Atbildes uz deputātu jautājumiem
2015.gada 19.februārī

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inese Lībiņa-Egnere.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs

Sēdes vadītāja. Labdien, klātesošie! Labdien, ministres kundze! Labdien, deputāti!

Sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens deputātu jautājums, kurš ir deputātu Regīnas Ločmeles-Luņovas, Ivana Klementjeva, Sergeja Dolgopolova, Vitālija Orlova un Andreja Klementjeva jautājums izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei “Par dienesta pārbaudes rezultātiem par iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, izveidojot portālu skolas.lv. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska ministres atbilde, taču jautājuma uzdevēji nav apmierināti ar atbildi un vēlas saņemt arī vēl papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus.

Līdz ar to man ir jautājums ministres kundzei: vai jūs vēlaties vēl kaut ko papildus paskaidrot, pirms jums tiks uzdoti šie jautājumi? Nē. Paldies.

Tad sāksim ar jautājumiem. Kārtība ir tāda, ka jautājuma iesniedzēji var uzdot divus papildu jautājumus, viena minūte ir paredzēta katram jautājumam, savukārt ministres kundzei ir iespēja atbildēt divu minūšu laikā.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Ločmelei-Luņovai jautājuma uzdošanai!

Lūdzu!

R.Ločmele-Luņova (SASKAŅA).

Labdien, ministres kundze! Liels paldies par to, ka jūs atradāt laiku un tādā veidā devāt iespēju uzdot jums papildu jautājumus. No jūsu rakstiskās atbildes esmu sapratusi, ka dienesta pārbaude, kura tika ierosināta oktobrī, bet ministrijā tika ierosināta janvārī, tiks pabeigta šī gada 27.februārī. Tomēr, ja pašlaik jau ir skaidrs... Un, kā jūs norādāt, šie līdzekļi tika izšķērdēti, tātad izlietoti nelietderīgi, jo ir notikusi finanšu korekcija 100 procentu apmērā, un tādējādi līdzekļi no ERAF netiks piešķirti šī projekta jau īstenotajai daļai, kura izmaksāja Latvijas valsts budžetam 3 miljonus 553 tūkstošus 530 eiro un 3 centus.

Tātad jautājums: vai ir jau aptuveni skaidrs, kādas amatpersonas tiks sodītas un kāds sods tām draud? Paldies.

M.Seile (izglītības un zinātnes ministre).

Kā jau minēts atbildes vēstulē, šī dienesta izmeklēšana patiešām vēl ir procesā, un es noteikti nevaru tagad prognozēt, kas ir vainīgs, jo diemžēl projekta ieviešanas process ir... projekts ir bijis ārkārtīgi ilgs. Ir pagājuši gandrīz 6 gadi kopš projekta uzsākšanas brīža, ir nomainījies ārkārtīgi daudz visu līmeņu amatpersonu – gan projekta vadībā, gan ministrijas vadībā –, un turklāt projekta saskaņošanas posmā, parakstot dažādus pieņemšanas un nodošanas aktus, kā arī iesniedzot ziņojumus par projekta sekmēm, ir bijuši iesaistīti arī dažādu ministriju cilvēki.

Līdz ar to, pirms nav pabeigta dienesta pārbaude, patiešām es nevaru minēt ne konkrētus vārdus...

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai vēlaties uzdot vēl vienu papildu jautājumu? Lūdzu!

R.Ločmele-Luņova. Es vēlos uzdot vēl vienu papildu jautājumu, kas skar jūsu kā ministres turpmāko politisko rīcību, lai kaut kādā mērā labotu iepriekšējās ministres Druvietes kundzes pieļauto kļūdu, kad viņa pagājušā gada oktobrī bija lūgusi valdību piešķirt šim projektam vēl papildus vairāk nekā pusmiljonu eiro. Un mans jautājums: vai jūs kā ministre neplānojat pati vērsties pie Valsts kontroles ar lūgumu veikt revīziju šajā sakarā, lai varētu pielietot ļoti racionāli Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.

