pimenovs. Tagad strādā, jā? Paldies.

Man ir iespēja uzdot tikai vēl vienu jautājumu. Tiesa, jūsu paskaidrojums man radīja virkni citu jautājumu, bet es vienkārši nevaru atļauties tos uzdot, tāpēc ceru, ka mūsu saruna tiks turpināta, ministres kundze.

Tātad otrs jautājums, kuru esmu ieplānojis jums uzdot. Runa ir par to, ka Izglītības un zinātnes ministrija plāno pieteikties uz papildu līdzekļiem – nevis pārcelt no vienas programmas citā programmā, bet iegūt papildu līdzekļus. Jūs skaidrojāt, ka, lūk, būs līdzekļi no Eiropas Savienības fondiem. Es saprotu, ka tas neietekmēs budžetu. Bet, no otras puses, ir labi zināms: lai dabūtu jaunus līdzekļus no Eiropas, ir jānodrošina līdzfinansējums no valsts budžeta. Jūs rakstāt, ka visi līdzekļi, kurus plānots izmantot, budžetā jau ir ieplānoti. Tas nozīmē, ka tie, kas ir ieplānoti, tiks mērķtiecīgi izmantoti.

Bet no kura avota jūs dabūsiet jaunu līdzfinansējumu, papildu finansējumu, kuru pieprasījis Šadurska kungs?

Paldies.

D.Reizniece-Ozola. Tai daļai, kuru tika plānots pārdalīt no citām ES finansētām programmām, līdzfinansējums jau ir iebudžetēts. Un, ja Eiropas Komisija ļauj to pārdalīt kompetencēs balstīto mācību programmu īstenošanai, ES finansējums nāk komplektā ar budžeta līdzfinansējumu. Viss papildu valsts budžeta līdzfinansējums pasākumu īstenošanai jau ir iebudžetēts un tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas iebudžetētā plāna ietvaros. Papildfinansējums Izglītības un zinātnes ministrijai šajā kontekstā “Manas iespējas uzdot jautājumus izsmeltas...”)

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Tik tiešām jums bija iespēja uzdot divus papildjautājumus un saņemt atbildes uz tiem. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli jauni papildjautājumi nav iespējami. Ja būtu ieradušies vēl citi deputāti, kas nav jautājuma uzdevēji, tad varētu, bet šobrīd Kārtības rullis neparedz vēl kādu papildjautājumu uzdošanu.

Līdz ar to paldies jums par jautājumu uzdošanu.

Paldies ministres kundzei par atbildēm.

Sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS
Atbilde uz deputātu iesniegto jautājumu
2018. gada 1. martā

Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas atbilde uz deputātu jautājumu “Par papildu finansējumu ES struktūrfondu pasākumā “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”” (iesniegts 22.02.2018.) (pilns jautājuma teksts pielikumā) (Nr. 409/J12)
(Atbildes dok. Nr. 4617)
Papildjautājums - dep. I.Pimenovs
Atbilde finanšu ministre D.Reizniece-Ozola
Papildjautājums - dep. I.Pimenovs
Atbilde finanšu ministre D.Reizniece-Ozola
Ceturtdien, 2.februārī
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Rumānijas parlamentu dibināšanas sanāksme
10:35  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
12:30  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas kohēzijas un reformu komisāri Elisa Ferreira
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem