Tikšanās un vizītes

9.janvārī (09.01.2004.)
    Ar latviešu mākslinieces Gundegas Rancānes gleznu izstādi Eiropas Parlamentā Briselē tika aizsākta 2004.gada mākslas darbu skate Eiropas Parlamenta ēkās. Izstādi atklāja Eiropas Parlamenta prezidents Pats Kokss un Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre. Izstādi rīkoja Latvijas Republikas Saeima.    Vizītes ietvaros Briselē Ingrīda Ūdre tikās ar prezidentu Eiropas Parlamenta Patu Koksu. Tikšanās laikā tika pārrunāti abu parlamentu sadarbības jautājumi, kā arī svarīgākās norises Eiropas Savienībā, proti, prognozes par starpvaldību konferences darba atsākšanu un ES Konstitucionālā Līguma nākotni, kā arī Īrijas prezidentūras prioritātes. Prezidents arī informēja par sarunu gaitu par Eiropas Parlamenta deputātu statūtu apstiprināšanu.    Saeimas priekšsēdētāja apmeklēja vienu no Latvijas parlamenta novērotāju darba birojiem Eiropas Parlamentā, kur iepazinās ar novērotāju darba apstākļiem un pārrunāja aktuālos jautājumus ar novērotājiem Lieni Liepiņu un Rihardu Pīku.    Ingrīda Ūdre viesojās Saeimas birojā Eiropas Parlamentā, kur strādā Saeimas atašejs Eiropas Savienībā Inese Kriškāne.    Saeimas priekšsēdētāja apmeklēja Latvijas Republikas pārstāvniecību Eiropas Savienībā. Tiekoties ar tās darbiniekiem, viņa pārrunāja tos uzdevumus, kādi Latvijas pārstāvjiem jāveic laikā līdz Latvijas iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā, kas notiks šā gada 1.maijā, un arī pēc tam.
8.janvārī (08.01.2004.)
Šodien, 8.janvārī, Briselē, Eiropas Parlamenta (EP) telpās notika Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres tikšanās ar Eiropas Parlamenta prezidentu Patu Koksu.
Uz Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres rīkoto Ziemassvētku eglītes pasākumu ieradās bērni no Talsu rajona specializētā bērnu aprūpes centra “Veģi”, Daugavpils bērnunama?patversmes “Priedīte”, Preiļu rajona Rudzātu speciālās internātskolas, Daugavpils rajona Naujenes bērnunama, Jēkabpils rajona bērnunama “Līkumi”, Jelgavas radošo domu un darbu centra “Svētelis”, kā arī Liepājas rajona Kronvalda Ata pamatskolas. I.Ūdre, uzrunājot bērnus un skolotājus, vēlēja labu veselību, sekmes mācībās un visu vēlēšanos piepildīšanos. Bērni kopā ar Saeimas priekšsēdētāju ar pašu darinātiem eglīšu rotājumiem izpušķoja svētku eglīti.  Bet pēc tam mazos viesus Saeimas namā ar dziesmām un rotaļām izklaidēja Pepija ar saviem draugiem. Savukārt Ziemassvētku vecītis tika sagaidīts kā liels Ziemassvētku brīnums, kas mazajos ciemiņos radīja pārsteigumu un lielu izbrīnu. Bērni bija sagatavojuši arī priekšnesumus, par ko no Ziemassvētku vecīša saņēma dāvaniņas.
17.decembrī (17.12.2003.)
        Trešdien, 17.decembrī, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar Lietuvas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Petru Vaitekūnu (Petras Vaitiekūnas), kurš bija ieradies atvadu vizītē.        Sarunas gaitā tika pārrunāta iekšpolitiskā situācija Lietuvā, kā arī gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.        Lietuvas vēstnieks P.Vaitekūns norādīja, ka vēstnieka statusā viņš parlamentā viesojas pēdējo reizi, jo jau pavisam drīz viņš kļūs par Lietuvas prezidenta ārlietu padomnieku. Vēstnieks pauda gandarījumu par veiksmīgo sadarbību, kas šajā laikā izveidojusies abu valstu starpā.      Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre savukārt izteica cerību, ka, mainoties vēstnieka ieņemamajam amatam, attiecības starp Latviju un Lietuvu kļūs vēl ciešākas - jo īpaši svarīgi tas ir abu valstu dalības ES kontekstā. Tāpat liela nozīme ir arī reģionālajiem kontaktiem un Baltijas Asamblejas darbībai.       P.Vaitekūns informēja par iekšpolitisko situāciju Lietuvā, norādot, ka skandāls ap valsts prezidentu to ir būtiski sarežģījis. Jau tuvākajā laikā Seimā sāksies impīčmenta procedūra, par kuras ierosināšanu savākti 86 deputātu paraksti.      Tikšanās noslēgumā puses pārrunāja arī gatavošanos Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Vēstnieks pastāstīja, ka Lietuvas parlaments nolēmis - EP vēlēšanas notiks 13.jūnijā. Puses bija vienisprātis, ka būtiski ir saglabāt Eiroparlamenta deputātu saikni ar nacionālajiem parlamentiem.        Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre šodien tikās arī ar Šveices Konfederācijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Villiju Holdu (Willy Hold), kurš bija ieradies atvadu vizītē.     Izvērtējot Latvijas un Šveices attiecības, sarunas dalībnieki tās raksturoja kā draudzīgas un atvērtas, uzsverot, ka pēdējo gadu laikā aktivizējas abu valstu sadarbība kultūras, politikas un arī ekonomikas jomās.      Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre izteica gandarījumu, ka politiskie kontakti un Latvijas virzība uz pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā rada stabilu un drošu pamatu attiecību attīstībai ekonomikā. Samērā nesen spēkā stājusies arī Konvencija par nodokļu dubultas uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem abās valstīs. Latvijas mērķis ir attīstīt valstī sociāli atbildīgu ekonomiku, uzsvēra I.Ūdre.     Sarunas dalībnieki bija vienisprātis par nepieciešamību dalīties pieredzē Latvijai un Šveicei būtiskos jautājumos. Piemēram, likumdošanas bāzes pilnveidošanā - nolūkā ierobežot nekontrolētas naudas plūsmas banku sistēmā. Perspektīvā šādu tiesisku instrumentu esamība stiprinātu Latvijas kā nākamās ES dalībvalsts robežu aizsardzības spējas un ierobežotu terorisma attīstību.     Šveices vēstnieks pauda gandarījumu un apsveica Latviju ar panākto virzībā uz dalību ES. V.Holds sacīja, ka Latvija, darbojoties savienībā ar pārējām ES dalībvalstīm, iegūs plašākas attīstības iespējas. Sarunas dalībnieki atzinīgi novērtēja arī abu valstu parlamentāros kontaktus. 8.Saeimā darbojas Latvijas un Šveices parlamentu sadarbības grupa, un Šveicē ir izveidota Latvijas, Igaunijas un Lietuvas atbalsta grupa Pro Baltikum.      Tika pārrunāti arī jautājumi, kas saistīti ar gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijā, kā arī darbs pie tiesiskās bāzes radīšanas.      Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre pasniedza Šveices vēstniekam V.Holdam piemiņas medaļu.
15.decembrī (15.12.2003.)
Pirmdien, 15.decembrī, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar Krievijas Federācijas Federālās Sapulces Federācijas Padomes Ārlietu komitejas priekšsēdētāju Mihailu Margelovu un viņa vadīto delegāciju.Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre pauda prieku par iespēju tikties ar Krievijas kolēģiem un pārrunāt turpmākās sadarbības aktivizēšanas iespējas. Viņa arī izteica cerību, ka pēc šodienas tikšanās abu valstu parlamentārās saites kļūs stiprākas. Runājot par Krievijas Domes vēlēšanu rezultātiem, Krievijas Federācijas Federālās Sapulces Federācijas Padomes Ārlietu komitejas priekšsēdētājs M.Margelovs uzsvēra, ka parlamenta apakšpalātas vēlēšanu rezultāti Krievijā nostiprinājuši ceļu uz komunisma neatgriezeniskumu, un raksturoja Krievijas Domes sastāvu, akcentējot, ka sākusies "jauna politiska sezona" un turpmāk gaidāms nopietns darbs. I.Ūdre un M.Margelovs arī pārrunāja ar Eiropas Savienību (ES) saistītus jautājumus, tostarp nacionālo parlamentu lomu paplašinātajā ES, radniecisko politisko partiju sadarbības padziļināšanas nozīmi un ES strukturālo fondu izmantošanas iespējas. I.Ūdre sacīja, ka šobrīd liela uzmanība tiek veltīta diskusijām par nacionālo parlamentu lomu ES un ļoti būtiski ir sabalansēt nacionālās valsts un ES intereses. Savukārt M.Margelovs interesējās, kā veidojas Saeimas un Eiropas Parlamenta radniecisko politisko partiju sadarbība, kā arī vēlējās uzzināt, kā Latvijai sokas ar ES strukturālo fondu izmantošanu. I.Ūdre uzsvēra, ka ļoti svarīgi pareizi izmantot šos līdzekļus un šobrīd Latvijā ir radīta viena no labākajām kontroles sistēmām Austrumeiropā, kas seko līdzi to racionālai apguvei. Viņa arī izteica Latvijas gatavību dalīties iegūtajā pieredzē.Abas puses arī sprieda par jautājumiem, kas skar robežlīguma noslēgšanu un pārrobežu sadarbību. I.Ūdre un M.Margelovs bija vienisprātis, ka šie jautājumi abām valstīm ir svarīgi un aktivizējama sadarbība, lai tos veiksmīgi risinātu. Tikšanās noslēgumā I.Ūdre un M.Margelovs atzina, ka ir iezīmējušies vairāki jautājumi, kuros iespējama pieredzes apmaiņa un sadarbības padziļināšana parlamentu līmenī.
11.decembrī (11.12.2003.)
     No 14. līdz 19.decembrim, atsaucoties uz Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ineses Vaideres ielūgumu, Latvijā oficiālā vizītē uzturēsies Krievijas Federācijas Padomes Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Mihails Margelovs un viņas vadītā delegācija.     Krievijas Federācijas Padomes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja M.Margelova delegācijai vizītes ietveros tiek plānotas vairākas tikšanās ar vadošajām valsts amatpersonām, kā arī ar kolēģiem Saeimas Ārlietu komisijā. Krievijas delegācija tiksies arī ar Rīgas un Daugavpils pilsētas vadību un apmeklēs Latvijas Austrumu robežu.
Trešdien, 7.decembrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Juridiskās komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna tikšanās ar Īrijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Eimear Friel
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
12:30  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna un Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) pārstāvjiem