Šodien, 26.martā, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar Latvijas Amatniecības kameras (LAK) prezidentu Vilni Kazāku, LAK viceprezidentu Kārli Apini, LAK izglītības daļas vadītāju Diānu Karašu un LAK juriskonsulti Kristīni Finku.

(26.03.2003.)

Saeimas priekšsēdētājas I.Ūdres un Latvijas Amatniecības kameras pārstāvju tikšanās laikā tika pārrunāts problēmu loks, kas skar amatniecības attīstību Latvijā: nepieciešamās izmaiņas likumdošanā; valsts finansiālā palīdzība amatniecības mācību centru darbībai, lai nodrošinātu amatnieku tālākizglītību; valsts un pašvaldību atbalsts amatniecības struktūru tālākai attīstībai.
Tika uzsvērts, ka amatniecība ir viena no tām nozarēm, kas, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, būs konkurētspējīga ar attiecīgajām nozarēm Eiropas valstīs.
Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka amatniecībai ir īpaša loma Latvijas lauku uzplaukuma veicināšanā un valsts atbalsts amatniekiem nozīmē ne tikai ieguldījumu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā, bet tas ir arī daudzu Latvijas iedzīvotāju ģimeņu iztikas nodrošinājums.
Saeimas priekšsēdētāja un Latvijas Amatniecības kameras pārstāvji nolēma, ka tuvākajā laikā ar amatniecības attīstību saistītā problemātika būtu jāpārrunā arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas un pašvaldību pārstāvjiem.

Papildu info:
Šobrīd Latvijas Amatniecības kamera apvieno 25 teritoriālās un 53 profesionālās organizācijas.

Preses dienests

Ceturtdien, 21.septembrī
09:00  Saeimas 2023. gada 21. septembra kārtējā sēde