Konferencē Saeimā vērtē Latvijas ilgtspējas izaicinājumus

(06.10.2023.)

Lai padziļināti vērtētu pašreizējo ilgtspējas problemātiku, kā arī novērtētu globālās ilgtspējas politikas tendenču un klimata izmaiņu ietekmi uz vidi, cilvēkiem un ekonomiku Latvijā, piektdien, 6.oktobrī, Saeimā norisinājās augsta līmeņa ekspertu konference “Latvijas ilgtspēja: vide, cilvēks, ekonomika. Kurp ejam?”.

Konferenci atklāja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētājs Juris Binde, Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle un Latvijas Universitātes profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Gundars Bērziņš.

Konference norisinājās trīs tematiskos blokos un ekspertu diskusijās. Pirmais no tiem bija veltīts videi. Tajā eksperti vērtēja Latvijas pozīciju ilgtspējas mērķu īstenošanā, īpaši klimata izmaiņu ierobežošanā un biodažādības saglabāšanā.  Prezentācijas šajā blokā sniedza Latvijas Bankas padomes padomnieks, ilgtspējas virziena vadītājs Edvards Kušners, kā arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rektore Irina Pilvere. Šo tematisko bloku moderēja AS “SEB Banka” ilgtspējas attīstības vadītājs Viktors Toporovs.

Otrajā tematiskajā blokā uzmanības centrā bija cilvēks un sabiedrība. Tajā eksperti vērtēja sociālos faktorus un nozīmīgākos indikatorus, kas raksturo sociālās attīstības ilgtspējas nosacījumus Latvijā paaudzes kārtējā dzīves cikla perspektīvā, un analizēja iespējas panākt labvēlīgu ilgtspējīgas sociālās attīstības virzību. Šajā blokā prezentācijas sniedza Latvijas Universitātes profesors, biedrības “Latvijas formula 2050” valdes priekšsēdētāja vietnieks Mārcis Auziņš un Latvijas Universitātes profesors Juris Krūmiņš. Šo konferences daļu moderēja Banku augstskolas padomes loceklis, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Andris Nātriņš.   

Trešajā tematiskajā blokā, kas bija veltīts ekonomikai, konferences dalībnieki vērtēja Latvijas tautsaimniecības galveno faktoru – darbaspēka, finanšu un fiziskā kapitāla, dažāda veida infrastruktūras, zināšanu un prasmju apjoma, institūciju kapacitātes – attīstības potenciālu, dinamiku un to ilgtspējas riskus un iespējas globālās ekonomikas un apkārtējās vides izmaiņu kontekstā. Par šiem tematiem konferences dalībniekus uzrunāja AS “Citadele banka” ekonomists Mārtiņš Āboliņš un Latvijas Universitātes profesors Jānis Priede, to moderēja AS “Prudentia” partneris, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis Ģirts Rungainis.

Ekspertu konferenci “Latvijas ilgtspēja: vide, cilvēks, ekonomika. Kurp ejam?” organizēja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Formula 2050”.

Konference notika Saeimas Baltiešu zālē, un ikviens interesents tai varēja sekot līdzi tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv.


Uģis Mitrevics konferencē Saeimā: ilgtspējīga valsts attīstība – dzīvot atbildīgi rītdienaiKonferences materiāli:

Programma

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidenta, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētāja Jura Bindes prezentācija

Eiropas Parlamenta viceprezidenta Roberta Zīles prezentācija

Latvijas Bankas padomes padomnieka, ilgtspējas virziena vadītāja Edvarda Kušnera prezentācija

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rektores Irinas Pilveres prezentācija

Latvijas Universitātes profesora, biedrības “Latvijas formula 2050” valdes priekšsēdētāja vietnieka Mārča Auziņa prezentācija

Latvijas Universitātes profesora Jura Krūmiņa prezentācija

AS “Citadele banka” ekonomista Mārtiņa Āboliņa prezentācija

Latvijas Universitātes profesora Jāņa Priedes prezentācija

Konferences atklāšanas un tematiskā bloka "Vide" videoieraksts

Tematiskā bloka "Cilvēks/Sabiedrība" videoieraksts

Tematiskā bloka "Ekonomika" videoieraksts

Fotogrāfijas

Ceturtdien, 22.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 22.februāra ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2024.gada 22.februāra kārtējā sēde
12:00  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2024.gada 22.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem