Saeima atbalsta ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijas–Baltkrievijas pierobežā

(12.08.2021.)

Saeima ceturtdien, 12.augustā, atbalstīja valdības lēmumu izsludināt ārkārtējo situāciju Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī no 11.augusta līdz 10.novembrim.

Ārkārtējā situācija izsludināta, ņemot vērā Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumu skaita straujo pieaugumu, kā arī izvērtējot iepriekš Lietuvā fiksēto lielo Lietuvas-Baltkrievijas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaitu.

Ar rīkojumu Valsts robežsardzei dotas tiesības pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, lai persona nekavējoties atgrieztos valstī, no kuras tā nelikumīgi šķērsojusi valsts robežu.

Teritorijā, kurā izsludināta ārkārtējā situācija, Valsts robežsardzes struktūrvienībās un citās iestādēs netiks pieņemti personu iesniegumi par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Rīkojums paredz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi nodrošināt vietu un infrastruktūru, kur izmitināt personas, kas nelikumīgi šķērsojušas Latvijas-Baltkrievijas robežu, kā arī personas, kas ieradušās no Baltkrievijas un iesniegušas iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Tāpat dota atļauja piemērot Publisko iepirkumu likuma izņēmumu, lai nodrošinātu no Baltkrievijas ieradušos patvēruma meklētāju izmitināšanu, apgādāšanu ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm.

Izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tai skaitā izdevumus par iesaistīto institūciju personāla virsstundu darbu un komandējumiem, paredzēts finansēt no attiecīgajam mērķim institūcijām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kā arī pēc institūciju pamatota pieprasījuma - no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems Ministru kabinets, paredz rīkojums.

Ja nepieciešams, Ministru kabinets varēs lemt par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu, izmantojot Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, kā arī citu starptautisko sadarbības organizāciju un ārvalstu platformas.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 16.jūlijā
09:00  Eiropas Savienības Austrumu partnerības parlamentāro administrāciju dialogs par pārmaiņu vadību, sarunu vešanu un komunikāciju