12.martā

(12.03.2003.)

        Trešdien, 12.martā, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar 3.Starptautiskās Baltijas jūras valstu sieviešu konferences "Sievietes, vīrieši un demokrātija" Latvijas delegācijas pārstāvjiem.
Tikšanās ietvaros tika pārrunāta Tallinas konferences norise un tās rezultāti, Saeimas Sieviešu starpparlamentārās sadarbības grupas darbība, kā arī citi ar dzimumu vienlīdzību saistīti jautājumi.
Sarunas laikā iezīmējās vairāki aspekti, kuriem, pēc tikšanās dalībnieku viedokļa, vajadzētu pievērst uzmanību. Pirmkārt, amatpersonu un sabiedrības informēšanai un izglītošanai par dzimumu vienlīdzības jautājumiem; otrkārt, šai jomai nepieciešamo finansējumu; treškārt, iespējamās izmaiņas likumdošanā.
Tikšanās noslēgumā tās dalībnieki vienojās par turpmākās sadarbības nepieciešamību.

       Šodien, 12.martā, Saeimas priekšsēdētājas biedrs Ēriks Jēkabsons tikās ar Francijas Republikas Nacionālās asamblejas deputātu Alfrēdu Almonu (Alfred Almont).
        Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika pievērsta ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā saistītajiem jautājumiem.
        Francijas Republikas Nacionālās asamblejas deputāts A.Almons uzsvēra, ka Latvija ir sasniegusi iestāšanās procesa Eiropas Savienībā noslēguma stadiju, un atzina, ka valstī veiksmīgi ir iedzīvinātas demokrātijas tradīcijas un vērtības. A.Almons apliecināja Francijas atbalstu Latvijas integrācijai ES. Viņš pastāstīja, ka Latvijā ieradies Francijas Nacionālās asamblejas uzdevumā sagatavot ziņojumu par Latvijas gatavību dalībai Eiropas Savienībā, kā arī atzina, ka līdz šim gūts pozitīvs priekšstats par valsts sasniegumiem demokrātijas nostiprināšanā, kā arī cilvēktiesību un pilsoņu tiesību īstenošanā.
        Saeimas priekšsēdētājas biedrs Ē.Jēkabsons sveica augsto viesi Saeimā un apliecināja interesi uzklausīt viedokli un mācīties no atziņām par Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas alianses paplašināšanās procesiem. Viņš uzsvēra, ka Latvija stabili atrodas uz demokrātiskās attīstības ceļa un ka, neraugoties uz zināmām nepilnībām, to var vērtēt kā pozitīvu piemēru postkomunisma valstu izaugsmei. Ē.Jēkabsons uzsvēra, ka Latvijas valdībā ienākusi jauna politiķu paaudze, kas ir brīva no sovjetiskās domāšanas un komunistiskā mantojuma, līdz ar to ir pamats cerīgi raudzīties nākotnē.
        Sarunas noslēgumā Francijas Republikas Nacionālās asamblejas deputāts A.Almons uzsvēra Francijas prezidenta draudzības un atbalsta apliecinājumus Latvijai un izteica cerību, ka 2004.gada 1.maijā Latvija kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti.

        Arī Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere un komisijas deputāti tikās ar Francijas Nacionālās asamblejas deputātu Alfrēdu Almonu (Alfred Almont).
       Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar Latvijas virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā un Latvijas un Francijas divpusējo attiecību padziļināšanas iespējas.
       Francijas Nacionālās asamblejas deputāts A.Almons informēja, ka ir Francijas parlamenta Eiropas Savienības lietu delegācijas loceklis un raksta ziņojumu Nacionālajai asamblejai par Latviju ES paplašināšanas procesā. Viņš uzsvēra, ka ziņojums mūsu valstij būs labvēlīgs, jo nenoliedzami daudz paveikts gan politiskajā, gan ekonomikas jomā. Deputāts arī akcentēja Francijas atbalstu Latvijai eirointegrācijas procesā. Tomēr tika norādīts, ka likumdošanas sakārtošanai vajadzētu turpināties ar to praktiskās darbības nodrošinājumu, kā arī vairāk uzmanības veltīt sagatavošanās darbam strukturālo fondu izmantošanai.
        Ārlietu komisijas priekšsēdētāja I.Vaidere pateicās par Francijas stabilo atbalstu Latvijas iestājai ES un NATO, kā arī pozitīvo novērtējumu mūsu valsts paveiktajam. Viņa sacīja, ka Latvija apzinās - daudzās jomās iesāktās reformas jāturpina. I.Vaidere arī pastāstīja par darbu pie attīstības plāna izstrādes, kas noteiks ES strukturālo fondu līdzekļu apsaimniekošanas mehānismu, kā arī norādīja, ka, neskatoties uz spiedīgo situāciju valsts budžetā, finansējums paredzēts gan administratīvās kapacitātes palielināšanai, gan dažādiem ar likumdošanas ieviešanu saistītiem mērķiem.
       Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka nepieciešams paplašināt abu valstu divpusējo sadarbību gan politiskajā jomā - parlamentu un to komisiju līmenī, gan kultūras sfērā, bet jo īpaši - ekonomikā, veicinot tirdznieciskās attiecības un Francijas investīciju piesaisti.


Preses dienests

 

Ceturtdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:35  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
12:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
12:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem