Veicinās Latvijas un Moldovas sadarbību sociālās drošības jomā

(15.02.2024.)

Lai uzlabotu Latvijā un Moldovā strādājošo personu sociālās garantijas, Saeima ceturtdien, 15.februārī, pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru plānots ratificēt Latvijas un Moldovas līgumu sociālās drošības jomā. 

Līgums nodrošinās savstarpēji pārskatāmi reglamentētu sadarbību sociālās drošības un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu jomā, personu tiesisko paļāvību sociālo tiesību nodrošinājumam starpvalstu līmenī un sociālās drošības garantiju ievērošanu. Piemēram, tas atvieglos pensijas pieprasīšanas procesu par otrā valstī uzkrāto darba stāžu un nodrošinās tās pensijas izmaksu, iepriekš par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Ārlietu komisijas deputātiem skaidroja Labklājības ministrijas pārstāvji. 

Šobrīd starp Latviju un Moldovu nav starpvalstu tiesiskā regulējuma sociālās drošības jomā. Līdz ar to nav arī tiesību noteikt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus (pensijas, pabalstus) un ieskaitīt otrā valstī iegūtu apdrošināšanas periodu. Tāpat nav vienotas pieejas pakalpojumu piešķiršanā un izmaksā. Likumprojekta autori Labklājības ministrijā norāda, ka tādēļ noteiktās situācijās nav izslēgta valsts budžeta līdzekļu nepamatota izmaksa, kā arī nav izslēgtas situācijas, kad neviena no abām valstīm nenodrošina personai pakalpojumu. 

Līgums attieksies uz vecuma, vispārējas saslimšanas izraisītas invaliditātes vai invaliditātes pensiju, kā arī atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā un arodslimību, apgādnieka zaudējuma pensiju un apbedīšanas pabalstu. 

Eiropadome Moldovai 2022.gada 23.jūnijā piešķīra Eiropas Savienības kandidātvalsts statusu. Moldova ir apņēmusies tuvināt savus tiesību aktus Eiropas Savienības tiesību aktiem, tostarp nodarbinātības, sociālās politikas un mobilitātes jomā. 

Latvijas un Moldovas līgums sociālās drošības jomā valdību līmenī ir parakstīts pagājušā gada 11.decembrī. Lai līgums stātos spēkā, likumprojekts Saeimai vēl jāatbalsta otrajā – galīgajā – lasījumā.

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 15.aprīlī