Saeima nosaka papildu atbalsta pasākumus Ukrainas civiliedzīvotājiem

(10.03.2022.)

Saeima ceturtdien, 10.martā, otrajā – galīgajā – lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas nosaka papildu mehānismus, kā Ukrainas civiliedzīvotāji varēs saņemt atbalstu.

Bērniem, kas ieradušies Latvijā no Ukrainas bez vecāku pavadības, ieviests jauns ārpusģimenes aprūpes institūts – ārkārtas aizbildnība. Likums paredz, ka par ārkārtas aizbildni var kļūt persona, pie kuras ierodas nepavadīts bērns, kā arī persona, kurai Latvijā ir piešķirts aizbildņa vai adoptētāja statuss, audžuģimenes vai viesģimenes statuss, tāpat arī persona, ar kuru nepavadīts bērns kopā ieradies Latvijā.

Ja pašvaldība bērnam nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā un tā tiek apgūta privātā izglītības iestādē, pašvaldība šim privātā pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Izglītības likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

Likumā veiktas izmaiņas, lai pacientiem ar hroniskām slimībām nodrošinātu zāļu terapijas nepārtrauktību, ja tiem ir derīga, Ukrainā izrakstīta recepte. Ja zāļu terapijas turpināšanai nepieciešamas narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles, tad Ukrainas iedzīvotājam nepieciešama attiecīgā ārsta speciālista konsultācija Latvijā. Tas izrakstīs zāles uz Latvijas recepšu veidlapas. Ņemot vērā, ka karadarbības rezultātā personām var būt bijusi traucēta iespēja saņemt zāles Ukrainā, tad būs pieļaujama šo zāļu saņemšana arī gadījumā, ja Ukrainas receptes derīguma termiņš ir beidzies ne vēlāk kā pirms 14 dienām, skaidrots likumprojekta anotācijā.

Uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam būs tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, kas netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tāpat noteikts, ka darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas iedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas. Ukrainas iedzīvotājus, kas ir farmaceiti un farmaceita asistenti, varēs nodarbināt aptiekas, zāļu lieltirgotavas vai ārstniecības iestādes.

Noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem būs tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus dotētajā reģionālās nozīmes maršrutā.

Ar izmaiņām likumā nodrošināts atbalsts arī tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri, bēgot no Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta, ieceļo Latvijā ar dzīvniekiem. Ministru kabinets noteiks kārtību, kādā minētos dzīvniekus reģistrēs un nodrošinās tiem veselības obligāto prasību izpildi.

Savukārt, lai atvieglotu ziedojumu veikšanas kārtību valsts kapitālsabiedrībām, likumā paredzēta speciāla kārtība ziedojumu veikšanai Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam. Tāpat paredzēts piemērot pievienotās vērtības nodokļa nulles procentu likmi tādu preču piegādēm, kas uz līguma pamata tiek bez maksas piegādātas sabiedriskā labuma organizācijām Latvijā vai nodotas tālāk citas Eiropas Savienības dalībvalsts atzītai struktūrai ar mērķi sniegt vispārējo atbalstu Ukrainas sabiedrībai.

Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 24.februārī