Eiropas lietu komisija atzinīgi vērtē vienošanos par ES lauksaimnieku interešu aizsardzību un Ukrainas eksportspējas saglabāšanu

(03.05.2023.)

“Eiropas Savienības ietvaros ir panākta nozīmīga vienošanās par aizsargmehānismu ieviešanu Eiropas Savienības līmenī noteiktām lauksaimniecības preču grupām, vienlaikus saglabājot iespēju Ukrainas lauksaimniecības produktiem, izmantojot tranzīta koridorus, nokļūt gan Eiropas, gan globālajos tirgos,” trešdien, 3.maijā, uzsvēra Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas Andris Sprūds.

Komisija sēdē apstiprināja nacionālo pozīciju, kas atbalsta regulas priekšlikumu par gadu pagarināt pagājušajā vasarā ieviestos tirdzniecības atvieglojumus Ukrainai. “Tas nepieciešams, lai saglabātu Ukrainas ekonomisko aktivitāti, ņemot vērā, ka Krievijas militārā agresija pret Ukrainu joprojām būtiski mazina Ukrainas spēju iesaistīties globālajā tirdzniecībā,” skaidroja A.Sprūds.

Atbildot uz deputātu jautājumiem, Ārlietu ministrijas pārstāvji norādīja - ja imports no Ukrainas draud radīt nopietnas grūtības konkurējošu preču ražotājiem Eiropas Savienības dalībvalstīs, tiek paredzēts aizsardzības mehānisms. Piemēram, ir ieviesti preventīvi pasākumi attiecībā uz četrām produktu grupām - kviešiem, kukurūzu, rapsi un saulespuķu sēklām -, kas caur Ukrainas robežvalstīm varēs tikt eksportētas tranzītā, aizsargājot visvairāk ietekmēto Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniecības un vienlaikus atbalstot Ukrainas produktu nokļūšanu globālajos tirgos.

Tāpat ministrijas pārstāvji informēja, ka Eiropas Komisija veiks padziļinātu analīzi par piešķirto atvieglojumu ietekmi uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu visās dalībvalstīs un nepieciešamības gadījumā varēs ieviest preventīvus pasākumus attiecībā arī uz citām produktu grupām ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Sēdē deputāti aktualizēja arī jautājumu par Krievijas sankcionēto aktīvu ziedošanu trešajām valstīm. Ārlietu ministrijas pārstāvji informēja, ka sadarbībā ar ANO, Āfrikas valstīm jau ir ziedota daļa Latvijas ostā sankcionēto minerālmēslu.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 19.maijā