4.jūlijā

(04.07.2003.)

         Piektdien, 4.jūlijā, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Jevgēnija Stalidzāne un komisijas deputāts Viesturs Šiliņš tikās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bavārijas Landtāga Sociālo lietu un Eiropas lietu komisijas deputātu Konradu Kobleru un viņa vadīto delegāciju.
        Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem, kas skar sociālo jautājumu risināšanu un Latvijas un Bavārijas sadarbības iespējas un perspektīvas nākotnē.
Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja J.Stalidzāne iepazīstināja Bavārijas Landtāga Sociālo lietu un Eiropas lietu komisijas deputātu K.Kobleru ar komisijas darbu, kā svarīgu minot darbu tādu sociālo jautājumu risināšanā kā pensiju, sociālo pabalstu, veselības aizsardzības un darba likumdošanā. J.Stalidzāne uzsvēra komisijas ciešo sadarbību ar Veselības ministriju Labklājības ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju un informēja par jau paveikto Latvijas likumdošanas saskaņošanā ar Eiropas Savienības normām.
          K.Koblers iepazīstināja Sociālo un darba lietu komisijas pārstāvjus ar Bavārijas Landtāga Sociālo lietu komisijas darbu, kas saistīts ar tādu jautājumu risināšanu kā sociālie pabalsti, nodarbinātība, jaunatnes, invalīdu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, pensionāru integrācija un rehabilitācija, "bēgļu politika", veselības aizsardzība, ģimenes lietas, sieviešu vienlīdzība, jaunu mājokļu būve un glābšanas dienesti.
          Komisijas deputāts V.Šiliņš iepazīstināja ar jautājumiem, kas skar veselības aprūpi. 
          Sarunas dalībnieki atzina, ka Latvijai un Vācijai ir daudz kopīgu problēmu sociālo jautājumu risināšanā, kā galvenos minot nepietiekamo finansējuma nodrošinājumu veselības aprūpei, bezdarba pieaugumu un demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos.
          Runājot par Latvijas un Bavārijas divpusējās sadarbības iespējām, abas puses akcentēja to padziļināšanas nepieciešamību nākotnē, īpaši pēc tam, kad Latvija būs kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti.
         Sarunas gaitā tika apspriesti arī jautājumi, kas skar veselības apdrošināšanu un nodokļu politiku abās valstīs.


Preses dienests

 

Piektdien, 22.septembrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
15:00  Saeimas Ārlietu komisijas sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu, Lietuvas Republikas parlamentu un Viļņas Universitātes Ārpolitikas institūtu rīkotā domnīca “Latvijas un Lietuvas ārpolitikas vīzija: tagad un turpmāk”