Solvita Āboltiņa aicina parlamentāros sekretārus aktīvi iesaistīties Saeimas sadarbībā ar NVO

(18.03.2011.)

Piektdien, 18.martā, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, tiekoties ar ministriju parlamentārajiem sekretāriem, informēja viņus par Saeimas un NVO forumu, kas notiks šī gada 16.maijā, un aicināja tajā piedalīties arī parlamentāros sekretārus.

„Saeimas un nevalstisko organizāciju forums ir nozīmīgs pasākums, kurā šogad plānots diskutēt par dažādām valsts stratēģiskajai attīstībai svarīgām tēmām, un nereti diskusiju laikā nepieciešams noskaidrot arī izpildvaras kompetences jautājumus. Tādēļ forumā ir svarīga arī parlamentāro sekretāru pārstāvniecība, kuri spēj ne tikai sniegt detalizētāku skaidrojumu par nozares aktualitātēm, bet vienlaikus skaidrot arī politisko motivāciju dažādu lēmumu pieņemšanai,” norādīja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Tika pārrunātas arī Saeimas un NVO foruma šī gada plānotās sarunu tēmas un formāts, aicinot parlamentāros sekretārus aktīvi iesaistīties foruma sagatavošanas posmā Saeimas nozaru komisijās.  

Tikšanās laikā ministriju parlamentārie sekretāri informēja Saeimas priekšsēdētaju par aktualitātēm nozaru ministrijās un to sadarbību ar Saeimas komisijām.

Informācijai:
Saeimas priekšsēdētāja regulāri - reizi trijās nedēļās tiekas ar ministriju parlamentārajiem sekretāriem, jo uzskata, ka tieši šīm amatpersonām ir būtiska nozīme nodrošinot ciešu saikni parlamentam un izpildvarai.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 20.maijā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde