Daiga Mieriņa ES spīkeru konferencē: jo vairāk sieviešu būtu augstos amatos, jo vairāk pasaulē būtu miera

(22.04.2024.)
Galerija

Jo vairāk sieviešu būtu augstos amatos, jo vairāk pasaulē būtu miera. Tas veicinātu arī dzimumu līdztiesību un risinātu citus ar šo jomu saistītus jautājumus, kuri mums, visai Eiropai un pasaulei, šobrīd ir dienaskārtībā. To Spānijā notiekošajā Eiropas Savienības (ES) parlamentu spīkeru konferencē, uzrunājot apaļā galda diskusijas “Sieviešu līderība” dalībniekus, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. 

D.Mieriņa atzina, ka no citu valstu spīkerēm ir prieks dzirdēt, ka arvien vairāk sieviešu ieņem vadošos amatus un arī parlamentos ir labi pārstāvētas. “Latvijas parlamentā no 100 deputātiem 28 ir sievietes, un divus valsts augstākos politiskos amatus – spīkera un premjera – arī ieņem sievietes. Mēs spējam savienot gan izglītības apguvi, gan ģimenes dzīvi, mums katrai ir trīs bērni. Arī Saeimas Prezidijā šobrīd no pieciem amatiem trijos ir sievietes,” pauda Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot, ka ne tikai politikā, bet arī citās jomās sievietes uzņemas ļoti daudz.

Priekšstati par sievietes lomu sabiedrībā un ģimenē laika gaitā ir būtiski mainījušies.  Ja vēl pirms 90 gadiem Latvijā Civillikums noteica, ka “vīram piešķir tiesības lemt par sievas algota darba pieņemšanu”, tad šobrīd kopumā mūsu situācija ir būtiski mainījusies. Vienlaikus D.Mieriņa atzina, ka jāstrādā pie tā, lai izlīdzinātu atalgojuma atšķirības starp abiem dzimumiem, jo Latvijā sievietes joprojām saņem par 17 procentiem mazāk nekā vīrieši. Tāpat sievietes ir vairāk pakļautas nabadzības riskam, it īpaši tās, kuras vienas audzina savus bērnus.

Latvija ir arī daudz darījusi cīņā pret vardarbību: “Nesen pieņēmām Stambulas konvenciju un ieviesām ļoti bargus un stingrus pasākumus, nulles toleranci vardarbībai pret sievietēm gan mūsu Krimināllikumā, gan arī citos likumos,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

D.Mieriņa akcentēja, ka varam lepoties ar sasniegumiem dzimumu līdztiesības jomā, taču mums joprojām ir daudz darāmā, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas abiem dzimumiem. “Eiropa nav vienīgā, mēs nedzīvojam izolētā pasaulē. Mēs dzīvojam pasaulē, kur nebūt nav tik laba situācija dzimumu līdztiesībā. Mēs ar savu piemēru varētu palīdzēt arī pārējai pasaulei mainīties uz šo labo pusi. Ne velti ir teiciens – ja mēs gribam, lai kāds mainās, mums jāsāk mainīties arī pašiem.”

ES parlamentu priekšsēdētāju konference ir ikgadējs spīkeru forums viedokļu, informācijas un pieredzes apmaiņai. Tajā piedalās ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāji, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja, kā arī ES kandidātvalstu parlamentu priekšsēdētāji. Šoreiz ES parlamentu priekšsēdētāju konference notiek no 21. līdz 23.aprīlim Spānijas pilsētā Palmā.

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720316382272/with/53671438905
Izmantošanas noteikumi: www.saeima.lv/lv/autortiesibas  

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 21.jūnijā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde