Likums par Latvijas valsts himnu

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas valsts himnu

 

1.pants. Latvijas valsts himna ir viens no Latvijas Republikas valsts simboliem.

2.pants. Latvijas valsts himna - tautas svinīgā lūgšana ir:

"Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to! 

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!"

 3.pants. (1) Latvijas valsts himna izpildāma latviešu valodā ar  Kārļa Baumaņa komponēto mūziku  (pielikumā - notis). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

(2) Izpildot Latvijas valsts himnu, tās tekstam un mūzikai jāatbilst tekstam un mūzikai, kas apstiprināti ar šo likumu.

 4.pants. (1) Latvijas valsts himna obligāti izpildāma:

1) paceļot Latvijas valsts karogu valsts un pašvaldību iestāžu rīkoto pasākumu laikā;

2) atklājot svinīgus pasākumus, kas veltīti likumā noteiktajām Latvijas Republikas svētku un atceres dienām;

3) sagaidot un pavadot citu valstu un valdību vadītājus, kuri ierodas Latvijā oficiālā vizītē;

4) katru dienu, uzsākot valsts televīzijas un radio raidījumu programmu.

(2) Latvijas valsts himnu var izpildīt arī citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus.

5.pants. Sabiedriskos pasākumos Latvijas valsts himnas izpildījuma laikā klātesošie stāv kājās, vīrieši noņem cepures, bet personas valsts formas tērpos rīkojas saskaņā ar dienesta reglamentu.

6.pants. Kārtību, kādā tiek tiražētas Latvijas valsts himnas notis un skaņu ieraksti, nosaka Ministru kabinets.

7.pants. Par šā likuma prasību neievērošanu, kā arī par necieņas izrādīšanu Latvijas valsts himnai personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas Republikas valsts himnu" (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 9.nr.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5./6.nr.).

 

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 19.februārī.

Valsts prezidents                           G. Ulmanis

Rīgā 1998.gada 5.martā

 

HIMNA.JPG (25686 BYTES)


Šī vietne izmanto sīkfailus no Google, lai sniegtu pakalpojumus un analizētu datplūsmu. Lai varētu atskaņot video, Jums jāsniedz piekrišana.

Pirmdien, 29.novembrī
09:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde