4.jūnijā

(04.06.2003.)

         Šodien, 4.jūnijā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pārstāvji tikās ar Apvienotās Karalistes Amatpersonu amatā iecelšanas komisijas priekšsēdētāju Britu Impērijas ordeņa kavalieri Renni Fritčī (Dame Rennie Fritchie).
         Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar amatpersonu amatā iecelšanas kārtību.
         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters iepazīstināja Apvienotās Karalistes Amatpersonu amatā iecelšanas komisijas priekšsēdētāju R.Fritčī ar komisijas darbu, kā svarīgu minot to jomu, kas saistīta ar valsts amatpersonu darbību regulējošo likumu izstrādi.
         R.Fritčī iepazīstināja Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pārstāvjus ar viņas vadītās Apvienotās Karalistes Amatpersonu amatā iecelšanas komisijas darbu, kas galvenokārt saistīts ar amatpersonu iecelšanu amatā un to pārraudzību. Viņa uzsvēra, ka minētās komisijas galvenie mērķi ir nodrošināt amatpersonu iecelšanas procesa godīgumu, likumību un caurspīdīgumu.
         Apvienotās Karalistes Amatpersonu amatā iecelšanas komisija tika izveidota tāpēc, ka sabiedrībā un arī valsts institūcijās valdīja neskaidrība un neuzticība procesam, kad tiek ievēlētas amatpersonas svarīgos valsts amatos. R.Fritčī informēja, ka minētā komisija ir neatkarīga institūcija un nesastāv valsts civildienestā. Viņa uzsvēra, ka amatpersonu iecelšanas procesam un viņu tālākajai rīcībai ir jāattaisno sabiedrības cerības un jāiegūst tās uzticība visā amatpersonu ievēlēšanas procesā. Pašaizliedzība, godprātīgums, objektivitāte, atskaitīšanās, atklātība, godīgums un vadība ir valsts dienesta galvenie principi. 
          Atbildot uz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pārstāvju jautājumiem par Latvijas amatpersonu ievēlēšanas sistēmas sakārtošanu, R.Fritčī uzsvēra, ka svarīga ir tieši sabiedrības uzticība par amatpersonu amatā iecelšanas procesu un atlases kritērijiem. R.Fritčī arī uzsvēra sabiedrības informēšanas darba lielo nozīmi.


         Šodien, 4.jūnijā, Eiropas lietu komisijas pārstāvji tikās ar Vācijas Federatīvās Republikas Berlīnes parlamenta Eiropas, federācijas un mediju politikas komisijas pārstāvjiem.
        Sarunas gaitā puses pārrunāja Latvijas un Vācijas radniecīgo komisiju darbu un ar integrāciju Eiropas Savienībā (ES) saistītos jautājumus. 
        Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Guntars Krasts iepazīstināja Eiropas, federācijas un mediju politikas komisijas pārstāvjus ar komisijas darbu. Savukārt viesi informēja par Eiropas, federācijas un mediju politikas komisijas darbību, kuras prioritātes ir Eiropas, federācijas un mediju lietu politika. Kā svarīgu prioritāti ES paplašināšanā Vācijas puse minēja veiksmīgu pievienošanās ES līguma ratifikāciju ES dalībvalstīs.
        G.Krasts raksturoja Latvijas virzību uz integrāciju ES. Viņš atzinīgi novērtēja mūsu valsts veikumu sagatavošanās posmā pirms sarunu sākšanas par dalību ES un akcentēja, ka sagatavošanās posms bija ilgāks par pašu sarunu posmu, kā arī informēja par paveikto Latvijas likumdošanas saskaņošanā ar ES normām. G.Krasts arī pastāstīja par darbiem, kas vēl jāveic līdz Latvijas pilntiesīgai dalībai ES. Savukārt Eiropas lietu komisijas deputāte Solvita Āboltiņa kā svarīgu darbu minēja gaidāmo referendumu par Latvijas iestāju ES.
        Runājot par parlamentārās uzraudzības modeli, G.Krasts minēja veiksmīgo Somijas un Dānijas modeli, kas kalpo par labu piemēru arī Latvijai. Viņš arī pastāstīja par Saeimas un valdības aktīvo un veiksmīgo dialogu valsts pozīcijas veidošanā. 
        Sarunas noslēgumā abas puses sprieda par Eiropas Savienības Konventa darbu, kā arī bija vienisprātis par nepieciešamību aktivizēt Latvijas un Vācijas radniecīgo komisiju sadarbību.

 

Preses dienests

Piektdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit
10:00  Atvērto durvju diena Saeimā – ekspozīcija “Saeimas kārtības rullim – 100”
11:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde