Nacionālās drošības komisija rosina Maskavas namu Rīgā pārņemt valsts īpašumā

(13.10.2023.)

Lai garantētu Latvijas valsts drošību, tostarp nepieļautu un savlaicīgi novērstu demokrātiskas valsts iekārtas apdraudējumu, Saeimas Nacionālās drošības komisija rosina Latvijas valsts īpašumā pārņemt Maskavas namu Rīgā. Komisija sagatavojusi likuma projektu “Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai” un lēmusi to virzīt izskatīšanai Saeimā.

“Saeima ir nelokāmi atzinusi Krievijas pilna mēroga karadarbību Ukrainā par genocīdu pret ukraiņu tautu un Krievijas veikto vardarbību pret Ukrainas civiliedzīvotājiem – par terorismu. Maskavas namam kā Krievijas agresīvās ārpolitikas un propagandas instrumentam nav vietas mūsu galvaspilsētas centrā. Ar šo likumu mēs ne vien likvidēsim atbalsta punktu dažādiem Krievijas īstenotiem pret Latvijas interesēm vērstiem ietekmēšanas pasākumiem, bet skaidri noteiksim, ka nevienam nekad neļausim vērsties pret Latviju kā demokrātisku, tiesisku valsti un noliegt tās eksistenci,” pauž Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis. 

Valsts drošības dienesta sniegtā informācija liecina, ka tā sauktais Maskavas nams jau kopš tā dibināšanas ir izmantots kā atbalsta punkts dažādiem Krievijas Federācijas īstenotiem un pret Latvijas Republikas interesēm vērstiem ietekmēšanas pasākumiem. Tas ir Krievijas Federācijas ārpolitikas instruments, ar kura palīdzību tā apzināti izplata savu agresīvo rīcību attaisnojošu propagandu un prokremliskas ievirzes vēstures interpretācijas, teikts likuma projekta preambulā. 

Latvijai kā demokrātiskai un tiesiskai valstij ir pienākums veikt īpašus pašaizsargājošas demokrātijas principam atbilstošus pasākumus, un personām ir jābūt gatavām, ka dažas no to tiesībām var tikt ierobežotas, lai mazinātu valsts drošības apdraudējumu un stiprinātu valsts demokrātiskās iekārtas noturību, stabilitāti un efektivitāti. 

Šajā namā arī pēc 2022.gada 24.februāra, kad Krievija uzsāka pilna mēroga militāro agresiju Ukrainā, notikušas aktivitātes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai politikai. Tādējādi Latvijai ir pienākums aktīvi rīkoties, vēršoties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietas pastāvēšanu, norāda likumprojekta autori. 

Ar likumu paredzēts noteikt, ka nekustamais īpašums Rīgā, Marijas ielā 7, ir Latvijas valsts īpašums. To nekavējoties ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, un valsts īpašumā šis nams pāriet brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām. Likuma projekta anotācijā norādīts, ka valstij Satiksmes ministrijas personā jau pieder zemesgabals, uz kura atrodas šis nams. 

Personām, kurām piederoša kustama manta atrodas šajā ēkā, septiņu dienu laikā pēc likuma spēkā stāšanās attiecīgās telpas no tām būs jāatbrīvo. Ja tas netiks izdarīts, kustamo mantu uzskatīs par bezsaimnieka mantu un tā piekritīs Latvijas valstij, paredz likuma projekts. 

Nama Marijas ielā 7 apsardzību, kā arī kārtību ēkā un tai piegulošajā teritorijā līdz nekustamā īpašuma pāriešanai valsts īpašumā nodrošina Valsts policija, paredz likuma projekts. Ministru kabinetam paredzēts uzdot līdz 2024.gada 31.martam Saeimai sniegt ziņojumu par plānoto turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu. 

Nacionālās drošības komisija likumprojektu izstrādājusi, konsultējoties ar Valsts drošības dienestu, Satversmes aizsardzības biroju, Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Saeimas Juridisko biroju.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 30.maijā
09:00  Saeimas 2024.gada 30.maija kārtējā sēde
17:00  2024.gada 30.maija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta