Saeima pieņem lēmumu par Latvijas okupācijas 80.gadskārtu un Otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību

(16.01.2020.)

Saeima ceturtdien, 16.janvārī, pieņēma lēmumu par Latvijas okupācijas 80.gadskārtu un Otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību.

Lēmumā Latvijas Republikas parlaments kā nepieņemamus uzsver Krievijas Federācijas amatpersonu mēģinājumus noliegt vēstures faktus par Otrā pasaules kara cēloņiem, tā norisi un noslēgumu, tādējādi cenšoties mazināt Padomju Savienības atbildību par kara izcelšanos Eiropā un relativizēt padomju totalitārā režīma pastrādātos noziegumus.

Saeima uzsver, ka Krievijas Federācijas amatpersonu centieni pārskatīt starptautiski atzītos vēstures vērtējumus, tendenciozi cenšoties attaisnot pret citu valstu suverenitāti un teritoriālo integritāti vērstās Padomju Savienības darbības, ir pretrunā vēsturiskā taisnīguma principiem un labu kaimiņattiecību pamatiem.

Tāpat Saeima uzsver, ka totalitārisma upuru piemiņas vārdā un Eiropas kopīgās nākotnes labad Latvija turpinās sniegt ieguldījumu objektīva vēstures skaidrojuma veidošanā, pievēršot starptautiskās sabiedrības uzmanību Otrā pasaules kara vēstures pārskatīšanas mēģinājumiem un agresijas aktu attaisnošanai, kas var apdraudēt starptautisko normu funkcionēšanu un Eiropas drošības vidi kopumā.

Deputāti lēmumā atzīmē, ka šogad aprit 80 gadi kopš 1940.gada 17.jūnija, kad Padomju Savienība veica agresiju pret Latvijas Republiku un Latvijas okupāciju un aneksiju, ignorējot starptautisko tiesību normas un Padomju Savienības starptautiskās saistības, kā arī fundamentālas Latvijas nacionālo tiesību normas.

Lēmumā arī atzīmēts, ka šā gada 8.maijā aprit 75 gadi kopš Otrā pasaules kara beigām Eiropā, kas ietvēra nacionālsociālistiskās Vācijas kapitulāciju un viena no nežēlīgākajiem totalitārajiem režīmiem likvidāciju. Tomēr kara beigas Latviju un citas Centrālās Eiropas un Austrumeiropas valstis atšķirībā no Rietumeiropas valstīm nenoveda pie atbrīvošanas. Latvija atkārtoti tika pakļauta otras totalitārās varas – Padomju Savienības – okupācijai.

Saeima atgādina, ka divi totalitārie režīmi – nacionālsociālistiskā Vācija un komunistiskā Padomju Savienība – 1939.gada 23.augustā, pārkāpjot tā laika starptautisko tiesību normas un savas starptautiskās saistības, vienojās savstarpēji sadalīt interešu sfērās Centrālo Eiropu un Austrumeiropu, noslēdzot Neuzbrukšanas līgumu starp Vāciju un PSRS – tā dēvēto Molotova—Ribentropa (Staļina—Hitlera) paktu – un tā slepeno papildprotokolu, tādējādi izraisot Otro pasaules karu.

Tāpat Saeima atgādina, ka 1940.gadā Padomju Savienība okupēja Latvijas Republiku, ļoti īsā laika posmā piespiedu kārtā panāca politiskās iekārtas maiņu Latvijā un veica tās aneksiju, kam sekoja masveida represijas – slepkavības, aresti un deportācijas, liela Padomju Savienības pilsoņu skaita pārvietošana uz Latviju, rusifikācija, mēģinājumi iznīcināt latviešu nacionālo identitāti, latviešu valodas un kultūras nozīmes būtiska mazināšana.

Latvijas parlaments lēmumā pauž pārliecību, ka, mazinot starptautiski nosodītā Molotova—Ribentropa pakta nozīmi Otrā pasaules kara izraisīšanā un noliedzot okupācijas un aneksijas faktu, notiek vēršanās pret Latvijas konstitucionālajiem pamatiem un starptautiskā sabiedrība tiek maldināta par Padomju Savienības lomu Otrā pasaules kara izraisīšanā, tādējādi radot apdraudējumu starptautiskajai kārtībai.

Saeima arī pauž pārliecību, ka vienīgi godīga un godprātīga attieksme pret savas un citu tautu vēsturi var sekmēt labu starpvalstu attiecību veidošanu uz līdzvērtīgas partnerības pamatiem, tādējādi dodot iespēju būvēt harmonisku starptautisko vidi.

Pieņemot lēmumu, Latvijas parlaments aicina Krievijas Federāciju kā bijušās Padomju Savienības tiesību un saistību pārņēmēju atzīt Latvijas okupācijas un aneksijas faktu, kā arī atteikties no politiski motivēta revizionisma un vēstures sagrozīšanas.

Lēmumā Saeima aicina starptautisko sabiedrību pievērst uzmanību un kritiski vērtēt Krievijas Federācijas amatpersonu centienus pārrakstīt Otrā pasaules kara vēsturi, kā arī attaisnot Latvijas okupāciju un aneksiju.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 2.februārī
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Rumānijas parlamentu dibināšanas sanāksme
10:35  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
12:30  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas kohēzijas un reformu komisāri Elisa Ferreira
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem