6.jūnijā

(06.06.2003.)
      Ceturtdien, 5.jūnijā, oficiālā vizītē Latvijā ieradās Ungārijas Republikas Nacionālās sapulces priekšsēdētāja Katalina Sili (Katalin Szili) un viņas vadītā delegācija.
      Šodien Ungārijas parlamenta vadītāja tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ingrīdu Ūdri, kā arī ar Eiropas lietu komisijas pārstāvjiem.
      Tikšanās laikā ar Saeimas priekšsēdētāju tika pārrunāti jautājumi, kas skar abu valstu virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā un Latvijas un Ungārijas divpusējās attiecības.
      Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre pauda patiesu prieku par Ungārijas parlamenta vadītājas vizīti Latvijā, kas ir pirmā K.Sili viesošanās mūsu valstī. Lai gan abu valstu parlamentu vadītājas vairākkārt tikušās dažādus Eiropas forumos, oficiālā vizīte ir laba iespēja pārrunāt vissvarīgākos jautājumus, kas skar un interesē abas puses. I.Ūdre pateicās Ungārijas pusei par NATO protokolu ratifikāciju Ungārijas parlamentā un izteica gandarījumu par 12.aprīļa referenduma rezultātiem - iedzīvotāju vairākums nobalsoja par Ungārijas iestāšanos Eiropas Savienībā. "Tā ir laba zīme arī mūsu valstij, jo parāda, ka arī citas valstis vēlas dzīvot un strādāt kopīgi vienotajā Eiropā," teica I.Ūdre.
      Savukārt Ungārijas Nacionālas sapulces priekšsēdētāja K.Sili izteica gandarījumu par iespēju apmeklēt Baltijas valstis, kā arī pauda sajūsmu par mūsu valsti - tās skaistumu un vides sakārtotību. Viņa informēja, ka šonedēļ Ungārijas parlamentā izskatītais jautājums par NATO protokolu ratifikāciju guvis vienbalsīgu deputātu atbalstu. K.Sili pauda cerību, ka referendums par Latvijas iestāšanos ES būs pozitīvs, kā arī piedāvāja iespēju dalīties pieredzē par pirmsreferenduma kampaņas rīkošanu.
      Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka abu valstu divpusējo attiecību potenciāls ir liels - tas iever gan ekonomisko un tirdzniecības kontaktu paplašināšanu, gan sadarbību kultūras un izglītības jomā. Liels solis šajā virzienā ir parlamentāro sakaru intensificēšana, tostarp sadarbības grupu un komisiju līmenī, kā arī sakari starp abu valstu uzņēmējiem.
     Sarunas noslēgumā Ungārijas parlamenta vadītāja informēja, ka jau drīzumā iespējama Ungārijas vēstniecības Latvijā atvēršana.
 
Preses dienests
Piektdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit
10:00  Atvērto durvju diena Saeimā – ekspozīcija “Saeimas kārtības rullim – 100”
11:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde