Atbildes sniegšana uz deputātu jautājumu
2017.gada 9.martā

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētājas biedrs
Gundars Daudze.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs

Sēdes vadītājs. Labdien! Pulkstenis ir 17.00... un nu jau 17.01. Sāksim atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem.

Šodienas darba kārtībā ir viens jautājums, kuru ir uzdevuši deputāti Šics, Bite, Kleinberga, Melgailis un Viļums tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, – “Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu atalgojumu”.

Uz jautājumu ir iesniegta – atbilstoši Saeimas kārtības rullim – rakstiska atbilde, bet deputāti vēlas uzdot ministram vēl arī papildjautājumus.

Vai ministra kungs vēlas pirms jautājumiem teikt kaut ko no tribīnes papildus rakstiskajai atbildei?

Lūdzu, ministra kungs, jums ir divas minūtes!

Dz.Rasnačs (tieslietu ministrs).

Cienījamais sēdes vadītāj! Vispirms paldies par iespēju izmantot šo augsto tribīni.

Lai gan ir sniegta ļoti izsmeļoša atbilde uz jautājumu, ir lietas, kuras būtu sabiedrībai jāzina.

Vispirms – par deputātu jautājumu kā tādu.

Man būtu aicinājums deputātiem – vairāk izmantot to informāciju, kas ir deputātiem, kuri strādā komisijās. Es paskatījos – Latvijas Reģionu apvienības frakcijas deputāts Jānis Ruks strādā Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Jāteic, ka šajā komisijā regulāri notiek informācijas sniegšana par notikumiem iekšlietu sistēmā un tātad arī ieslodzījuma vietās, un šī komisija arī apmeklē ieslodzījuma vietas un ir tiešā saskarē ar ieslodzījuma vietām.

Ja runājam par atalgojuma reformu, tad, protams, jāteic, ka būtisks panākums visā iekšlietu sistēmā, tātad arī ieslodzījuma vietās, ir tas, ka mums ir izdevies divu gadu laikā atalgojuma reformas ietvaros finansējumu atalgojumam paaugstināt par 4,27 miljoniem 2016.gadā un par 4,26 miljoniem 2017.gadā ļoti plašam amatpersonu lokam – vairāk nekā 2300 darbiniekiem. Un tas viss ir arī rezultāts veiksmīgai sadarbībai ar arodbiedrībām – ar divām arodbiedrībām, kuras pārstāv konkrētos darbiniekus.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viļumam!

Jums ir iespēja uzdot jautājumu papildus.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam!

J.Viļums (LRA).

Ministra kungs! Atalgojuma tabulā, kas iekļauta jūsu rakstiskajā atbildē, norādīts, ka ieslodzījuma vietu inspektors saņem piemaksu par nakts darbu 103 eiro apmērā un citas piemaksas 154 eiro apmērā. Diemžēl tā nav taisnība! Inspektoriem ir tikai astoņu stundu darba diena, un nekādas piemaksas, kā norādīts atbildē, viņi nesaņem. Paši cietumu inspektori norāda, ka no 1.janvāra nekādu algas palielinājumu nav saņēmuši. Jaunās atalgojuma sistēmas ieviešanas rezultāts: amatpersona, kurai darba pienākumu izpildei nepieciešama augstākā izglītība, saņem mazāku atalgojumu nekā amatpersona ar vidējo izglītību, jo parastajiem uzraugiem ir piemaksas par virsstundām.

Kāda motivācija tad ir studēt un uzņemties lielāku atbildību augsti kvalificētiem darbiniekiem – tādiem kā inspektoriem, vecākajiem inspektoriem –, ja galu galā viņu alga ir mazāka nekā ierindas apsargiem?

Sēdes vadītājs. Paldies par jautājumu.

Jums ir divas minūtes atbildei.

Dz.Rasnačs. Atalgojuma sistēmu plānoja un modelēja Iekšlietu ministrija, lai līdzsvarotu konkurenci visos četros sektoros: robežsardze, glābēji, policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde. Visa šī sistēma ir – tieši otrādi! – vērsta uz karjeras izaugsmi.

Ja runājam par atalgojuma tabulu un par nakts stundām, virsstundām, tad jāteic, ka tas ir garantētais finansējums, ja šāds darbs notiek. Ja kādam inspektoram nav... ja ir bijis šāds darbs un nav bijusi piemaksa, tad lūdzu informēt mani, un mēs nekavējoties rīkosimies.

Ja kāds no darbiniekiem ir aizskarts savās tiesībās, lūdzu vērsties pie manis.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Viļuma kungs, jums ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viļumam!

J.Viļums. Tātad otrs jautājums. Jūsu rakstiski sniegtajā atbildē teikts, ka atalgojums pieaudzis proporcionāli, taču šajā atbildē ir norādīts, ka, piemēram, darbiniekiem ar augstāko izglītību, tātad – inspektoriem, pieaugums ir tikai līdz 150 eiro, savukārt tiem, kam ir vidējā izglītība – uzraugiem, apsargiem –, pieaugums ir līdz 330 eiro un priekšniecībai pat līdz 600 eiro.

Jaunās atalgojuma sistēmas ieviešanas rezultātā rodas situācija, ka Valsts policijā, kurai arī ir saistoša jaunā atalgojuma sistēma, kā jūs minējāt, identiskai amata kategorijai – inspektoriem – atalgojums ir lielāks. Tas mudina kvalificētus, turklāt labākos, darbiniekus pāriet dienestā uz policiju.

Saeimas deputātiem ir pienākusi arī informācija, ka cietumos nav notikusi neviena sapulce, kurā tiktu izrunāti jautājumi par jauno atalgojuma sistēmu.

Kā jūs varat izskaidrot Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadības attieksmi, kura vai nu nevēlas, vai izvairās skaidrot darbiniekiem jaunās atalgojuma sistēmas jēgu?

Sēdes vadītājs. Paldies par jautājumu.

Jums divas minūtes atbildei.

Dz.Rasnačs. Atkal jāteic, ka līdz jums acīmredzot ir nonākusi dezinformācija un puspatiesība.

Arodbiedrības pārstāvis Ieslodzījuma vietu pārvaldē regulāri iesaistās sarunās ar darbiniekiem. Arodbiedrības pārstāvji brīvi pārvietojas jebkurā no desmit ieslodzījuma vietām Latvijā.

Man pašam savu pilnvaru laikā ir bijusi iespēja apmeklēt deviņas no šīm ieslodzījuma vietām. Desmitajā es pats kādreiz deviņdesmitajos gados strādāju administratīvajā komisijā, un man ir ļoti laba iespēja salīdzināt tos darba apstākļus, kādi bija tad un kādi ir tagad.

Ja runa ir par atalgojuma pieauguma proporcionalitāti, tad jāteic, ka tā ir vērsta arī uz personāla izaugsmes politiku. Bija ļoti liels vakanto apsarga amata vietu skaits – milzīgs vakanču skaits! Interesanti, kurš gan nāks strādāt par tādu atalgojumu, kāds bija 2015.gadā? Savukārt vakanto inspektora amata vietu bija ļoti minimāls skaits. Tas bija 1–2 procenti. Tas viss ir respektēts, vērtējot visas četras sistēmas kopumā.

Un, ja runa ir par personāla izaugsmi, tad prasība ir pirmās pakāpes augstākā izglītība – tā ir koledžas izglītība. Tā nav tā augstākā prasība, par kuru būtu jānodrošina milzīgs atalgojums.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Paldies deputātam Jurim Viļumam par jautājumiem.

Paldies tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam par atbildēm. (Dz.Rasnačs: “Paldies!”)

Līdz ar to jautājumu un atbilžu sēdi pasludinu par slēgtu.

Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS
Atbilde uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem
2017. gada 9. martā

Tieslietu ministra Dzintara Rasnača atbilde uz deputātu jautājumu “Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu atalgojumu” (iesniegts 01.03.2017.) (pilns jautājuma teksts pielikumā) (Nr. 276/J12)
(Atbildes dok. Nr. 3181)
   
Atbilde - tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
   
Papildjautājums - dep. J.Viļums
   
Atbilde - tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
   
Papildjautājums - dep. J.Viļums
   
Atbilde - tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
Sestdien, 15.jūnijā