Atbildes uz deputātu jautājumiem
2018.gada 22.februārī

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inese Lībiņa-Egnere.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs

Sēdes vadītāja. Labvakar, godātie klātesošie! Ir pulksten 17.00, un mums būtu jāsāk atbildes uz jautājumiem.

Darba kārtībā ir divi jautājumi, taču es šeit, Saeimas Sēžu zālē, neredzu jautājumu iesniedzējus. Vai Saeimas Administrācijas darbinieki varētu sazināties ar kādu no iesniedzējiem un noskaidrot, vai mēs viņus sagaidīsim? Paldies.

Tā kā ir ieradies ekonomikas ministrs Ašeradena kungs, mums, protams, ir jāsaka ministram, cik ilgi mēs šādā situācijā varam gaidīt. Es ierosinu pārtraukt šo sēdi uz piecām minūtēm un, ja piecu minūšu laikā iesniedzēji ieradīsies, turpināt vai arī slēgt, ja viņi neieradīsies.

Tātad turpinām pulksten 17.07.

(Pārtraukums.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētājas biedre

Inese Lībiņa-Egnere.

Sēdes vadītāja. Atsākam atbildes uz jautājumiem. Tā kā Saeimas Administrācija ir noskaidrojusi, ka pirmā jautājuma uzdevējs Zariņa kungs nebūs klāt šajā sēdē, tad saskaņā ar Saeimas kārtības rulli es vēlos paziņot, ka deputātu Zariņa, Orlova, Urbanoviča, Andreja Klementjeva un Morozova jautājums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Saistībā ar EM izvairīšanos sniegt informāciju par “kontroles grupas” patieso uzdevumu un tās sastāvu un tās veicamo pārbaužu priekšmetu”, ņemot vērā to, ka neviens no jautājuma uzdevējiem nav ieradies, ir uzskatāms par atbildētu.

neviens no jautājuma uzdevējiem nav ieradies, ir uzskatāms par atbildētu.

 

Otrais šodienas sēdes darba kārtības jautājums, kas iesniegts kā steidzams, ir Zariņa, Morozova, Orlova, Urbanoviča un Pimenova jautājums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Par Ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm”. Tā kā rakstveida atbilde šobrīd nav bijusi iesniegta, tad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 123.panta pirmo daļu es lūdzu ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc šodienas Saeimas sēdes iesniegt rakstveida atbildi vēlāk kā 48 stundu laikā pēc šodienas Saeimas sēdes iesniegt rakstveida atbildi uz šo deputātu jautājumu.

Līdz ar to šodien abi jautājumi izskatīti bez iesniedzēju klātbūtnes.

Sēdi slēdzu.

Uz redzēšanos!

SATURA RĀDĪTĀJS
Atbildes uz deputātu iesniegtiem jautājumiem
2018. gada 22. februārī

Ekonomikas ministra Arvila Ašeradena atbilde uz deputātu jautājumu “Saistībā ar EM izvairīšanos sniegt informāciju par “kontroles grupas” patieso uzdevumu un tās sastāvu un tās veicamo pārbaužu priekšmetu”   (pilns jautājuma teksts pielikumā) (Nr. 403/J12)
(Atbildes dok. Nr. 4531A)
   
Ekonomikas ministra Arvila Ašeradena atbilde uz deputātu jautājumu “Par Ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm” (iesniegts 19.02.2018.) (pilns jautājuma teksts pielikumā) (Nr. 406/J12)
Atbilde sniedzama 48 stundu laikā
Sestdien, 15.jūnijā