24.septembrī

(24.09.2003.)

        Trešdien, 24.septembrī, Saeimas priekšsēdētājas biedrs Ēriks Jēkabsons tikās ar Austrālijas parlamenta deputātu delegāciju.
         Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar abu valstu divpusējās attiecības un Latvijas iekšpolitisko situāciju.
         Saeimas priekšsēdētājas biedrs Ē.Jēkabsons uzsvēra, ka attiecības starp Austrāliju un Latviju vērtējamas kā draudzīgas, tomēr to paplašināšanas un padziļināšanas potenciāls nebūt nav izsmelts.
       Savukārt Austrālijas delegācijas pārstāvji norādīja, ka Austrālijā dzīvo otra lielākā latviešu kopiena ārzemēs, kuras sabiedriskā dzīve ir ļoti aktīva. Tāpat tika minēts fakts, ka Austrālija bija starp pirmajām valstīm, kas 1991.gadā atzina Latvijas neatkarību.
        Puses pārrunāja arī 20.septembrī Latvijā notikušās tautas nobalsošanas par mūsu valsts dalību Eiropas Savienībā rezultātus. Ē.Jēkabsons norādīja, ka Latvija vienmēr bijusi Eiropas valsts, tāpēc svarīgi akcentēt tos pamatprincipus, balstoties uz kuriem, tika veidota Eiropas Savienība - brīvība, demokrātija, cilvēktiesības. "Latvija iestājas Eiropas Savienībā kā līdzvērtīga partnere, nevis valsts, kas gaida citu dalībvalstu palīdzību, atbalstu un finansējumu," uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedrs.
        Ē.Jēkabsons un Austrālijas parlamenta delegācija pārrunāja arī Latvijas un Krievijas attiecības. Tika uzsvērta ieinteresētība labās abu valstu kaimiņattiecības, tomēr lielākais šķērslis tā īstenošanai ir Krievijas puses nostāja.
        Tikšanās noslēgumā, atbildot uz Austrālijas delegācijas jautājumu, Saeimas priekšsēdētājas biedrs arī pastāstīja par parlamentā pārstāvētajām politiskajām partijām, kā arī situāciju valdošajā koalīcijā.

          Savukārt Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere un komisijas deputāti tikās ar Austrālijas parlamenta deputātu delegāciju.
         Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar Latvijas un Austrālijas divpusējās attiecības, kā arī sadarbības intensificēšanas un attīstības iespējas abu valstu starpā.
        Austrālijas delegācijas pārstāvji pauda atzinību par tautas nobalsošanas rezultātiem 20.septembrī un Latvijas sasniegumiem kopš neatkarības atgūšanas, ko apliecina īstenotās ekonomiskās reformas, zemais inflācijas un bezdarba līmenis valstī.
       Ārlietu komisijas priekšsēdētāja I.Vaidere ieskicēja Latvijai šobrīd nozīmīgākos ārpolitiskos jautājumus, tostarp lielo atbildību, veicinot valsts ekonomisko attīstību periodā līdz 2004.gada maijam; aktīvu līdzdalību gaidāmajā starpvaldību konferencē, piedaloties Eiropas Savienības konstitūcijas izstrādes procesā; kā arī darbu pie Latvijas jaunās ārpolitiskās koncepcijas izstrādes, kurā atsevišķa sadaļa būs paredzēta attiecību veidošanai ar valstīm, kas nav ES sastāvā. Pievēršoties divpusējiem jautājumiem, I.Vaidere atzīmēja, ka ir svarīgi veicināt abu valstu tirdznieciskos sakarus, sadarbību zinātnes, izglītības un kultūras jomās, vienlaicīgi strādājot pie līgumtiesiskās bāzes pilnveidošanas. Austrālijas delegācija tika īsumā iepazīstināta arī ar Latvijas vēsturi, izskaidrojot deportācijas laiku un latviešu imigrācijas sekas.
       Atbildot uz Saeimas Ārlietu komisijas deputātu jautājumiem par izglītības sistēmu, viesi uzsvēra, ka Austrālija ir daudzkultūru valsts un izglītības sistēma visiem paver vienlīdzīgas iespējas mācīties, papildus atbalsts tiek sniegts tikai Austrālijas pamatiedzīvotājiem. Izglītības sistēma paredz apmācību vienā valodā, un valsts skolās tā ir bezmaksas. Savas dzimtās valodas un kultūras apguvi var stiprināt individuāli, pēc skolas, apmeklējot piemēram, kopienu skolas. Austrālijas valdība atbalsta etnisko grupu identitātes un kultūras saglabāšanu un stiprināšanu.
        Savukārt atbildot uz jautājumiem par parlamenta vienotību Irākas jautājumā, Austrālijas delegācija informēja, ka valdība pieņēma lēmumu atbalstīt ASV, negaidot ANO akceptu. Savu nostāju Austrālijas valdība zināmā mērā saistīja ar pateicību ASV par atbalstu 2.Pasaules kara laikā. Sākotnēji sabiedriskā doma bija vairāk negatīva, bet jau pēc kara sākšanās tā mainījās uz pretējo. Sekojot notikumiem, sabiedrības nostāja Irākas jautājumā varētu arī mainīties, jo tas iespaido visa reģiona attīstību, kā arī Izraēlas-Palestīnas attiecības.
       Sarunas noslēgumā Ārlietu komisijas priekšsēdētāja izteica cerību, ka Latvijas un Austrālijas attiecības turpmāk paplašināsies, iekļaujot arī ekonomikas, izglītības un kultūras jomas.

Preses dienests

Piektdien, 1.decembrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Latvijas Republikas Saeimas, Sabiedriskās politikas centra “Providus” un Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības rīkotā konference “Nevalstiskās organizācijas kā sabiedrības noturības katalizators: ko māca Latgales piemērs?”
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
13:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)