3.Jauniešu Saeima

Vai skolās jāmāca veselības mācība un politika un tiesības kā atsevišķi un obligāti mācību priekšmeti? Kā stiprināt piederību Latvijai bērniem un jauniešiem, kas pārcēlušies uz ārvalstīm? Vai valstij jārada īpašas atbalsta programmas jauniešu uzņēmumiem? Vai, gatavojoties eiro ieviešanai, arī skolās nepieciešams informēt par vienotās Eiropas Savienības valūtas ieviešanas priekšrocībām un riskiem? Šie ir daži no jautājumiem, par kuriem 26.aprīlī diskutēja 3.Jauniešu Saeima.

Nākotne būs atkarīga no jauniešiem, no viņu spējām, iegūtās izglītības un prasmēm aizstāvēt savu viedokli, uzrunājot Saeimā sanākušos 3.Jauniešu Saeimas deputātus uzsvēra Saeimas priekšsēdētaja Solvita Āboltiņa.

„Pēc nedēļas Latvija svinēs 23 gadus kopš neatkarības atjaunošanas. Tādēļ ir svarīgi runāt un domāt par mūsu valsti, atcerēties jauniešu vecākus un vecvecākus, kuri ir cīnījušies par to, lai šodien mēs dzīvotu brīvā, demokrātiskā valstī, varētu brīvi paust savas domas un diskutēt par nākotni,” akcentēja S.Āboltiņa, izsakot gandarījumu, ka Saeimas namā ir sapulcējušies tik daudz jaunu, zinātkāru cilvēku. 

Saeimas priekšsēdētāja pauda pārliecību, ka daži no Jauniešu Saeimas dalībniekiem kādreiz kļūs par Saeimas deputātiem un viņiem šis pasākums būs lieliska pieredze un stimuls, lai izvirzītu sev dzīvē mērķi un darītu visu iespējamo tā īstenošanai. 

Jauniešu Saeimas deputāti tika ievēlēti publiskā balsojumā, sacenšoties ar savām idejām valsts izaugsmei un attīstībai. 94 populārāko ideju autori – 3.Jauniešu Saeimas deputāti – pulcējās Saeimas namā, lai Jauniešu Saeimas sēdēs no tribīnes debatētu ar vienaudžiem par jauniešiem un valstij nozīmīgiem jautājumiem. Projekta dalībnieku iesniegtās idejas apkoptas četrās tematiskās deklarācijās, kuras jaunieši pilnveidoja, strādājot kādā no četrām nozaru komisijām. Jauniešu Saeimas dienas kārtībā bija priekšlikumi ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošanai, bērnu un jauniešu veselības politikai, tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas veicināšanai un Eiropas Savienības jautājumiem. 

Noslēdzoties 3.Jauniešu Saeimai, tika noskaidroti arī nākotnes politiķa titula ieguvēji. Tie ir jaunieši, kuri, strādājot nozaru komisijās, izrādījuši īpaši aktīvu līdzdalību Jauniešu Saeimas deklarāciju projektu apspriešanā un pilnveidošanā. Titulu „Nākotnes politiķis” ieguva Sabīne Miķelsone no Kalnciema pagasta vidusskolas, Sindija Bokāne no Latvijas Universitātes, Sindija Virse no Valmieras Viestura vidusskolas un Elīna Freimane no Bauskas Valsts ģimnāzijas. 

Tāpat noskaidroti 3.Jauniešu Saeimas labāko ideju autori. Saeimas priekšsēdētājas atzinības rakstus par ieguldīto darbu un personisko attieksmi, kā arī padziļinātām zināšanām un izpratni par nozīmīgiem procesiem valstī, piesakot savu ideju, saņēma Edgars Korsaks-Mills no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Elīna Pļaviņa no Tukuma 2.vidusskolas, Rolands Ševčenko no Salaspils 1.vidusskolas un Jūlija Burdukeviča no Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas. 

Lai veicinātu jauniešu interesi par Baltijas valstu sadarbību un kopējām interesēm un mērķiem 3.Jauniešu Saeimas deputāti Baltijas Asamblejas prezidenta Raimonda Vējoņa vadībā dibināja 3.Jauniešu Saeimas Baltijas Asamblejas delegāciju, kuras sastāvā ir 20 jaunieši – katras Jauniešu Saeimas nozaru komisijas līdzpriekšsēdētājs un četri līdzpriekšsēdētāja izvēlēti komisijas deputāti, ņemot vērā viņu konstruktīvo un aktīvo līdzdalību komisijas darbā. 

Tuvojoties Baltijas Asamblejas 32.sesijai, kas šogad novembrī notiks Rīgā, 3.Jauniešu Saeimas Baltijas Asamblejas delegācijas dalībniekiem tiks organizēts eseju konkurss par Baltijas jūras vides aizsardzības tēmu. Labāko eseju autoriem būs iespēja piedalīties Baltijas Asamblejas 32.sesijas rīkotajos pasākumos. 

Projektu īsteno Latvijas Republikas Saeima, dodot jauniešiem iespēju gūt reālu pieredzi līdzdalības demokrātijas īstenošanā. Pasākuma informatīvie atbalstītāji ― sociālais tīkls Draugiem.lv, Latvijas Televīzija un Latvijas Radio.

Projekta mājaslapa www.jauniesusaeima.lv 


3.Jauniešu Saeimas pasākuma dienā 2013.gada 26.aprīlī četras pieņemtās deklarācijas ir parakstījusi Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un tās ir publicētas šeit, kā arī Jauniešu Saeimas mājaslapā https://jauniesusaeima.lv/blog/deklaracijas_p91/.

Visas deklarācijas tika nodotas Saeimas atbildīgajām komisijām un visām Saeimas frakcijām un Neatkarīgo deputātu grupai, lai deputātiem tiktu dota iespēja iepazīties ar deklarāciju saturu un tie varētu apsvērt iespēju tajās paustās idejas praktiski īstenot. Ņemot vērā to, ka jautājumu loks, kas tika skarts deklarācijās, bija ļoti plašs, komisijās, domājams, tie tiek skatīti citu jautājumu kontekstā. Tostarp pasākuma laikā tika aicināts un iedrošināts ikviens Jauniešu Saeimas deputāts aktīvi sekot līdzi savu ideju un deklarāciju gaitai, interesējoties komisijās.


3.Jauniešu Saeimas materiāli

3.Jauniešu Saeimas dalībnieku saraksts

3.Jauniešu Saeimas darba kārtība 

Deklarācija Par bērnu un jauniešu iniciatīvām efektīvas bērnu un jauniešu veselības politikas veidošanā

Deklarācija Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumu risināšanā

Deklarācija Par bērnu un jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošanā

Deklarācija Par bērnu un jauniešu iniciatīvām tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas veicināšanā

 

3.Jauniešu Saeimas sēžu ieraksti

Jauniešu Saeimas 1.sēdes videoieraksts

Jauniešu Saeimas 2.sēdes videoieraksts

Noslēguma pasākuma videoieraksts

 

Videosižets par 3.Jauniešu Saeimas pirmo sēdi

Videosižets par 3.Jauniešu Saeimas darbu

Fotogrāfijas no 3.Jauniešu Saeimas   

Videosižets un fotogrāfijas par gatavošanos 3.Jauniešu Saeimai

Izmantojot materiālus, atsauce uz Saeimas Kanceleju obligāta.

  

Aicinājums piedalīties 3.Jauniešu Saeimā

 

2.Jauniešu Saeima

1.Jauniešu Saeima


Svētdien, 19.maijā