Starptautiskā parlamentu stipendiju programma – IPS (Internationales Parlaments-Stipendium)

Starptautiskā parlamentu stipendiju programmu (Internationales Parlaments-Stipendium, IPS)  Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāgs sadarbībā ar Humbolta universitāti (Berlīne) piedāvā kopš 1986. gada, katru gadu praksē uzņemot ap 120 jauniešu no dažādām pasaules valstīm. Programmā ir iesaistījušās 28 valstis, tostarp vairākas no tām uzņem vācu jauniešus savos parlamentos. Iespēja stažēties Vācijas parlamentā Latvijas jauniešiem ir kopš 1992. gada.

 IPS programma, kuras mērķis ir veicināt un nostiprināt Vācijas un programmas dalībnieku pārstāvēto valstu partnerību un sadarbību, domāta augsti kvalificētiem aktīviem, atvērtiem jauniešiem un jaunietēm, kas interesējas par politiku un vēlas aktīvi un atbildīgi veidot savas valsts politisko nākotni. Vācijas Bundestāgs stipendiātiem nodrošina iespēju 15 nedēļas strādāt kāda Bundestāga deputāta birojā un šajā laikā iepazīt Vācijas parlamentāro sistēmu un politisko lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī iegūt praktiskas parlamentārā darba iemaņas. Tos, kas vēlas pieteikties šai stipendijai, lūdzam sekot aktualitātēm Vācijas vēstniecības Latvijā mājaslapā. Plašāka informācija par IPS programmu Bundestāga mājaslapā.

 Vācijas parlamenta īstenotā stipendiju programma Latvijas augstskolu absolventiem paver iespēju iepazīt Vācijas Bundestāga darbu un sabiedrisko dzīvi, vairākus mēnešus līdzdarbojoties parlamenta deputātu birojos. Saskaņā ar Bundestāga noteikumiem uz piedalīšanos IPS programmās var pretendēt Latvijas pilsoņi vecumā līdz 30 gadiem, kuriem ir labas vācu valodas zināšanas un pabeigta augstākā izglītība.

 ES dalībvalstis ir ieinteresētas veidot studentu apmaiņas programmas, lai viņi apgūtu citu valstu politisko pieredzi un valodas. Kopš 2010. gada Latvijas Republikas Saeima ir izveidojusi atbildes programmu vācu studentiem, kas vēlas iepazīt Latvijas parlamenta darbu. Programma dod iespēju vācu jauniešiem iegūt priekšstatu par demokrātijas un parlamenta darba pieredzi Latvijā, kā arī veicina Latvijas un tās politikas atpazīstamību Vācijā.

 2023. gadā šī programma tika īstenota jau devīto reizi un no 4. - 29. septembrim Saeimā stažējās divi studenti no Vācijas: Vanesa Vāgnere (Vanessa Wagner) un Sebastians Cīgerts (Sebastian Ziegert). Jaunieši iepazina Saeimas deputātu darbu, strādājot deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu vadītājas vietnieces Janas Simanovskas (PRO) un minētās deputātu grupas locekļa Harija Rokpeļņa (ZZS) vadībā. Paralēli praksei Saeimā abi jaunieši apmeklēja lekcijas Latvijas Universitātē. Lai veicinātu vācu studentu kvalitatīvāku līdzdalību komisiju un frakciju sēdēs, Saeima uzņēma praksē divus Ventspils Augstskolas studentus – Agati Zālīti un Fabianu Kapustjonoku, kuri sēžu laikā nodrošināja vācu studentiem tulkojumu latviešu un vācu valodās.Svētdien, 19.maijā