10.Saeimas stenogramma - 16.12.2010

Latvijas Republikas 10.Saeimas
rudens sesijas piecpadsmitā (ārkārtas) sēde
2010.gada 16.decembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Sākam Saeimas 16.decembra ārkārtas sēdi.

Tātad sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību.

Pirmais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (SC frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (reģistrācijas numurs 43/Lp10).

Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Pirms mēs sāksim skatīt priekšlikumus, es Juridiskās komisijas vārdā vēlos paust Juridiskās komisijas nostāju pret šo likumprojektu.

Izskatāmais likumprojekts un tajā paredzētā tiesnešu un prokuroru atlīdzības reforma no Saeimas tribīnes jau gana plaši ir raksturota.

Nepieciešamību pieņemt šādu likumu pamatoja gan tieslietu ministrs, gan arī Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja un Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja.

Juridiskās komisijas vārdā, bet ne savā vārdā šodien vēlos akcentēt tikai dažas lietas, raksturojot šā likumprojekta sagatavošanu izskatīšanai.

Jāņem vērā, ka, lai arī šis projekts tika iekļauts budžeta likumprojektu paketē, Saeimā tas tika iesniegts agrāk, lai varētu notikt padziļināta tā izvērtēšana un konsultāciju procesa noslēgums.

Vienprātības komisijas un apakškomisijas sēdēs nebija, jo tikai un vienīgi „Saskaņas Centra” pārstāvji atturīgi vērtēja šos likumprojektus. (No zāles dep. Dz.Ābiķis: „Kā var tā runāt! Procedūra ir pārkāpta!”) Taču komisijas vārdā vēlos pateikt, ka vairāk patiešām ir bijis diskusiju par tiesnešu atalgojumu, mazāk par prokuratūru, kuras vadība nedz komisijas, nedz Tieslietu padomes sēdē konceptuāli neiebilda pret prokuroru atalgojuma reformu.

Apkopojot otrajā lasījumā lemto, var konstatēt, ka ir noticis intensīvs likumprojektu apspriešanas un pilnveidošanas darbs Juridiskās komisijas un Tiesu politikas apakškomisijas sēdēs. Un šajās sēdēs ir uzklausīti eksperti, vērtēti iespējamie uzlabojumi likumprojektos, kā arī vairākos aspektos notikušas būtiskas pārmaiņas, salīdzinot ar to tekstu, kuru iesniedzis Ministru kabinets. Piemēram, attiecībā uz Ministru kabineta pilnvarām atalgojuma noteikšanā, uz tiesiskās vienlīdzības principu, lai tiesnešiem būtu tiesības uz dažādām piemaksām tāpat kā citām valsts dienestā esošajām amatpersonām. Bez tam Ministru kabinets ir piešķīris arī papildu līdzekļus saistībā ar vairākiem uz otro lasījumu atbalstītajiem priekšlikumiem.

Likumprojekts paredz arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā, uzdod to darīt arī attiecībā uz Latvijas Banku, kā arī būtiski reformēt deputātu atalgojuma sistēmu, padarot to caurspīdīgāku un vienkāršāku.

Juridiskā komisija un Tiesu politikas apakškomisija ir rūpīgi vērtējusi Tieslietu padomes viedokli par sagatavotajiem likumprojektiem, un Tieslietu padomes viedoklis ir daļēji ņemts vērā.

Komisijas un apakškomisijas sēdēs piedalījušies Tieslietu padomes locekļi, kuri pauduši savu nostāju pret atsevišķiem iesniegtajiem priekšlikumiem. Tiesu politikas apakškomisija uzrunāja visus Latvijas tiesnešus, aicinot viņus paust savu viedokli par sagatavotajiem projektiem.

Apakškomisija saņēma ļoti daudzu tiesnešu un tiesu kolektīvu vēstules. Tajās ietverts līdzšinējais likumdevēja un izpildvaras darba novērtējums, kā arī paustas bažas par to, vai šodienas rīcība iezīmēs pagrieziena punktu tiesnešu atalgojuma jautājumā, kas tiesnešiem vairāk psiholoģiski, nevis formāli juridiski var nebūt pieņemams, proti, tiesneši negrib tikt asociēti ar valsts pārvaldi nekādā veidā. Tāpat tiesnešu vēstulēs ietverta virkne konkrētu priekšlikumu, no kuriem daži īstenoti uzreiz, piemēram, par piemaksas palielināšanu Tiesu namu aģentūras priekšsēdētājam, darba samaksu Satversmes tiesas un Augstākās tiesas darbiniekiem, bet citi prasa vēl papildu izpēti, un ar to īstenošanu nodarbosies Tiesu politikas apakškomisija. Šie priekšlikumi pavisam drīz var kalpot par pavērsiena punktu nepieciešamajām reformām tiesu sistēmā.

Tikpat svarīgi ir atzīmēt, ka Tiesu politikas apakškomisija uzklausīja un tai bija iespēja novērtēt atsevišķu ministrijas juridisko struktūrvienību vadītājus, kuru maksimālā alga tiek noteikta kā starta alga tiesu sistēmā. Pārsvarā tie bija cilvēki ar diviem maģistra grādiem un vairāku svešvalodu, to skaitā franču valodas, zināšanām un doktorantūrā studējošie, kā arī cilvēki ar ļoti plašu ikdienas pienākumu spektru, kurā ietilpst Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, administratīvās tiesības, politikas plānošanas jautājumi, personāla un saimnieciskās lietas. Tādējādi bija iespēja pārliecināties, ka likumprojektā ietvertā tiesnešu starta pozīcija nav noteikta pārāk zema, it īpaši ņemot vērā to, ka attiecībā uz tiesneša amatu nav obligātas prasības pēc maģistra grāda vai svešvalodu zināšanām, lai gan virkne tiesnešu faktiski izpilda abus šos kritērijus.

Visbeidzot komisijas vārdā gribu piebilst, ka vienotā atalgojuma sistēma nav ideāla, tai savā saturā vēl krietni ir jāpilnveidojas. Arī šai Saeimai būtu jāturpina darbs pie šīs sistēmas uzlabošanas.

Tagad mēs varam sākt skatīt attiecīgos likumprojektus.

Pirmo izskatīsim likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”.

1.priekšlikums. Iesnieguši deputāti Zaķis, Brigmanis, Agešins, Cilinskis un Zalāns. Ir atbalstīts un daļēji iekļauts 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 2. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 3. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums. Daļēji atbalstīts un daļēji iekļauts 4.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 4. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 5. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 7. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 7. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 8. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 9. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 10. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 11. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 12.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 13. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 14. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 16.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 15. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 16.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 16. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 17. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 19. - tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 20. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Ilzes Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 21. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 23.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 22. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 23.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 23. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 24. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Danas Reiznieces priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 25. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 26.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 26. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 27. - tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 28.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 28. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 29. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 30. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 31. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 32. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 33. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 34. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts 35.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 35. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 36. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 37. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 38. - deputāta Ābiķa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 39. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 40. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 41. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 42. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 43. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 44. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 45. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 46. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 47. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 48.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 48. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 49. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 50.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 50. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 51. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klementjeva un Zalāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 52. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 53. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 54. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 55.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 55. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 56. - tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 58.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 57. - Ministru kabineta priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 58.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 58. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 59. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 60. - deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 61.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 61. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 62. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Reiznieces priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 63. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 64.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 64. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. 65. - Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāres Viņķeles priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

V.Agešins. Līdz ar to Juridiskās komisijas vārdā lūdzu balsot par likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - nav, atturas - 22. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par tiesu varu””. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (SC frakcija).

Paldies.

Kopumā saņemti seši priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 3. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 6.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

V.Agešins. 6. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. Līdz ar to Juridiskās komisijas vārdā lūdzu balsot par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 22. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - „Grozījumi Prokuratūras likumā”. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (SC frakcija).

Paldies.

Kopumā saņemti četri priekšlikumi.

1.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums. Šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. 4. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

V.Agešins. Līdz ar to Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu „Grozījumi Prokuratūras likumā” otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Prokuratūras likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 23. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Satversmes tiesas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Ilma Čepāne.

I.Čepāne (frakcija „Vienotība”).

Godātie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu Nr.46/Lp10.

Komisija pavisam ir saņēmusi divus priekšlikumus.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Čepāne. 2. - Ministru kabineta priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I.Čepāne. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā likumprojektā.

Nobeigumā es gribu vispirms pateikties savā vārdā Juridiskās komisijas priekšsēdētājas vietniekam Agešina kungam par to, ka viņš tik objektīvi atspoguļoja šo likumprojektu apspriešanas gaitu Juridiskajā komisijā un Tiesu politikas apakškomisijā. Jo patiešām, salīdzinot ar to, kā likumprojekti komisijās tiek diskutēti, šis ir viens no likumprojektiem... šī pakete sastāv no tādiem likumprojektiem, par kuriem tika ārkārtīgi daudz tieši Juridiskajā komisijā un arī ārpus Juridiskās komisijas diskutēts.

Otrkārt, es gribu arī Juridiskās komisijas vārdā pateikties Tieslietu padomei, kā arī Satversmes tiesas priekšsēdētājam Kūtra kungam un Augstākās tiesas priekšsēdētājam Bičkoviča kungam par sadarbību šajā jomā.

Un, treškārt, mana vislielākā pateicība ir Juridiskā biroja priekšsēdētājam Kusiņa kungam, konsultantiem Edgaram Pastara kungam un Jānim Plepa kungam, kā arī Juridiskās komisijas darbiniekiem.

Es lūdzu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Satversmes tiesas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 24. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Godātie deputāti! Strādāsim ar likumprojektu Nr.89.

Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu.

Lūdzu pieņemt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - nav, atturas - 23. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Strādāsim ar likumprojektu Nr.90. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - 3, atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

 

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Strādāsim ar likumprojektu Nr.91. Arī par šo likumprojektu nav saņemts neviens priekšlikums.

Komisija lūdz atbalstīt to otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret - 2, atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.92. Par šo likumprojektu nav saņemts neviens priekšlikums.

Komisija lūdz pieņemt to otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Autortiesību likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Kolēģi! Arī šeit nav neviena priekšlikuma, un komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Autortiesību likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Dzelzceļa likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Arī par šo likumprojektu nav saņemts neviens priekšlikums, un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Dzelzceļa likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi nav saņemti.

Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija nav saņēmusi priekšlikumus un lūdz nobalsot par likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi nav saņemti.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Iepakojuma likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Arī šā likumprojekta otrajam lasījumam nav saņemts neviens priekšlikums. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Iepakojuma likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Arī šeit nav priekšlikumu. Komisija lūdz nobalsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Ķīmisko vielu likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz balsot par šā likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Ķīmisko vielu likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Arī šeit nav priekšlikumu, un komisija lūdz balsot un atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

 

 

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Moricsalas dabas rezervāta likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Moricsalas dabas rezervāta likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Medību likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi par likumprojektu nav saņemti. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Medību likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Meža likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Meža likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Arī par šo likumprojektu priekšlikumi nav saņemti, un komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Likumā par ostām”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Likumā par ostām” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi nav saņemti. Komisija lūdz balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi nav saņemti. Komisija lūdz balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi nav saņemti. Komisija lūdz balsot un atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi nav saņemti. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisijā priekšlikumi nav saņemti. Komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Arī šeit priekšlikumi nav saņemti, un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

Lūdzu atzīt šo likumprojektu par... Es atvainojos, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Arī šeit priekšlikumi nav saņemti, un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Priekšlikumi nav saņemti.

Komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Arī šeit priekšlikumu nav. Komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes dzīlēm ””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par zemes dzīlēm”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Zinātniskās darbības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi netika iesniegti, un komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Zinātniskās darbības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Zvejniecības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi netika iesniegti, un komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Zvejniecības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par Eiropas ainavu konvenciju””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi netika iesniegti, un komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par Eiropas ainavu konvenciju”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Priekšlikumi nav saņemti.

Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija priekšlikumus nav saņēmusi un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisijā priekšlikumi nav iesniegti, un komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tas ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi. Lūdzu Saeimu atbalstīt to.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu - Juridiskā biroja priekšlikumu - un atbalstījusi to.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu - deputāta Cilinska priekšlikumu - un ir to atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.117/Lp10. Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus.

1. - partiju apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātam Edgaram Zalānam.

E.Zalāns (PLL frakcija).

Godātie kolēģi! Lielā vienprātībā lielākā jūsu daļa atbalstīja vairāk nekā 40 likumprojektus, kas patiesībā ir saistīti ar šo likumprojektu, kuru mēs izskatām tagad, un tas ir „Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā”. Iepriekšējie likumprojekti, kurus jūs atbalstījāt, paredzēja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidēšanu, visu ar to saistīto, pievienojot to Vides ministrijai. Valdība līdz šim to ir nosaukusi par nozīmīgāko - līdz šim! - reformu valdības sastāvā. (Varētu likt arī trīs izsaukuma zīmes!) Mūsu apvienība, apvienība „Par Labu Latviju”, tam nevar piekrist. Mēs secinām, ka tā ir kārtējā koalīcijas nespēja - patiesībā nespēja, kas izriet no nevēlēšanās, - veikt patiešām nopietnas pārvaldes reformas, un šī nespēja kārtējo reizi ir apstiprināta, jo jūs esat to atbalstījuši.

Visi līdz šim īstenotie pasākumi ir bijuši līdzīga rakstura. Tie ir bijuši mehāniski, mehāniski samazinājumi, savlaicīgi neplānojot pietiekami nopietnas, pietiekami pamatotas - jā! - un arī cilvēkus brīdinošas reformas par to, kas viņus sagaida. Tagad dzirdētās daudzās frāzes par strukturālo reformu sagatavošanu ir, protams, tikai frāzes, jo nav dzirdēts pilnīgi nekāds kaut cik konkrēts valdības redzējums par to, kas notiks tālāk. Tā vietā, lai sāktu ar savu pašu samazināšanu, ar Ministru kabineta samazināšanu, valdība palielina nodokļus, jo tas ir vieglākais ceļš, turklāt tas uz pašu valdību, protams, neattiecas nekādā veidā tieši.

Šobrīd piedāvātā tā sauktā reforma - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas reforma... Mēs to nevaram saukt par reālu reformu, drīzāk - par reformas karikatūru vai imitāciju, jo patiesībā tik vienkāršots risinājums pavisam vienkārši parāda to, ka valdībai ne reģionu attīstība, ne arī pašvaldību lietas neinteresē. Es teiktu vēl vairāk - to, ka šāda it kā reforma ir vienkārši acu aizmālēšana tautai: sak, kaut ko jau samazinājām, kā to arī bijām solījuši. Tā ir reformu imitācija!

Tā problēma ir tā, ka šajā tā sauktajā reformā neviens īsti nav redzējis ietaupījumu, ietaupījums nav parādīts. Kā mainīsies veicamie un pārvaldāmie pasākumi - tas nav parādīts. Neviens nezina, kā tiks programmēts nākamais programmu periods, kurā patiesībā reģioniem ir plānota daudz lielāka loma. Kas notiks ar Eiropas Savienības fondiem un tā tālāk? Šāda izvērtējuma nav.

Uzskatām, ka tā diemžēl ir īstermiņa domāšana, īstermiņa redzējums. Mēs no valdības to neesam dzirdējuši.

Mēs iesniedzām Ministru kabineta iekārtas likuma sakarā divus priekšlikumus. Pirmais no šiem priekšlikumiem ir par ministriju skaita samazināšanu līdz deviņām. Priekšlikums, ko savulaik atbalstīja, arī iepriekšējā Saeimā, citas opozīcijas frakcijas, ir diezgan līdzīgs tam. Mēs uzskatām, ka tas priekšlikums ir kontekstā ar to, ko piedāvāja arī sociālie partneri. Labi, tur ir daudzas lietas, par ko varēja diskutēt, tur bija 80 miljonu samazinājuma piedāvājums izdevumos, bet problēma ir tā, ka valdība vienkārši vispār pat diskusiju neuzsāk, vienkārši noraida, un viss. Tā tas ir arī ar lielāko daļu šā budžeta sakarā iesniegto priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka šis deviņu ministriju variants patiesībā dotu diezgan pamatīgu grūdienu tālākajām reformām. Tas apvienotu ministrijas, kuras tiešām var strādāt līdzīgi; tur var integrēt sektorus, likvidēt tā saukto ministriju feodālismu vai sektorālo feodālismu, un ministrijas tiešām cita citu papildinātu, tajā pašā laikā samazinot savu apjomu un skaitu. Diemžēl valdība to neizvērtēja. Par to mēs īpaši nebrīnāmies. Mēs redzējām valdības veidošanas procesā, ka katrs ministra krēsls ir zelta vērts un katra ministrija ir ļoti vērtīga. Protams, no tā visa šobrīd ir diezgan grūti atteikties.

Apvienība „Par Labu Latviju” jau nepiedalījās balsojumā, kas bija par iepriekšējiem likumprojektiem, jo uzskatīja visus šos likumprojektus, kas izriet no šā piedāvātā valdības likumprojekta, par bezjēdzīgiem. Gribu uzsvērt - mēs esam nevis pret reformām, bet pret neīstām, nepatiesām, kariķētām reformām, jo mēs vēlamies īstas, pārdomātas, savlaicīgi plānotas reformas.

Un tāpēc uzreiz pateikšu arī par otru priekšlikumu, kas ir mūsu iesniegts. Mēs uzskatām, ka mēs valdībai, ja tā būtu gribējusi... Mēs devām tai laiku - pusgadu. Mūsu otrajā priekšlikumā - pārejas noteikumos - ir rakstīts, ka mūsu piedāvājums stātos spēkā nākamā gada jūlijā. Es domāju, ka... Neskatoties uz to, ka valdība mūsu priekšlikumu neatbalsta (neatbalsta arī koalīcija kopumā), es domāju, ka agri vai vēlu mums visiem nāksies atgriezties pie nepieciešamības reformēt valsts pārvaldi kopumā un sākt tieši ar ministriju skaita būtisku samazināšanu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Dzintaram Zaķim. (No zāles: „Izstāsti, kā ir!”)

 

Dz.Zaķis (frakcija „Vienotība”).

Dāmas un kungi! Zalāna kunga uzstāšanās laikā es saklausīju tādu kā politisko skoliozi. Tanī brīdī, kad Zalāna kungs pats bija ministrs un kad bija nepieciešams, tuvojoties vēlēšanām, stāstīt par to, ka viena no galvenajām lietām, kas valstij ir jādara, ir tā, ka ir jāsamazina ministriju skaits, tātad Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija jāapvieno ar Vides ministriju un tā tālāk, un tā tālāk, tad, redz, šī ziņa bija īsta un patiesa un viss bija kārtībā. Šobrīd, kad sākas darbs pie ministriju apvienošanas un pie optimālākas sistēmas izstrādes, pēkšņi izrādās, ka tas vairs galīgi nemaz nav pareizi.

Tāpēc, godājamie kolēģi, es aicinu jūs... vēršos arī pie jums, Zalāna kungs... Viena no politiķa svarīgākajām īpašībām ir konsekvence. Esiet, lūdzu, konsekventi! Ja reiz runājat par to, ka ministriju skaits ir jāsamazina, tad esiet konsekventi un turieties pie tā, ka šādam procesam ir jāturpinās!

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Eināram Cilinskim.

 

E.Cilinskis (VL-TB/LNNK frakcija).

Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Godājamie deputāti! Es domāju, ka tas tomēr mums ir būtiski svarīgi - uzsākt šīs sarunas par strukturālajām reformām un arī iet noteikti kādus konkrētus soļus pretī šīm strukturālajām reformām. Un, lai šī saruna, tātad šie solījumi, nepaliktu tikai tukšgaitā un vēlāk, tanī brīdī, kad jābalso, nepazustu, arī nacionālā apvienība ir iesniegusi Budžeta likumā savu priekšlikumu, kas uzliek par pienākumu Ministru prezidentam trīs reizes gadā ziņot Saeimai par strukturālo reformu gaitu.

Šīs reformas ir jāveic tā, ka vispirms ir nepieciešamā analīze un tikai tad ir balsojums. Manuprāt, neliela problēma ar apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas priekšlikumu ir tā, ka šeit vispirms ir paredzēts balsojums un ka tā analīze ir pēc tam. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šo priekšlikumu gluži šādā formā nevaram atbalstīt. Taču tas tomēr nenozīmē, ka nacionālā apvienība nevēlētos, lai tiktu tālāk risināts jautājums par valsts pārvaldes aparāta reformas uzlabošanu. Un īstenībā runa jau nav tikai par ministrijām, jo daudz svarīgāk ir arī skatīties uz līdzīgām inspekcijām un dažādām laboratorijām, kur patiešām vēl ir iespējams gan efektivizēt darbu, gan arī tomēr ietaupīt vēl papildu līdzekļus.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Jānim Reiram.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Kolēģi! Nedaudz par šo priekšlikumu un arī par apspriešanas gaitu.

Mani nedaudz pārsteidza deputāta Zalāna vārdi „vienkārši noraida, un viss”. Kolēģi, katrs var pārliecināties, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskata katru priekšlikumu un ka neviens priekšlikums nav ticis likts uz balsošanu, kamēr vien ir bijis kāds jautājums vai kāda neskaidrība, vai kāds deputāts nav izteicies. Neviens nav! Šo apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas priekšlikumu mēs apspriedām vismaz 15 minūtes. Un tikai tad, kad neviens neuzdeva jautājumus un deputātiem nebija ko teikt, mēs likām šo jautājumu uz balsošanu.

Zalāna kungs, atvainojos, ka mēs domājam citādāk, nekā jūs domājat. Mūsu pienākums nav balsot par jūsu priekšlikumiem. Mūsu pienākums ir balsot par to politiku, kuru mēs esam solījuši vēlētājiem. Un mēs šo solījumu izpildām un dodam arī jums tiesības izteikties. Un, ja ir labi priekšlikumi, tad tie tiek arī atbalstīti.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Andrim Šķēlem.

 

A.Šķēle (PLL frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Es pēc Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja uzstāšanās vēlos teikt dažus vārdus.

Es varu piekrist tajā ziņā, ka tiešām Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā mēs debatējam ļoti daudz. Diemžēl, debatējot un uzdodot jautājumus, mēs nesaņemam atbildes. Mēs nesaņemam pamatojumus. Itin bieži komisijas sēdēs ir jāizmanto tāds varbūt Saeimas sēdēm raksturīgāks jautājums, ka vēl jāpaskaidro par balsošanas motīviem, jo daudzreiz ir tā: kad pozīcijas deputātiem nav ko teikt, tad strādā balsošanas mašīna.

Par šo priekšlikumu. Es gribētu tomēr kolēģim Zaķim teikt: kolēģi Zaķi, esiet konsekvents! Šie Zalāna kunga priekšlikumi ir spēkā kopš 2009.gada marta. Vēl Godmaņa valdības pēdējā darbības mēnesī tika iesniegts tā sauktais Zalāna plāns. Par to tika aktīvi debatēts, arī veidojot Valda Dombrovska valdību. Un šis priekšlikums ir konsekvents... tieši tāds pats kā toreiz. Šajā apvienības „Par Labu Latviju” priekšlikumā nav nekā atšķirīga no tām pozīcijām, kādās stāvēja deputāts Zalāns un visa Tautas partija toreiz - 2009.gada martā.

Ja jau runājam par priekšvēlēšanu solījumiem, tad, domāju, daudz tuvāk jums vajadzētu paskatīties savā „saimniecībā”, ja tā varētu teikt par tiem solījumiem, ko jūs devāt par pievienotās vērtības nodokļa necelšanu un ko jūs esat devuši citu ļoti būtisku budžeta aspektu sakarā.

Tādēļ es negribētu, ka Saeimas sēdes pārvēršas par personīgiem nepatiesiem apvainojumiem.

Šis priekšlikums ir konsekvents, skaidrs. Mēs vēlamies, lai Valda Dombrovska vai jebkura cita Ministru prezidenta vadībā strādātu īsti politiskie līderi, lai valdība būtu kompakta. Ja mēs gribam reformēt ierēdniecību, ja mēs gribam reformēt valsts pārvaldi (mūsu pārliecība ir, ka ierēdniecība pati nereformēsies!), reformēt var tikai spēcīgs Ministru prezidents, spēcīgi politiskie nozaru līderi. Tāda valdība, kas ir sastutēta, lai katram politiskajam līderītim iedotu krēslu, nereformēs šo valsti. Un tā ir jūsu lielākā kļūda.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.

K.Šadurskis (frakcija „Vienotība”).

Godātie kolēģi! Paldies Šķēles kungam, ka viņš atgādināja šo jauko vārdkopu „Zalāna plāns”. Un man patiesībā ir mazliet... Nu labi, vērtējumu dosim pēc tam.

Kādreiz bija ļoti veiksmīgs projekts, kas saucās „Zīles ekonomiskā programma”. Tas bija ļoti veiksmīgs tajā ziņā, ka lielākā daļa Latvijas pilsoņu šo programmu nebija lasījuši, bet visi slavēja. Es to izlasīju, tur bija daudz ļoti labu atziņu, daudz diskutējamu atziņu, bet nebija nekā tāda, nekā tik šausmīgi laba, lai to visi slavētu. Tas bija tiešām veiksmīgs projekts tajā ziņā, ka visi to slavēja.

Nu, un Tautas partijai acīmredzot šajā sakarā radās vēlme izveidot līdzīgu mārketinga projektu, kas tika nosaukts par Zalāna plānu. Un šeit nu man diemžēl ir jāatzīstas, ka patiesībā mani mazliet moka sirdsapziņa. Gribu jums izstāstīt, ka mēs izdarījām, nu, tādu lielu lāča pakalpojumu Tautas partijai: šo Zalāna plānu, kuru daži slavēja, bet visi apsprieda, mēs, kad izlasījām, iedevām žurnālistiem. Tās bija trīs papīra lapas, divas apdrukātas pilnībā, bet uz trešās - viena rindkopa un liels Zalāna kunga paraksts. Tiesa gan, no šīm trim lapām viena bija skaitļu tabulas, bez īpaši lieliem komentāriem.

Godātie kolēģi! Zalāna plāna nebija. Nu, un pēc tam, kad mēs žurnālistiem šo informāciju nodevām, runas par Zalāna plānu apklusa. Tagad acīmredzot Šķēles kungs uzskata, ka ir jau iestājies zināms noilgums, visi ir šo epizodi aizmirsuši, un atgādināja par Zalāna plānu. Paldies, Šķēles kungs, jums par to.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Andrim Šķēlem, otro reizi.

A.Šķēle (PLL frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Kā jau tas mācībspēkiem bieži vien ir pieņemts, viņi nelasa visu, viņi izlasa tikai anotāciju. Tas, ko jūs spējāt izlasīt, bija anotācija, Šadurska kungs.

Paldies. (Aplausi.)

 

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (VL-TB/LNNK frakcija).

Jā, godātie kolēģi! Šajās debatēs, protams, visi uzzinām arī daudz jauna, ko mēs viens par otru domājam. Un šodien Prezidija locekļi, no vienas puses, ir dikti hiperaktīvi, bet... Es atvainojos, ka kavēju jūsu laiku. Šķēles kungs varēja minēt arī to, ka bija kādreiz arī Šķēles plāns. Man bija tas gods būt to divdesmit deviņu ministru un valsts ministru sastāvā 1995.gada decembrī. Tā ka varbūt bija objektīvi pieminēt arī to.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Edgaram Zalānam, otro reizi. (No zāles dep. J.Urbanovičs: „Tad bija vai nebija plāns? Izstāsti!”)

 

E.Zalāns (PLL frakcija).

Redziet, dažiem patīk lasīt anotācijas, citiem patīk lasīt plānus, bet trešie vienkārši rīkojas. Es tikai atgādināšu, ka Šķēles kunga darbības rezultātā no 29 ministrijām... to skaitu uz pusi samazināja. Tā tas bija. Un, ja tā tas nebūtu bijis, vēl tagad būtu droši vien 29 ministrijas, ja būtu pie varas tādi kā jūs.

Tā ka redziet, kas ir svarīgi!

Tas, ko Zaķa kungs teica. Dzintar, tātad... Dzintar, es tevis teikto noklausījos, kaut arī tu neteici nepatiesību. Redzi, ir ļoti svarīgi saprast, ka... un arī Čepānes kundze daudz mēģinājusi ir izteikties, es to ļoti labi atceros... Un jums ļoti patīk personīgi, teiksim, pateikt, ka... Nu, tā, kā jau te pieminētie mācībspēki vērtē studentus, jūs tā vērtējat arī savus kolēģus. Manuprāt, tas nav īsti korekti. Aiz tām trim lappusēm... Starp citu, tikai atgādināšu, ka tam plānam nosaukumu nedeva neviens Tautas partijā. Es toreiz aizgāju un mūsu Valsts prezidentu iepazīstināju ar to, kāds ir mūsu redzējums - pietiekami īss, pietiekami konkrēts, pietiekami konceptuāls -, un viņš, izejot pa durvīm, tā to arī nosauca. Tā ka mēs neesam nedz to tā saukuši, nedz arī šo nosaukumu kaut kādā veidā piesavinājušies.

Čepānes kundze un arī Zaķa kungs, jūs jau neesat... Zaķa kungs droši vien arī tās trīs lapas nav izlasījis, bet Čepānes kundze tiešām izlasīja. Un problēma jau bija tā, ka es toreiz, būdams koalīcijā, aicināju tikai uz vienu: „Iepazīstieties ar šīm trim lappusēm, kur ir konceptuālie uzstādījumi, un sāksim diskusiju, un tad es jums parādīšu pārējo!” Tālāk par trim lappusēm diemžēl jūs negribējāt ne lasīt, ne dzirdēt. Tā ka, ja jūs būtu patiesi godīgi, jūs tiešām būtu pateikuši: „Kur ir tā nākamā daļa? Runāsim par to, sāksim diskusiju!” Tas jūs neinteresēja toreiz un neinteresē diemžēl arī tagad.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.

Dz.Ābiķis (frakcija „Vienotība”).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi! Ja mēs tādā garā turpināsim, tad beigās izrādīsies, ka tur bija nevis anotācija, bet, visticamāk, vien tikai vāki no tiem plāniem.

Tāpēc, kolēģi, es aicinu izskatīt budžetu vismaz līdz Ziemassvētkiem un pārtraukt šīs debates.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Aināram Šleseram.

A.Šlesers (PLL frakcija).

Augsti godājamā priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi! Protams, mēs varam pasmaidīt par to, kādā veidā ir uzlabojusies atsevišķu deputātu retorika, kādā veidā kaut kas tiek salīdzināts... Bet būtība jau ir kaut kur citur. Tā problēma ir, skatot budžetu 2011.gadam, saistībā ar to, kāds būs Ministru kabinets, kādas būs šīs reformas... Tad šī konkrētā reforma saistībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas samazināšanu nav nekāda reforma! To premjers Dombrovskis solīja izdarīt jau iepriekšējā sasaukuma laikā, diemžēl nepietika politiskā atbalsta. Nu tagad beidzot šis solis ir sperts.

Bet problēma ir tā, ka tad, kad mēs dzīvojam uz parāda, tad, kad mēs aizņemamies aizvien vairāk naudas, tiešām gribas redzēt, kā mēs reformējam valsts pārvaldi un vai tiešām viss ir izdarīts. Tad, kad mēs Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā diskutējām par šiem jautājumiem iepriekšējā sēdē, es uzdevu jautājumu: „Kā jūs varat izskaidrot reformu, piemēram, satiksmes jomā, kur, piemēram, 9 miljoni tiek noņemti autoceļu uzturēšanai?” Jautājums: „Vai tā ir reforma?” Tā ir dzīva investīciju nauda, kura būtu jāiegulda autoceļos. Diemžēl tādā veidā šī reforma tiek veikta.

Kāpēc nenotiek tādu iestāžu kā, piemēram, Privatizācijas aģentūras, par kuru tika runāts jau 2002.gadā no „Jaunā laika” puses, likvidācija vai apvienošana ar Nekustamā īpašuma aģentūru? Tādas lietas diemžēl nav atrunātas. Un rezultātā mēs, protams, varam aprobežoties ar divu ministriju salikšanu kopā, bet tas, man šķiet, būtu jāskata daudz plašākā kontekstā, jo galvenais ir apskatīties tiešām, kādā veidā samazināt izmaksas un efektivizēt valsts pārvaldi. Viens ministrs vairāk vai mazāk - tas efektivitāti nepalielina.

Bet tas, ko Zalāna kungs teica... Viņam ir lielā mērā taisnība, un tam es piekrītu: reģionālā reforma ir ārkārtīgi svarīgs virziens, par kuru valdībai būs jādomā. Un tieši tāpēc man kaut kā „nelīmējas” kopā šī lieta. Tātad, samazinot izdevumus, tiek noņemti 9 miljoni autoceļu fondam, un principā autoceļu fondam tiek skaidri pateikts, ka tāds fonds tiek likvidēts pilnīgi un galīgi... Ko tad mēs solīsim reģioniem? Ko tad mēs solīsim jaunizveidotajiem novadiem? Kādā veidā šie novadi sagaidīs jaunuzbūvētus ceļus, jo ceļus jau patiesībā vairs neviens nebūvēs? Un, kā man šķiet, būtu ārkārtīgi svarīgi tomēr kaut kādā veidā...

Es saprotu, ka, pieņemot arī šo budžetu otrajā lasījumā, kas noteikti tuvāko dienu laikā notiks, valdība uzreiz strādās, lai atvērtu vēlreiz šo konkrēto budžetu un skatītos, kā to uzlabot... Tomēr tiešām mēs varētu vismaz uz 2012.gadu sagaidīt šīs reformas, jo ir ārkārtīgi svarīgi izmantot šo laiku, efektivizēt valsts pārvaldi - nevis matemātiski noņemt kaut ko nost.

Es ceru, ka tiešām pasažieru pārvadājumos ir iespējams kaut ko uzlabot, bet es nekādi nesaprotu, kāpēc mēs sakām, ka mēs tiešām samazinām izdevumus, ja reāli ņemam nost investīciju naudu. Man negribētos, lai, veicot šo reformu... Varbūt tiešām tāpēc arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija tiek likvidēta, ka jaunajiem novadiem vairs nebūs iespējas cerēt uz to, ka tiem šie jaunie ceļi tiks uzbūvēti un ka novados kaut kāda attīstība notiks.

Tā ka man gribētos novēlēt, pirmkārt, „Vienotībai”, tātad vadošajai koalīcijas partijai, un arī Zaļajiem un Zemniekiem, kuri vienmēr ir iestājušies par to, ka ceļi ir jābūvē, par to, ka novados ir nepieciešama attīstība, lai jūs tomēr reformu veiktu un to samazinājuma naudu, kas nākotnē atgriezīsies, novirzītu autoceļu būvniecībai. Bet kāpēc tiek likvidēts autoceļu fonds un kāpēc šī nauda, kura, kā likums nosaka, ir nepieciešama autoceļu uzturēšanai, ir pazudusi? Tas man tiešām līdz galam nav skaidrs. Es ceru, ka valdība spēs to paskaidrot sabiedrībai, jo tas, ka mēs esam atteikušies ne tikai no autoceļu uzturēšanas, bet arī no jebkādas jaunu autoceļu būvniecības, - tas ir vairāk nekā fakts.

Investīciju naudas samazināšana - tā nav tā reforma. Un tieši tāpēc es tiešām ceru, ka vismaz uz 2012.gadu reāla reforma valstī notiks.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Klāvam Olšteinam.

K.Olšteins (frakcija „Vienotība”).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Deputāti! Jāpiekrīt tam, ko minēja Šlesera kungs, - ka tik tiešām Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā noritēja debates par to, kādā veidā ir pēdējos gados reorganizētas ministrijas, kuras ir tieši Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas pārraudzībā.

Es šeit runāšu par Ekonomikas ministriju. Pēdējo divu gadu laikā ir likvidēta Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra, Valsts būvinspekcija, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, „Latvijas Standarts” un citas iestādes. Šobrīd notiek aktīvas debates par to, kādā veidā mēs uzlabosim valsts uzņēmumu pārvaldību, proti, kādā veidā mēs reorganizēsim Privatizācijas aģentūru, kādā veidā mēs šīs aģentūras vietā radīsim skaidru sistēmu, kā mēs pārvaldīsim mūsu valsts uzņēmumus. Par to ir debates. Notiek vēl aizvien arī debates - un, es domāju, mēs tuvākajā laikā pieņemsim lēmumu - par Sabiedrisko pakalpojumu regulatora un Konkurences padomes apvienošanu. Tās ir tās fundamentālās lietas, pie kurām esam strādājuši un strādāsim.

Es nevarētu piekrist tam, ka darbs nenotiek. Ja mēs ieskatītos katrā no resoriem, mēs varētu pieminēt veselu virkni šāda veida darbu, par kuriem mēs varētu skaidri un gaiši pateikt, ka tas notiek un notiks arī turpmāk.

Paldies jums par uzmanību. (Aplausi.)

 

Sēdes vadītāja. Paldies. Debates slēdzu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. - partiju apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 31, pret - 53, atturas - 6. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Reirs. 2. - partiju apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - 28, atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Atbildīgā komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Priekšlikums ir no Saeimas Juridiskā biroja un ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - 4, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Reirs. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 3. un 4.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Reirs. 3. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Un 4. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisija lūdz pieņemt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Komisija ir izskatījusi visus priekšlikumus un lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Vides aizsardzības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”)

Komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus.

1. - deputāta Cilinska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 2. - deputāta Cilinska priekšlikums. Atbalstīts.

 

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 3. - deputāta Cilinska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 4. - deputāta Cilinska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Vides aizsardzības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi vienu Juridiskā biroja priekšlikumu, izskatījusi un atbalstījusi to.

Sēdes vadītāja. Sākam debates... Deputātiem tomēr nav iebildumu pret komisijas lēmumu par 1.priekšlikumu.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

 

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi vienu Juridiskā biroja priekšlikumu, izskatījusi un atbalstījusi to.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

R.Reirs. Līdz ar to priekšlikumi ir izskatīti.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi vienu Ministru kabineta priekšlikumu, izskatījusi un atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi vienu partiju apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas priekšlikumu, izskatījusi to un nav to atbalstījusi. Savukārt Ministru kabinets ir izveidojis attiecīgu alternatīvo priekšlikumu, bet šis priekšlikums ir citā likumprojektā - likumprojektā Nr.103. Līdz ar to komisija uzskata, ka šajā likumprojektā šis priekšlikums nav jāatbalsta.

Sēdes vadītāja. Sākam debates.

Vārds deputātam Andrim Šķēlem.

A.Šķēle (PLL frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Varētu pa daļai piekrist kolēģa Reira teiktajam, ka valdība ir meklējusi kaut kādu alternatīvu priekšlikumu, bet, man jāsaka, tas alternatīvais priekšlikums tomēr nenosedz visu to, par ko runā savā priekšlikumā apvienības „Par Labu Latviju” frakcija.

Tā būtība ir pavisam vienkārša. Mēs izprotam valdību, kurai šobrīd ir problēmas ar to, kā sabalansēt budžeta ieņēmumus un izdevumus. Tātad, ja jau ir tāda vajadzība, valdība vēlas ar likumu panākt, ka tiek uzlikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi, un nemaksāt 2011., 2012.gadā par to nekādu kompensāciju. Mēs vēlamies tāpēc ļoti skaidri noteikt šajā pašā likumā (nevis atsaukties uz citu): ja nemaksā šo kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem 2011. un 2012.gadā, tad, lūdzu, nenosakiet jaunus ierobežojumus šajā pašā laika periodā! Tātad, ja 2011., 2012.gadā netiks izmaksātas kompensācijas, tad mēs lūdzam valdību nenoteikt jaunus ierobežojumus. Tā būtu godīga attieksme pret cilvēkiem, kuriem šie ierobežojumi tiek noteikti, un mēs esam pārliecināti, ka tas sekmēs tikai paļāvību: ja valdība kaut ko aizliedz, tad attiecīgi par to arī kaut ko kompensē, un, ja valdība nevar kompensēt, tad valdība neaizliedz.

Priekšlikuma būtība - īsa, skaidra. Ministru kabineta alternatīvais priekšlikums, kas ir citā likumprojektā, nenosedz visu spektru, jo atstāj izņēmumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības kaut kādām paredzētām direktīvām.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Eināram Cilinskim.

E.Cilinskis (VL-TB/LNNK frakcija).

Godājamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamie deputāti! Īstenībā arī apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas priekšlikums nenosedz visu spektru, jo problēma ir tajā apstāklī, ka ir jau izveidotas loti daudzas teritorijas, kurās ir privātas zemes un par kurām saskaņā ar šo likumu būtu pienākušās kompensācijas saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Līdz ar krīzes iestāšanos šīs kompensācijas tika apturētas. Un tā prakse, kas tagad sākās... Acīmredzot tās tika apturētas, bet tā apturēšana tiek atlikta no gada uz gadu. Jāteic, ka tāda pieeja principā nav pieļaujama, jo faktiski, teiksim, šeit mēs pārkāpjam gan šo tiesiskās paļāvības principu... Un tas, ka ir kaut kādas ilūzijas, ka, teiksim, 2012.gadā būs milzīgs budžeta pieaugums un mēs varēsim sakārtot gan autoceļus, gan arī visam, visam pārējam pietiks... nu, arī tādām ilūzijām nav pārāk liela pamata, ja mēs faktiski nonāksim līdz 2012.gadam un tad atkal atliksim un teiksim, ka tas laimīgais gads būs 2013.gads vai vēl kāds cits gads vēl tālākā nākotnē.

Un tāpēc patiešām šī problēma īstenībā ir ļoti nopietna, un iespējams, ka ir jādomā par kaut kādiem alternatīviem risinājumiem, par zemes maiņu vai kaut kā tā... vai tomēr atrast iespēju, kā šīs atlīdzības izmaksāt vismaz nelielā apmērā, un tad... Bet šādā veidā, kā tas ir pašlaik... Es domāju, ka šī problēma ir jārisina neatkarīgi no tā, kā nu mēs nobalsosim par apvienības „Par Labu Latviju” priekšlikumu, par kuru es neesmu īpašā sajūsmā, jo, protams, tās teritorijas, kas tiek noteiktas... tās var tikt noteiktas valsts mežos (un šinī gadījumā, protams, valstij ir leģitīmas tiesības tādas noteikt). Tātad tas jautājums arī nav īsti atrisināts šajā priekšlikumā. Bet neatkarīgi no tā, kā mēs nobalsosim par šo likumprojektu, es gribētu tiešām aicināt valdību un valdošo koalīciju risināt šo jautājumu pietiekami ātri un atbildīgi.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Ir pieteicies vēl viens debatētājs. Bet, pirms es dodu vārdu, daru zināmu, ka ir saņemts iesniegums - lūgums turpināt sēdi bez pārtraukuma un izsludināt tajā pārtraukumu (līdz šā gada 20.decembra pulksten 9.00) pēc likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”” izskatīšanas. Vai deputāti piekrīt?

Tagad turpinām debates.

Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.

I.Līdaka (ZZS frakcija).

Cienījamie kolēģi! Kur ir šā apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas iesniegtā priekšlikuma, nu, teiksim, sliktums? Sliktums ir tas, ka iepriekšējais likumprojekts, tas, ko mēs nupat skatījām, - „Grozījums likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””... Ministru kabineta iesniegtais alternatīvais teksts jau ir nobalsots, tas jau ir apstiprināts. Un tur tātad... Tas ir līdzīgs tam, kāds ir apvienības „Par Labu Latviju” iesniegtais teksts, tikai papildināts ar tekstiņu „izņemot gadījumus, kad aizsargājamā teritorija ir izveidojama saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem”.

Tātad patiesībā likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir tā vieta, kur šādai atrunai vai šādam tekstam būtu jābūt iekšā. Un tas tur arī ir iekšā! Līdz ar to šis apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas priekšlikums vienkārši ir lieks, jo... nu, tas nav atbalstāms.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. - partiju apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 34, pret - 45, atturas - nav. Priekšlikums nav atbalstīts.

Par likumu.

J.Reirs. Kolēģi! Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

 

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 26, atturas - nav. Likums pieņemts.

Pirms mēs tālāk skatām apstiprināto darba kārtību, daru zināmu, ka ir saņemts piecu deputātu - Zaķa, Smiltēna, Bendrātes, Reira un citu - priekšlikums ar lūgumu izdarīt grozījumu šīsdienas sēdes darba kārtībā un 67.jautājumu - likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” - skatīt kā šīs sēdes 93.jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Tātad darba kārtība grozīta.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Komercķīlas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus.

1. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Un 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Komercķīlas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret - 1, atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Zemesgrāmatu likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus.

1. - tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 2. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Reirs. Un 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Zemesgrāmatu likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - 5, atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Elektronisko sakaru likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi sešus priekšlikumus.

1. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Reiznieces priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 2. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Reiznieces priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 3. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Reiznieces priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 4. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Reiznieces priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 5. - Ministru kabineta priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Reirs. 6. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Reiznieces priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Elektronisko sakaru likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā ir iesniegti desmit priekšlikumi.

1. - izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 2. - izglītības un zinātnes ministra Broka kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 5. - izglītības un zinātnes ministra Broka priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst... Iebilst gan! Zalāna kungs vēlas debatēt par 4. vai 5.priekšlikumu? Man ir pieteicies debatēt... Jā, lūdzu.

Sākam debates. Vārds deputātam Andrim Šķēlem.

 

A.Šķēle (PLL frakcija).

Atvainojiet! Man, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas dalībniekam, iznāk sēdē šoreiz rādīt balsojumus, un tādēļ es nospiedu Zalāna kunga pogu, nesamainot karti.

Es negribu šeit daudz debatēt. Es gribu tikai jums parādīt, ko nozīmē vārdi „strukturālas reformas”. Izlasiet šo priekšlikumu! Arī iepriekš tas pats tika lietots... Tiek iedibināts jauns mācību iestādes nosaukums - tagad būs „profesionālās izglītības kompetences centrs”. Kādreiz mums tas bija vienkārši un skaidri: bija profesionālās skolas, attiecībā uz lauksaimniecību - tehnikumi. Viss! Cilvēkiem bija skaidrs, kas kur iet mācīties un kad. Tagad, visu to izglītības sistēmu reformējot, tiek iedibināts jauns nosaukums - „profesionālās izglītības kompetences centrs”. Kur jūsu bērns mācās? Profesionālās izglītības kompetences centrā.

Es gribēju to pateikt tikai tādēļ, lai jūs saprastu, par ko jūs balsojat. Mēs Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā par to runājām, bet īstus argumentus neizdzirdējām. Par to neviens īstus paskaidrojumus nespēja sniegt. Balsošanas mašīna nostrādāja, strukturālā reforma ir beigta: iedibināts „kompetences centrs”.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Paldies. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

J.Reirs. Komisija, izskatīdama šo priekšlikumu, uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus, kuri mums paskaidroja, ka šis jaunizveidotais profesionālās izglītības kompetences centrs līdzināsies skolām, tātad ģimnāzijām. Līdz ar to šie profesionālās izglītības kompetences centri būs ar pašu augstāko pievienoto vērtību un augstāko spēju sniegt labāku izglītību, un, uzlabojoties budžetam, pasniedzēji, mācībspēki, kas strādās šādā profesionālās izglītības kompetences centrā, varēs saņemt lielāku atalgojumu.

Šis priekšlikums tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Vai ir nepieciešams balsojums par... Šķēles kungs, jūs uzstājat uz balsojumu?... Tātad deputāti neiebilst.

Nē, tagad ir 6.priekšlikums...

J.Reirs. 6. - izglītības un zinātnes ministra Broka kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 8. - izglītības un zinātnes ministra Broka kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 10. - izglītības un zinātnes ministra Broka priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret - 6, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi piecus priekšlikumus.

1. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Reirs. 2. - Ministru kabineta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 3. - Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Ivara Bandoņa priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 4. - Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Bandoņa priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 5. - Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Bandoņa priekšlikums un Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Danas Reiznieces priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 23, atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Izglītības likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus.

1. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres Daigas Rečas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Reirs. 2. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Izglītības likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - 22, atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

 

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus.

1. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Danas Reiznieces priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Reirs. 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 3. - Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres Reiznieces kundzes priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - 24, atturas - nav. Likums pieņemts.

Un pēdējais jautājums, kuru mēs izskatām šodien līdz pārtraukumam, - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus.

1. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres Daigas Rečas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. 2. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres Rečas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Un 3. - Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres Rečas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Reirs. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - nav, atturas - 22. Likums pieņemts.

Līdz ar to, kā jau mēs nolēmām iepriekš, sēdē ir izsludināms pārtraukums līdz pirmdienai, 20.decembrim, pulksten 9.00.

Pirms mēs vēl reģistrējamies, deputāti ir lūguši vārdu paziņojumu sniegšanai.

 

Vārds deputātei Ingrīdai Circenei. Ja viņa pārstātu runāt pa telefonu, tad viņa varētu šo paziņojumu sniegt. (No zāles: „Kauns! Kauns!”)

 

I.Circene (frakcija „Vienotība”).

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde tūlīt komisijas telpās.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātei Inai Druvietei, kura arī varētu pārstāt runāt pa telefonu un sniegt paziņojumu. (No zāles: „Kauns! Kauns!”)

 

I.Druviete (frakcija „Vienotība”).

Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju lūdzu uz sēdi Dzeltenajā zālē tūlīt.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Jānis Reiram.

J.Reirs (frakcija „Vienotība”).

Kolēģi! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pulcējas pulksten 15.30 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas zālē.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Es aicinu deputātus un atgādinu, ka pie Saeimas šodien darbojas Ziemassvētku darbnīca, uz kuru ir aicināti gan bērni, gan arī visi deputāti. Tā ka esat laipni lūgti doties ārā pie egles un uz Ziemassvētku darbnīcu!

Tagad lūdzu zvanu deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu!

Paldies.

Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

 

Dz.Rasnačs (10.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies desmit deputāti: Vidzemē ievēlētais Andris Bērziņš... ir zālē, Andris Buiķis... ir, Boriss Cilevičs... nav, Ilma Čepāne... ir, Sergejs Dolgopolovs... nav, Raivis Dzintars... nav, Nikolajs Kabanovs... nav, Valērijs Kravcovs... nav, Igors Meļņikovs... nav, Inese Šlesere... nav.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad izsludinu pārtraukumu līdz pirmdienai, pulksten 9.00.

Paldies.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS
10.Saeimas rudens sesijas 15. (ārkārtas) sēde
2010. gada 16. decembrī

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Nr. 43/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 92B)
   
Ziņo - dep. V.Agešins
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” (Nr. 44/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 93B)
   
Ziņo - dep. V.Agešins
   
Likumprojekts „Grozījumi Prokuratūras likumā” (Nr. 45/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 94B)
   
Ziņo - dep. V.Agešins
   
Likumprojekts „Grozījumi Satversmes tiesas likumā” (Nr. 46/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 95B)
   
Ziņo - dep. I.Čepāne
   
Likumprojekts „Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” (Nr. 89/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 179B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 90/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 180B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (Nr. 91/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 181B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā” (Nr. 92/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 182B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Autortiesību likumā” (Nr. 93/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 183B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 94/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 184B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Dzelzceļa likumā” (Nr. 95/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 185B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā” (Nr. 96/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 186B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā” (Nr. 98/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 188B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā” (Nr. 99/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 189B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā” (Nr. 102/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 192B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Iepakojuma likumā” (Nr. 104/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 194B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (Nr. 105/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 195B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” (Nr. 106/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 196B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā” (Nr. 107/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 197B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā” (Nr. 108/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 198B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Ķīmisko vielu likumā” (Nr. 109/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 199B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu”” (Nr. 111/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 201B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā” (Nr. 112/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 202B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā” (Nr. 113/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 203B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Moricsalas dabas rezervāta likumā” (Nr. 114/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 204B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Medību likumā” (Nr. 115/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 205B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Meža likumā” (Nr. 116/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 206B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 119/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 209B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Likumā par ostām” (Nr. 120/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 210B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” (Nr. 121/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 211B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” (Nr. 123/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 213B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” (Nr. 124/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 214B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” (Nr. 125/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 215B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā” (Nr. 126/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 216B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā” (Nr. 127/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 217B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā” (Nr. 128/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 218B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā” (Nr. 129/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 219B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (Nr. 130/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 220B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā” (Nr. 131/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 221B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā” (Nr. 134/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 224B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā” (Nr. 135/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 225B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”” (Nr. 136/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 226B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes dzīlēm”” (Nr. 137/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 227B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Zinātniskās darbības likumā” (Nr. 138/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 228B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Zvejniecības likumā” (Nr. 139/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 229B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Eiropas ainavu konvenciju”” (Nr. 140/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 230B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (Nr. 141/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 231B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā” (Nr. 144/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 234B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā” (Nr. 146/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 236B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Nr. 100/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 190B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (Nr. 101/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 191B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos”” (Nr. 110/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 200B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā” (Nr. 117/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 207B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Debates - dep. E.Zalāns
  - dep. Dz.Zaķis
  - dep. E.Cilinskis
  - dep. J.Reirs
  - dep. A.Šķēle
  - dep. K.Šadurskis
  - dep. A.Šķēle
  - dep. Dz.Rasnačs
  - dep. E.Zalāns
  - dep. Dz.Ābiķis
  - dep. A.Šlesers
  - dep. K.Olšteins
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (Nr. 118/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 208B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 122/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 212B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā” (Nr. 132/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 222B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Vides aizsardzības likumā” (Nr. 133/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 223B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā”” (Nr. 142/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 232B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā” (Nr. 143/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 233B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” (Nr. 103/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 193B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” (Nr. 88/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 178B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Debates - dep. A.Šķēle
  - dep. E.Cilinskis
  - dep. I.Līdaka
   
Par darba kārtību
   
Likumprojekts „Grozījumi Komercķīlas likumā” (Nr. 78/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 168B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Zemesgrāmatu likumā” (Nr. 79/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 169B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Elektronisko sakaru likumā” (Nr. 97/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 187B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” (Nr. 149/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 239B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Debates - dep. A.Šķēle
   
Likumprojekts „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (Nr. 152/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 242B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījums Izglītības likumā” (Nr. 161/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 251B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” (Nr. 164/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 254B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”” (Nr. 165/Lp10) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 255B)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Informācija par pārtraukuma izsludināšanu līdz 20. decembrim, pulksten 9.00
   
Paziņojumi
  - dep. I.Circene
  - dep. I.Druviete
  - dep. J.Reirs
   
Informācija par Ziemassvētku darbnīcu
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs Dz.Rasnačs

 

Balsojumi

Datums: 16.12.2010 13:18:00 bal001
Par - 60, pret - 0, atturas - 22. (Reģistr. - 91)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (43/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:19:21 bal002
Par - 61, pret - 0, atturas - 22. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (44/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:20:26 bal003
Par - 61, pret - 0, atturas - 23. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Prokuratūras likumā (45/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:22:41 bal004
Par - 61, pret - 0, atturas - 24. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Satversmes tiesas likumā (46/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:23:35 bal005
Par - 66, pret - 0, atturas - 23. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (89/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:24:13 bal006
Par - 82, pret - 3, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (90/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:24:49 bal007
Par - 84, pret - 2, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Aizsargjoslu likumā (91/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:25:28 bal008
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā (92/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:26:03 bal009
Par - 85, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Autortiesību likumā (93/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:26:36 bal010
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā (94/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:27:13 bal011
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Dzelzceļa likumā (95/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:27:47 bal012
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā (96/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:28:24 bal013
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā (98/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:28:59 bal014
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā (99/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:29:32 bal015
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā (102/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:30:05 bal016
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Iepakojuma likumā (104/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:30:37 bal017
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā (105/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:31:14 bal018
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (106/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:31:49 bal019
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā (107/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:32:22 bal020
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā (108/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:32:57 bal021
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Ķīmisko vielu likumā (109/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:33:45 bal022
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildprotokolu” (111/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:34:18 bal023
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Krustkalnu dabas rezervāta likumā (112/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:34:52 bal024
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā (113/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:35:28 bal025
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Moricsalas dabas rezervāta likumā (114/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:36:00 bal026
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Medību likumā (115/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:36:33 bal027
Par - 80, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 92)
Balsošanas motīvs: Grozījums Meža likumā (116/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:37:09 bal028
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā (119/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:37:41 bal029
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Likumā par ostām (120/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:38:20 bal030
Par - 79, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” (121/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:38:55 bal031
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (123/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:39:30 bal032
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (124/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:40:05 bal033
Par - 79, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Reģionālās attīstības likumā (125/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:40:38 bal034
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā (126/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:41:15 bal035
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā (127/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:41:48 bal036
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā (128/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:42:26 bal037
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā (129/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:43:03 bal038
Par - 80, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (130/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:43:36 bal039
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā (131/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:44:12 bal040
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā (134/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:44:48 bal041
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā (135/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:45:23 bal042
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” (136/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:45:56 bal043
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par zemes dzīlēm” (137/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:46:29 bal044
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Zinātniskās darbības likumā (138/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:47:05 bal045
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Zvejniecības likumā (139/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:47:42 bal046
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par Eiropas ainavu konvenciju” (140/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:48:17 bal047
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (141/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:48:51 bal048
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (144/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:49:27 bal049
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā (146/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:50:18 bal050
Par - 82, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (100/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:50:59 bal051
Par - 83, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā (101/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 13:51:48 bal052
Par - 78, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” (110/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:17:18 bal053
Par - 31, pret - 53, atturas - 6. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.1. Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā (117/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:17:52 bal054
Par - 61, pret - 28, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā (117/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:18:40 bal055
Par - 82, pret - 4, atturas - 1. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (118/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:19:43 bal056
Par - 86, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (122/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:20:35 bal057
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā (132/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:21:27 bal058
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Vides aizsardzības likumā (133/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:22:36 bal059
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likumā (142/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:23:24 bal060
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā (143/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:24:06 bal061
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (103/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:31:38 bal062
Par - 34, pret - 45, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (88/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:32:11 bal063
Par - 56, pret - 26, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” (88/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:33:30 bal064
Par - 87, pret - 1, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Komercķīlas likumā (78/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:34:19 bal065
Par - 83, pret - 5, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Zemesgrāmatu likumā (79/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:35:35 bal066
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Elektronisko sakaru likumā (97/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:40:02 bal067
Par - 79, pret - 6, atturas - 1. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (149/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:41:19 bal068
Par - 63, pret - 23, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Autopārvadājumu likumā (152/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:42:14 bal069
Par - 69, pret - 22, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Izglītības likumā (161/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:43:12 bal070
Par - 62, pret - 24, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (164/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.12.2010 14:44:20 bal071
Par - 68, pret - 0, atturas - 22. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (165/Lp10), 2.lasījums, steidzams

Otrdien, 28.maijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu tikšanās ar Ukrainas parlamenta Ukrainas ­– Latvijas sadraudzības grupu
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu apmācības – stratēģiskā komunikācija un informatīvās telpas drošība
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde