Vita Anda Tērauda: pozitīvi, ka Latvija arvien paplašina savu darbību attīstības sadarbības jomā

(11.09.2020.)

Pozitīvi, ka Latvija arvien paplašina savu darbību attīstības sadarbības jomā, tostarp sniedzot atbalstu arī Baltkrievijai pašreizējā situācijā gan veselības jomā, gan pilsoniskās sabiedrības atbalstam, it īpaši tiem, kas cietuši no cilvēktiesību pārkāpumiem. To uzsvēra Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda piektdien, 11.septembrī, pēc sēdes, kurā deputāti sprieda par Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbības politikas aktualitātēm.  

“Esam gatavi arvien paplašināt savu iesaisti attīstības sadarbības jomā, un atbildīgā ministrija rekomendē turpmākajos piecos gados pakāpeniski palielināt Latvijas oficiālās attīstības palīdzības apjomu,” atsaucoties uz Ārlietu ministrijas šodien sēdē sniegto informāciju, akcentēja V.A.Tērauda.

Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja norādīja, ka attīstības sadarbības politika ir svarīgs un praktisks ārpolitikas instruments, kas kļuvis par neatņemamu Latvijas ārpolitikas un drošības politikas sastāvdaļu. Ar šo instrumentu mūsu valsts atbalsta pozitīvas pārmaiņas un attīstību partnervalstīs, iestājoties par demokrātijas, cilvēktiesību, labas pārvaldības, dzimumu līdztiesības un vides ilgtspējas principiem.

Ārlietu ministrija deputātus informēja, ka ES attīstības sadarbība ir saskārusies ar būtiskiem izaicinājumiem un pārmaiņām, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, kā arī, izstrādājot kopīgus instrumentus šīs sadarbības īstenošanai. Ministrija uzsvēra, ka finansējuma palielināšana attīstības sadarbībai veicinātu Latvijas kā donora redzamību un paredzamību, ļautu pilnvērtīgāk izmantot Latvijā pieejamo ekspertīzi un risinājumus ilgtspējīgas palīdzības nodrošināšanā. Tāpat tas sniegtu jaunas iespējas mūsu valsts institūcijām, pilsoniskajai sabiedrībai un privātajam sektoram, kas iesaistīti attīstības sadarbības projektu īstenošanā.

Latvija sniedz ieguldījumu globālās attīstības veicināšanā un valstu izaugsmē saskaņā ar mūsu valsts starptautiski izteikto apņemšanos gan Apvienoto Nāciju Organizācijas, gan ES līmenī, kā arī nacionāli apstiprinātiem politikas plānošanas dokumentiem, norādīts informatīvajā ziņojumā par institucionālo risinājumu Latvijas iesaistei ES attīstības sadarbības finanšu instrumentu īstenošanā.

ES un tās dalībvalstis kopīgi ir lielākais oficiālās attīstības palīdzības sniedzējs pasaulē. Latvija aktīvi iesaistās ES attīstības sadarbības politiku veidošanā un ar ieguldījumu ES vispārējā budžetā, iemaksām Eiropas Attīstības fondā un minētajos ES mehānismos un trasta fondos, piedalās ES ārējās darbības (attīstības sadarbības un arī humānās palīdzības) finansēšanā, teikts ziņojumā.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 24.jūlijā