M.Seile. Attiecībā uz faktiem, ko jūs minējāt par Druvietes kundzi, es diemžēl nevaru tādā veidā interpretēt, jo tas, ko es redzu: Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumā, kas iesniegts Ministru kabinetā pagājušā gada oktobrī un ko ir parakstījusi arī Druvietes kundze, ir minēts, ka... Tā, acumirkli! IZM secina, ka turpmāk projekta ieviešana nav lietderīga. Tā ka man ir grūti komentēt to, ko jūs minējāt par pieprasījumu... lēmumu prasīt papildu līdzekļus. Mans redzējums par šo projektu: tik daudz, cik es esmu redzējusi, es piekrītu šī ziņojuma secinājumiem, ka šobrīd ieguldīt papildu līdzekļus, lai šo sistēmu kaut kādā veidā saglābtu, ir patiesi nelietderīgi, jo tirgū ir parādījušies jauni spēlētāji, kuri ir bijuši ātrāki, profesionālāki nekā šī projekta pārvaldība... Un, sākotnēji iecerētie projekta mērķi vairs nav sasniedzami ar konkrēto rīku, tas prasītu pārāk lielus papildu ieguldījumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Iesniedzēji... (Dep. R.Ločmele-Luņova kaut ko saka, bet nerunā mikrofonā.) Ministres kundze ir atbildējusi uz jautājumu, un vēl citus, jaunus, papildu jautājumus mēs nevaram uzdot.

Savukārt citiem klātesošajiem deputātiem arī ir iespēja uzdot papildu jautājumus. Ja jūs to vēlaties izmantot, jūs varat uzdot pavisam kopā trīs jautājumus.

Ņ.Ņikiforovs (SASKAŅA).

Labvakar, ministres kundze! Es bišķiņ gribu paskatīties uz šo situāciju citā griezumā.

Ideja jau nebija slikta, jā. Tā vienīgā vaina droši vien ir tā, ka ļoti ieilga tās realizācija. Tas ir pirmām kārtām.

Un otrām kārtām – ka tik tiešām tas izmaksāja valstij, nu, diezgan lielu summu, jā, it īpaši ņemot vērā, ka mēs runājam par Izglītības un zinātnes ministriju, kur finansējumi esot labi pārzināmi.

Līdz ar to jautājums. Jūs jau daļēji atbildējāt uz to, kad sniedzāt atbildi uz iepriekšējo jautājumu. Jūs pieminējāt to, ka ir secināts, ka nav lietderīgi turpināt attīstīt šo portālu, kas, mēs saprotam, nav tikai portāls. Vai ministrijas rīcībā ir dati par to, cik ir apmeklētāju, kādu informāciju pieprasa? Uz kā pamata ir secināts, ka šis rīks, šis portāls, nav vairs vajadzīgs?

M.Seile. Ministrijas rīcībā ir dati par to, cik ir portāla apmeklētāju. Un galvenokārt apmeklētāji... Tas, ko apmeklētāji dara šajā vietnē, ir: skatās ziņas. Un šī ir ļoti maza daļa no paredzētajiem portāla mērķiem, jo tas, kāpēc portāls bija iecerēts... Oktobra ziņojumā Ministru kabinetam ir nosaukti apmēram 20 konkrēti mērķi, kas ir... nu... kāpēc ir jāizmanto šis portāls, tajā skaitā e-liecība, tajā skaitā vecāku informēšana... nu, daudzas dažādas lietas, kas šobrīd jau tiek īstenotas citviet.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai klātesošajiem deputātiem ir vēl arī citi papildu jautājumi? Ja nav, tad sirsnīgs paldies deputātiem par jautājumiem, sirsnīgs paldies ministrei par atbildēm.

Visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, paldies. Šo atbilžu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu. Uz redzēšanos!

SATURA RĀDĪTĀJS
Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem
2015.gada 19.februārī

Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles atbilde uz deputātu jautājumu “Par dienesta pārbaudes rezultātiem par iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, izveidojot portālu skolas.lv” (pilns jautājuma teksts pielikumā) (28/J12)
(Atbildes dok. Nr. 501)
   
Papildjautājums - dep. R.Ločmele-Luņova
   
Atbilde - izglītības un zinātnes ministre M.Seile
   
Papildjautājums - dep. R.Ločmele-Luņova
   
Atbilde - izglītības un zinātnes ministre M.Seile
   
Papildjautājums - dep. Ņ.Ņikiforovs
   
Atbilde - izglītības un zinātnes ministre M.Seile
Ceturtdien, 13.jūnijā
08:20  Juridiskās komisijas sēde
09:00  Saeimas 2024.gada 13.jūnija ārkārtas sēde
10:30  Pateicības brīdis Saeimas kapelā kalpojošajiem mācītājiem
12:45  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola tikšanās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Paul Brummell 
16:45  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
17:00  2024.gada 13.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
17:05  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde